Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 695 din 25 mai 2022  privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 25 mai 2022 privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 530 din 30 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 261/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti, instituţie de drept public, organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică prin reorganizarea Societăţii Comerciale „Sericarom“ - S.A., care se desfiinţează, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 69, funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, fiind denumită în continuare Staţiunea.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti este constituit din bunuri proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din bunuri proprii pentru care exercită drept de proprietate, precum şi datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite de Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A., potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Patrimoniul Societăţii Comerciale „Sericarom“ - S.A. se preia de către Staţiune prin protocol de predare-preluare, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 261/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, şi cuprinde şi situaţia sumelor aflate în soldurile conturilor de disponibilităţi ale Societăţii Comerciale „Sericarom“ - S.A. deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii de credit.

    ART. 3
    Staţiunea preia toate litigiile în curs ale Societăţii Comerciale „Sericarom“ - S.A. şi ale Agenţiei Domeniilor Statului aferente bunurilor preluate de la acestea, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1^3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi conservarea fondului genetic sericicol şi desfăşoară următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 13 - Fabricarea produselor textile; grupa 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile; clasa 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile; grupa 132 Producţia de ţesături; clasa 1320 Producţia de ţesături;
    c) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    d) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
    e) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transportul prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
    f) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări, clasa 5210 - Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
    g) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    h) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
    i) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“;
    j) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    k) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ „n.c.a.“

    (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public sau privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară sau din străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Staţiunea poate colabora cu alte unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi din străinătate, cu scopul realizării schimbului de material genetic/conservării fondului genetic sericicol.
    (3) Staţiunea poate iniţia şi/sau participa ca membru la constituirea, coordonarea şi/sau funcţionarea unor parteneriate sau structuri de tip cluster de inovare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 5 din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, cu modificările şi completările ulterioare, parc ştiinţific şi tehnologic, pol de competitivitate, infrastructuri de cercetare paneuropene, în acord cu obiectivele statutare şi cu misiunea sa, în scopul transferului şi utilizării rezultatelor de cercetare proprii către şi de către mediul economic naţional şi/sau internaţional, pentru realizarea de produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite.

    ART. 6
    (1) Personalul Societăţii Comerciale „Sericarom“ - S.A. se preia de Staţiune, fără concurs, cu aceleaşi drepturi salariale, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii, pe perioadă determinată, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Staţiunea funcţionează cu un număr de 25 de posturi, preluate de la Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A.

    ART. 8
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie format din 5 membri şi de director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul Staţiunii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul Staţiunii.
    (3) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, care va fi numit potrivit prevederilor art. 34 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

    ART. 10
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1^3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) provin din:
    a) contracte de finanţare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală;
    b) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    c) proiecte de interes naţional strategic de lungă durată;
    d) contracte de finanţare a proiectelor şi programelor internaţionale;
    e) contracte cu unităţile de cercetare-dezvoltare în vederea continuării activităţilor de cercetare, ameliorare, dezvoltare a patrimoniului genetic sericicol;
    f) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări suport pentru strategia sectorială şi cea naţională;
    g) contracte privind producerea şi vânzarea de gogoşi de mătase, pentru creaţiile proprietate a Staţiunii;
    h) consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;
    i) alte venituri potrivit legii.


    ART. 12
    Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Staţiunea organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
    (4) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1^3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Staţiunea are în dotare un parc auto format din: 2 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi un autolaborator.

    ART. 15
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.

    ART. 16
    Orice referire la Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A. în cuprinsul actelor normative de acelaşi nivel sau de nivel inferior prezentei hotărâri se înlocuieşte cu sintagma „Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti“.

    ART. 17
    Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.264, din care 693 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

    2. La anexa nr. 2, titlul punctului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 7.521 de posturi"

    3. La anexa nr. 2, la punctul II, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│10. Staţiunea de Cercetări Sericicole │
│Băneasa Bucureşti │
└──────────────────────────────────────┘

"

                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 25 mai 2022.
    Nr. 695.
    ANEXA 1

    BUNURILE
    proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti

┌────┬────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Date de identificare │Anul │Valoarea │
│Nr. │M.F.│Cod de │ ├────────────┬──────────────────┤dobândirii│de │
│crt.│*) │clasificare│Denumirea │Descriere │ │/ │inventar │
│ │ │ │ │tehnică │Adresa │dării în │(în lei) │
│ │ │ │ │(pe scurt) │ │folosinţă │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │1.079 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │Ţara: România, │ │ │
│ │ │ │Pavilion │desfăşurată │municipiul │ │ │
│1 │ │8.28.06 │ameliorare │= 1.079 mp; │Bucureşti, şos. │1959 │681.487 │
│ │ │ │ │regimul de │Bucureşti-Ploieşti│ │ │
│ │ │ │ │înălţime = P│nr. 69 │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │243133 - C1,│ │ │ │
│ │ │ │ │C2 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │335 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │Ţara: România, │ │ │
│ │ │ │Hală │desfăşurată │municipiul │ │ │
│2 │ │8.28.06 │sericicolă │= 335 mp; │Bucureşti, şos. │1990 │117.918 │
│ │ │ │climatizată│regimul de │Bucureşti-Ploieşti│ │ │
│ │ │ │ │înălţime = P│nr. 69 │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │223169 - C1,│ │ │ │
│ │ │ │ │C2 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │424 mp, │Ţara: România, │ │ │
│3 │ │8.28.06 │Hală │suprafaţă │judeţul Buzău, │1995 │98.513 │
│ │ │ │producţie │desfăşurată │comuna Cislău │ │ │
│ │ │ │ │= 812 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 20817│ │ │ │
│ │ │ │ │- C1 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │164 mp, │Ţara: România, │ │ │
│4 │ │8.28.06 │Depozit │suprafaţă │judeţul Buzău, │1995 │50.376 │
│ │ │ │ │desfăşurată │comuna Cislău │ │ │
│ │ │ │ │= 164 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 20817│ │ │ │
│ │ │ │ │- C2 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │77 mp, │Ţara: România, │ │ │
│5 │ │8.28.06 │Atelier │suprafaţă │judeţul Buzău, │1995 │14.199 │
│ │ │ │ │desfăşurată │comuna Cislău │ │ │
│ │ │ │ │= 77 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 20817│ │ │ │
│ │ │ │ │- C3 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa = │ │ │ │
│ │ │ │ │10.235 mp │Ţara: România, │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │municipiul │ │ │
│6 │ │8.05.03 │Teren │223165, │Bucureşti, şos. │1999 │30.647.405│
│ │ │ │Băneasa │223168, │Bucureşti-Ploieşti│ │ │
│ │ │ │ │223169, │nr. 69, sectorul 1│ │ │
│ │ │ │ │223170, │ │ │ │
│ │ │ │ │243133 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa = │Ţara: România, │ │ │
│7 │ │8.05.03 │Teren │28.917 mp │judeţul Buzău, │1995 │106.068 │
│ │ │ │Cislău │CF 20817, │comuna Cislău │ │ │
│ │ │ │ │20819 │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa = │ │ │ │
│ │ │ │ │187.326 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 34078, │ │ │ │
│ │ │ │ │34080, │ │ │ │
│ │ │ │ │34083, │Ţara: România, │ │ │
│ │ │ │Teren │34085, │judeţul Dolj, │ │ │
│8 │ │8.05.03 │judeţul │34088, 34090│comuna Leu, comuna│2011 │480.891 │
│ │ │ │Dolj │(Ciupercenii│Ciupercenii Noi, │ │ │
│ │ │ │ │Noi), 33763,│comuna Maglavit │ │ │
│ │ │ │ │33765, 33768│ │ │ │
│ │ │ │ │(Leu) 30104,│ │ │ │
│ │ │ │ │30105 │ │ │ │
│ │ │ │ │(Maglavit) │ │ │ │
├────┴────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │32.196.857│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    *) Numărul de inventar MF se va atribui ulterior.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016