Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 658 din 24 Iulie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 658 din 24 Iulie 2020

Monitorul Oficial 658 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 658/2020)

1. DECIZIE nr. 506 din 16 iulie 2020 pentru reglementarea metodologiei de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din anexa la ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/c/2020 pentru aprobarea metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare şi cu prevederile art. 6 alin. (4) din anexa la ordinul ministrului justiţiei nr. 2.641/c/2020 pentru aprobarea metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute;în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

2. HOTĂRÂRE nr. 581 din 22 iulie 2020 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatele (1) şi (7) ale articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 10(1) valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.435.945,25 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale.........................................................................................................................(7) suma alocată ...

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei covid-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare şi de creştere a încrederii populaţiei,întrucât în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piaţa muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus,luând în considerare necesitatea protecţiei sociale a salariaţilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului sars-cov-2,ţinând cont de faptul că se menţin în continuare ...

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Având în vedere faptul că la data de 12 ianuarie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, fiind publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 9 ianuarie 2019,având în vedere faptul că legea nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare, transpune în totalitate directiva (ue) 2016/1.148 a parlamentului european şi a consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în uniune,ţinând cont de faptul că sub aspectul cadrului instituţional legea nr. ...

5. DECRET nr. 413 din 23 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 - codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 413.-----

6. LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu hiv, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori ...

7. DECRET nr. 412 din 23 iulie 2020 pentru promulgarea Legii privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 412.----

8. LEGE nr. 150 din 23 iulie 2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege reglementează condiţiile de protecţie a animalelor în cazul exportului de animale vii în ţări terţe.art. 2exportul animalelor vii se poate realiza pe cale rutieră, navală sau aeriană.art. 3prevederile legislaţiei referitoare la protecţia animalelor în timpul transportului se aplică până la destinaţia acestora, în afara spaţiului uniunii europene.art. 4În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea veterinară centrală care coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor veterinare, denumită în continuare ansvsa;b) exportator - persoana stabilită ...

9. DECRET nr. 411 din 23 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 411.----

10. LEGE nr. 149 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, după alineatul (20^7), se introduce un nou alineat, alineatul (20^8), cu următorul cuprins: "(20^8) cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa ...

11. DECRET nr. 410 din 23 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 410.----

12. LEGE nr. 148 din 23 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 53, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: "(2) În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător ...

13. DECRET nr. 409 din 23 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 33 din legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 409.----

14. LEGE nr. 147 din 23 iulie 2020 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 33 din legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 33asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot primi în folosinţă, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile şi imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, inclusiv de la autorităţile administraţiei publice locale."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 23 iulie 2020.nr. 147.----

15. DECRET nr. 408 din 23 iulie 2020 pentru promulgarea Legii privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul covid-19 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 iulie 2020.nr. 408.----

16. LEGE nr. 146 din 23 iulie 2020 privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prin prezenta lege se acordă gratuit un set de 30 de măşti de protecţie, lunar, pentru: a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 1.000 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2009 privind ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016