Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZĂRI din 3 martie 2011  privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRECIZĂRI din 3 martie 2011 privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.718 din 3 martie 2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 186 din 17 martie 2011.
──────────

        Prezentele precizări reglementează modul de întocmire şi actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului.
        Ministerul Finanţelor Publice are atribuţii în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.
    1. Sunt cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile prevăzute de art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte acte normative, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege şi care sunt puse la dispoziţia serviciilor civile sau militare ale statului şi ale instituţiilor sale publice în vederea asigurării funcţionării serviciului public de care sunt responsabile.

        Administratorii bunurilor din domeniul public al statului, în calitate de unici deţinători ai tuturor informaţiilor juridice şi economice cu privire la bunurile în cauză, au obligaţia înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului numai a acelor bunuri care îndeplinesc condiţiile legale.
     Pentru bunurile care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a aparţine domeniului public al statului, instituţiile publice, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiază hotărâri ale Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al acestor bunuri şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    2. Au dreptul să iniţieze acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

        Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, iniţierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
        La iniţierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora prevăzute în proiectele de acte normative trebuie să corespundă cu cele din cartea funciară a imobilelor respective.
        Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului sunt însoţite de o anexă care cuprinde obligatoriu următoarele date:
    - administratorii bunurilor respective şi codul unic de identificare al acestora (CUI);
    – numărul de identificare MFP al bunului;
    – codul de clasificaţie şi elementele-cadru de descriere tehnică, conform anexei nr. 3.

        Instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    3. Au dreptul să iniţieze/valideze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului instituţiile prevăzute în anexa nr. 1. Instituţiile şi operatorii economici prevăzuţi în anexa nr. 2 pot iniţia cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu condiţia validării acestor iniţializări de către instituţiile în subordinea cărora funcţionează.

        Operaţiunea de validare a cererilor de actualizare constă în verificarea concordanţei datelor din cererile de actualizare cu cele din actele normative de modificare a inventarului.
        În cazul transferului dreptului de administrare a unui bun ce aparţine domeniului public al statului, iniţiativa emiterii cererii de actualizare online a inventarului o are administratorul care cedează bunul respectiv. Acceptul sau refuzul cererii de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face online de către administratorul care primeşte bunul respectiv, în maximum 24 de ore de la depunerea cererii de actualizare.
     În cazul transferului dreptului de administrare, actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după semnarea protocolului de predare-primire de către părţile interesate.
        Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
        Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care iniţiază aceste cereri.
    4. Iniţierea cererii de actualizare a inventarului se face online de personalul de specialitate din cadrul instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 şi din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici din subordinea instituţiilor prevăzute în anexa nr. 2, personal agreat de Ministerul Finanţelor Publice.

        Agrearea personalului de specialitate de către Ministerul Finanţelor Publice are ca scop instruirea şi testarea cunoştinţelor acestui personal în domeniul informaticii, în domeniul regimului juridic al proprietăţii publice a statului şi în domeniul financiar-contabil.
        Instruirea acestui personal se face anual de Ministerul Finanţelor Publice.
        Vizualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în intranet, se face de către persoane autorizate de Ministerul Finanţelor Publice.
        Lista cu personalul care poate opera în sistemul intranet sau care poate vizualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizează semestrial de Ministerul Finanţelor Publice.
        Identificatorul personal şi parola necesare accesului la aplicaţia informatică şi la baza de date, pentru fiecare utilizator, se acordă la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
        Periodic, la fiecare 3 luni, utilizatorul are obligaţia schimbării parolei de acces; utilizatorul schimbă parola folosind aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest scop.
        În cazul schimbării atribuţiilor de serviciu privitoare la administrarea patrimoniului sau în cazul încetării relaţiilor de serviciu cu instituţia angajatoare, utilizatorul/instituţia implicată are obligaţia anunţării Ministerului Finanţelor Publice despre aceasta şi a anulării drepturilor de acces la aplicaţia informatică şi baza de date.
        Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice asigură accesul la aceste date numai persoanelor autorizate.
    5. Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către personalul de specialitate al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.

    ANEXA 1

     la precizări
                                      INSTITUŢIILE
                 care iniţiază/validează cereri online de actualizare a
         inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea
     Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
        Denumirea instituţiei:
    1. Administraţia Prezidenţială
    2. Senatul
    3. Camera Deputaţilor
    4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    5. Curtea Constituţională
    6. Consiliul Legislativ
    7. Curtea de Conturi
    8. Consiliul Concurenţei
    9. Avocatul Poporului
    10. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
    11. Consiliul Naţional al Audiovizualului
    12. Secretariatul General al Guvernului
    13. Ministerul Afacerilor Externe
    14. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
    15. Ministerul Finanţelor Publice
    16. Ministerul Justiţiei
    17. Ministerul Apărării Naţionale
    18. Ministerul Administraţiei şi Internelor
    19. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    20. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    21. Ministerul Mediului şi Pădurilor
    22. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    23. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    24. Ministerul Sănătăţii
    25. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    26. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
    27. Ministerul Public
    28. Agenţia Naţională de Integritate
    29. Serviciul Român de Informaţii
    30. Serviciul de Informaţii Externe
    31. Serviciul de Protecţie şi Pază
    32. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
    33. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    34. Academia Română
    35. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    36. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
    37. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
    38. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
    39. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
    40. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
    41. Institutul Cultural Român
    42. Societatea Română de Radiodifuziune
    43. Societatea Română de Televiziune
    44. Consiliul Superior al Magistraturii
    45. Autoritatea Electorală Permanentă
    46. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
    47. Consiliul Economic şi Social
    48. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
    49. Banca Naţională a României
    50. Autorităţile administraţiei publice locale


    ANEXA 2

     la precizări
                           INSTITUŢIILE/OPERATORII ECONOMICI
                      care au dreptul să iniţieze cereri online de
                  actualizare a inventarului centralizat al bunurilor
                            din domeniul public al statului

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Instituţia/ │Instituţia care │
│Operatorul economic │validează │
│ │cererea: │
├───┬────────────────┼─────────────────┤
│ │Agenţia │Secretariatul │
│01.│Naţională pentru│General al │
│ │Resurse Minerale│Guvernului │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Autoritatea │ │
│ │pentru │Secretariatul │
│02.│Valorificarea │General al │
│ │Activelor │Guvernului │
│ │Statului │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Institutul │Secretariatul │
│03.│Naţional de │General al │
│ │Statistică │Guvernului │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Departamentul │ │
│04.│Naţional │Ministerul Public│
│ │Anticorupţie │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Academia de │Ministerul │
│ │Ştiinţe Agricole│Agriculturii şi │
│05.│şi Silvice │Dezvoltării │
│ │"Gheorghe │Rurale │
│ │Ionescu-Şişeşti"│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Administraţia │Ministerul │
│06.│Naţională a │Agriculturii şi │
│ │Îmbunătăţirilor │Dezvoltării │
│ │Funciare │Rurale │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Agenţia de Plăţi│Ministerul │
│07.│şi Intervenţie │Agriculturii şi │
│ │pentru │Dezvoltării │
│ │Agricultură │Rurale │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Administraţia │Ministerul │
│08.│Naţională "Apele│Mediului şi │
│ │Române" │Pădurilor │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Regia Naţională │Ministerul │
│09.│a Pădurilor - │Mediului şi │
│ │Romsilva │Pădurilor │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Centrul Naţional│Ministerul │
│10.│al │Culturii şi │
│ │Cinematografiei │Patrimoniului │
│ │ │Naţional │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Administraţia │Ministerul │
│11.│Naţională a │Justiţiei │
│ │Penitenciarelor │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Compania │ │
│ │Naţională de │Ministerul │
│ │Transport al │Economiei, │
│12.│Energiei │Comerţului şi │
│ │Electrice │Mediului │
│ │"Transelectrica"│de Afaceri │
│ │- │ │
│ │S.A. │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Societatea │Ministerul │
│ │Comercială │Economiei, │
│13.│"Hidroelectrica"│Comerţului şi │
│ │- │Mediului │
│ │S.A. │de Afaceri │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │Biroul Român de │Economiei, │
│14.│Metrologie │Comerţului şi │
│ │Legală │Mediului │
│ │ │de Afaceri │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Societatea │Ministerul │
│ │Comercială │Economiei, │
│15.│"Petrotrans" - │Comerţului şi │
│ │S.A. │Mediului │
│ │ │de Afaceri │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │Oficiul de Stat │Economiei, │
│16.│pentru Invenţii │Comerţului şi │
│ │şi Mărci │Mediului │
│ │ │de Afaceri │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │ │Finanţelor │
│ │Direcţiile │Publice - │
│ │generale ale │Direcţia │
│17.│finanţelor │generală de │
│ │publice judeţene│investiţii, │
│ │ │achiziţii publice│
│ │ │şi │
│ │ │servicii interne │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │ │Finanţelor │
│ │Agenţia │Publice - │
│ │Naţională de │Direcţia │
│18.│Administrare │generală de │
│ │Fiscală │investiţii, │
│ │ │achiziţii publice│
│ │ │şi servicii │
│ │ │interne │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Regia Autonomă │ │
│ │"Administraţia │Secretariatul │
│19.│Patrimoniului │General al │
│ │Protocolului de │Guvernului │
│ │Stat" │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │ │Finanţelor │
│ │ │Publice - │
│ │Autoritatea │Direcţia │
│20.│Naţională a │generală de │
│ │Vămilor │investiţii, │
│ │ │achiziţii publice│
│ │ │şi │
│ │ │servicii interne │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Casa Naţională │Ministerul │
│ │de Pensii şi │Muncii, Familiei │
│21.│Alte Drepturi │şi Protecţiei │
│ │de Asigurări │Sociale │
│ │Sociale │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Casa Naţională │Ministerul │
│22.│de Asigurări de │Sănătăţii │
│ │Sănătate │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│23.│Autoritatea │Transporturilor │
│ │Navală Română │şi │
│ │ │Infrastructurii │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Compania │Ministerul │
│ │Naţională de │Transporturilor │
│24.│Autostrăzi şi │şi │
│ │Drumuri │Infrastructurii │
│ │Naţionale │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│ │Autoritatea │Educaţiei, │
│25.│Naţională pentru│Cercetării, │
│ │Tineret │Tineretului şi │
│ │ │Sportului │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Compania │Ministerul │
│ │Naţională de Căi│Transporturilor │
│26.│Ferate │şi │
│ │"C.F.R." - S.A. │Infrastructurii │
│ │Infrastructură │ │
└───┴────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

     la precizări
                                      CLASIFICAŢIA
                       bunurilor din domeniul public al statului
        CLASA: 8 Bunuri publice de stat

┌──────┬────────────────────────────────┐
│ │Bogăţiile de orice natură │
│GRUPA:│declarate proprietate publică a │
│8.01 │statului prin lege: │
│ │ │
├──────┴─┬─────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│8.01.01 │Resurse de │ │
│ │petrol │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│8.01.02 │Resurse de │ │
│ │gaze naturale│ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│8.01.03 │Resurse │ │
│ │minerale │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Resurse │ │
│ │naturale ale │ │
│ │apelor │ │
│8.01.04 │interioare şi│ │
│ │cu │ │
│ │potenţial │ │
│ │energetic │ │
│ │valorificabil│ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Resurse │ │
│ │naturale ale │ │
│8.01.05 │zonei │ │
│ │economice şi │ │
│ │ale │ │
│ │platoului │ │
│ │continental │ │
└────────┴─────────────┴────────────────┘


┌───────┬──────────────────────────────┐
│GRUPA: │Spaţiul aerian: │
│8.02 │ │
├───────┴┬─────────┬───────────────────┤
│SUBGRUPA│DENUMIREA│ELEMENTELE-CADRU DE│
│ │ │DESCRIERE TEHNICĂ │
├────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │coordonate │
└────────┴─────────┴───────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al apelor, │
│8.03 │din care: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Apele de │ │
│ │suprafaţă cu│ │
│ │albii minore│ │
│ │cu lungimi │Lungime, │
│8.03.01 │mai │suprafaţă albie,│
│ │mari de 5 km│codul │
│ │şi cu bazine│hidrografic, CF │
│ │hidrografice│ │
│ │ce depăşesc │ │
│ │suprafaţa de│ │
│ │10 km² │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Insule, │ │
│ │braţe şi │Suprafaţă, │
│8.03.02 │ostroave │lungime, codul │
│ │aferente │hidrografic al │
│ │apelor de │cursului │
│ │suprafaţă │de apă, CF │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Lacurile │ │
│ │naturale, │Suprafaţă cuvetă│
│8.03.03 │malurile şi │lac, CF │
│ │cuvetele │ │
│ │aferente │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Apele │ │
│ │subterane; │Resursa │
│8.03.04 │corpurile de│teoretică, │
│ │apă │adâncimea │
│ │subterană │ │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Apele │ │
│8.03.05 │maritime │Suprafeţe │
│ │interioare │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.03.06 │Marea │Lăţime, │
│ │teritorială │suprafaţă │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Fundul │ │
│ │apelor │ │
│8.03.07 │maritime │ │
│ │(inclusiv │Suprafaţă │
│ │platoul │ │
│ │continental)│ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Faleza şi │Lăţime, │
│8.03.08 │plaja │suprafaţă, CF │
│ │maritimă │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │Lungime, │
│ │regularizare│suprafaţă │
│8.03.09 │a cursurilor│regularizată, │
│ │de apă şi │codul │
│ │terenul │hidrografic al │
│ │aferent │cursului │
│ │ │de apă, CF │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Derivaţii, │ │
│ │conducte, │ │
│ │canale de │ │
│8.03.10 │aducţiune şi│Lungime, tip, │
│ │distribuţie │suprafaţă, │
│ │cu │CF │
│ │instalaţiile│ │
│ │aferente şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Reţeaua de │ │
│ │monitorizare│Nr. foraje, │
│8.03.11 │cantitativă │suprafaţă │
│ │şi │ocupată de │
│ │calitativă a│foraje, CF │
│ │apelor │ │
│ │subterane │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Alte lucrări│ │
│ │hidrotehnice│ │
│ │aferente │ │
│8.03.12 │activităţii │Suprafaţă, │
│ │de │dimensiuni, │
│ │gospodărire │scop, CF │
│ │a apelor şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Zona de │ │
│ │protecţie │ │
│ │aferentă │ │
│ │lucrărilor │ │
│ │hidrotehnice│ │
│8.03.13 │de apărare │ │
│ │din │ │
│ │administrare│Suprafaţă, CF │
│ │conform │ │
│ │Legii apelor│ │
│ │nr. 107/ │ │
│ │1996, cu │ │
│ │modificările│ │
│ │ulterioare │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţe de│ │
│ │teren │ │
│ │obţinute │ │
│ │prin lucrări│ │
│ │de │ │
│8.03.14 │regularizare│ │
│ │a cursurilor│ │
│ │de apă (cu │Suprafaţă, CF │
│ │excepţia │ │
│ │celor │ │
│ │cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă) │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬─────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al pădurilor, │
│8.04 │din care: │
│ │ │
├──────┴─┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pădurile şi │ │
│8.04.01 │terenurile │Suprafeţe, CF, │
│ │destinate │date │
│ │împăduririi │cadastrale │
│ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri care │ │
│ │servesc │ │
│8.04.02 │nevoilor de │Suprafeţe, CF, │
│ │cultură, de │date │
│ │producţie şi │cadastrale │
│ │administraţie │ │
│ │silvică │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Iazurile şi │ │
│8.04.03 │albiile │Suprafeţe, CF, │
│ │pâraielor din │date │
│ │amenajamentele│cadastrale │
│ │silvice │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Drumuri şi căi│Lungime, │
│8.04.04 │ferate │Suprafeţe şi CF │
│ │forestiere │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│8.04.05 │neproductive │Suprafeţe, CF, │
│ │incluse în │date │
│ │amenajamente │cadastrale │
│ │silvice │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│8.04.06 │silvice │Suprafeţe, CF, │
│ │destinate │date │
│ │cercetării │cadastrale │
│ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│ │forestiere │Suprafeţe, CF, │
│8.04.07 │aferente │date │
│ │fâşiilor de │cadastrale │
│ │frontieră │ │
│ │ │ │
└────────┴──────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Terenuri agricole, din care: │
│8.05 │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.05.01 │Terenuri │Suprafeţe, CF, │
│ │agricole │date │
│ │ │cadastrale │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│ │agricole │ │
│ │obţinute din│ │
│8.05.02 │îndiguiri, │Suprafeţe, CF, │
│ │desecări │date │
│ │sau lucrări │cadastrale │
│ │de combatere│ │
│ │a eroziunii │ │
│ │solului │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│ │agricole │ │
│ │destinate │ │
│ │cercetării │ │
│ │ştiinţifice,│ │
│8.05.03 │producerii │Suprafeţe, CF, │
│ │de seminţe │date │
│ │şi material │cadastrale │
│ │săditor din │ │
│ │categorii │ │
│ │biologice │ │
│ │superioare │ │
│ │şi creşterii│ │
│ │animalelor │ │
│ │de rasă │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│ │agricole │ │
│8.05.04 │necesare │Suprafeţe, CF, │
│ │desfăşurării│date │
│ │activităţii │cadastrale │
│ │de │ │
│ │învăţământ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.05.05 │Amenajări │Suprafeţe, CF, │
│ │piscicole │date │
│ │ │cadastrale │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│ │agricole │Suprafeţe, CF, │
│8.05.06 │aferente │date │
│ │fâşiilor de │cadastrale │
│ │frontieră │ │
│ │ │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Parcuri naţionale, parcuri │
│8.06 │naturale şi rezervaţiile │
│ │biosferei: │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.06.01 │Parcuri │Suprafeţe, CF │
│ │naţionale │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.06.02 │Parcuri │Suprafeţe, CF │
│ │naturale │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.06.03 │Rezervaţiile│Suprafeţe, CF │
│ │biosferei │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.06.04 │Situri │Suprafeţe, CF │
│ │Natura 2000 │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│ │Rezervaţiile ştiinţifice, │
│GRUPA:│rezervaţiile naturale şi │
│8.07 │monumente ale naturii: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.07.01 │Rezervaţiile│Suprafeţe, CF │
│ │ştiinţifice │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.07.02 │Rezervaţiile│Suprafeţe, CF │
│ │naturale │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.07.03 │Monumente │Suprafeţe, CF │
│ │ale naturii │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Patrimoniul natural al │
│8.08 │Rezervaţiei Biosferei "Delta │
│ │Dunării": │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Lacuri, │ │
│8.08.01 │ghioluri, │Suprafeţe, CF │
│ │lagune │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri cu │ │
│8.08.02 │păduri şi │Suprafeţe, CF │
│ │floră │ │
│ │protejate │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Complexe │ │
│8.08.03 │lacustre │Suprafeţe, CF │
│ │protejate │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Grinduri, │ │
│8.08.04 │nisipuri, │Suprafeţe, CF │
│ │zone fosile │ │
│ │şi geologice│ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Canale, │ │
│8.08.05 │diguri, │Suprafeţe, CF │
│ │platforme, │ │
│ │baraje │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.08.06 │Alte areale │Suprafeţe, CF │
│ │protejate │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Bunurile patrimoniului geologic │
│8.09 │şi speologic: │
│ │ │
├──────┴─┬─────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│8.09.01 │Peşteri │Dimensiuni, │
│ │ │caracteristici │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Alte bunuri │ │
│ │ale │ │
│8.09.02 │patrimoniului│Descriere │
│ │geologic şi │ │
│ │speologic │ │
└────────┴─────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────┐
│ │Infrastructura căilor ferate, │
│GRUPA:│inclusiv tunelele şi lucrările de │
│8.10 │artă: │
│ │ │
├──────┴─┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Liniile ferate │ │
│ │de circulaţie, │ │
│8.10.01 │inclusiv zona │ │
│ │de │Lungime, CF │
│ │siguranţă a │ │
│ │infrastructurii│ │
│ │feroviare │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Podurile care │ │
│ │au legătură cu │ │
│ │liniile ferate │ │
│8.10.02 │deschise │ │
│ │circulaţiei │ │
│ │acestora, │Lungime, CF, │
│ │inclusiv │suprafeţe │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, │ │
│ │precum şi │Lungime, CF, │
│8.10.03 │terenurile │suprafeţe │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele şi │ │
│ │alte lucrări de│ │
│8.10.04 │artă, cu │ │
│ │terenurile │CF, suprafeţe │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări │ │
│ │geotehnice de │ │
│ │protecţie şi de│ │
│8.10.05 │consolidare, │ │
│ │inclusiv │CF, suprafeţe │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Terenurile │ │
│8.10.06 │aferente │CF, suprafeţe, │
│ │plantaţiilor de│date │
│ │protecţie a │cadastrale │
│ │liniilor ferate│ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Instalaţii fixe│ │
│ │de siguranţă şi│ │
│8.10.07 │de conducere │Număr de │
│ │operativă a │elemente │
│ │circulaţiei │ │
│ │feroviare │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Triajele de │ │
│ │reţea ale │ │
│8.10.08 │căilor ferate, │ │
│ │inclusiv │CF, suprafeţe │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Gările, │ │
│ │inclusiv │Suprafaţa │
│8.10.09 │terenurile │construită, │
│ │aferente │suprafaţa │
│ │acestora │desfăşurată, CF │
│ │ │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte instalaţii│ │
│ │şi clădiri │ │
│ │aferente │Suprafaţa │
│8.10.10 │infrastructurii│construită, │
│ │feroviare, │suprafaţa │
│ │inclusiv │desfăşurată, CF │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
└────────┴───────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────┐
│ │Tunelele şi casetele de metrou, │
│GRUPA:│precum şi instalaţiile aferente │
│8.11 │acestora: │
│ │ │
├──────┴─┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri, │Suprafaţa în mp │
│8.11.01 │accese, prize │pentru │
│ │ │terenuri, │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │construită, CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tunele şi │Suprafaţa │
│8.11.02 │galerii de │construită în │
│ │metrou │mp şi lungimea -│
│ │ │metri │
│ │ │liniari │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Staţii de │Suprafaţă │
│8.11.03 │metrou şi │construită, │
│ │accese │regim de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Construcţii de │construită, │
│8.11.04 │protecţie │regim de │
│ │civilă │înălţime, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │terenului şi CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.11.05 │Cale de rulare │Lungimea - metri│
│ │ │liniari │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.11.06 │Instalaţii │Număr de │
│ │electrice │elemente │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.11.07 │Instalaţii de │Număr de │
│ │automatizare │elemente │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.11.08 │Instalaţii de │Număr de │
│ │telecomunicaţii│elemente │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.11.09 │Instalaţii │Număr de │
│ │generale │elemente │
└────────┴───────────────┴────────────────┘


┌─────────┬────────────────────────────────┐
│GRUPA: │Drumuri auto: │
│8.12 │ │
├─────────┴┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA │DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│8.12.01 │Autostrăzi: │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura│ │
│ │autostrăzii │ │
│ │situate în │ │
│8.12.01.01│cadrul │Suprafaţa, CF │
│ │amprizei, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acesteia │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele de│ │
│ │teren care │ │
│8.12.01.02│formează │Suprafeţe, CF, │
│ │zonele de │date cadastrale │
│ │siguranţă a │ │
│ │autostrăzii │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenul │ │
│8.12.01.03│aferent │Suprafaţa, CF, │
│ │plantaţiilor │date cadastrale │
│ │de protecţie │ │
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, cu │ │
│8.12.01.04│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele, cu│ │
│8.12.01.05│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pasajele │ │
│ │denivelate şi │ │
│8.12.01.06│alte lucrări │Suprafaţă, CF │
│ │de artă, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Locuri de │ │
│ │parcare, │ │
│8.12.01.07│oprire şi │Suprafaţă, CF, │
│ │staţionare, cu│date cadastrale │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │consolidare, │ │
│ │de protecţie │ │
│8.12.01.08│şi de │Suprafaţă, CF │
│ │apărare, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │
├──────────┬───────────────────────────────┤
│8.12.02 │Drumuri expres: │
├──────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura│ │
│ │drumurilor │ │
│ │expres │ │
│8.12.02.01│situate în │Suprafaţa, CF │
│ │cadrul │ │
│ │amprizei, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele de│ │
│ │teren care │ │
│8.12.02.02│formează │Suprafaţa, CF, │
│ │zonele de │date │
│ │siguranţă ale │cadastrale │
│ │drumurilor │ │
│ │expres │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenul │ │
│8.12.02.03│aferent │Suprafaţa, CF │
│ │plantaţiilor │ │
│ │de protecţie │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, cu │ │
│8.12.02.04│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele, cu│ │
│8.12.02.05│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pasajele │ │
│ │denivelate şi │ │
│8.12.02.06│alte lucrări │Suprafaţa, CF │
│ │de artă, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Locuri de │ │
│ │parcare, │ │
│8.12.02.07│oprire şi │Suprafaţă, CF, │
│ │staţionare, cu│date │
│ │terenurile │cadastrale │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │consolidare, │ │
│ │de protecţie │ │
│8.12.02.08│şi de │Suprafaţă, CF │
│ │apărare, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │
├──────────┬───────────────────────────────┤
│8.12.03 │Drumuri naţionale europene (E):│
├──────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura│ │
│ │drumurilor │ │
│ │naţionale │ │
│8.12.03.01│europene │Suprafaţă, CF │
│ │situate în │ │
│ │cadrul │ │
│ │amprizei, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele de│ │
│ │teren care │ │
│ │formează │ │
│8.12.03.02│zonele de │Suprafeţe, CF, │
│ │siguranţă ale │date cadastrale │
│ │drumurilor │ │
│ │naţionale │ │
│ │europene │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenul │ │
│8.12.03.03│aferent │Suprafaţa, CF, │
│ │plantaţiilor │date cadastrale │
│ │rutiere │ │
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, cu │ │
│8.12.03.04│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele, cu│ │
│8.12.03.05│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pasajele │ │
│ │denivelate şi │ │
│8.12.03.06│alte lucrări │Suprafaţă, CF │
│ │de artă, │ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Locuri de │ │
│ │parcare, │ │
│8.12.03.07│oprire şi │Suprafaţă, CF, │
│ │staţionare, │date cadastrale │
│ │cu terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │consolidare, │ │
│8.12.03.08│de protecţie │Suprafaţă, CF │
│ │şi de apărare,│ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │
├──────────┬───────────────────────────────┤
│8.12.04 │Drumuri naţionale principale: │
├──────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura│ │
│ │drumurilor │ │
│ │naţionale │ │
│8.12.04.01│principale │Suprafaţă, CF │
│ │situate în │ │
│ │cadrul │ │
│ │amprizei, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele de│ │
│ │teren care │ │
│ │formează │ │
│8.12.04.02│zonele │Suprafaţă, CF, │
│ │de siguranţă │date cadastrale │
│ │ale drumurilor│ │
│ │naţionale │ │
│ │principale │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenul │ │
│8.12.04.03│aferent │Suprafaţa, CF, │
│ │plantaţiilor │date cadastrale │
│ │de protecţie │ │
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, cu │ │
│8.12.04.04│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele, cu│ │
│8.12.04.05│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pasajele │ │
│ │denivelate şi │ │
│8.12.04.06│alte lucrări │Suprafaţă, CF │
│ │de artă, │ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Locuri de │ │
│ │parcare, │ │
│8.12.04.07│oprire şi │Suprafaţă, CF, │
│ │staţionare, │date cadastrale │
│ │cu terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │consolidare, │ │
│8.12.04.08│de protecţie │Suprafaţă, CF │
│ │şi de apărare,│ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┴────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────────┤
│8.12.05 │Drumuri naţionale secundare: │
├──────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura│ │
│ │drumurilor │ │
│ │naţionale │ │
│8.12.05.01│secundare │Suprafaţă, CF │
│ │situate în │ │
│ │cadrul │ │
│ │amprizei, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele de│ │
│ │teren care │ │
│ │formează │ │
│8.12.05.02│zonele │Suprafaţă, CF, │
│ │de siguranţă │date cadastrale │
│ │ale drumurilor│ │
│ │naţionale │ │
│ │secundare │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Terenul │ │
│8.12.05.03│aferent │Suprafaţa, CF, │
│ │plantaţiilor │date cadastrale │
│ │de protecţie │ │
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Tunelele, cu │ │
│8.12.05.04│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Viaductele, cu│ │
│8.12.05.05│terenurile │Lungime, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Pasajele │ │
│ │denivelate şi │ │
│8.12.05.06│alte lucrări │Suprafaţă, CF │
│ │de artă, │ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Locuri de │ │
│ │parcare, │ │
│8.12.05.07│oprire şi │Suprafaţă, CF, │
│ │staţionare, │date cadastrale │
│ │cu terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │acestora │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │consolidare, │ │
│8.12.05.08│de protecţie │Suprafaţă, CF │
│ │şi de apărare,│ │
│ │cu terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
└──────────┴──────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al canalelor │
│8.13 │navigabile, din care: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Cale │ │
│ │navigabilă -│ │
│8.13.01 │Dunărea şi │Lungime, CF │
│ │braţele │ │
│ │secundare │ │
│ │navigabile │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Construcţii │ │
│ │hidrotehnice│ │
│ │şi │ │
│ │terenurile │Suprafaţă │
│8.13.02 │aferente │construită, │
│ │căii │regim înălţime, │
│ │navigabile │CF │
│ │Dunărea şi │ │
│ │braţele │ │
│ │secundare │ │
│ │navigabile │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.13.03 │Canale │Lungime, CF │
│ │navigabile │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Cuvetele şi │ │
│8.13.04 │terenurile │Suprafaţă, CF │
│ │aferente │ │
│ │acestor │ │
│ │construcţii │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Zona │ │
│ │maritimă şi │ │
│ │zona │ │
│ │navigabilă │ │
│ │interioară, │ │
│ │zone de │ │
│ │siguranţă, │ │
│ │drumurile │ │
│8.13.05 │tehnologice │Suprafaţă, CF, │
│ │în │lungime │
│ │lungul │ │
│ │canalelor │ │
│ │navigabile, │ │
│ │drumuri de │ │
│ │acces la │ │
│ │obiectivele │ │
│ │canalelor, │ │
│ │podurile şi │ │
│ │canalele pe │ │
│ │care sunt │ │
│ │situate │ │
│ │acestea │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Imobile cu │ │
│ │destinaţia │ │
│ │de sedii ce │ │
│ │servesc │Suprafaţă │
│8.13.06 │sistemul │construită, │
│ │naţional al │suprafaţă │
│ │canalelor │desfăşurată, CF │
│ │navigabile │ │
│ │şi │ │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Imobile şi │ │
│ │construcţii │ │
│ │cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │specială ce │Suprafaţă │
│8.13.07 │servesc │construită, │
│ │sistemul │suprafaţă │
│ │naţional al │desfăşurată, CF │
│ │canalelor │ │
│ │navigabile │ │
│ │şi │ │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Reţelele de transport: │
│8.14 │ │
├──────┴─┬─────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Reţele de │ │
│ │transport ale│ │
│ │energiei │Elemente │
│8.14.01 │electrice, │componente/ │
│ │inclusiv │Dotări aferente │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │acestora │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sistemul │ │
│ │naţional de │Elemente │
│8.14.02 │transport al │componente/ │
│ │gazelor │Dotări aferente │
│ │naturale │ │
│ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sistemul │ │
│ │naţional de │ │
│8.14.03 │transport al │Elemente │
│ │ţiţeiului, │componente/ │
│ │gazolinei, │Dotări aferente │
│ │condensatului│ │
│ │şi etanului │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│8.14.04 │Terminalul │Elemente │
│ │petrolier │componente/ │
│ │ │Dotări aferente │
└────────┴─────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional de │
│8.15 │telecomunicaţii, din care: │
│ │ │
├──────┴─┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.15.01 │Spectrul de │Valoarea │
│ │frecvenţe radio│frecvenţei │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Reţelele de │Lungime, │
│8.15.02 │transport şi de│suprafaţă, CF │
│ │distribuţie de │ │
│ │telecomunicaţii│ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Totalitatea │
│8.15.03 │Resurse de │resurselor │
│ │numerotaţie │de numerotaţie │
│ │ │incluse │
│ │ │în planul │
│ │ │naţional │
│ │ │de numerotaţie │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Poziţii prin │ │
│ │care un satelit│ │
│8.15.04 │gestionar poate│ │
│ │acoperi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │României cu │ │
│ │adresa "ţara │ │
│ │România" │ │
└────────┴───────────────┴────────────────┘


