Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 658 din 18 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 658 din 18 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 658 din 18 Septembrie 2008 (M. Of. 658/2008)

1. NORME din 5 septembrie 2008 privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea Ministerului Apararii si in proprietatea publica a statului EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Cap. i principii generale art. 1 (1) prezentele norme reglementeazã modalitatea de închiriere a imobilelor sau pãrţilor din acestea, disponibile, aflate în administrarea ministerului apãrãrii şi în proprietatea publicã a statului. (2) prin imobile, în sensul prezentelor norme, se înţelege construcţiile cu instalaţiile şi terenurile aferente sau numai terenurile, amenajãrile de terenuri, altele decât cele cu destinaţie de locuinţe. (3) Închirierea se face pentru imobilele sau pãrţi din acestea devenite disponibile în urma procesului de restructurare a armatei, precum şi pentru satisfacerea necesitãţilor unitãţilor militare ...

2. ORDIN nr. M.89 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea Ministerului Apararii si in proprietatea publica a statului EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Pentru aplicarea prevederilor art. 14-16 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 68/2000 privind abilitarea ministerului apãrãrii naţionale de a închiria imobile sau pãrţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publicã a statului, şi a prevederilor art. 32 alin. (1) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfãşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate strãine pe teritoriul româniei, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi ...

3. PROTOCOL DE APLICARE din 13 iunie 2008 a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Ministerul internelor şi reformei administrative din românia şi departamentul federal de justiţie şi poliţie din confederaţia elveţianã au convenit aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi consiliul federal elveţian privind readmisia persoanelor (denumit în continuare acordul), dupã cum urmeazã: art. 1 informaţii pe care trebuie sã le conţinã cererea de readmisie a cetãţeanului statului unei pãrţi contractante [art. 3 alin. (1) din acord] (1) orice cerere de readmisie a cetãţeanului statului unei pãrţi contractante care este transmisã în aplicarea art. 1 din acord va conţine, în special, urmãtoarele informaţii: ...

4. HOTARARE nr. 1.067 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, de aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã protocolul, semnat la zurich la 13 iunie 2008, de aplicare a acordului dintre guvernul româniei şi consiliul federal elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la zurich la 13 iunie 2008. prim-ministru ...

5. HOTARARE nr. 1.081 din 10 septembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la poziţia nr. ...

6. NORME METODOLOGICE din 3 septembrie 2008 privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

1. dispoziţii generale 1.1. prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, stabilesc metodologia şi criteriile de acreditare a centrelor naţionale de informare şi promovare turisticã. 1.2. prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate consiliile locale şi consiliile judeţene în subordinea cãrora funcţioneazã centrele naţionale de informare şi promovare turisticã. 1.3. În scopul îmbunãtãţirii activitãţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale, ...

7. ORDIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul hotãrârii guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, cu modificãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turisticã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 prezentul ordin ...

8. HOTARARE nr. 1.068 din 10 septembrie 2008 privind admiterea temporara pe teritoriul Romaniei, fara viza, din motive umanitare, a unor refugiati eritreeni din Marea Jamahirie Araba Libiana Populara Socialista EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (2) şi al art. 19 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic (1) se aprobã intrarea şi şederea pe teritoriul româniei, fãrã vizã, din motive umanitare, a unui numãr de aproximativ 41 de refugiaţi eritreeni aflaţi pe teritoriul marii jamahirii arabe libiene populare socialiste. (2) persoanele prevãzute la alin. (1) beneficiazã de drept de şedere pe teritoriul româniei ...

9.  RECTIFICARE nr. 1.287 din 27 octombrie 2005 referitoare la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 18 septembrie 2008

La hotărârea guvernului nr. 1.287/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare:- în anexă, la nr. 139──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

10.  RECTIFICARE nr. 688 din 6 decembrie 1993 referitoare la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 688/1993 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 18 septembrie 2008

La hotărârea guvernului nr. 688/1993 privind acordarea cetăţeniei române, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 291 din 15 decembrie 1993, se face următoarea rectificare:- în anexă, la nr. 136──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────------

11. CIRCULARA nr. 28 din 12 septembrie 2008 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În baza art. 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în aplicarea prevederilor regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din legea nr. 312/2004 , consiliul de administraţie al bãncii naţionale a româniei hotãrãşte: Începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008, ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii sunt urmãtoarele: - 3,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite ...

12. ORDIN nr. 5.056 din 20 august 2008 privind aplicarea prevederilor legale referitoare la infiintarea si organizarea programelor universitare de masterat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii învãţãmântului, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea metodologiei de evaluare externã, a standardelor, a standardelor de referinţã şi a listei indicatorilor de performanţã a agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul superior, în conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii ...

13. ORDIN nr. 1.557 din 11 septembrie 2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Având în vedere: - prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 588/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - prevederile art. 146 din titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - dispoziţiile ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.290/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului vi "efectuarea prelevãrii şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umanã în scop terapeutic" din legea nr. 95/2006 ...

14. DECLARATIE din 19 mai 2008 privind colaborarea interinstitutionala dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia de Stat de Administrare Fiscala din Spania EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Agenţia naţionalã de administrare fiscalã din românia (anaf), reprezentatã de domnul daniel chiţoiu, preşedinte, şi agenţia de stat de administrare fiscalã din spania (aeat), reprezentatã de domnul luis pedroche y rojo, director general, numite în continuare pãrţile, având în vedere interesul comun de a realiza acţiuni de colaborare în domeniul fiscal, luând în considerare asemãnãrile regimurilor fiscale din cele douã ţãri, apartenenţa ambelor ţãri la uniunea europeanã şi experienţa de colaborare a ambelor administraţii începând cu anul 1999, dorind sã desfãşoare acţiuni şi activitãţi care permit o utilizare mai bunã a experienţelor şi tehnicilor ...

15. HOTARARE nr. 1.063 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea Declaratiei privind colaborarea interinstitutionala dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia de Stat de Administrare Fiscala din Spania, semnata la Bucuresti la 19 mai 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã declaraţia privind colaborarea interinstituţionalã dintre agenţia naţionalã de administrare fiscalã din românia şi agenţia de stat de administrare fiscalã din spania, semnatã la bucureşti la 19 mai 2008. prim-ministru ...

16. HOTARARE nr. 1.026 din 3 septembrie 2008 privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unui bun imobil, monument de for public, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului culturii şi cultelor în domeniul public al municipiului bucureşti şi în administrarea ...

17.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Pentru accesarea fondurilor alocate prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul programului sapard, aprobată cu modificări prin legea nr. 473/2006, în vederea finalizării proiectelor contractate în anul 2006, este oportună prelungirea termenelor de plată a acestora până la finele anului 2009.având în vedere că peste 55% din proiecte sunt în curs de execuţie şi că majoritatea proiectelor sunt complexe şi au activităţi de construcţii-montaj pentru care duratele de execuţie sunt mai mari de un an şi sunt condiţionate de timpul favorabil executării ...

18. DECRET nr. 869 din 12 septembrie 2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Codului European de Securitate Sociala al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea guvernului, potrivit hotãrârii nr. e 187 din 27 august 2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se supune spre ratificare parlamentului codul european de securitate socialã al consiliului europei, adoptat la strasbourg la 16 aprilie 1964, şi se dispune publicarea prezentului decret în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

19. DECRET nr. 868 din 12 septembrie 2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei nr. 102/1952 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate sociala, adoptata la Geneva la 28 iunie 1952 in cadrul Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea guvernului, potrivit hotãrârii nr. e 188 din 27 august 2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se supune spre ratificare parlamentului convenţia nr. 102/1952 a organizaţiei internaţionale a muncii privind normele minime de securitate socialã, adoptatã la geneva la 28 iunie 1952 în cadrul conferinţei generale a organizaţiei internaţionale a muncii, şi se dispune publicarea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016