Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2016

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2016 (M. Of. 15/2016)

1. NORME TEHNICE din 28 decembrie 2015 privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Art. 1 activitatea vamală se exercită de agenţia naţională de administrare fiscală prin direcţia generală a vămilor şi prin direcţiile regionale vamale şi birourile vamale care funcţionează în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.art. 2 (1) punctele vamale se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul şi în subordinea directă a birourilor vamale, prin ordin al preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală, la propunerea direcţiei generale a vămilor.(2) punctele vamale care se înfiinţează trebuie să fie amplasate în conformitate cu deciziile administraţiilor locale referitoare la restricţiile de circulaţie impuse mijloacelor de transport marfă.(3) Înfiinţarea unui punct vamal poate fi:a) ...

2. ORDIN nr. 3.795 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Având în vedere art. 5 alin. (2) din legea nr. 86/2006 privind codul vamal al româniei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1 se aprobă normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 direcţia generală a vămilor, direcţia generală de organizare şi resurse umane, direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică ...

3. ORDIN nr. 2.823 din 21 decembrie 2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Având în vedere referatul nr. 134 din 10 decembrie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică a, a exploatării miniere petrila, situată în str. minei nr. 2, oraşul petrila, judeţul hunedoara,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor ...

4. ORDIN nr. 2.791 din 2 decembrie 2015 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 5.289 din 24 noiembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare; ministrul culturii emite prezentul ordin. art. 1 se reacreditează muzeul naţional al aviaţiei române cu sediul în bucureşti. art. 2 prezentul ...

5. REGULAMENT din 7 ianuarie 2016 de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 4 din 7 ianuarie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 15 din 8 ianuarie 2016.──────────cap. iorganizarea colegiului şi domeniul de activitateart. 1(1) pe lângă ministrul afacerilor interne, denumit în continuare ministru, funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului afacerilor interne, denumit în continuare colegiu.(2) colegiul analizează şi dezbate teme referitoare la problemele importante ale ministerului, politicile acestuia ori la managementul instituţiei.art. 2(1) colegiul adoptă recomandări care se supun deciziei ministrului.(2) recomandările adoptate de colegiu se referă, fără a se limita la prezenta enumerare, la:a) fundamentarea şi implementarea proceselor de modernizare a ministerului şi instituţiilor/structurilor subordonate;b) ...

6. ORDIN nr. 4 din 7 ianuarie 2016 pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016

În temeiul art. 7 alin. (5) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului ministerului afacerilor interne, denumit în continuare colegiu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2(1) persoanele care exercită funcţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din regulament sunt, fără vreo altă formalitate administrativă, membri ai colegiului.(2) membrul care, din motive obiective, nu poate participa la şedinţa colegiului ...

7. PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului - Anexa nr. 4 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. În cazuri bine justificate, organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.2. Înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.3. la primirea sesizării menţionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările ...

8. PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal - Anexa nr. 3 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale.2. competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 care îşi modifică domiciliul fiscal, potrivit legii, revine, de la data modificării domiciliului fiscal, organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal.3. În maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii primei declaraţii fiscale de către contribuabilii prevăzuţi la pct. 1, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal transmite o solicitare scrisă organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii au avut ultimul domiciliu fiscal, ...

9. PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale - Anexa nr. 2 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării la organul fiscal şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;b) persoanele fizice care exercită profesii libere.3. contribuabilii menţionaţi la pct. 2 au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, şi anume:a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la ...

10. PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului - Anexa nr. 1 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal la/de la organul fiscal central, potrivit legii, şi anume:a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;b) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.2. competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea procedurii de ...

11. ORDIN nr. 3.845 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 32, art. 91 şi art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale, prevăzută ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în monitorul oficial ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016