Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 327 din 25 Noiembrie 1997 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 327 din 25 Noiembrie 1997

Monitorul Oficial 327 din 25 Noiembrie 1997 (M. Of. 327/1997)

1. STATUT din 10 noiembrie 1997 Sucursalei din municipiul Cluj-Napoca a Asociatiei de Prietenie Romano-Ungara din Pecs EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Sucursala din municipiul cluj-napoca a asociatiei de prietenie romano-ungara din pecs se constituie pentru intarirea relatiilor de prietenie dintre romani si maghiari - cetateni ai romaniei si ungariei; militeaza, de asemenea, pentru sporirea increderii si relatiilor de buna vecinatate dintre cele doua tari. este o organizatie neguvernamentala, apolitica si nonprofit si isi desfasoara activitatea conform legilor statului roman. 1. dispozitii generale numele organizatiei: sucursala din municipiul cluj-napoca a asociatiei de prietenie romano-ungara din pecs, denumita, in cele ce urmeaza, sucursala. sediul: municipiul cluj-napoca, str. becasului nr. 24, judetul cluj. ...

2.  NORMATIV din 10 noiembrie 1997 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apa "NTPA - 001" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

I. dispozitii generale art. 1 (1) in scopul protectiei impotriva oricarei forme de poluare si al refacerii calitatii apelor, evacuarea in resursele de apa a apelor uzate cu continut de substante poluante se poate face numai in conditiile prevederilor legii apelor nr. 107/1996 si cu respectarea prezentului normativ. (2) prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor de calitate a apelor uzate inainte de evacuarea acestora in resursele de apa, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape. art. 2 ...

3. HOTARARE nr. 731 din 10 noiembrie 1997 privind aprobarea prealabila, in vederea recunoasterii, a functionarii in Romania a Asociatiei de Prietenie Romano-Ungara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba, în vederea recunoaşterii prin hotãrâre judecãtoreascã, funcţionarea în românia a asociaţiei de prietenie romano-ungara, persoana juridicã de drept privat, fãrã scop lucrativ, neguvernamentala şi apolitica, cu sediul în pecs, str. munkacsy mihaly nr. 8, republica ungara. art. 2 asociaţia de prietenie romano-ungara va activa în românia prin sucursala sa, cu sediul în municipiul cluj-napoca, str. becasului nr. 24, judeţul cluj, care se organizeazã şi funcţioneazã cu respectarea legislaţiei romane, potrivit statutului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

4. HOTARARE nr. 730 din 10 noiembrie 1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA - 001" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

În temeiul prevederilor art. 36 lit. e) din legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , precum şi al prevederilor art. 15 alin. (4) şi ale art. 110 din legea apelor nr. 107/1996 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba normativul privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa "ntpa - 001", prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 prevederile normativului privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele ...

5. ORDIN nr. 86 din 11 noiembrie 1997 pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", in scopul eficientizarii activitatii acesteia EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Ministrul apãrãrii naţionale, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protecţie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de munca vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 108/1997 , ale normelor pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 9/1997 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 203/1997 , şi ale hotãrârii guvernului nr. 324/1997 privind înfiinţarea regiei autonome "arsenalul armatei" şi a unor societãţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, ...

6. ORDIN nr. 21 din 28 octombrie 1997 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/1997 cu privire la controlul respectarii dispozitiilor legale in domeniul valorilor mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

În temeiul art. 4 şi al art. 13 alin. 1 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, precum şi al art. 4 din ordonanta guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi functionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiarã, aprobatã prin legea nr. 83/1994 , în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 din legea nr. 52/1994 , preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite urmãtorul ordin: art. 1 pe data prezentului ordin se aproba ...

7. ORDIN nr. 20 din 28 august 1997 pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in societati de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

În conformitate cu prevederile art. 13 şi ale art. 14 alin. 1 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi functionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiarã, aprobatã prin legea nr. 83/1994 , în temeiul pct. i cap. ii art. 50 din regulamentul c.n.v.m. nr. 9/1996 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii, societãţilor de investiţii, societãţilor de administrare şi societãţilor de depozitare, preşedintele ...

8. ORDIN nr. 19 din 27 august 1997 pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/1997 cu privire la modificarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

În temeiul prevederilor art. 6 lit. a), ale art. 14, 33 şi 98 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba, începând cu data de 1 septembrie 1997, instrucţiunile nr. 9/1997 cu privire la modificarea instrucţiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor şi a altor persoane juridice autorizate de comisia nationala a valorilor mobiliare. art. 2 oficiul de evidenta a valorilor mobiliare şi departamentul ...

9. ORDIN nr. 16 din 3 iulie 1997 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerintele, criteriile de inregistrare si procedurile de autorizare a societatilor de registru independent privat EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

În conformitate cu prevederile art. 98 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, având în vedere dispoziţiile art. 6, 13 şi 14 din aceeaşi lege, preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite urmãtorul ordin: art. 1 pe data prezentului ordin se aproba regulamentul nr. 9/1997 privind cerinţele, criteriile de înregistrare şi procedurile de autorizare a societãţilor de registru independent privat şi se dispune publicarea acestuia în monitorul oficial al româniei. art. 2 departamentul reglementarea pieţei şi ...

10. REGULAMENTUL nr. 11/1997 cu privire la controlul respectarii dispozitiilor legale in domeniul valorilor mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Cap. 1 prevederi generale; definiţii art. 1 prin prezentul regulament, comisia nationala a valorilor mobiliare stabileşte normele şi procedurile pentru asigurarea respectãrii dispoziţiilor legale şi a regulamentelor c.n.v.m., precum şi punerea în aplicare a mãsurilor preventive şi sanctionatorii în domeniul valorilor mobiliare. art. 2 prin decizie, c.n.v.m. deleagã şi revoca atribuţii ale sale privind controlul şi ancheta participanţilor de pe piata de capital cãtre departamentul de control şi ancheta, care funcţioneazã în cadrul acesteia. art. 3 În înţelesul prezentului ...

11. REGULAMENTUL nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in societati de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Art. 1 adunarea generalã a investitorilor poate hotãrî transformarea fondului deschis de investiţii în societate de investiţii, în condiţiile prezentului regulament. art. 2 (1) În cadrul procesului de consultare a investitorilor prin una dintre metodele prevãzute la pct. i cap. ii art. 55 din regulamentul c.n.v.m. nr. 9/1996 , pe lângã informaţiile prevãzute la art. 56 din acelaşi regulament, va fi supus aprobãrii deţinãtorilor de titluri de participare proiectul actului constitutiv al societãţii de investiţii. (2) În cadrul consultãrii se poate aproba consiliul de administraţie al societãţii de ...

12. REGULAMENTUL nr. 9/1997 privind cerintele, criteriile de inregistrare si procedurile de autorizare a societatilor de registru independent privat EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Cap. 1 definiţii art. 1 fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare reprezintã lista deţinãtorilor de valori mobiliare, ţinuta de un registru independent autorizat, înregistrãrile fãcute în cadrul listei fiind opozabile terţelor persoane. cap. 2 standarde de autorizare pentru un registru independent privat art. 2 o persoana juridicã poate desfasura activitãţi de registru independent privat numai cu autorizarea comisiei naţionale a valorilor mobiliare (c.n.v.m.). art. 3 societatea de registru ...

13. INSTRUCTIUNILE nr. 9/1997 cu privire la modificarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997

Articol unic articolele 2 şi 7 din instrucţiunile nr. 13/1996 *) privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor şi a altor persoane juridice autorizate de comisia nationala a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - societãţile comerciale ale cãror acţiuni au fost distribuite populaţiei prin intermediul programului de privatizare în masa şi care sunt considerate emitenti de acţiuni printr-o oferta publica sunt luate în evidenta o.e.v.m. şi vor inainta documentele cerute de o.e.v.m. pana la data de 26 decembrie 1997. societãţile comerciale care au depus deja ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016