Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 347 din 19 Decembrie 1996 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 347 din 19 Decembrie 1996

Monitorul Oficial 347 din 19 Decembrie 1996 (M. Of. 347/1996)

1.  NORME METODOLOGICE nr. 22.779 din 25 noiembrie 1996 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 19 decembrie 1996

In baza art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervatia biosferei "delta dunării", denumita în continuare ordonanţa, se emit următoarele norme metodologice:cu privire la publicitate şi evidenta persoanelor şi familiilor în drept a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţaa) ordonanţa, precum şi normele metodologice vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor din localităţile cuprinse în anexele la hotărîrile guvernului nr. 323/1996 şi nr. 395/1996 prin grija consiliilor locale, prin afişaj la primărie si, după posibilitate, şi prin alte forme de informare.b) cetăţenii care pot ...

2. NORME METODOLOGICE nr. 8069 din 25 noiembrie 1996 privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 19 decembrie 1996

In baza art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervatia biosferei "delta dunării", denumita în continuare ordonanţa, se emit următoarele norme metodologice:cu privire la publicitate şi evidenta persoanelor şi familiilor în drept a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţaa) ordonanţa, precum şi normele metodologice vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor din localităţile cuprinse în anexele la hotărîrile guvernului nr. 323/1996 şi nr. 395/1996 prin grija consiliilor locale, prin afişaj la primărie si, după posibilitate, şi prin alte forme de informare.b) cetăţenii care pot ...

3. ORDIN nr. 7.358/MC din 28 octombrie 1996 privind instituirea Comisiei Zonelor Protejate Construite EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 19 decembrie 1996

Având în vedere prevederile art. 10 lit. n) din ordonanţa guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin legea nr. 41/1995,în temeiul art. 7 lit. a) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 82/1995,în temeiul art. 9 din hotărârea guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism,în temeiul hotărârii guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, republicată,în temeiul hotărârii guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, republicată,ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului ...

4. NORME METODOLOGICE nr. 6.396 din 25 noiembrie 1996 privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 19 decembrie 1996

In baza art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervatia biosferei "delta dunării", denumita în continuare ordonanţa, se emit următoarele norme metodologice:cu privire la publicitate şi evidenta persoanelor şi familiilor în drept a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţaa) ordonanţa, precum şi normele metodologice vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor din localităţile cuprinse în anexele la hotărîrile guvernului nr. 323/1996 şi nr. 395/1996 prin grija consiliilor locale, prin afişaj la primărie si, după posibilitate, şi prin alte forme de informare.b) cetăţenii care pot ...

5. ORDIN Nr. 2598 din 19 decembrie 1996 privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

Ministru de stat, ministrul finanţelor, în baza hotãrîrii guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, republicatã, în baza prevederilor art. 18 din legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 , ale art. 7 din legea nr. 91/1993 privind datoria publica şi ale convenţiei nr. 20.169/1994 , încheiatã între ministerul finanţelor şi banca nationala a româniei, emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobinda, seriile: ...

6. ORDIN nr. 1.142 din 14 octombrie 1996 privind instituirea Comisiei Zonelor Protejate Construite EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 19 decembrie 1996

Având în vedere prevederile art. 10 lit. n) din ordonanţa guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin legea nr. 41/1995,în temeiul art. 7 lit. a) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 82/1995,în temeiul art. 9 din hotărârea guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism,în temeiul hotărârii guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, republicată,în temeiul hotărârii guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, republicată,ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului ...

7. ORDIN Nr. 1287 din 18 noiembrie 1996 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea muzeelor, a Regulamentului privind organizarea si functionarea bibliotecilor publice, a Regulamentului privind organizarea si functionarea asezamintelor pentru cultura si educatia adultilor si a Regulamentului pentru organizarea si functionarea oficiilor pentru patrimoniul cultural national, judetene si al municipiului Bucuresti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

Ministrul culturii, în temeiul prevederilor decretului nr. 12/1989 privind înfiinţarea ministerului culturii şi ale hotãrîrii guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, republicatã, avînd în vedere dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobatã prin legea nr. 41/1995 , emite urmãtorul ordin: 1. se aproba regulamentul privind organizarea şi funcţionarea muzeelor. 2. se aproba regulamentul privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice. 3. se aproba regulamentul privind organizarea şi funcţionarea aşezãmintelor pentru cultura şi educaţia ...

