Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 309 din 05 Mai 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 309 din 05 Mai 2011

Monitorul Oficial 309 din 05 Mai 2011 (M. Of. 309/2011)

2. ORDIN nr. 4.061 din 15 aprilie 2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

În conformitate cu prevederile art. 142, 151, 156, 158, 163, 172, 174, 176, 199 şi 200 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului. nr. 133/2000 privind învãţãmântul universitar şi postuniversitar de stat cu taxã, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 441/2001, cu modificãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învãţãmântul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate ...

3. REGULAMENT din 26 aprilie 2011 de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Art. 1comitetul consultativ pentru sectorul pescãresc, denumit în continuare comitetul, are urmãtoarele atribuţii:a) organizeazã şi realizeazã un schimb continuu de idei şi acţiuni privind procesul de dezvoltare a activitãţii sectorului pescãresc;b) propune soluţii de îmbunãtãţire a activitãţii sectorului pescãresc prin utilizarea eficientã a resurselor materiale şi umane;c) contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic şi de afaceri;d) susţine participarea sectorului pescãresc în proiecte de cercetare ştiinţificã şi proiecte sociale;e) contribuie la atragerea de resurse financiare prin acţiuni de sponsorizare, donaţii etc.;f) face propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescãresc;g) susţine organizarea în comun a unor manifestãri ştiinţifice şi de cercetare;h) propune ...

4. ORDIN nr. 96 din 26 aprilie 2011 pentru aprobarea componentei, organizarii si functionarii Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Având în vedere referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvaculturã nr. 57 din 13 ianuarie 2011,în temeiul:- art. 18 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 7 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:art. 1comitetul consultativ pentru sectorul pescãresc, denumit în continuare comitet, este format ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 mai 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă lista unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. i.(2) se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. ii/1-ii/10.art. 2(1) finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. ii/1 se realizează din împrumutul acordat româniei de banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului "investiţii prioritare în ...

6. DECIZIE nr. 207 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorvalentina bãrbãţeanu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul ...

7. DECIZIE nr. 118 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (6) din ...

8. DECRET nr. 450 din 21 aprilie 2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mãrfuri, semnat la bucureşti la 12 iulie 2010, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 450.  -------

9. ACORD din 12 iulie 2010 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Guvernul româniei şi guvernul republicii cipru, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sã promoveze transporturile rutiere de persoane şi mãrfuri pe teritoriile statelor lor cãtre şi dinspre o terţã ţarã, au convenit cele ce urmeazã.i. prevederi generaleart. 1scopul şi aplicareaprevederile prezentului acord se aplicã transporturilor rutiere internaţionale de persoane şi mãrfuri efectuate pe teritoriul româniei şi al republicii cipru cãtre şi dinspre o terţã ţarã, cu vehicule înregistrate pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante. acordul nu se aplicã transporturilor rutiere de persoane şi mãrfuri efectuate cu vehicule rutiere, care sunt reglementate prin legislaţia uniunii europene şi în special prin ...

10. LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse ratificã acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mãrfuri, semnat la bucureşti la 12 iulie 2010.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.preŞedintele camerei deputaŢilor roberta alma anastase   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 55. acord  între guvernul româniei şi guvernulrepublicii cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mãrfuriguvernul româniei şi guvernul republicii cipru, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sã promoveze transporturile rutiere de persoane şi mãrfuri pe teritoriile statelor lor cãtre şi ...

11. ORDIN nr. 4.033 din 12 aprilie 2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

În conformitate cu prevederile art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfãşurarea studiilor universitare de masterat şi ale hotãrârii guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfãşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificãrile ulterioare,în temeiul art. 1, 2 şi 3 din legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învãţãmântului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învãţãmânt superior de stat acreditate şi al hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea ...

12. ORDIN nr. 344 din 19 aprilie 2011 pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.290/2006 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã nr. cs.a 4.416 din 19 aprilie 2011,având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 588/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale titlului vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. inormele metodologice de aplicare a titlului vi "efectuarea prelevãrii şi transplantului de organe, ţesuturi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice