Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 614 din 28 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 614 din 28 Iulie 2017

Monitorul Oficial 614 din 28 Iulie 2017 (M. Of. 614/2017)

2. ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2017 privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere:- art. 16 alin. (1) lit. b) şi art. 280 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 şi 67 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului ...

3. ORDIN nr. 59 din 25 iulie 2017 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

În temeiul:- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea oficiului registrului naţional al informaţiilor secrete de stat, aprobată prin legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 55 alin. (1) din regulamentul privind procedurile, la nivelul guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 561/2009,directorul general al oficiului registrului naţional al informaţiilor secrete de stat emite prezentul ordin.art. 1(1) catalogul naţional cu ...

4. HOTĂRÂRE nr. 527 din 27 iulie 2017 privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere adresa ministerului finanţelor publice nr. 599.810 din 17 iulie 2017 şi adresa autorităţii de supraveghere financiară nr. p/2687 din 13 iulie 2017 prin care au fost comunicate propunerile privind numirea unor noi reprezentanţi ai acestor instituţii în plenul oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. a) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

5. HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2017 pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 9 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului amara“ la hotărârea guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ialomiţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 şi 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- la secţiunea i „bunuri imobile“, după ...

6. HOTĂRÂRE nr. 524 din 27 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cosma alexandru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului maramureş.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 27 iulie 2017.nr. 524.----

7. HOTĂRÂRE nr. 523 din 27 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Moldovan Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul moldovan vasile exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului maramureş.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 27 iulie 2017.nr. 523.----

8. HOTĂRÂRE nr. 522 din 27 iulie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului maramureş de către domnul ardelean gavriş.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 27 iulie 2017.nr. 522.----

9. HOTĂRÂRE nr. 521 din 27 iulie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului maramureş de către domnul lupuţ sebastian-mihai.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 27 iulie 2017.nr. 521.----

10. ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 iulie 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xii din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unictermenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 464 din 26 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul economiei,mihai-viorel fiforpreşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor,marcel bogdan pandelicăp. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de statbucureşti, 27 iulie 2017.nr. 6.----

11. DECIZIA nr. 221 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

┌───────────────────────┬─────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────────┼─────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────────┼─────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────────┼─────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├───────────────────────┼─────────────────────┤│daniel-marius morar │- judecător │├───────────────────────┼─────────────────────┤│mona-maria pivniceru ...

12. DECIZIA nr. 212 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

┌─────────────────────┬─────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼─────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător ...

13. DECIZIA nr. 166 din 16 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017

┌─────────────────────┬─────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼─────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice