Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL DE APLICARE din 13 iunie 2008  a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL DE APLICARE din 13 iunie 2008 a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Federal de Justiţie şi Poliţie din Confederaţia Elveţianã au convenit aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor (denumit în continuare acordul), dupã cum urmeazã:

ART. 1
Informaţii pe care trebuie sã le conţinã cererea de readmisie a cetãţeanului statului unei pãrţi contractante [art. 3 alin. (1) din acord]
(1) Orice cerere de readmisie a cetãţeanului statului unei pãrţi contractante care este transmisã în aplicarea art. 1 din acord va conţine, în special, urmãtoarele informaţii:
a) datele personale ale persoanei în cauzã;
b) detalii despre documentele prevãzute la art. 2 din prezentul protocol de aplicare, care reprezintã mijloace de dovedire sau prezumare valabilã a cetãţeniei.
(2) Pentru cererea de readmisie va fi utilizat un formular care corespunde modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul protocol de aplicare. Toate secţiunile acestui formular vor fi fie completate, fie tãiate.
(3) Dacã persoana care face obiectul readmisiei are nevoie de îngrijiri medicale, partea contractantã solicitantã va furniza şi informaţiile legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altã naturã, supraveghere sau transport cu ambulanţa, dacã acestea sunt în interesul persoanei în cauzã.
ART. 2
Documentele care dovedesc sau prezumã rezonabil cetãţenia persoanei statului unei pãrţi contractante [art. 1 alin. (3) din acord]
(1) Cetãţenia persoanei în cauzã poate fi doveditã cu ajutorul urmãtoarelor documente valabile:
- Pentru România:
a) paşapoarte de orice tip;
b) cãrţi de identitate de orice tip;
c) carnete de marinar;
d) permis de conducere;
e) alte documente care menţioneazã sau indicã în mod clar cetãţenia şi care pot fi atribuite în mod cert deţinãtorului.
- Pentru Confederaţia Elveţianã:
a) paşaport;
b) carte de identitate.
(2) Cetãţenia persoanei în cauzã poate fi prezumatã rezonabil în baza unuia dintre urmãtoarele documentele:
a) orice document prevãzut în alineatul precedent, a cãrui valabilitate a expirat;
b) un document eliberat de autoritãţile competente ale pãrţii contractante solicitate, în baza cãruia identitatea persoanei în cauzã poate fi stabilitã (permis de conducere, carnet de marinar, livret militar sau orice alt document eliberat de forţele armate, livretul de familie care indicã locul de origine din Confederaţia Elveţianã etc.);
c) certificat consular de înregistrare sau un extras din evidenţele Oficiului de stare civilã;
d) o copie a unuia dintre documentele menţionate mai sus;
e) informaţii privind persoana în cauzã înregistrate corespunzãtor de cãtre autoritãţile administrative sau judiciare competente;
f) comparãri ale amprentelor papilare ce sunt înregistrate în evidenţele celeilalte pãrţi contractante;
g) orice alt document acceptat de cãtre partea contractantã solicitatã.
ART. 3
Asistenţa reciprocã în verificarea cetãţeniei [art. 2 alin. (2) din acord]
(1) Dacã cetãţenia nu poate fi doveditã, iar prezumarea în mod rezonabil a cetãţeniei nu poate fi stabilitã în baza dovezilor şi/sau documentelor furnizate, misiunea diplomaticã sau oficiul consular din strãinãtate al statului pãrţii contractante solicitate, la cererea pãrţii contractante solicitante, va conduce audieri prin telefon sau un interviu personal cu persoana în cauzã, pentru a-i stabili cetãţenia.
(2) La cererea autoritãţii competente a pãrţii contractante solicitante, autoritatea competentã a pãrţii contractante solicitate va numi experţi care sã stabileascã cetãţenia persoanei în cauzã.
ART. 4
Informaţii pe care trebuie sã le conţinã cererea pentru readmisia cetãţenilor statelor terţe şi a apatrizilor [art. 6 alin. (1) din acord]
(1) Orice cerere de readmisie a cetãţenilor statelor terţe sau a apatrizilor care este transmisã în aplicarea art. 4 din acord va conţine, în special, urmãtoarele informaţii:
a) datele personale şi cetãţenia;
b) detalii despre documentele prevãzute la art. 5 din protocolul de aplicare, prin care poate fi doveditã sau prezumatã rezonabil intrarea sau şederea acestora pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate.
(2) Pentru cererea de readmisie urmeazã sã fie folosit un formular care corespunde modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul protocol de aplicare. Toate secţiunile acestui formular vor fi fie completate, fie tãiate.
(3) Dacã persoana care face obiectul readmisiei are nevoie de îngrijiri medicale, partea contractantã solicitantã va furniza şi informaţiile legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altã naturã, supraveghere sau transport cu ambulanţa, dacã acestea sunt în interesul persoanei în cauzã.
ART. 5
Documentele prin care poate fi doveditã sau prezumatã rezonabil intrarea sau şederea cetãţenilor statelor terţe sau a apatrizilor pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate [art. 4 alin. (2) din acord]
(1) Intrarea sau şederea cetãţenilor statelor terţe sau a apatrizilor pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate poate fi doveditã în baza unuia dintre urmãtoarele documente:
a) ştampila de intrare sau ieşire ori orice alt marcaj echivalent, imprimat pe documentul de cãlãtorie;
b) ştampila de intrare aplicatã pe paşaportul fals sau falsificat;
c) o vizã sau un permis de şedere emisã/emis de autoritatea competentã a pãrţii contractante solicitate, care a expirat cu mai puţin de şase (6) luni înainte de data transmiterii cererii de readmisie;
d) un extras din evidenţele Oficiului de stare civilã sau orice alt înscris oficial de pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate;
e) un document personal de cãlãtorie valabil sau bilet care poate confirma, în mod oficial, intrarea prin frontiera externã;
f) ştampila de control la frontierã a unui punct de trecere a frontierei unui stat terţ, care are graniţã comunã cu partea contractantã solicitatã;
g) amprente papilare luate de autoritãţile competente.
(2) Intrarea sau şederea cetãţenilor statelor terţe sau a apatrizilor pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate poate fi prezumatã în mod rezonabil în special printr-unul dintre urmãtoarele/urmãtorii documente sau indicatori:
a) document eliberat de autoritatea competentã a pãrţii contractante solicitate, pe baza cãruia le poate fi stabilitã identitatea, cum ar fi, în special, permisul de conducere, carnetul de marinar sau permisul de portarmã;
b) permis de şedere care a expirat cu mai mult de trei (3) luni înainte de data transmiterii cererii de readmisie;
c) copia unuia dintre documentele mai sus menţionate, cu condiţia ca, atunci când este comparatã cu originalul prezentat de partea contractantã solicitatã, sã fie conformã cu acesta;
d) document de folosinţã a oricãror vehicule care sunt înregistrate pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate;
e) un bilet emis pe numele persoanei;
f) chitanţe de la hotel;
g) carduri de programare la doctor, stomatolog etc.;
h) chitanţã de schimb valutar;
i) carduri de acces în instituţii publice şi private;
j) dovezi de platã pentru hoteluri, servicii medicale sau alte servicii;
k) chitanţe de vânzãri;
l) corespondenţa scrisã de persoana în cauzã pe timpul şederii pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate;
m) declaraţii ale oficialilor şi ale altor persoane;
n) explicaţii solide şi suficient de precise ale persoanei în cauzã, conţinând informaţii verificabile în mod obiectiv, care pot fi controlate de partea contractantã solicitatã;
o) informaţii verificabile care dovedesc cã persoana în cauzã a utilizat serviciile unei agenţii de turism sau ale unui transportator.
ART. 6
Modalitãţi de transmitere de cãtre partea contractantã solicitantã a cererii de tranzit în scopul îndepãrtãrii sau ca urmare a refuzului de intrare (art. 8 din acord)
(1) Orice cerere de tranzit prezentatã în baza art. 7 din acord trebuie sã conţinã în special urmãtoarele informaţii:
a) datele personale şi cetãţenia persoanei în cauzã;
b) documentul de cãlãtorie emis pe numele lui/ei;
c) data cãlãtoriei, mijloace de transport, ora şi locul sosirii pe teritoriul statului parţii contractante solicitate, ora şi locul zborului de pe teritoriul statului pãrţii contractante solicitate, ţara şi locul de destinaţie;
d) informaţii privind ofiţerii de escortã (date personale, funcţia oficialã, document de cãlãtorie).
(2) Pentru cererea de tranzit va fi utilizat un formular care corespunde modelului din anexa nr. 2 la prezentul protocol de aplicare. Toate secţiunile formularului vor fi fie completate, fie tãiate.
ART. 7
Aeroporturi utilizate pentru readmisie şi tranzit (art.18 din acord)
(1) În România:
a) Aeroportul Internaţional Bucureşti Henri Coandã Bucureşti;
b) Aeroportul Internaţional Bucureşti -Bãneasa-Aurel Vlaicu;
c) Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia.
(2) În Elveţia
a) Geneva-Cointrin;
b) Zurich-Kloten.
ART. 8
Cooperarea dintre autoritãţile competente (art. 19 din acord)
(1) Autoritãţile competente pentru implementarea şi aplicarea Acordului sunt:
Pentru România:
- Inspectoratul General al Poliţiei Române de Frontierã;
- Oficiul Român pentru Imigrãri.
Pentru Confederaţia Elveţianã:
- Oficiul Federal pentru Migraţie.
(2) Detaliile autoritãţilor competente şi orice modificãri referitoare la autoritãţile competente sau la detaliile acestora vor fi comunicate de îndatã autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante.
(3) Autoritãţile competente vor schimba specimenele documentelor prevãzute la art. 2 alin. (1) din prezentul protocol de aplicare.
ART. 9
Limba de lucru
Dacã pãrţile contractante nu decid altfel, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor comunica în scopul aplicãrii acordului, verbal şi în scris, în limba englezã.
ART. 10
Dispoziţii finale
(1) Prezentul protocol de aplicare va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise prin care pãrţile contractante se informeazã reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare, dar nu înainte de intrarea în vigoare a acordului, şi îşi va înceta valabilitatea la aceeaşi datã cu acordul.
(2) Prezentul protocol de aplicare nu va fi aplicat pe perioada suspendãrii acordului.
(3) Amendamentele la prezentul protocol de aplicare se decid de comun acord între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Federal de Justiţie şi Poliţie din Confederaţia Elveţianã şi vor intra în vigoare potrivit alin. (1).

Semnat la Zurich la 13 iunie 2008, în douã exemplare originale, în limbile românã, germanã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare a prezentului protocol de aplicare, va fi utilizatã versiunea în limba englezã.

Pentru
Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative din România,
Cristian David,
ministrul internelor şi
reformei administrative,

Pentru
Departamentul Federal de Justiţie
şi Poliţie din Confederaţia Elveţianã,
Gveline Widmer-Schlumpf
consilier federal,
şef al Departamentului de
Justiţie şi Poliţie

ANEXA 1

CERERE DE READMISIE

INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITANTĂ


┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea competentã:│Numãr telefon: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fax: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oficial (nume, prenume şi funcţia): │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãr dosar: │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Data, ora şi semnãtura:│ │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITATĂ
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea competentã:│Numãr de telefon: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fax: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail: │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

DATE PERSONALE ALE PERSOANEI CARE FACE OBIECTUL READMISIEI
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume anterioare, │ │
│pseudonime, porecle sau aliasuri: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Data şi locul naşterii: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Sex: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Cetãţenii actuale şi anterioare: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Domiciliul în statul Pãrţii Contractante│ │
│solicitate: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Alţi membri de familie care însoţesc │ │
│persoana care face obiectul readmisiei, │ │
│în special minori: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Identitatea stabilitã: │Da [ ] Nu [ ] │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Fişa privind amprentele papilare se │ │
│trimite prin poştã: │Da [ ] Nu [ ] │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

DETALII DESPRE DOCUMENTE CONFORM ARTICOLELOR 2 ŞI 4 DIN PROTOCOLUL DE
APLICARE
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Categoria/tipul documentului │ │
│(Numãrul, data şi locul emiterii, │ │
│autoritatea emitentã etc.): │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Categoria/tipul vizei (numãrul, data şi│ │
│locul emiterii, autoritatea emitentã │ │
│etc.): │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Ştampila de intrare sau de ieşire: │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Alte documente sau informaţii: │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

