Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 530 din 30 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 530 din 30 Mai 2022

Monitorul Oficial 530 din 30 Mai 2022 (M. Of. 530/2022)

3.  ORDIN nr. 584 din 2 mai 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din ...

6.  ORDIN nr. 582 din 2 mai 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din ...

9.  ORDIN nr. 581 din 2 mai 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din ...

10.  REGULAMENT nr. 11 din 18 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1),art. 3,6, precum şi ale art. 21^2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 18.05.2022, autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către autoritatea de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 din 1 februarie 2021, ...

11.  DECIZIE nr. 343 din 30 mai 2022 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează comisia pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite, denumită în continuare comisia, organism consultativ, fără personalitate juridică.art. 2(1) coordonarea comisiei este asigurată de către directorul general al institutului naţional de cercetare-dezvoltare în informatică - ici bucureşti.(2) comisia este formată din reprezentanţi ai ministerului finanţelor, agenţiei naţionale de administrare fiscală şi institutului naţional de cercetare-dezvoltare în informatică - ici bucureşti.(3) la ...

12.  DECIZIE nr. 342 din 30 mai 2022 privind înfiinţarea Comisiei pentru elaborarea unor propuneri de lege ferenda în vederea modificării legislaţiei specifice procesului de restituire a proprietăţii, cu implicaţii în clarificarea situaţiei terenurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi în procedura de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere propunerea formulată de cancelaria prim-ministrului prin nota nr. 949 din 7 aprilie 2022, aprobată de primministru,în temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează comisia pentru elaborarea unor propuneri de lege ferenda în vederea modificării legislaţiei specifice procesului de restituire a proprietăţii, cu implicaţii în clarificarea situaţiei terenurilor aflate în administrarea agenţiei domeniilor statului şi în procedura de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte ...

13.  DECIZIE nr. 341 din 30 mai 2022 privind numirea domnului Aurelian Păduraru în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 40.152/bt din 25 mai 2022, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/3995 din 25 mai 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul aurelian păduraru se numeşte în funcţia de comisar general, cu rang ...

14.  DECIZIE nr. 340 din 30 mai 2022 privind eliberarea doamnei Marioara-Artemis Gătej din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 40.152/bt din 25 mai 2022, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/3.995 din 25 mai 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna marioara-artemis gătej se eliberează din funcţia de comisar general, cu rang ...

15.  DECIZIE nr. 339 din 30 mai 2022 privind eliberarea domnului Aurelian Păduraru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul aurelian păduraru se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul afacerilor interne.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 30 mai 2022.nr. 339.----

16.  HOTĂRÂRE nr. 695 din 25 mai 2022 privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv din legea nr. 261/2021 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016