Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 445 din 29 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 445 din 29 Mai 2018

Monitorul Oficial 445 din 29 Mai 2018 (M. Of. 445/2018)

1. PROCEDURĂ din 16 mai 2018 privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.062 din 16 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1procedura stabileşte etapele şi regulile efectuării de către personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul ministerului finanţelor publice a activităţii de monitorizare şi control al respectării condiţiilor legale de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de către comisiile prevăzute la art. 1 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea ...

2. ORDIN nr. 2.062 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 359 alin. (1) şi art. 393^1 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se împuternicesc persoanele cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul ministerului finanţelor publice să efectueze activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de ...

3. PROCEDURĂ din 25 mai 2018 privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.056 din 25 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1(1) prezenta procedură reglementează conţinutul documentaţiei, emiterea şi eliberarea avizelor privind clasa de calitate, denumite în continuare avize, necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic plan urbanistic general/plan urbanistic zonal, denumit în continuare pug/puz, de către structura de specialitate din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare madr. (2) avizele necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de ...

4. ORDIN nr. 1.056 din 25 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 291.514/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. iv alin. (1) din legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991,având în vedere dispoziţiile art. 47^1 alin. (1) din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului ...

5. PROCEDURI SPECIFICE din 23 mai 2018 privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.054 din 23 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────art. 1prezentele proceduri reglementează cadrul general prin care se instituie procedurile specifice de aplicare a criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii consiliului regiunilor viticole.art. 2membrii consiliului regiunilor viticole vor fi nominalizaţi de către organizaţia naţională interprofesională vitivinicolă, denumită în continuare o.n.i.v., organizaţie recunoscută de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 111/2011 privind recunoaşterea organizaţiei naţionale interprofesionale vitivinicole - o.n.i.v. ca organizaţie interprofesională pe filiera „struguri, vin, produse pe bază de vin“.art. 3În ...

6. ORDIN nr. 1.054 din 23 mai 2018 pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Văzând referatul de aprobare al oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole (o.n.v.p.v.) nr. 1.005 din 10.05.2018,având în vedere prevederile:- art. 53 alin. (4) din legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare;– art. 2 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole, republicată,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea ...

7. ORDIN nr. 321 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi Berleşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pieleşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale logreşti ...

8. ORDIN nr. 320 din 19 aprilie 2018 pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (2) din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (4) şi (5) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a ...

9. ACORD din 9 martie 2018 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 348 din 15 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 29 mai 2018.──────────ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării naţionale din republica elenă, denumite în continuare „părţi“,reafirmând relaţiile lor apropiate bazate pe interese comune stabilite pe cooperarea de succes de lungă durată şi prietenie,recunoscând şi împărtăşind o viziune comună privind construcţia unei apărări solide, a unor capabilităţi militare şi strategice în ambele state,luând în considerare prevederile „acordului dintre părţile la tratatul atlanticului de nord privind statutul forţelor lor (nato sofa), încheiat la londra la 19 iunie 1951“,având în vedere „acordul dintre ...

10. HOTĂRÂRE nr. 348 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării naţionale din republica elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la bucureşti la 9 martie 2018.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 16 mai 2018.nr. 348.acord -----

11. HOTĂRÂRE nr. 347 din 16 mai 2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „varianta de ocolire târgu jiu“, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 689/2014, cu suma totală de 3.056 mii lei, care ...

12. HOTĂRÂRE nr. 28 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018) 32 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/213 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, camera deputaţilor:1. susţine promovarea unei ample dezbateri în cadrul uniunii cu privire la modul în care pot fi abordate în mod satisfăcător elementele majore identificate la interfaţa dintre legile privind substanţele chimice, ...

13. HOTĂRÂRE nr. 27 din 23 mai 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/212 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, camera deputaţilor:1. susţine fundamentarea acţiunilor la nivelul uniunii europene pe contribuţia materialelor plastice uşoare şi inovatoare, a celor izolatoare de înaltă performanţă şi a celor ce asigură siguranţa alimentară la soluţionarea multiplelor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice