Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.795 din 28 decembrie 2015  pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.795 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

    Având în vedere art. 5 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală de organizare şi resurse umane, Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, direcţia generală regională a finanţelor publice şi direcţia regională vamală corespunzătoare în cadrul căreia funcţionează biroul vamal vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 553/2005 privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 13 aprilie 2005, se abrogă.


                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscală,
                              Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 28 decembrie 2015.
    Nr. 3.795.


    ANEXĂ

                                 NORME TEHNICE
                      privind înfiinţarea, funcţionarea şi
           desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

    ART. 1
    Activitatea vamală se exercită de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Vămilor şi prin direcţiile regionale vamale şi birourile vamale care funcţionează în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
    ART. 2
    (1) Punctele vamale se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul şi în subordinea directă a birourilor vamale, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcţiei Generale a Vămilor.
    (2) Punctele vamale care se înfiinţează trebuie să fie amplasate în conformitate cu deciziile administraţiilor locale referitoare la restricţiile de circulaţie impuse mijloacelor de transport marfă.
    (3) Înfiinţarea unui punct vamal poate fi:
    a) solicitată de un operator economic, când punctul vamal înfiinţat funcţionează numai pentru operatorul economic solicitant;
    b) dispusă, la iniţiativa Direcţiei Generale a Vămilor, din raţiuni de ordin economic şi de facilitare a comerţului, când punctul vamal înfiinţat funcţionează pentru orice persoană.
    ART. 3
    În aplicarea art. 2 alin. (3) lit. a), operatorul economic solicitant trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă statutul de operator economic autorizat (AEO);
    b) să nu aibă obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţii individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
    c) să nu înregistreze debite faţă de autoritatea vamală;
    d) să fi plasat bunuri sub un regim vamal determinat în baza unui număr de cel puţin 5.000 de operaţiuni vamale, în perioada ultimelor 12 luni anterioare lunii în care a fost depusă cererea pentru înfiinţarea punctului vamal;
    e) să întocmească şi să depună declaraţiile vamale numai în nume propriu şi pe seama sa;
    f) să asigure în mod gratuit spaţiul necesar desfăşurării activităţii personalului vamal, corespunzător funcţionării în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    g) să asigure în mod gratuit toate utilităţile necesare funcţionării punctului vamal;
    h) să asigure în mod gratuit birotica şi logistica necesare desfăşurării activităţii personalului vamal, inclusiv calculatoare cu acces la internet şi imprimante;
    i) să dispună de echipamente IT şi de comunicaţii de date (internet minimum 100 Mb) impuse de utilizarea Sistemului informatic integrat vamal;
    j) să asigure transportul gratuit al personalului vamal între sediul biroului vamal şi locaţia punctului vamal, cu respectarea programului de funcţionare aprobat;
    k) să dispună de spaţii corespunzătoare din punct de vedere tehnic, destinate exclusiv efectuării controlului fizic total;
    l) să dispună de spaţii corespunzătoare şi autorizate conform legislaţiei în vigoare, destinate în mod exclusiv depozitării şi conservării bunurilor;
    m) să constituie o garanţie în contul biroului vamal în subordinea căruia îşi va desfăşura activitatea punctul vamal, potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei valoare de referinţă corespunde cuantumului drepturilor vamale la import care s-ar putea naşte cu privire la mărfurile importate de operatorul economic pe o perioadă de cel puţin o săptămână, fiind stabilită de biroul vamal împreună cu operatorul economic pe baza datelor referitoare la mărfurile importate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care a fost depusă cererea pentru înfiinţarea punctului vamal, luându-se în calcul taxele vamale cele mai ridicate aferente acestor mărfuri.
    ART. 4
    (1) În cazul înfiinţării punctului vamal la solicitarea unui operator economic, cererea de înfiinţare se adresează, în scris, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor şi va fi însoţită de toate documentele furnizate de către operatorul economic prin care se probează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.
    (2) La solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor, biroul vamal în a cărui arie de competenţă îşi are sediul operatorul economic şi în subordinea căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea punctul vamal întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, în care sunt arătate, în mod detaliat, motivele care justifică sau nu înfiinţarea punctului vamal.
    (3) Direcţia Generală a Vămilor analizează cererea operatorului economic împreună cu raportul biroului vamal, având în vedere şi alte aspecte funcţionale, cum ar fi: numărul de posturi ale biroului vamal şi personalul vamal existent, distanţa dintre punctul vamal şi sediul biroului vamal în subordinea căruia urmează a funcţiona acesta şi distanţa faţă de sediile altor puncte vamale.
    (4) Cererea care îndeplineşte cerinţele de la alin. (1), împreună cu propunerea justificată a Direcţiei Generale a Vămilor, se transmite preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aprobării înfiinţării punctului vamal.
    (5) Atunci când cererea îndeplineşte cerinţele de la alin. (1), însă Direcţia Generală a Vămilor, în urma analizei efectuate în conformitate cu alin. (3), constată că nu se justifică înfiinţarea punctului vamal, cererea este respinsă, decizia fiind comunicată în scris solicitantului, cu prezentarea motivelor pe care se întemeiază.
    (6) Cererea care nu îndeplineşte cerinţele de la alin. (1) se soluţionează de către Direcţia Generală a Vămilor, prin transmiterea către solicitant a deciziei de respingere a cererii, cu prezentarea motivelor pe care se întemeiază.
