Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 506 din 16 iulie 2020  pentru reglementarea metodologiei de desfăşurare a interviului profesional  susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 506 din 16 iulie 2020 pentru reglementarea metodologiei de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare şi cu prevederile art. 6 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute;
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. 1
    Prezenta decizie reglementează metodologia de desfăşurare a interviului profesional prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, respectiv la art. 6 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute.

    ART. 2
    Prin termenul comisie folosit în cuprinsul prezentei decizii se înţelege comisia de interviu profesional prevăzută la art. 4 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/C/2020 şi cea prevăzută la art. 6 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.641/C/2020.

    ART. 3
    Comisia se desemnează prin decizie a directorului unităţii unde se solicită mutarea/care are postul în procedură de schimbare, după obţinerea avizelor/aprobărilor favorabile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), d) sau e) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/C/2020, după caz, sau la art. 5 alin. (2) sau (3) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.641/C/2020.

    ART. 4
    (1) Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.
    (2) Tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate se stabilesc având în vedere tematica şi bibliografia de concurs şi reprezintă, în principiu, doar partea care este în concordanţă cu atribuţiile ce vor fi îndeplinite.
    (3) Din parcurgerea tematicii şi bibliografiei specifice funcţiei vizate, comisia urmăreşte deţinerea unor cunoştinţe minime de către solicitant.

    ART. 5
    (1) Interviul profesional se desfăşoară nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data afişării tematicii şi bibliografiei/de la data luării la cunoştinţă a informaţiilor de la art. 4, în baza fişei de interviu profesional, conform modelului prevăzut în anexă.
    (2) Fişa de interviu profesional se întocmeşte de către comisie în ziua susţinerii acestuia şi va conţine:
    a) gradul, numele şi prenumele persoanei evaluate;
    b) denumirea funcţiei pentru care se susţine interviul profesional;
    c) gradul, numele şi prenumele evaluatorului;
    d) data susţinerii interviului profesional;
    e) întrebările/speţele de interviu formulate din tematica şi bibliografia stabilite pentru funcţia vizată, cu indicarea bazei legale şi repartizarea acestora de către preşedintele comisiei fiecărei persoane din comisia de interviu;
    f) posibile răspunsuri;
    g) răspunsurile solicitantului, pe scurt;
    h) concluziile evaluatorului;
    i) evaluarea solicitantului cu „Admis“/„Respins“.

    (3) Comisia de interviu formulează 5-10 întrebări/speţe de interviu, având în vedere tematica şi bibliografia stabilite pentru funcţia vizată.
    (4) Întrebările/Speţele de interviu, repartizarea acestora şi posibilele răspunsuri vor fi asumate prin semnătură de către comisie înainte de susţinerea interviului profesional de către primul solicitant.
    (5) Fişa de interviu profesional întocmită conform anexei se multiplică în funcţie de numărul solicitanţilor şi se completează, pe parcursul interviului profesional, de către fiecare persoană din comisie.

    ART. 6
    (1) Accesul solicitanţilor în sala de susţinere a interviului profesional se face în ordinea planificării, în baza documentelor de identitate, potrivit legii, sau a legitimaţiei de serviciu.
    (2) Solicitanţii care nu se prezintă conform planificării pentru a susţine proba interviului profesional ori care nu au asupra lor documentul de identitate sau legitimaţia de serviciu sunt declaraţi „Absent“ şi sunt eliminaţi de la proba de interviu profesional, în procesul-verbal privind rezultatele probei fiind consemnat acest aspect.

    ART. 7
    Introducerea şi deschiderea interviului profesional presupun parcurgerea următoarelor etape:
    a) prezentarea succintă de către preşedintele comisiei de interviu a membrilor comisiei (numele şi funcţia);
    b) informarea, pe scurt, a candidatului de către preşedintele comisiei cu privire la modul de desfăşurare a interviului profesional;
    c) realizarea de către solicitant a unei scurte autoprezentări (informaţii relevante, studii, funcţii ocupate, vechime etc.).

    ART. 8
    (1) Adresarea efectivă a întrebărilor/speţelor se realizează după cum urmează:
    a) pe baza fişei de interviu profesional persoanele desemnate adresează solicitantului întrebările/speţele. Fiecărui solicitant i se adresează toate întrebările/speţele din fişa de interviu profesional;
    b) dacă, în funcţie de răspunsurile solicitantului, şeful sectorului de activitate unde se solicită numirea consideră că mai are nevoie de lămuriri, poate solicita clarificări suplimentare sau poate adresa maximum două întrebări suplimentare din bibliografia şi tematica puse la dispoziţie solicitantului.

    (2) Durata interviului profesional va fi de maximum 30 de minute.

    ART. 9
    (1) Fiecare persoană din comisie notează pe scurt răspunsurile solicitantului şi observaţiile proprii în fişa de interviu profesional prevăzută la art. 5, iar la finalul interviului profesional evaluează cu „Admis“/„Respins“, în funcţie de răspunsurile formulate de acesta.
    (2) În cazul în care comisia nu ajunge la o poziţie unanimă, decizia este luată prin majoritatea de voturi.

    ART. 10
    (1) După susţinerea interviului profesional, în conformitate cu planificarea, pe baza evaluărilor consemnate în fişele de interviu profesional, comisia de interviu întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele probei interviului profesional.
    (2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare filă de membrii comisiei şi se înregistrează.
    (3) Rezultatele interviului profesional consemnate în procesul-verbal nu pot fi contestate.
    (4) După susţinerea interviului profesional de către toţi candidaţii, rezultatele acestuia sunt afişate pe site-ul unităţii sau sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

    ART. 11
    (1) Toate activităţile, lucrările şi documentele comisiei au caracter confidenţial, cu excepţia planificării probei interviului profesional şi a procesului-verbal cu rezultatele interviului profesional.
    (2) Persoanele desemnate în comisie şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative care participă la susţinerea interviului profesional, în calitate de observator, vor depune, anterior elaborării fişei de interviu profesional, declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:
    a) nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) din Legea 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei.


    ART. 12
    După finalizarea probei de interviu profesional, documentele rezultate se înaintează structurii de resurse umane din unitatea care are postul în procedura de mutare/schimbare din funcţie, în vederea continuării activităţilor specifice.

    ART. 13
    Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 14
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

    ART. 15
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Tiberiu Firinel Ungureanu

    Bucureşti, 16 iulie 2020.
    Nr. 506.
    ANEXA 1

    FIŞĂ DE INTERVIU PROFESIONAL
    Grad, nume şi prenume solicitant .....................................................
    Funcţia vizată .....................................................
    Grad, nume şi prenume evaluator .....................................................
    Data susţinerii interviului profesional .....................................................
    Întrebarea nr. (…)
    .....................................................
    .....................................................
    Cine adresează întrebarea .....................................................
    Posibile răspunsuri .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea nr. (…)
    .....................................................
    .....................................................
    Cine adresează întrebarea .....................................................
    Posibile răspunsuri …………………………………………
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea nr. (…)
    .....................................................
    .....................................................
    Cine adresează întrebarea .....................................................
    Posibile răspunsuri .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea nr. (…)
    .....................................................
    .....................................................
    Cine adresează întrebarea .....................................................
    Posibile răspunsuri .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea nr. (…)
    .....................................................
    .....................................................
    Cine adresează întrebarea .....................................................
    Posibile răspunsuri .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea suplimentară nr. 1 (adresată de şeful de structură) .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Întrebarea suplimentară nr. 2 (adresată de şeful de structură) .....................................................
    .....................................................
    Răspuns solicitant .....................................................
    .....................................................
    Concluziile evaluatorului .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    Evaluare: Admis/Respins
    Grad, nume, prenume şi semnătură evaluator .....................................................
    Comisie:
    Preşedinte (grad, nume, prenume şi semnătură) .....................................................
    Membru (grad, nume, prenume şi semnătură) .....................................................
    Membru (grad, nume, prenume şi semănătură) .....................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016