Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.845 din 30 decembrie 2015  pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.845 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

    Având în vedere dispoziţiile art. 32, art. 91 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale, prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, cod 14.13.02.16, prevăzută în anexa nr. 5a);
    b) Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod 14.13.02.16/o, prevăzută în anexa nr. 5b);
    c) Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod 14.13.03.16, prevăzută în anexa nr. 5c).
    ART. 6
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
    Transferul electronic al datelor din evidenţa fiscală către organul fiscal de la noul domiciliu fiscal se efectuează conform reglementărilor prevăzute pentru gestionarea sistemului de administrare a creanţelor fiscale.
    ART. 9
    Nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici din cadrul organelor fiscale, cu atribuţii în aplicarea procedurilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 10
    Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 12
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscală,
                              Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 30 decembrie 2015.
    Nr. 3.845.


    ANEXA 1

                                   PROCEDURĂ
           de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul
         contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului

    1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal la/de la organul fiscal central, potrivit legii, şi anume:
    a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;
    b) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.
    2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
    3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
    4. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.
    5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
    7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.
    8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    9. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    10. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    12. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei, potrivit pct. 11.
    13. De la data prevăzută la pct. 11 competenţa pentru administrarea contribuabililor revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
    14. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei potrivit pct. 11, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului";
    b) documentaţia depusă de contribuabil;
    c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
    d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.
    16. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 2

                                   PROCEDURĂ
           de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul
      contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale

    1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării la organul fiscal şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.
    2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:
    a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;
    b) persoanele fizice care exercită profesii libere.
    3. Contribuabilii menţionaţi la pct. 2 au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, şi anume:
    a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat/sediu sau la locul în care se află majoritatea activelor, în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. a);
    b) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară la sediul activităţii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. b);
    c) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social/sediul/sediul activităţii.
    4. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
    5. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. a) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică", precum şi formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoţite de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
    6. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. b) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 070 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere", precum şi formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoţite de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
    7. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.
    8. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    9. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
    10. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.
    11. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    12. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    13. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    14. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    15. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei, potrivit pct. 14.
    16. De la data prevăzută la pct. 14 competenţa pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
    17. La data înregistrării în registrul contribuabililor, noul organ fiscal emite certificatul de înregistrare fiscală, având înscris noul domiciliu fiscal.
    18. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală şi îl ridică pe cel nou.
    19. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei potrivit pct. 14, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    20. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului";
    b) formularul 010 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică" sau formularul 070 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere", după caz;
    c) documentaţia depusă de contribuabil;
    d) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
    e) certificatul de înregistrare fiscală anulat;
    f) copia certificatului de înregistrare fiscală eliberat;
    g) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.
    21. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 3


                                   PROCEDURĂ
                  de modificare a domiciliului fiscal în cazul
        contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal

    1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale.
    2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 care îşi modifică domiciliul fiscal, potrivit legii, revine, de la data modificării domiciliului fiscal, organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal.
    3. În maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii primei declaraţii fiscale de către contribuabilii prevăzuţi la pct. 1, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal transmite o solicitare scrisă organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii au avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    4. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la pct. 3 şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor, cu confirmare de primire.
    5. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.
    6. Dosarul privind modificarea domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) declaraţia fiscală depusă de contribuabil;
    b) solicitarea scrisă în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal;
    c) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.


    ANEXA 4

                                   PROCEDURĂ
              de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului
                           fiscal al contribuabilului

    1. În cazuri bine justificate, organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.
    2. Înregistrarea/Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.
    3. La primirea sesizării menţionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal, potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală.
    4. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    5. În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul prezintă organului fiscal dovezi că nu şi-a stabilit domiciliul fiscal în raza teritorială a acestuia, întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.
    6.1. În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul se prezintă la organul fiscal şi solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, se întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.
    6.2. După întocmirea referatului prevăzut la pct. 6.1, înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurilor privind înregistrarea/modificarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului prevăzute în anexa nr. 1 la ordin sau anexa nr. 2 la ordin, după caz.
    7. În cazul în care, în urma notificării prevăzute la pct. 3, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal pentru clarificarea situaţiei fiscale, se întocmeşte o notă privind înregistrarea/ modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    8. Nota prevăzută la pct. 7 cuprinde următoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal;
    b) datele de identificare a contribuabilului sau a împuternicitului desemnat de acesta, după caz;
    c) obiectul notei;
    d) punctul de vedere al contribuabilului notificat, în cazul în care acesta a fost exprimat;
    e) informaţii din documentul de identificare care atestă stabilirea domiciliului sau reşedinţei, precum şi din documentele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, după caz;
    f) motivele de drept şi de fapt care determină organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal să ia decizia de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
    g) numele şi semnătura persoanei care a întocmit nota privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    La această notă se vor anexa, după caz, în copie, documentele prevăzute la lit. d), certificate pe fiecare pagină de organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.
    9. Nota prevăzută la pct. 7 ţine loc de cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    10. După întocmirea notei prevăzute la pct. 7, înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurii prevăzute pentru înregistrarea/modificarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului, după caz.


    ANEXA 5a)

 ┌─────────────┐ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 │ Sigla │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 │ D.G.R.F.P. │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .........
 │ │ Unitatea fiscală .........................................
 │ │
 └─────────────┘ Nr. ......../ ........................                                    DECIZIE
                de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

    Către: Denumirea ............................................
    Cod de identificare fiscală .................................
    Judeţul ............................
    Localitatea ...................................., cod poştal ............, str. ................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......, et. ......, sectorul ......., telefon ......................., fax ........................

    Ca urmare a cererii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, depusă de dumneavoastră cu nr. .......................... din data de ............................., vă comunicăm că noul domiciliu fiscal a fost înregistrat/modificat la următoarea adresă:
    Judeţul .............................................
    Localitatea ........................................., cod poştal..................., str. .................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap. ......, et. .........., sectorul ..........

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................

    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................

    Cod 14.13.02.16 www.anaf.ro


    ANEXA 5b)

 ┌─────────────┐ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 │ Sigla │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 │ D.G.R.F.P. │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .........
 │ │ Unitatea fiscală .........................................
 │ │
 └─────────────┘ Nr. ......../ ........................


                                    DECIZIE
                    de înregistrare/modificare din oficiu a
                    domiciliului fiscal al contribuabilului

    Către: Denumirea ............................................
    Numele şi prenumele .........................................
    Cod de identificare fiscală .................................
    Judeţul .....................................................
    Localitatea ..................................., cod poştal ..............., str. ................................. nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap ...... et. ......., sectorul ......, telefon ........................, fax ........................

    În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. .......................... din ............................. şi a Notei nr. .............................. din ............................, domiciliul dumneavoastră a fost înregistrat/modificat, noul domiciliu fiscal fiind înregistrat/modificat la următoare adresă:
    Judeţul .............................................
    Localitatea ........................................., cod poştal ..............., str. ..................................... nr. ........, bl. ......., sc. .........., ap. ......, et. .........., sectorul ..........

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................

    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................

    Cod 14.13.02.16/o www.anaf.ro    ANEXA 5c)

 ┌─────────────┐ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 │ Sigla │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 │ D.G.R.F.P. │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .........
 │ │ Unitatea fiscală .........................................
 │ │
 └─────────────┘ Nr. ......../ ........................                                   NOTIFICARE
                     privind înregistrarea/modificarea din
                oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

    Către: Denumirea ....................................
    Numele şi prenumele .................................
    Cod de identificare fiscală .........................
    Judeţul .............................................
    Localitatea ..................................., cod poştal ..............., str. ................................. nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap ...... et. ......., sectorul ......, telefon ........................, fax ........................

    În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere că datele referitoare la domiciliul dumneavoastră fiscal, rezultate din constatările organelor fiscale, nu corespund cu datele înregistrate în evidenţele noastre, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări să prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere fie în scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.
    În cazul în care nu vă exprimaţi punctul de vedere solicitat în termenul menţionat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatărilor proprii.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................

    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................

    Cod 14.13.03.16 www.anaf.ro


    ANEXA 6

                      Caracteristici de tipărire, modul de
              difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

    Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    2. Cod: 14.13.02.16
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: file
    6. Se difuzează gratuit.
    7. Se utilizează la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
    8. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul fiscal competent.
    9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;
    - o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.
    10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    2. Cod: 14.13.02.16/o
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: file
    6. Se difuzează gratuit.
    7. Se utilizează la înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    8. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul fiscal competent.
    9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;
    - o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.
    10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    1. Denumire: Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    2. Cod: 14.13.03.16
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: file
    6. Se difuzează gratuit.
    7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care şi-au stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/ modificare a noului domiciliu fiscal.
    8. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent.
    9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - copia la organul fiscal.
    10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016