INFORMAŢII PRIVIND INTRAREA ŞI ŞEDEREA PE TERITORIUL STATULUI SOLICITANT
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Data intrãrii: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Itinerar: │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

INFORMAŢII PRIVIND ŞEDEREA ŞI PLECAREA DE PE TERITORIUL STATULUI SOLICITAT
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Perioada şederii: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Data plecãrii: │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ALTE INFORMAŢII UTILE (FOTOGRAFIE, LIMBA VORBITĂ, BUNURI PERSONALE,
ASISTENŢĂ MEDICALĂ DACĂ VA FI CAZUL, MĂSURI DE PROTECŢIE SAU SECURITATE CARE
AR PUTEA FI NECESARE ÎN CAZUL TRANSFERULUI INDIVIDUAL ETC.)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

DETALII SUGERATE PENTRU READMISIE
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Data transferului: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Ora şi locul transferului: │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Numãrul zborului: │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ANEXA
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Lista documentelor anexate: │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

CONFIRMAREA DE PRIMIRE
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Data: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Ora: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Decizia autoritãţii competente solicitate:│Acceptare [ ] Refuz [ ] │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Motivaţia, în cazul unui refuz: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Numele, prenumele şi funcţia oficialului: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Semnãtura: │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
ANEXA 2

CERERE DE TRANZIT

INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITANTĂ


┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Autoritatea competentã: │Numãr telefon: │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │Fax: │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │E-mail: │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │Oficial (nume, prenume şi funcţia):│
├─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Numãr dosar: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data, ora şi semnãtura: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITATĂ
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Autoritatea competentã: │Numãr de telefon: │
│ ├──────────────────────────────────┤
│ │Fax: │
│ ├──────────────────────────────────┤
│ │E-mail: │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

DATELE PERSONALE ALE PERSOANEI CARE FACE OBIECTUL TRANZITULUI
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume anterioare, │ │
│pseudonime, porecle sau aliasuri: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Data şi locul naşterii: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sex: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cetãţenia: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Domiciliul în ţara de destinaţie: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Alţi membri de familie care însoţesc │ │
│persoana obiect al tranzitului, în special│ │
│minori: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Identitate stabilitã: │Da [ ] Nu [ ] │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Fişa privind amprentele papilare se │Da [ ] NU [ ] │
│transmite prin poştã: │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Categoria/tipul documentului │ │
│(numãr, data şi locul emiterii, │ │
│autoritatea emitentã, data expirãrii etc.)│ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Categoria/tipul vizei (numãrul, data şi │ │
│locul emiterii, autoritatea emitentã, data│ │
│expirãrii etc.) │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

DATE REFERITOARE LA CĂLĂTORIE
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Itinerar: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Numãrul zborului, data, ora şi locul │ │
│sosirii în statul solicitat: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Numãrul zborului, data, ora şi locul │ │
│plecãrii din statul solicitat: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Ţara şi locul de destinaţie: │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

ESCORTA
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Informaţii referitoare la escortã: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Datele personale ale ofiţerilor de │ │
│escortã (nume şi prenume, seria şi │ │
│numãrul paşaportului şi legitimaţiei de │ │
│serviciu): │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

ALTE INFORMAŢII UTILE (FOTOGRAFIE, LIMBA VORBITĂ, BUNURI PERSONALE,
ASISTENŢA MEDICALĂ DACĂ VA FI CAZUL, MĂSURI DE PROTECŢIE SAU SECURITATE CARE
AR PUTEA FI NECESARE ÎN CAZUL TRANSFERULUI INDIVIDUAL ETC.)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXĂ
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Documentul indicând acordul tãrii de │ │
│destinaţie sau al altor ţãri de tranzit │ │
│(ataşat): │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Lista cu alte documente anexate: │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

CONFIRMAREA DE PRIMIRE
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Data: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Ora: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Decizia autoritãţii competente solicitate:│Acceptare [ ] Refuz [ ] │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Motivaţia, în cazul unui refuz: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Numele, prenumele şi funcţia oficialului: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Semnãtura: │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016