Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 665 din 24 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 665 din 24 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 665 din 24 Septembrie 2008 (M. Of. 665/2008)

1. HOTARARE nr. 1.097 din 18 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmeazã a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinţei nr. 114/1996 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.275/2000 , publicatã în monitorul ...

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

Având în vedere faptul cã între ford motor company şi autoritatea pentru valorificarea activelor statului s-a semnat contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de autoritatea pentru valorificarea activelor statului la societatea comercialã "automobile craiova" - s.a., aprobat prin legea nr. 36/2008 privind unele mãsuri pentru privatizarea societãţii comerciale "automobile craiova" - s.a., în contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni se prevede acordarea sub condiţia autorizãrii de cãtre comisia europeanã a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionalã pentru douã proiecte de investiţii asumate ...

3. HOTARARE nr. 2 din 22 septembrie 2008 privind apartenenta politica a candidatilor propusi de partide politice, aliante politice sau electorale EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (8) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care stabilesc cã propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, de cãtre partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale care participã la alegeri conform prezentului titlu, sub semnãtura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru ...

4. ORDIN nr. 596 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea sectiunii 1 "Imbunatatirea calitatii productiilor de carne prin sustinerea financiara a implementarii sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine" a cap. II "Imbunatatirea calitatii produselor de origine animala" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

Vãzând referatul direcţiei politici de piaţã în sectorul zootehnic nr. 120.622/2008, având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordãrii sprijinului financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunãtãţirilor funciare şi al organizãrii şi sistematizãrii teritoriului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2007 , cu completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. i ...

5. PROCEDURA din 15 septembrie 2008 privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

1. cererile prin care persoanele interesate solicitã eliberarea adeverinţelor prin care se atestã faptul cã în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi-au desfãşurat activitatea în locuri de muncã încadrate în grupele i şi/sau a ii-a de muncã se depun la angajatori sau la deţinãtorii arhivelor acestora, dupã caz. 2. adeverinţele prevãzute la pct. 1 se întocmesc şi se elibereazã, conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinãtorilor de arhive. 3. la eliberarea adeverinţelor angajatorii sau ...

6. ORDIN nr. 590 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

Având în vedere: - hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse; - legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele i şi/sau a ii-a de muncã, potrivit legislaţiei ...

7. ORDIN nr. 177 din 17 septembrie 2008 privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitatilor miniere de exploatare, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008 EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

În temeiul art. 64 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, precum şi al art. 40 din normele pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 poziţia nr. 15 din lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, ...

8. HOTARARE nr. 1.118 din 18 septembrie 2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru populatia din judetele Botosani si Maramures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se acordã un ajutor umanitar de urgenţã, cu titlu gratuit, în limita sumei de 200.625 lei, constând în construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea provizorie şi motorinã pentru crearea condiţiilor de revenire la o viaţã normalã a populaţiei sinistrate din judeţele botoşani şi maramureş, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta ...

9. HOTARARE nr. 1.107 din 18 septembrie 2008 pentru aprobarea platii contributiei anuale a Romaniei la bugetul Curtii Penale Internationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 31 alin. (2) şi (3) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum şi al art. 115 lit. a) din statutul curţii penale internaţionale, adoptat la roma la 17 iulie 1998, ratificat de românia prin legea nr. 111/2002 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã plata contribuţiei anuale a româniei la bugetul curţii penale internaţionale. art. 2 sumele necesare pentru plata contribuţiei prevãzute la art. 1 se asigurã de la bugetul de ...

10. HOTARARE nr. 1.066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. vii alin. (2) lit. a) din legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta hotãrâre reglementeazã normele generale aplicabile în domeniul formãrii profesionale a funcţionarilor publici. (2) scopul prezentei hotãrâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a cadrului general necesar derulãrii procesului de îmbunãtãţire continuã a pregãtirii profesionale, ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 18 septembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al comunei Crasna si in administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008

Având în vedere lipsa acutã a unor spaţii în vederea realizãrii unor obiective de investiţii de interes local de pe raza comunei crasna, judeţul sãlaj, ţinând seama de solicitarea autoritãţilor administraţiei publice locale din comuna crasna privind necesitatea amenajãrii unor noi spaţii, ca urmare a retrocedãrii unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, şi pentru asigurarea procesului instructiv-educativ al copiilor de pe raza comunei crasna, precum şi în considerarea faptului cã lucrãrile de amenajare a unor imobile vizeazã interesul public, iar nevoia de investiţii la acest nivel constituie o situaţie de urgenţã a cãrei reglementare nu poate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice