Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 150 din 23 iulie 2020  privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează condiţiile de protecţie a animalelor în cazul exportului de animale vii în ţări terţe.

    ART. 2
    Exportul animalelor vii se poate realiza pe cale rutieră, navală sau aeriană.

    ART. 3
    Prevederile legislaţiei referitoare la protecţia animalelor în timpul transportului se aplică până la destinaţia acestora, în afara spaţiului Uniunii Europene.

    ART. 4
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritatea veterinară centrală care coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor veterinare, denumită în continuare ANSVSA;
    b) exportator - persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii Europene care, în momentul în care declaraţia este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din ţara terţă şi are competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene conform art. 1 pct. 19 lit. (a) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;
    c) importator - persoană fizică sau persoană juridică din ţara terţă către care sunt expediate animale vii în vederea comercializării;
    d) organizator poate fi:
    (i) un transportator care a subcontractat cel puţin unui alt transportator o parte dintr-o călătorie; sau
    (ii) o persoană fizică sau o persoană juridică ce a contractat cu mai mulţi transportatori pentru o călătorie; sau
    (iii) o persoană care a semnat secţiunea 1 din jurnalul de călătorie;

    e) transportator - persoană fizică sau persoană juridică ce transportă animale în nume propriu sau în numele unei terţe părţi.


    CAP. II
    Asigurarea asistenţei sanitar-veterinare la bordul navelor de transport animale vii
    ART. 5
    (1) În cazul călătoriilor navale care depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius, la bordul vasului trebuie asigurate servicii de asistenţă sanitar-veterinară.
    (2) La nivelul ANSVSA va exista o situaţie/bază de date a medicilor veterinari abilitaţi să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.
    (3) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul prevăzut la alin. (2) se stabilesc în normele de aplicare prevăzute la art. 15 alin. (1).

    ART. 6
    (1) Serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt asigurate de personal medical veterinar care poate fi contractat de către exportator, importator, organizator sau transportator.
    (2) Transportatorii străini pot avea personal medical veterinar contractat.

    ART. 7
    (1) În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, sistemele de ventilaţie din mijloacele de transport trebuie să asigure în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staţionează sau se află în mişcare, o temperatură cuprinsă între 5 grade Celsius şi 30 grade Celsius în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranţă de +/– 5 grade Celsius, în funcţie de temperatura exterioară.
    (2) În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, în perioadele cu temperaturi ridicate, suprafaţa alocată pe cap de animal trebuie crescută cu minimum 10%.
    (3) Ovinele trebuie tunse înainte de începerea călătoriilor care se desfăşoară la temperaturi care depăşesc 30 grade Celsius.
    (4) În cazul exporturilor realizate pe cale navală, în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius, se asigură creşterea cu minimum 15% a suprafeţei alocate fiecărui animal, iar compartimentele în care urmează să fie transportate animalele trebuie echipate cu un sistem de ventilaţie forţată cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, ţinând cont de înălţimea compartimentului şi de tipul acestuia, respectiv dacă acesta este închis sau parţial închis.
    (5) În cazul în care se transportă animale cu coarne, spaţiul alocat pe cap de animal trebuie să crească cu 7% pentru a preveni rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă. Animalele cu coarne se transportă în boxe separate faţă de cele fără coarne, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.
    (6) În zona destinată îmbarcării animalelor vii, operatorul economic care administrează punctul de ieşire unde se efectuează îmbarcarea animalelor şi controlul sanitar-veterinar va amplasa un sistem video autorizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (7) Stocarea datelor/imaginilor va fi realizată pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea vor fi radiate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi ale Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (8) În momentul completării referatului de evaluare pentru autorizarea sanitar-veterinară a navei de transport animale vii, inspectorii trebuie să fotografieze: boxele, punţile, rampele, pasajele, echipamentele de iluminat, cele de alimentare cu apă şi hrană, cele de ventilaţie, cele de evacuare a dejecţiilor, cele de stingere a incendiilor, sursele de electricitate, precum şi sistemele de monitorizare, control şi alarmă din cabina timonei pentru sistemele de alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat. Fotografiile se vor realiza cu aparate foto care marchează data şi ora. Acestea vor reprezenta piese la dosarul de autorizare.

    ART. 8
    Operatorul economic care efectuează exportul de animale vii face dovada prezenţei medicului veterinar şi a certificatului de avizare a competenţelor la control la punctul de ieşire, în condiţiile prevederilor art. 5 alin. (1).

    ART. 9
    Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii se eliberează de medicul veterinar oficial din cadrul postului de inspecţie de la frontieră, având la bază certificatul/certificatele de sănătate emis/emise de medicul veterinar din centrul de colectare care a/au însoţit animalele, şi după ce efectuează inspecţia animalelor cu privire la starea de sănătate şi de bunăstare.

    CAP. III
    Obligaţiile personalului medical veterinar
    ART. 10
    Personalul medical veterinar prevăzut la art. 6 alin. (1) are următoarele obligaţii:
    a) realizează inspecţia zilnică a animalelor cu privire la starea de sănătate şi bunăstare a acestora;
    b) asigură asistenţa medical-veterinară pentru animalele transportate;
    c) completează raportul zilnic prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


    CAP. IV
    Sancţiuni
    ART. 11
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1)-(3) cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;
    b) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) şi (5) cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 lei;
    c) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi (7) şi art. 10 cu amendă de la 10.000 lei la 12.500 lei.

    (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1) de către transportatorii autorizaţi în România se suspendă autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, precum şi certificatul de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine pentru 6 luni.
    (2) În cazul în care prevederile art. 5 alin. (1) sunt încălcate de către transportatorii autorizaţi de către alte state membre, aceşti transportatori nu vor mai putea opera în porturile din România în următoarele 6 luni.
    (3) În cazul în care transportatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) săvârşesc de două ori faptele în decursul de un an, se suspendă autorizaţia şi certificatul de autorizare, respectiv nu mai pot opera din porturile din România.

    ART. 13
    În cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 10 de două ori în decurs de un an, medicul veterinar va fi exclus din lista medicilor veterinari abilitaţi să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.

    ART. 14
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11-13 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANSVSA emite, prin ordin al preşedintelui, normele de aplicare care includ prevederi referitoare la exporturile realizate pe cale rutieră, navală şi aeriană.

    (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, administratorul punctului vamal sau al punctului de ieşire va achiziţiona şi va instala echipamentele de supraveghere video.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 23 iulie 2020.
    Nr. 150.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016