Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 429 din 25 Iunie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 429 din 25 Iunie 2010

Monitorul Oficial 429 din 25 Iunie 2010 (M. Of. 429/2010)

1. NORME din 15 iunie 2010 privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Art. 1 În înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii: a) volumul vânzãrilor reprezintã întreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor naţionale de sãnãtate, de medicamente de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, şi de medicamente de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul spitalicesc, vândutã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate cãtre furnizorii de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi cãtre unitãţile sanitare cu paturi, în cadrul unui trimestru; b) total venituri trimestriale obţinute reprezintã valoarea rezultatã în urma ...

2. ORDIN nr. 591 din 15 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Având în vedere: - referatul de aprobare al direcţiei politica medicamentului nr. cs.a. 6.409/2010 şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 646/14.06.2010; - legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 972/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

3. ORDIN nr. 2.101 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 158^2 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 228 alin. (2) şi al art. 219^2 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura de ...

4. PROCEDURA din 24 iunie 2010 de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Cap. i dispoziţii generale 1. În temeiul dispoziţiilor art. 158^2 din codul fiscal, se înfiinţeazã registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de tva conform art. 153 sau 153^1 din codul fiscal, care efectueazã operaţiuni intracomunitare de natura celor prevãzute la art. 158^2 alin. (1) din codul fiscal. 2. Înscrierea în registrul operatorilor intracomunitari se realizeazã la cererea contribuabililor înregistraţi în scopuri de tva conform art. 153 sau 153^1 din codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevãzute la ...

5. NORME din 15 iunie 2010 privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Art. 1 În înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii: a) volumul vânzãrilor reprezintã întreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor naţionale de sãnãtate, de medicamente de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, şi de medicamente de care beneficiazã asiguraţii în tratamentul spitalicesc, vândutã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate cãtre furnizorii de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi cãtre unitãţile sanitare cu paturi, în cadrul unui trimestru; b) total venituri trimestriale obţinute reprezintã valoarea rezultatã în urma ...

6. ORDIN nr. 928 din 15 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Având în vedere: - referatul de aprobare al direcţiei politica medicamentului nr. cs.a. 6.409/2010 şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 646/14.06.2010; - legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 972/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

7. REGULAMENT din 4 martie 2010 de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Cap. i organizarea comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii art. 1 comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare comitet, funcţioneazã pe lângã agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, denumitã în continuare agenţia, ca organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. art. 2 (1) comitetul constituie un înalt forum pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul cãruia organele ...

8. DECIZIE nr. 65 din 4 martie 2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Având în vedere art. 25 alin. (4) din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi al prevederilor pãrţii a iii-a cap. i art. 15 ...

10. HOTARARE nr. 567 din 16 iunie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 11 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã lista celor 11 obiective de investiţii - platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, prevãzutã în anexa nr. i (2) se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevãzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. ii/1-ii/11*)._______ ...

11. DECRET nr. 600 din 23 iunie 2010 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu insemn de razboi EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. a şi ale art. 75 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de rãzboi, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naţionale, în semn de recunoştinţã şi apreciere pentru devotamentul excepţional dovedit în timpul executãrii unei misiuni de patrulare în teatrul de operaţiuni din afganistan, în timpul cãreia şi-a sacrificat viaţa, ...

12. DECRET nr. 599 din 23 iunie 2010 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu insemn de razboi EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. a şi ale art. 75 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de rãzboi, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naţionale, în semn de recunoştinţã şi apreciere pentru devotamentul excepţional dovedit în timpul executãrii unei misiuni de patrulare în teatrul de operaţiuni din afganistan, în timpul cãreia şi-a sacrificat viaţa, ...

13. DECRET nr. 597 din 22 iunie 2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 16/2010 privind unele mãsuri de eficientizare a activitãţii de întreţinere a culoarului de frontierã, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontierã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

14. LEGE nr. 116 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele mãsuri de eficientizare a activitãţii de întreţinere a culoarului de frontierã, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontierã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 147 din 5 martie 2010. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã. ...

15. DECRET nr. 596 din 22 iunie 2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 12/2010 pentru completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

16. LEGE nr. 115 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12 din 23 februarie 2010 pentru completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 136 din 1 martie 2010. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016