Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 512 din 03 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 512 din 03 Iulie 2017

Monitorul Oficial 512 din 03 Iulie 2017 (M. Of. 512/2017)

2. ORDIN nr. 728 din 3 iulie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. f.b./6.235/2017 al ministerului sănătăţii şi nr. dg/1.105 din 3.07.2017 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- titlului viii - „asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de ...

4. ORDIN nr. 727 din 3 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. fb 6.236 din 3 iulie 2017 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.106 din 3 iulie 2017 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurări sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi ...

7. NORME TEHNICE din 3 iulie 2017 de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 726/507 din 3 iulie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 512 din 3 iulie 2017.────────── a. modul de prescriere a medicamentelor compensate cu 90% din preţul de referinţă, acordate în sistem ambulatoriu pensionarilor care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri1. În cadrul programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, denumit în continuare program, se asigură medicamente compensate cu 90% din preţul de referinţă pentru tratamentul în ambulatoriu al pensionarilor care realizează ...

8. ORDIN nr. 726 din 3 iulie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere:- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 436/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari, prin care se completează hotărârea guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale ...

9. NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2017 de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 1.291/c din 20 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 512 din 3 iulie 2017.────────── art. 1funcţionarii publici cu statut special din ministerul justiţiei - aparatul central - care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorul acestuia, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.art. 2sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care presupun:a) contribuţia la elaborarea sau implementarea unor politici publice, strategii, documentaţii speciale şi ...

10. ORDIN nr. 1.291/C din 20 aprilie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 15 din cap. ii secţiunea a 2-a din anexa nr. vii - familia ocupaţională de funcţii bugetare „apărare, ordine publică şi siguranţă naţională“ la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 115/2017,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu ...

11. REGULAMENT din 26 iunie 2017 de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 928 din 26 iunie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 512 din 3 iulie 2017.────────── cap. iobiectivele consiliului contabilităţii publiceart. 1consiliul contabilităţii publice, denumit în continuare consiliul, este organism independent de supraveghere în vederea asigurării convergenţei reglementărilor naţionale şi a practicilor în domeniul contabilităţii publice cu reglementările aplicabile în uniunea europeană.art. 2(1) consiliul nu are personalitate juridică şi funcţionează pe lângă ministerul finanţelor publice.(2) sediul consiliului este în municipiul bucureşti, în unul dintre spaţiile deţinute de ministerul finanţelor publice.art. 3(1) consiliul are drept scop creşterea încrederii utilizatorilor de informaţii în raportările ...

12. ORDIN nr. 928 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobată cu modificări prin legea nr. 121/2015,în temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului contabilităţii publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul finanţelor publice,viorel Ştefan bucureşti, 26 iunie 2017.nr. 928.anexĂ regulament din ...

13. ORDIN nr. 708 din 29 iunie 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,în temeiul prevederilor art. 51 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 22/1999, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. ila articolul 2 din ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului ...

14. ORDIN nr. 596 din 14 iunie 2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi ale art. 15 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se declară închise vechile evidenţe de cadastru ...

15. HOTĂRÂRE nr. 442 din 30 iunie 2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 13 lit. a) şi b) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se numesc în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială, pentru un mandat de 4 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor consiliului director al fondului român de dezvoltare socială, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

16. DECIZIA nr. 183 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016