Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 665 din 28 Septembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 665 din 28 Septembrie 2007

Monitorul Oficial 665 din 28 Septembrie 2007 (M. Of. 665/2007)

1. ORDIN nr. 717 din 7 septembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea statutului casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere referatul ...

2. NORME DE FINANTARE din 6 septembrie 2007 cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

Norme de finanŢare din 6 septembrie 2007 cu dobândã subvenţionatã a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod iso ni-fin-06-ii/0) emitent: comitetul interministerial de finanŢÃri, garanŢii Şi asigurÃri publicat În: monitorul oficial nr. 665 din 28 septembrie 2007 prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea bãncii de exportimport a româniei eximbank - sa., republicatã*1), cu hotãrârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial ...

3. HOTARARE nr. 72 din 6 septembrie 2007 privind aprobarea Normelor de finantare cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

HotĂ?rÂre nr. 72 din 6 septembrie 2007 privind aprobarea normelor de finanţare cu dobândã subvenţionatã a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod iso ni-fin-06-ii/0) emitent: comitetul interministerial de finanŢÃri, garanŢii Şi asigurÃri publicat În: monitorul oficial nr. 665 din 28 septembrie 2007 În baza hotãrârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţãri, garanţii şi asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import ...

4. DECIZIE nr. 663 din 19 septembrie 2007 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "URBAN BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 11 septembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "urban broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "urban broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în municipiul bucureşti, str. ...

5. ORDIN nr. 8.191 din 25 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

Ordin nr. 8.191 din 25 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin ordinul vicepreşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 7.789/2007 emitent: agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà publicat În: monitorul oficial nr. 665 din 28 septembrie 2007 În aplicarea regulamentului consiliului (cee) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a codului vamal comunitar şi a regulamentului comisiei (cee) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a ...

6. METODOLOGIE din 21 septembrie 2007 pentru desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

Cap. i dispoziţii generale art. 1 ministerul sãnãtãţii publice organizeazã concurs naţional de intrare în rezidenţiat în medicinã, medicinã dentarã şi farmacie, la data de 18 noiembrie 2007. concursul se desfãşoarã în urmãtoarele centre universitare: - domeniul medicinã - centrul universitar bucureşti; - domeniul medicinã dentarã şi domeniul farmacie centrul universitar cluj-napoca. art. 2 numãrul de locuri pe domenii şi specialitãţi, precum şi centrele de pregãtire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun emis de ministrul educaţiei, cercetãrii ...

7. ORDIN nr. 1.608 din 21 septembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul dispoziţiilor hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile ulterioare, având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionalã şi salarizare nr. e.n. 9.806 din 20 septembrie 2007, ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã metodologia pentru desfãşurarea concursului de rezidenţiat în medicinã, medicinã dentarã şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 direcţia generalã organizare, ...

8. ORDIN nr. 1.576 din 17 septembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea statutului casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere referatul ...

9. ORDIN nr. 813 din 25 septembrie 2007 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând propunerea comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine transmisã prin procesul-verbal nr. 65/2007, precum şi referatul de aprobare al direcţiei politici de piaţã în sectorul zootehnic nr. 290.645 din 10 septembrie 2007, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: ...

10. HOTARARE nr. 1.153 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea fondului naţional de dezvoltare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic articolul 2 din hotãrârea guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din fondul naţional de dezvoltare ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 403 din 15 iunie 2007, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - cu suma prevãzutã la ...

11. HOTARARE nr. 1.152 din 26 septembrie 2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetele Bacau, Galati, Vaslui si Vrancea in luna septembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 11 lit. b) din legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã suplimentarea bugetului ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 20.000 mii lei, la capitolul 70.01 ...

12. HOTARARE nr. 38 din 26 septembrie 2007 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) din Hotararea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia speciala pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, cu modificarile ulterioare EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, şi ale art. 77 din regulamentul senatului, senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) din hotãrârea senatului nr. 9/2006 privind comisia specialã pentru modificarea şi completarea regulamentului senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu modificãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 30 noiembrie 2007. aceastã hotãrâre a fost adoptatã de senat în şedinţa din 26 septembrie 2007, cu respectarea ...

13. HOTARARE nr. 37 din 24 septembrie 2007 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2007

În temeiul art. 46 din regulamentul senatului, senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la anexa nr. iii "componenţa comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului", domnul senator cucuian cristian - grupul parlamentar al partidului democrat - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator antonie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice