Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 186 din 17 Martie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 186 din 17 Martie 2011

Monitorul Oficial 186 din 17 Martie 2011 (M. Of. 186/2011)

1. ORDIN nr. 1.100 din 8 martie 2011 privind aprobarea listelor arbitrilor si mediatorilor desemnati pentru solutionarea conflictelor de interese in anul 2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Având în vedere:- hotãrârea guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- nota direcţiei dialog social la nivel naţional cu privire la necesitatea aprobãrii de cãtre ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a listei arbitrilor sau, dupã caz, a mediatorilor ce vor soluţiona conflictele de interese în anul 2011 nr. 120 din 22 februarie 2011;- avizul nr. 464 din 18 februarie 2011 al consiliului economic şi social,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã ...

2. NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice detaliazã regulile specifice stabilite spre aplicare în domeniul organizãrii şi dezvoltãrii carierei funcţionarului public denumit manager public.art. 2cariera managerului public cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data la care persoanele sunt înmatriculate la unul dintre programele de formare specializatã în administraţia publicã organizate, în condiţiile legii, pentru obţinerea statutului de manager public şi pânã în momentul încetãrii raporturilor de serviciu şi ieşirii din corpul funcţionarilor publici a acestuia.art. 3În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii:a) angajament - contract prin care semnatarii se obligã la ...

3. HOTARARE nr. 78 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 34 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2 la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã hotãrârea guvernului nr. 783/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã ...

4. DECIZIE nr. 87 din 27 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Ion predescu - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorbenke karoly - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, ...

5. DECIZIE nr. 49 din 20 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 304^1 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din legea nr. 53/2003 - codul muncii şi ale art. 304^1 din codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã ...

6. DECIZIE nr. 8 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtoringrid alina tudora - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, în interpretarea datã de decizia nr. 53 din 4 iunie ...

7.  PRECIZĂRI din 3 martie 2011 privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.718 din 3 martie 2011 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 186 din 17 martie 2011.────────── prezentele precizări reglementează modul de întocmire şi actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului.ministerul finanţelor publice are atribuţii în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.1. sunt cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din ...

8.  ORDIN nr. 1.718 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se aprobă precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile şi operatorii economici care au în administrare ...

9. REGULAMENT din 4 martie 2011 privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament.art. 1regulamentul are ca obiect stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevãzute de legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate de consiliul concurenţei pentru întreprinderile sau pentru persoanele fizice interesate.art. 2sumele reprezentând tarife se fac venit la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din legea nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 3tarifele stabilite de prezentul regulament se achitã, prin ordin de platã, în ...

10. ORDIN nr. 426 din 4 martie 2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2), ale art. 27 alin. (2) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele consiliului concurenţei emite urmãtorul ordin:art. 1 În urma adoptãrii în plenul consiliului concurenţei, se pune în aplicare regulamentul privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevãzute de legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2 compartimentele de specialitate din cadrul consiliului concurenţei vor urmãri punerea în ...

11. INSTRUCTIUNI din 4 martie 2011 pentru modificarea pct. 52 din Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni. articol unic punctul 52 din instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 724/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"52. Întreprinderile împotriva cãrora au fost declanşate investigaţii aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni au la dispoziţie un termen de douã luni de la aceastã ...

12. ORDIN nr. 425 din 4 martie 2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea pct. 52 din Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele consiliului concurenţei emite urmãtorul ordin:art. 1 În urma adoptãrii în plenul consiliului concurenţei, se pun în aplicare instrucţiunile pentru modificarea pct. 52 din instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 724/2010, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2 compartimentele de specialitate din cadrul consiliului concurenţei vor ...

13. ORDIN nr. 133 din 7 martie 2011 privind aprobarea unor licente de dare in administrare pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

Având în vedere art. 13 din legea minelor nr. 85/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 4 alin (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobã licenţa de dare în administrare nr. 14.009/2011 privind explorarea apei geotermale din perimetrul tuşnad-bãi-primãrie, judeţul harghita, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi consiliul local bãile tuşnad, în calitate de administrator.art. 2se aprobã licenţa de dare în administrare nr. 14.011/2011 privind explorarea apei minerale terapeutice din perimetrul herculane cerna, judeţul caraş-severin, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016