Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022
    În temeiul art. 3 alin. (6), (6^2), (7) şi (13) şi al art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    Articolul I
    Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) serviciile prevăzute la cap. 1 şi 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă;"

    2. La articolul 8 alineatul (1), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:
    "b^2) serviciile prevăzute la codurile 1.1.1 şi 1.1.2 din anexă, solicitate de autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;"

    3. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară“, grupa de servicii „Prima înregistrare“, după punctul 2.1.3 se introduce un nou punct, punctul 2.1.4, cu următorul cuprins:
    "

┌──────┬───────────────┬─────┬──────┬─────────┐
│Cod │Serviciu │Tarif│UM │Referinţe│
│ │ │(lei)│ │ │
├──────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│ │Recepţie │ │ │ │
│ │cadastrală şi │ │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │ │
│ │carte funciară │ │ │ │
│ │pentru imobile │ │imobil│ │
│2.1.4.│situate în │120 │/u.i. │Nota^24) │
│ │regiunile de │ │ │ │
│ │carte funciară │ │ │ │
│ │supuse │ │ │ │
│ │Decretului-lege│ │ │ │
│ │nr. 115/1938 │ │ │ │
└──────┴───────────────┴─────┴──────┴─────────┘

"

    4. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară“, grupa de servicii „Rectificare“, după punctul 2.5.2 se introduce un nou punct, punctul 2.5.3, cu următorul cuprins:
    "

┌──────┬──────────┬─────┬──────┬─────────┐
│Cod │Serviciu │Tarif│UM │Referinţe│
│ │ │(lei)│ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤
│ │Îndreptare│ │ │ │
│ │eroare │ │imobil│ │
│2.5.3.│materială │0 │/u.i. │ │
│ │- cadastru│ │ │ │
│ │sistematic│ │ │ │
└──────┴──────────┴─────┴──────┴─────────┘

"

    5. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară“, după grupa de servicii „Informare“ se introduce o nouă grupă de servicii, grupa „Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938“, cu următorul cuprins:
    "

┌───────────────┬──────┬─────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│Grupă servicii │Cod │Serviciu │Tarif (lei)│UM │Referinţe│
├───────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înregistrarea│ │ │ │
│ │2.8.1.│în planul │0 │imobil/u.i.│Nota^25) │
│ │ │cadastral │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înregistrarea│ │ │ │
│ │ │în planul │ │ │ │
│Înregistrarea │2.8.2.│cadastral şi │60 │operaţiune │Nota^26) │
│în planul │ │efectuarea │ │ │ │
│cadastral a │ │altor │ │ │ │
│imobilelor │ │operaţiuni │ │ │ │
│situate în ├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│regiunile de │ │Înregistrarea│60/ │ │ │
│carte funciară │ │în planul │construcţie│ │ │
│supuse │2.8.3.│cadastral şi │+ 0,05% din│operaţiune │Nota^27) │
│Decretului-lege│ │înscriere │valoarea de│ │ │
│nr. 115/1938 │ │construcţie │impozitare │ │ │
│ ├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înregistrarea│ │ │ │
│ │ │în planul │ │ │ │
│ │2.8.4.│cadastral şi │120 │construcţie│Nota^28) │
│ │ │extindere/ │ │ │ │
│ │ │radiere │ │ │ │
│ │ │construcţie │ │ │ │
└───────────────┴──────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

"

    6. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, grupa de servicii „TopRo5 1:5000 ROMPOS“ se înlocuieşte cu grupa de servicii „Teme spaţiale“, cu următorul cuprins:
    "

┌────────┬──────┬───────────┬─────┬────┬┐
│Teme │ │Servicii │500/ │lună││
│spaţiale│3.1.1.│vizualizare│1.000│/ ││
│ │ │/descărcare│ │temă││
└────────┴──────┴───────────┴─────┴────┴┘

"

    7. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, după grupa de servicii „Teme spaţiale“ se introduce o nouă grupă de servicii, grupa „Poziţionare GPS“, cu următorul cuprins:
    "

┌───────────┬──────┬───────────┬─────┬──────────┬┐
│ │ │Servicii │ │luna/12 ││
│Poziţionare│3.1.2.│poziţionare│100/ │luni/ ││
│GPS │ │GNSS, în │1.000│utilizator││
│ │ │timp real │ │/aparat ││
└───────────┴──────┴───────────┴─────┴──────────┴┘

"

    8. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, grupa de servicii „ Conţinutul cărţii funciare“, după punctul 3.1.6 se introduc cinci noi puncte, punctele 3.1.7-3.1.11, cu următorul cuprins:
    "

┌───────┬─────────────┬──────┬────┬────┐
│ │Interogare │ │ │Nota│
│3.1.7. │API, Pachet 1│1.000 │ │^29)│
│ │^(*) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┤ ├────┤
│ │Interogare │ │ │Nota│
│3.1.8. │API, Pachet 2│4.000 │ │^30)│
│ │^(*) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┤ ├────┤
│ │Interogare │ │ │Nota│
│3.1.9. │API, Pachet 3│5.000 │luna│^31)│
│ │^(*) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┤ ├────┤
│ │Interogare │ │ │Nota│
│3.1.10.│API, Pachet 4│6.000 │ │^32)│
│ │^(*) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼──────┤ ├────┤
│ │Interogare │ │ │Nota│
│3.1.11.│API, Pachet 5│10.000│ │^33)│
│ │^(*) │ │ │ │
└───────┴─────────────┴──────┴────┴────┘

    ^(*) Servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface). Se furnizează conform seturilor de date precizate la notele de subsol ^29)-^33) şi în limitele unei licenţe de utilizare elaborate conform definiţiei cuprinse în metodologia de publicare a datelor deschise disponibilă la: http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2018/07/Metodologie-date-deschise_iulie2018.pdf."

    9. În anexă, nota de subsol ^8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 de lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) ulterior elaborării studiului de piaţă, procentul se aplică la valoarea din studiu/raport. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.
    Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 de lei.
    Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice, precum şi în cazul intabulării dreptului de proprietate în baza convenţiei de reziliere/hotărârii judecătoreşti prin care se dispune rezilierea actului.
    În cazul actului de partaj, tariful se calculează prin raportare la cota-parte din dreptul de proprietate ce revine copărtaşului, peste cota lui ideală, dar nu mai puţin de 60 de lei/imobil.
    La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 de lei pentru fiecare imobil.
    Intabularea dreptului de concesiune se tarifează cu un tarif fix de 120 de lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului.
    Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat.
    Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor. Defalcarea tarifului total rezultat se realizează astfel: se tarifează cu 60 de lei fiecare cerere de înscriere aferentă unui imobil (60 x «n» imobile). La prima cerere se adaugă tariful rămas, care se calculează astfel: tarif total – (60 x «n» imobile)."

    10. În anexă, nota de subsol ^14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară.
    Tariful se aplică şi în cazul altor documente existente în arhivă.
    Serviciul se poate furniza şi online, prin intermediul aplicaţiei integrate de cadastru şi carte funciară sau prin orice alte modalităţi şi mijloace care permit comunicarea înscrisurilor electronice."

    11. În anexă, nota de subsol ^17) se abrogă.
    12. În anexă, după nota de subsol ^23) se introduc zece noi note de subsol, notele de subsol ^24)-^33), cu următorul cuprins:
    "^24) Atribuirea de număr cadastral şi deschiderea unei noi cărţi funciare în cazurile expres prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938.
    ^25) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, solicitată de titularul tabular, în cazul în care nu se solicită şi alte operaţiuni tehnice.
    ^26) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu efectuarea altor operaţiuni (de exemplu, actualizare categorie de folosinţă sau destinaţie, modificare suprafaţă, schimbare adresă poştală, notare posesie în cazul în care suprafaţa din măsurători a imobilului este mai mare decât procentul stabilit de lege pentru majorarea suprafeţei pe cale administrativă etc.).
    ^27) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu înscrierea unei construcţii edificate pe un teren identificat cu număr topografic.
    ^28) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu extinderea/radierea unei construcţii edificate pe un teren identificat cu număr topografic.
    ^29) Seturi de date incluse:
    - nomenclatoare;
    – cereri.
    ^30) Seturi de date incluse:
    - nomenclatoare;
    – cereri;
    – detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren.
    ^31) Seturi de date incluse:
    - nomenclatoare;
    – cereri;
    – detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;
    – detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcţii.
    ^32) Seturi de date incluse:
    - nomenclatoare;
    – cereri;
    – detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;
    – detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcţii;
    – înscrieri;
    – persoane.
    ^33) Seturi de date incluse:
    - nomenclatoare;
    – cereri;
    – tranzacţii imobiliare."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Adriana Tudosoiu

    Bucureşti, 6 iunie 2022.
    Nr. 599.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016