Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 596 din 20 Iunie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 596 din 20 Iunie 2022

Monitorul Oficial 596 din 20 Iunie 2022 (M. Of. 596/2022)

1.  ORDIN nr. 83 din 15 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în ...

2.  ORDIN nr. 82 din 15 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi ale art. 28 alin. (2) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iordinul preşedintelui ...

3.  ORDIN nr. 1.544 din 7 iunie 2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 9.284 din 7.06.2022 al serviciului medicină de urgenţă,având în vedere:- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa spitalului clinic de urgenţă „bagdasar-arseni“ bucureşti nr. 18.079 din 21.04.2022, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. reg 1/8.691 din 27.04.2022, precum şi avizul colectivului de lucru al ap-ima nr. 683 din 4.05.2022,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. ...

4.  ORDIN nr. 1.543 din 7 iunie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE) EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 9.283 din 7.06.2022 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere:- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările completările ulterioare;– adresa direcţiei de sănătate publică braşov nr. 9.131 din 11.04.2022 înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 576 din 13.04.2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ila articolul 24 din ordinul ...

5.  ORDIN nr. 1.542 din 7 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 9.282 din 7.06.2022 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere:- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa spitalului judeţean de urgenţă drobeta-turnu severin nr. 4.721 din 14.02.2022, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 186 din 14.02.2022, precum şi minuta colectivului de lucru al ap-avcac nr. smu 177 din 11.02.2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

6.  ORDIN nr. 964 din 15 iunie 2022 pentru aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 73/2022 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă,în baza prevederilor art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi ...

7.  ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

În temeiul art. 3 alin. (6), (6^2), (7) şi (13) şi al art. 9 alin. (17) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.articolul iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară şi instituţiile sale subordonate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul ...

8.  ORDIN nr. 136 din 7 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 249/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Având în vedere:- referatul unităţii de evaluare şi acreditare a spitalelor, aprobat cu nr. 1.885/anmcs din 6 iunie 2022;– prevederile art. 173 alin. (1) şi art. 249 alin. (1) şi (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)-d^3), e) şi f), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 6 lit. e), art. 13 alin. (5) lit. a), art. 16 alin. (2) şi (4) şi ale art. 17 alin. (1) lit. b) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de ...

11.  ORDIN nr. 22/5.841 din 19 aprilie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– art. 9 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea activelor statului, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale;– art. 10 alin. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016