8. ORDIN Nr. 80/N din 18 noiembrie 1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzind precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

În temeiul art. 4 din hotãrîrea guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, în baza hotãrîrii guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, republicatã, ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba ghidul cuprinzînd precizãri, detalieri şi exemplificãri pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de cãtre consiliile locale. art. 2 autoritãţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, vor lua mãsuri pentru folosirea în teritoriu ...

9. CIRCULARA Nr. 33 din 2 decembrie 1996 privind retragerea din circulatie a unor bancnote si monede metalice care au fost emise inainte de anul 1989 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

Potrivit legii nr. 34/1991 , banca nationala a româniei va retrage din circulaţie, începînd cu data de 1 decembrie 1996, bancnotele cu valoare nominalã de 1, 3 şi 5 lei, emisiunile 1966 şi 1967, monedele metalice cu valoare nominalã de 1 şi 3 lei, emise în perioada 1960-1967, precum şi monedele metalice divizionare de 1, 3, 5, 10, 15, 25 şi 50 de bani, emise în perioada 1952-1982. dupã data de 31 decembrie 1996 înceteazã puterea circulatorie a acestor bancnote şi monede metalice, ele nemaiputind fi utilizate ca mijloc legal de plata. 1. retragerea ...

10. ORDIN Nr. 31 din 13 noiembrie 1996 cu privire la acordarea atestatului de cenzor extern independent (sesiunea octombrie 1996) EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

În baza regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 32 din 30 iunie 1995, în temeiul normelor metodologice nr. 1/1995 privind organizarea şi susţinerea testului în vederea obţinerii calitãţii de cenzor extern independent, în conformitate cu art. 13 alin. 1 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite urmãtorul ordin: art. 1 se atesta calitatea de cenzor extern independent persoanelor menţionate în anexa la ...

11. ORDIN Nr. 30 din 30 octombrie 1996 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/1996 privind plasamentul privat de valori mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. j) şi alin. (3) şi ale art. 26 alin. (3) din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, avînd în vedere dispoziţiile art. 6 şi 13 din aceeaşi lege, în temeiul hotãrîrii parlamentului româniei nr. 17/1994 , preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite urmãtorul ordin: art. 1 pe data prezentului ordin se aproba regulamentul nr. 15/1996 privind plasamentul privat de valori mobiliare, prevãzut în anexa, şi se dispune publicarea lui în monitorul oficial ...

12. HOTARIRE Nr. 25 din 19 decembrie 1996 privind aprobarea participarii Romaniei la Forta de Stabilizare (SFOR) in Republica Bosnia-Hertegovina EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

În temeiul art. 5 alin. (1) şi (3) din legea apãrãrii naţionale a româniei nr. 45/1994 , parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. art. 1 (1) se aproba participarea româniei la forta de stabilizare (sfor) în republica bosnia-hertegovina pe o durata de 18 luni, începînd din 20 decembrie 1996, cu un batalion de geniu specializat în lucrãri de drumuri şi poduri, avînd un efectiv de 200 de militari, şi punerea la dispoziţia n.a.t.o., la cererea acesteia, a facilitãţilor de aerodrom oferite de aeroportul timişoara. (2) condiţiile privind asigurarea tranzitarii ...

13. REGULAMENT Nr. 15 din 30 octombrie 1996 privind plasamentul privat de valori mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

Cap. 1 dispoziţii generale art. 1 (1) plasamentul privat reprezintã vînzarea de cãtre emitent a întregii emisiuni de valori mobiliare unui numãr de maximum 35 de investitori sofisticati rezidenţi şi nerezidenti în românia, în condiţiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite. (2) investitorii sofisticati sînt acei investitori care au capacitatea sa evalueze caracteristicile de risc şi randament ale valorilor mobiliare şi au resursele necesare pentru a-şi asuma riscul economic. aceşti investitori au acces la toate informaţiile emitentului, motiv pentru care nu mai ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016