Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 83 din 15 iunie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 83 din 15 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 29 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:
    a) Nota de subsol ^2 aferentă părţii introductive se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. Codul de identificare a punctului de măsurare se completează de operatorul de reţea, care are obligaţia să asigure racordarea utilizatorului conform reglementărilor în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.
    Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare."

    b) Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Puterea aprobată pentru consum*: (date corespunzătoare etapei de dezvoltare a locului de consum pentru care este emis prezentul certificat de racordare)

┌───────────────────────────┬─────┬────┐
│ │(kVA)│(kW)│
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Puterea maximă simultană ce│ │ │
│poate fi absorbită** │ │ │
└───────────────────────────┴─────┴────┘


     * Este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.
    ** În cazul unui deţinător de reţea electrică de interes public, datele se completează pe total loc de consum. În anexa la prezentul certificat se regăseşte repartizarea puterii totale aprobate pe locurile de consum racordate la reţeaua respectivă."

    c) La punctul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    d) La punctul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Aprobarea unui spor de putere se realizează de către operatorul de reţea, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, sau, după caz, ale Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    e) La punctul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul ia măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare."


    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Nota de subsol ^2 aferentă părţii introductive se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. Codul de identificare a punctului de măsurare se completează de operatorul de reţea, care are obligaţia să asigure racordarea utilizatorului conform reglementărilor în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.
    Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare."

    b) Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Puterea aprobată*: (date corespunzătoare etapei de dezvoltare a locului de producere/locului de consum şi de producere pentru care este emis prezentul certificat de racordare)

┌───────────────────────────┬─────┬────┐
│ │(kVA)│(kW)│
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Puterea maximă simultană ce│ │ │
│poate fi evacuată** │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Puterea maximă simultană ce│ │ │
│poate fi evacuată în │ │ │
│situaţiile de limitare │ │ │
│operaţională, prevăzute la │ │ │
│pct. 3 alin. (4) lit. a) │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Puterea maximă simultană ce│ │ │
│poate fi absorbită din │ │ │
│reţea*** │ │ │
└───────────────────────────┴─────┴────┘


     * Este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.
    ** Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată se stabileşte de operatorul de reţea cel mult la valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:
    (i) puterile instalate ale unităţilor generatoare;
    (ii) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizator;
    (iii) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;
    (iv) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;
    (v) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare;
    *** Pentru un loc de producere se completează numai în situaţia în care serviciile interne sunt alimentate prin aceeaşi instalaţie de racordare prin care se evacuează energia electrică produsă; pentru un loc de consum şi de producere racordat prin aceeaşi instalaţie de racordare (prin care se evacuează şi se absoarbe energie electrică) se completează puterea totală aprobată pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei şi a receptoarelor de la locul de consum)"

    c) La punctul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) punctul de interfaţă este stabilit la nivelul de tensiune .................. V, la/în/pe ................................;"

    d) La punctul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cerinţe privind racordarea în condiţii de limitare a puterii evacuate la valoarea prevăzută în tabelul de la pct. 1 pentru puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în situaţiile de limitare operaţională^1):
    a) descrierea tuturor situaţiilor prevăzute în studiul de soluţie, care conduc la limitarea puterii evacuate (contingenţele care, atunci când au ca efect apariţia de suprasarcini în reţea şi, în consecinţă, imposibilitatea elementelor reţelei rămase în funcţiune şi a reţelei în ansamblul ei de a funcţiona timp nelimitat în aceste condiţii, conduc la necesitatea limitării operaţionale a puterii evacuate), prezentate în anexă la prezentul certificat;
    b) utilizatorul este de acord cu următoarele condiţii de limitare operaţională a puterii evacuate ............(locul de amplasare a echipamentului, protecţii şi automatizări, scheme etc.)..........
    ^1) Se completează în situaţia în care prin studiul de soluţie avizat de operatorul de reţea a fost stabilită o soluţie de racordare a locului de producere/locului de consum şi de producere cu limitarea operaţională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în reţea sau, după caz, au fost stabilite mai multe soluţii dintre care utilizatorul a optat pentru soluţia cu limitarea operaţională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în reţea."

    e) Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Obligaţiile legate de participarea la menţinerea siguranţei în funcţionare şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia: .................................... ."

    f) La punctul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    g) La punctul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Aprobarea unui spor de putere se realizează de către operatorul de reţea, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, sau, după caz, ale Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedură."

    h) La punctul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prosumatorii asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură."

    i) La punctul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul ia măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare."

    j) La punctul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care soluţia de racordare pentru care a optat utilizatorul este cu limitare operaţională a puterii evacuate, utilizatorul nu este îndreptăţit să solicite şi să primească de la operatorul de reţea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă şi livrată în reţea pe perioada limitării."

    k) La punctul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia locurilor de consum şi de producere deţinute de prosumatori pentru racordarea cărora se aplică prevederile Procedurii, caz în care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Procedură."

    l) La punctul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Utilizatorul care optează, conform prevederilor art. 43 alin. (3) lit. e) din Regulament, pentru achitarea costurilor care revin celorlalţi utilizatori pentru aceleaşi lucrări din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) din Regulament este îndreptăţit să primească costurile respective prin intermediul operatorului de reţea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale contractului de racordare."
    ART. II
    Operatorii de reţea actualizează, în conformitate cu prevederile art. I, certificatele de racordare emise începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv 31 decembrie 2021, şi le comunică utilizatorilor în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
     Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 15 iunie 2022.
    Nr. 83.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016