┌──────┬────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al lucrărilor │
│8.16 │de îmbunătăţiri funciare: │
│ │ │
├──────┴─┬─────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │captare a │ │
│ │apei, puţuri │Nr. foraje, │
│8.16.01 │forate cu │suprafaţă, │
│ │construcţiile│CF, date │
│ │hidrotehnice │cadastrale │
│ │aferente şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Canale şi │ │
│ │conducte de │ │
│ │aducţiune şi │ │
│ │distribuţie │ │
│8.16.02 │pentru │Lungime, CF, │
│ │irigaţii cu │date cadastrale │
│ │construcţii │ │
│ │hidrotehnice │ │
│ │aferente şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Canale de │ │
│8.16.03 │desecare şi │Lungime, CF, │
│ │construcţiile│date cadastrale │
│ │aferente │ │
│ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Drenuri │ │
│ │absorbante şi│ │
│8.16.04 │colectoare cu│Suprafaţa, CF │
│ │construcţiile│ │
│ │hidrotehnice │ │
│ │aferente şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Construcţiile│ │
│ │hidrotehnice │ │
│ │aferente │ │
│ │lucrărilor de│Suprafaţa │
│8.16.05 │combatere a │construită, │
│ │eroziunii │suprafaţa │
│ │solului de │desfăşurată, │
│ │suprafaţă şi │regim înălţime, │
│ │de │CF │
│ │adâncime, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│8.16.06 │regularizare │Suprafaţe, CF │
│ │a cursurilor │ │
│ │de apă │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │îndiguire, │Lungime, │
│ │construcţiile│suprafaţă │
│8.16.07 │aferente şi │ampriză, codul │
│ │terenul │hidrografic al │
│ │ocupat de │cursului │
│ │ampriză sau │de apă, │
│ │platforme │amplasare, CF │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Bornele │ │
│ │axului │Lungime, codul │
│8.16.08 │cadastral de │hidrografic al │
│ │referinţă al │cursului │
│ │cursurilor de│de apă, nr. │
│ │apă │bucăţi │
│ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Alte lucrări │ │
│8.16.09 │de │CF │
│ │îmbunătăţiri │ │
│ │funciare │ │
└────────┴─────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al lacurilor │
│8.17 │de acumulare, din care: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Lacurile de │ │
│ │acumulare şi│ │
│ │barajele │ │
│ │acestora, │ │
│ │având ca │Suprafaţă la │
│ │folosinţă │NNR, │
│8.17.01 │producerea │suprafaţă la │
│ │de energie │nivelul │
│ │electrică │coronamentului, │
│ │pentru │suprafaţă │
│ │sistemul │expropriată, CF │
│ │energetic │ │
│ │naţional şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Baraje şi │ │
│ │lacuri de │Suprafaţă la │
│8.17.02 │acumulare cu│NNR, │
│ │folosinţă │suprafaţă la │
│ │complexă şi │nivelul │
│ │terenul │coronamentului, │
│ │aferent │suprafaţă │
│ │ │expropriată, CF │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Baraje şi │ │
│ │lacuri │Suprafaţă │
│ │pentru │expropriată, │
│8.17.03 │atenuarea │suprafaţă la │
│ │undelor de │nivelul │
│ │viitură şi │coronamentului, │
│ │terenul │CF │
│ │aferent │ │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Zona de │ │
│ │protecţie │ │
│ │aferentă │ │
│ │lacurilor de│ │
│8.17.04 │acumulare │Suprafaţă, CF │
│ │conform │ │
│ │Legii apelor│ │
│ │nr. 107/ │ │
│ │1996, │ │
│ │cu │ │
│ │modificările│ │
│ │ulterioare │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Sistemul naţional al │
│8.18 │porturilor, din care: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenurile │ │
│ │aferente │ │
│ │porturilor │ │
│ │maritime, │ │
│8.18.01 │fluviale │Suprafaţă, CF │
│ │sau situate │ │
│ │pe căi │ │
│ │navigabile │ │
│ │interioare, │ │
│ │destinate │ │
│ │activităţii │ │
│ │civile │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Construcţii │ │
│ │hidrotehnice│ │
│ │aferente │ │
│ │porturilor: │ │
│ │- diguri, │ │
│ │epiuri, │ │
│ │cheiuri, │ │
│ │peree, │ │
│8.18.02 │construcţii │Suprafaţă, │
│ │destinate │descriere │
│ │acostării │ │
│ │navelor; │ │
│ │- apărări, │ │
│ │protecţii şi│ │
│ │consolidări │ │
│ │de maluri şi│ │
│ │de taluzuri;│ │
│ │- bazine │ │
│ │portuare şi │ │
│ │şenale de │ │
│ │acces în │ │
│ │porturi, cu │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Bazinele, │ │
│ │acvatoriile │ │
│8.18.03 │şi şenalele │Suprafeţe │
│ │de acces, │ │
│ │drumurile │ │
│ │tehnologice │ │
│ │în porturi │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Radele şi │ │
│8.18.04 │acvatoriile │Suprafeţe │
│ │portuare │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Drumurile şi│ │
│ │căile ferate│ │
│ │din │ │
│8.18.05 │interiorul │CF, lungime │
│ │porturilor, │ │
│ │poduri, │ │
│ │pasaje şi │ │
│ │pasarele │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Terenuri │ │
│8.18.06 │câştigate │Suprafaţă │
│ │asupra mării│ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Gări │CF, regim │
│8.18.07 │fluviale şi │înălţime, │
│ │maritime │suprafaţă │
│ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Alte imobile│ │
│ │şi │ │
│ │construcţii │ │
│8.18.08 │cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │specială │ │
│ │şi terenul │ │
│ │aferent │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│ │Bunuri destinate apărării │
│GRUPA:│naţionale şi cu destinaţie │
│8.19 │specială │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Imobile cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │specială ale│ │
│ │căror date │ │
│8.19.01.│de │Codul, judeţul │
│ │identificare│ │
│ │sunt │ │
│ │clasificate │ │
│ │conform │ │
│ │actelor │ │
│ │normative │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Pistele de decolare-aterizare, căile │
│ │de rulare şi platformele pentru │
│GRUPA:│îmbarcare- │
│8.20 │debarcare situate pe aeroporturile │
│ │civile şi terenurile pe care sunt │
│ │amplasate: │
├──────┴─┬───────────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa şi │ │
│ │infrastructura │ │
│8.20.01 │pistei de decolare-│Suprafaţă, CF │
│ │aterizare situate │ │
│ │în cadrul amprizei,│ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenul aferent │ │
│ │acesteia │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Terenul aferent │ │
│8.20.02 │zonei de siguranţă │Suprafaţă, CF │
│ │a pistei de │ │
│ │decolare-aterizare │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele şi │ │
│ │infrastructura │ │
│8.20.03 │căilor de rulare │Suprafaţă, CF │
│ │situate în cadrul │ │
│ │amprizei, inclusiv │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent acestora │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Terenul aferent │ │
│8.20.04 │zonelor de │Suprafaţă, CF │
│ │siguranţă a căilor │ │
│ │de │ │
│ │rulare │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Suprafeţele şi │ │
│ │infrastructura │ │
│ │platformelor │ │
│8.20.05 │pentru │Suprafaţă, CF │
│ │îmbarcare-debarcare│ │
│ │situate în cadrul │ │
│ │amprizei, inclusiv │ │
│ │terenul aferent │ │
│ │acestora │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Terenul aferent │ │
│8.20.06 │zonei de siguranţă │Suprafaţă, CF │
│ │a │ │
│ │platformelor pentru│ │
│ │îmbarcare-debarcare│ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│8.20.07 │Pistele inerbate cu│Suprafaţă, CF │
│ │terenul aferent │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Aerogări cu │Suprafaţă │
│8.20.08 │terenurile aferente│construită, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, CF │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│8.20.09 │Hangare cu │Suprafaţă │
│ │terenurile aferente│construită, CF │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite de │Suprafaţă │
│8.20.10 │carburanţi cu │construită, CF │
│ │terenurile aferente│ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Turnuri de │Suprafaţă │
│8.20.11 │paraşutism cu │construită, CF │
│ │terenurile aferente│ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Obiective de │Suprafaţă │
│8.20.12 │supraveghere şi │construită, CF │
│ │control aerian cu │ │
│ │terenurile aferente│ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Săli de pregătire │Suprafaţă │
│8.20.13 │fizică cu │construită, │
│ │terenurile aferente│suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, CF │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Garaje şi magazii │Suprafaţă │
│8.20.14 │de materiale cu │construită, CF │
│ │terenurile │ │
│ │aferente │ │
├────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Clădirile │Suprafaţă │
│8.20.15 │administrative │construită, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, CF │
└────────┴───────────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│ │Statuile, monumentele şi │
│GRUPA:│memorialele declarate de │
│8.21 │interes public naţional: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Statui şi │ │
│ │monumente │ │
│8.21.01 │declarate de│Descriere şi loc│
│ │interes │de amplasament │
│ │public │ │
│ │naţional │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.21.02 │Mausolee │Descriere, loc │
│ │ │de amplasament, │
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Cimitire de │ │
│8.21.03 │interes │Suprafaţă teren,│
│ │public │CF │
│ │naţional │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Bunuri arheologice şi monumente│
│8.22 │istorice: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Situri │Denumire, │
│8.22.01 │arheologice │suprafaţă, CF │
│ │(terenuri) │ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Denumire, │
│ │Baze │suprafaţă │
│8.22.02 │arheologice │construită, │
│ │(imobile) │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │teren, CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.22.03 │Monumente │Descriere, │
│ │ │dimensiuni │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.22.04 │Ansambluri │Descriere, │
│ │ │dimensiuni │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│8.22.05 │Situri │Suprafaţă │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Cai de rasă: │
│8.23 │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Subgrupele │ │
│ │se vor │ │
│ │detalia de │Subrasa, anul │
│ │autoritatea │naşterii, │
│ │în │sexul, culoarea,│
│ │domeniu în │locaţia │
│ │funcţie de │de bază │
│ │rasele de │ │
│ │cai deţinute│ │
│ │ │ │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile destinate culturii şi │
│8.24 │cultelor: │
│ │ │
├──────┴─┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Muzee cu │construită, │
│8.24.01 │terenul aferent│suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Case memoriale │construită, │
│8.24.02 │cu terenul │suprafaţă │
│ │aferent │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.24.03 │Biblioteci │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Săli │construită, │
│8.24.04 │cinematografice│suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Săli de │construită, │
│8.24.05 │spectacole │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│8.24.06 │Colecţiile de │Nr. elemente, │
│ │artă │descriere, │
│ │ │locaţia de bază │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte │ │
│8.24.07 │echipamente │Descriere │
│ │culturale │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Biserici, │Destinaţie, │
│ │mănăstiri şi │suprafaţă │
│8.24.08 │alte edificii │construită, │
│ │de cult │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │teren, CF │
└────────┴───────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile cu destinaţie socială │
│8.25 │şi sanitară: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Spitale cu │construită, │
│8.25.01 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │nr. de paturi, │
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Penitenciare│Suprafaţă │
│ │cu │construită, │
│8.25.02 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Centre de │Suprafaţă │
│ │reeducare cu│construită, │
│8.25.03 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.25.04 │Capele │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.25.05 │Crematorii │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Alte clădiri│Suprafaţă │
│ │cu │construită, │
│8.25.06 │destinaţie │suprafaţă │
│ │socială │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Alte clădiri│Suprafaţă │
│ │cu │construită, │
│8.25.07 │destinaţie │suprafaţă │
│ │sanitară │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
└────────┴────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile cu destinaţie de agrement, │
│8.26 │sport şi educaţie: │
│ │ │
├──────┴─┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Tabere şcolare, │construită, │
│8.26.01 │cu terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Imobile cu │Suprafaţă │
│ │destinaţie │construită, │
│8.26.02 │sportivă, cu │suprafaţă │
│ │terenurile │desfăşurată, │
│ │aferente │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Inspectorate │Suprafaţă │
│ │şcolare, cu │construită, │
│8.26.03 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Casele corpului │Suprafaţă │
│ │didactic, cu │construită, │
│8.26.04 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimuri de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Palatele şi │Suprafaţă │
│ │cluburile │construită, │
│8.26.05 │copiilor şi │suprafaţă │
│ │elevilor, cu │desfăşurată, │
│ │terenurile │regimul de │
│ │aferente │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cluburile │Suprafaţă │
│ │sportive │construită, │
│8.26.06 │şcolare, cu │suprafaţă │
│ │terenurile │desfăşurată, │
│ │aferente │regimuri de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Centre şi │Suprafaţă │
│ │cabinete de │construită, │
│8.26.07 │asistenţă │suprafaţă │
│ │psihopedagogică,│desfăşurată, │
│ │cu terenurile │regimul de │
│ │aferente │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Centre │Suprafaţă │
│ │logopedice, cu │construită, │
│8.26.08 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cabinete │Suprafaţă │
│ │şcolare, cu │construită, │
│8.26.09 │terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Alte imobile cu │construită, │
│8.26.10 │destinaţie de │suprafaţă │
│ │agrement, sport │desfăşurată, │
│ │şi educaţie │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
└────────┴────────────────┴────────────────┘


┌──────┬─────────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile cu destinaţie agricolă şi │
│8.27 │silvică: │
│ │ │
├──────┴─┬──────────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Clădiri agricole, │construită, │
│8.27.01 │cu terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Cabane forestiere,│construită, │
│8.27.02 │cu terenurile │suprafaţă │
│ │aferente │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│8.27.03 │Silozuri │construită, │
│ │ │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │capacitate, CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Clinici, │Suprafaţă │
│ │dispensare │construită, │
│8.27.04 │sanitar-veterinare│suprafaţă │
│ │şi │desfăşurată, │
│ │circumscripţii │regimul de │
│ │sanitar-veterinare│înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Puncte de │Suprafaţă │
│ │inspecţie │construită, │
│8.27.05 │sanitar-veterinară│suprafaţă │
│ │situate │desfăşurată, │
│ │la frontieră │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│8.27.06 │Sere şi solarii şi│construită, │
│ │terenul aferent │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.27.07 │Grajduri │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Manejuri şi │construită, │
│8.27.08 │hipodromuri │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
└────────┴──────────────────┴────────────────┘


┌──────┬─────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile cu destinaţie tehnică: │
│8.28 │ │
├──────┴─┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Cantoanele │ │
│ │hidrotehnice, │ │
│ │staţiile │Suprafaţă teren,│
│8.28.01 │hidrologice, │suprafaţă │
│ │meteorologice,│construită, │
│ │de calitate a │suprafaţă │
│ │apei, cu │desfăşurată, │
│ │terenurile │tip clădire, CF │
│ │aferente │ │
│ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Posturi │ │
│ │hidrometrice, │ │
│ │punţi │Suprafaţă teren,│
│8.28.02 │limnimetrice, │suprafaţă │
│ │mire, │construită, │
│ │secţiuni de │suprafaţă │
│ │control şi │desfăşurată, │
│ │terenurile │tip clădire, CF │
│ │aferente │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Laboratoare, │Suprafaţă │
│ │cu terenurile │construită, │
│8.28.03 │aferente │suprafaţă │
│ │acestora │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Hale │construită, │
│8.28.04 │industriale │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.28.05 │Centre IT │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Imobile │Suprafaţă │
│ │destinate │construită, │
│8.28.06 │cercetării │suprafaţă │
│ │ştiinţifice │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Centre de │construită, │
│8.28.07 │întreţinere şi│suprafaţă │
│ │intervenţie │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.28.08 │Garaje │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.28.09 │Puncte vamale │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Imobile cu │Suprafaţă │
│ │destinaţie │construită, │
│8.28.10 │tehnică │suprafaţă │
│ │specială │desfăşurată, │
│ │ │regimuri de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Imobile │Suprafaţă │
│ │destinate │construită, │
│8.28.11 │acţiunilor de │suprafaţă │
│ │protocol │desfăşurată, │
│ │ │regimuri de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Imobile cu │construită, │
│8.28.12 │destinaţie de │suprafaţă │
│ │locuinţe │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Alte imobile │construită, │
│8.28.13 │cu destinaţie │suprafaţă │
│ │tehnică │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
└────────┴──────────────┴────────────────┘


┌──────┬──────────────────────────────────┐
│GRUPA:│Imobile cu destinaţie de birouri │
│8.29 │(inclusiv terenul aferent): │
│ │ │
├──────┴─┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ELEMENTELE-CADRU│
│SUBGRUPA│DENUMIREA │DE │
│ │ │DESCRIERE │
│ │ │TEHNICĂ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.29.01 │Ambasade │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Administraţia │construită, │
│8.29.02 │Prezidenţială │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Guvernul │construită, │
│8.29.03 │României │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.29.04 │Senat │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Camera │construită, │
│8.29.05 │Deputaţilor │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.29.06 │Ministere │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte organe de │Suprafaţă │
│ │specialitate │construită, │
│8.29.07 │ale │suprafaţă │
│ │administraţiei │desfăşurată, │
│ │publice │regimul de │
│ │centrale │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Instituţiile │ │
│ │publice │ │
│ │subordonate │Suprafaţă │
│ │ministerelor │construită, │
│8.29.08 │sau │suprafaţă │
│ │altor organe de│desfăşurată, │
│ │specialitate │regimul de │
│ │ale │înălţime, │
│ │administraţiei │suprafaţă teren,│
│ │publice │CF │
│ │centrale │ │
│ │ │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Instanţele │construită, │
│8.29.09 │judecătoreşti │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Parchetele de │Suprafaţă │
│ │pe lângă │construită, │
│8.29.10 │instanţele │suprafaţă │
│ │judecătoreşti │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Serviciile │Suprafaţă │
│ │publice │construită, │
│8.29.11 │descentralizate│suprafaţă │
│ │ale │desfăşurată, │
│ │ministerelor │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Serviciile │ │
│ │publice │Suprafaţă │
│ │descentralizate│construită, │
│8.29.12 │ale celorlalte │suprafaţă │
│ │organe de │desfăşurată, │
│ │specialitate │regimul de │
│ │ale │înălţime, │
│ │administraţiei │suprafaţă teren,│
│ │publice │CF │
│ │centrale │ │
│ │ │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │ │construită, │
│8.29.13 │Prefecturi │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Banca Naţională│construită, │
│8.29.14 │a României │suprafaţă │
│ │ │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Administraţia │Suprafaţă │
│ │Naţională a │construită, │
│8.29.15 │Rezervelor │suprafaţă │
│ │Statului │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
├────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprafaţă │
│ │Organele │construită, │
│8.29.16 │administraţiei │suprafaţă │
│ │publice locale │desfăşurată, │
│ │ │regimul de │
│ │ │înălţime, │
│ │ │suprafaţă teren,│
│ │ │CF │
└────────┴───────────────┴────────────────┘


┌──────┬───────────────────────────────┐
│ │Alte bunuri de uz sau de │
│GRUPA:│interes public naţional, │
│8.30 │declarate ca atare prin lege: │
│ │ │
├──────┴─┬─────────┬───────────────────┤
│SUBGRUPA│DENUMIREA│ELEMENTELE-CADRU DE│
│ │ │DESCRIERE TEHNICĂ │
├────────┴─────────┴───────────────────┤
│Detalierea acestei grupe se va face de│
│către Ministerul Finanţelor Publice, │
│la │
│propunerea instituţiilor prevăzute în │
│anexa nr. 1 la precizări. │
└──────────────────────────────────────┘


                                          -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016