Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 200 din 23 Martie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 200 din 23 Martie 2007

Monitorul Oficial 200 din 23 Martie 2007 (M. Of. 200/2007)

1. CUANTUMUL TOTAL din 23 martie 2007 al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

*t* partidul conservator - filiala judeţeanã botoşani 1. cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 12.440 lei; 2. cuantumul total al veniturilor din dobânzi: 5 lei. * partidul conservator - filiala judeţeanã caraş-severin 1. cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 3.035,00 lei; 2. suma totalã a donaţiilor confidenţiale primite: 3.410,79 lei. ...

2. ORDIN nr. 150 din 2 martie 2007 privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În baza prevederilor art. 12 din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţã nr. 92.121 din 6 februarie 2007, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin. art. i anexa nr. 7 ...

3. HOTARARE nr. 219 din 28 februarie 2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din acordul european instituind o asociere între românia, pe de o parte, şi comunitãţile europene şi statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin legea nr. 20/1993 , cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 prezenta hotãrâre stabileşte cadrul legal necesar promovãrii şi dezvoltãrii cogenerãrii de înaltã eficienţã a energiei termice şi ...

4. LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicata*) privind responsabilitatea ministeriala*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007 _____________ *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 90/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 15 aprilie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002. Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala a mai fost modificata si completata prin: - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 601/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 90/2005 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 15 aprilie 2005.

Cap. i dispoziţii generale art. 1 guvernul, în întregul sãu, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligaţi sã îşi îndeplineascã mandatul cu respectarea constituţiei şi a legilor ţãrii, precum şi a programului de guvernare acceptat de parlament. art. 2 (1) guvernul rãspunde politic numai în faţa parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de cãtre acesta cu prilejul învestiturii. (2) fiecare membru al guvernului rãspunde politic în mod solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea guvernului şi pentru actele acestuia. ...

5. DECIZIE nr. 134 din 12 martie 2007 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "argesim asig broker de asigurare-reasigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "argesim asig broker de asigurare-reasigurare" - s.r.l., cu sediul social în piteşti, ...

6. DECIZIE nr. 132 din 12 martie 2007 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "IONASIG BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "ionasig broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "ionasig broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în târgu jiu, str. ...

7. DECIZIE nr. 129 din 12 martie 2007 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "RIVERA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "rivera broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "rivera broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în alexandria, str. libertãţii ...

8. DECIZIE nr. 124 din 12 martie 2007 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "EUL BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale "eul broker de asigurare" - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã "eul broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în comuna rotunda, judeţul ...

9. NORME din 15 martie 2007 privind legea aplicabila contractelor de asigurare care reglementeaza riscuri situate in statele membre ale Uniunii Europene sau in cele apartinand Spatiului Economic European EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

Norme din 15 martie 2007 privind legea aplicabilã contractelor de asigurare care reglementeazã riscuri situate în statele membre ale uniunii europene sau în cele aparţinând spaţiului economic european emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 200 din 23 martie 2007 art. 1 prezentele norme stabilesc legea aplicabilã contractelor de asigurare care reglementeazã riscuri situate în statele membre ale uniunii europene sau în cele aparţinând spaţiului economic european, contracte ...

10. ORDIN nr. 3 din 15 martie 2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind legea aplicabila contractelor de asigurare care reglementeaza riscuri situate in statele membre ale Uniunii Europene sau in cele apartinand Spatiului Economic European EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 27 februarie 2007, prin care s-au aprobat normele privind legea aplicabilã contractelor de asigurare care reglementeazã riscuri situate în statele membre ale uniunii europene sau în cele aparţinând spaţiului economic european, preşedintele comisiei de supraveghere a asigurãrilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se pun în aplicare normele privind legea aplicabilã contractelor de asigurare ...

12. INSTRUCTIUNEA nr. 1 din 7 martie 2007 emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

Art. 1 prezenta instrucţiune este emisã în aplicarea art. 286^1 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificatã şi completatã prin legea nr. 208/2005 şi legea nr. 97/2006 , denumitã în continuare legea nr. 297/2004 . art. 2 (1) prevederile art. 286^1 alin. (2) din legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrãrii în vigoare a legii nr. 97/2006 sau ulterior, o persoanã, singurã sau împreunã cu persoanele cu care acţioneazã în mod concertat, deţine ...

13. ORDIN nr. 29 din 7 martie 2007 privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2007 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (5) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 514/2002, modificat prin legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în şedinţa din data de 19 februarie 2007, comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât emiterea urmãtorului ordin: art. 1 se aprobã instrucţiunea nr. 1/2007 emisã în aplicarea prevederilor art. 286^1 din legea nr. 297/2004 ...

15. HOTARARE nr. 287 din 21 martie 2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru populatia din judetul Maramures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 8 alin. 5 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se acordã un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 17.400 de lei, constând în 5 tone de motorinã, necesarã executãrii lucrãrilor urgente pentru ajutorarea persoanelor afectate de alunecãrile de teren produse în oraşul borşa din judeţul maramureş. art. 2 (1) administraţia naţionalã a rezervelor de stat ...

16. DECRET nr. 237 din 22 martie 2007 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, ca urmare a demisiei din funcţia de membru al guvernului româniei a domnului mihai rãzvan ungureanu şi a propunerii primului-ministru, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se desemneazã domnul cãlin constantin anton popescu-tãriceanu, prim-ministru al guvernului româniei, în funcţia de ministru interimar pentru a îndeplini şi atribuţiile de ministru al afacerilor externe. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016