    (7) Decizia de respingere a cererii poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    (1) În cazul înfiinţării punctului vamal conform art. 2 alin. (3) lit. b), la solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor, biroul vamal în subordinea căruia urmează să funcţioneze punctul vamal întocmeşte un raport în care sunt prezentate motivele care justifică înfiinţarea punctului vamal din raţiuni economice şi de facilitare a comerţului şi este confirmată existenţa necesarului de tehnică de calcul şi comunicaţii.
    (2) Direcţia Generală a Vămilor transmite raportul întocmit de biroul vamal Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală care, după ce îl analizează din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor tehnice pentru funcţionarea Sistemului informatic integrat vamal, comunică Direcţiei Generale a Vămilor avizul său favorabil sau nefavorabil privind înfiinţarea punctului vamal.
    (3) În baza avizului comunicat de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, Direcţia Generală a Vămilor analizează raportul biroului vamal, având în vedere o mai bună repartizare a resurselor umane în funcţie de personalul vamal existent, în scopul eficientizării activităţii biroului vamal prin înfiinţarea punctului vamal ce urmează să funcţioneze, şi transmite preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală propunerea de înfiinţare a punctului vamal, în vederea aprobării.
    ART. 6
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind înfiinţarea punctului vamal potrivit art. 2 va fi comunicat, de către Direcţia Generală a Vămilor, Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală pentru atribuirea codului de identificare în sistemul informatic şi pentru asigurarea liniei de comunicaţii, precum şi Direcţiei generale de organizare şi resurse umane, direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi direcţiei regionale vamale în cadrul căreia funcţionează biroul vamal unde se înfiinţează punctul vamal.
    ART. 7
    (1) Activitatea punctului vamal se desfăşoară cu lucrătorii vamali încadraţi potrivit statului de funcţii al biroului vamal în a cărui subordine a fost înfiinţat.
    (2) În funcţie de specificul şi volumul activităţii desfăşurate, şeful biroului vamal asigură funcţionarea fiecărui punct vamal prin repartizarea prin ordin de serviciu a personalului necesar şi a unui număr suficient de formulare specifice destinate utilizării în activitatea vamală.
    (3) Trimestrial sau ori de câte ori situaţia o cere, şeful biroului vamal întocmeşte planul de supraveghere vamală a punctului/punctelor vamal(e) şi îl transmite spre avizare la Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia supraveghere şi control vamal.
    ART. 8
    (1) Biroul vamal în subordinea căruia funcţionează punctul vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. a) are obligaţia să verifice, trimestrial, îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la art. 3.
    (2) În situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt întrunite în mod cumulativ, pe baza raportului întocmit de biroul vamal în care se constată acest lucru, Direcţia Generală a Vămilor propune preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală încetarea funcţionării şi desfiinţarea punctului vamal înfiinţat la solicitarea operatorului economic. Raportul biroului vamal este întocmit potrivit modelului din anexă.
    (3) Încetarea funcţionării şi desfiinţarea unui punct vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. a) poate fi propusă preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de Direcţia Generală a Vămilor şi la cererea operatorului economic care a solicitat înfiinţarea punctului vamal.
    (4) Încetarea funcţionării şi desfiinţarea unui punct vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. b) poate fi propusă preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de Direcţia Generală a Vămilor, pe baza unui raport întocmit de biroul vamal, când din raţiuni de ordin economic activitatea punctului vamal nu mai poate continua.
    (5) Punctele vamale se desfiinţează şi îşi încetează activitatea prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (6) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind desfiinţarea punctului vamal va fi comunicat Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, pentru închiderea valabilităţii codului de identificare atribuit în sistemul informatic şi desfiinţarea liniei de comunicaţii, dacă este cazul.
    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, punctele vamale înfiinţate potrivit prevederilor Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 553/2005 privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale îşi încetează activitatea.


    ANEXĂ
    la norme


                                     RAPORT
                    referitor la îndeplinirea/neîndeplinirea
      condiţiilor necesare pentru înfiinţarea/desfiinţarea punctului vamal
 ....................... în cadrul biroului vamal ............................

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.795/2015, în urma analizării cererii şi a documentelor depuse la Direcţia Generală a Vămilor şi puse la dispoziţia biroului vamal, în copie, de către solicitant şi a verificării stării de fapt prezentate de către ........../(denumirea completă a operatorului economic).........................., cu sediul în .../(adresa completă).............................., având statutul de operator economic autorizat (AEO) conform Certificatului nr. .................. emis de ..................................., au rezultat următoarele:
    a) Conform
    Menţiuni/Observaţii ..................................................................................................................
    ......................................................................................................................................
    b) Neconform
    Menţiuni/Observaţii ..................................................................................................................
    ......................................................................................................................................
    Având în vedere constatările prezentate la lit. a)/b) şi documentele anexate, considerăm că sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru înfiinţarea/desfiinţarea punctului vamal ......../(denumirea punctului vamal şi locaţia) ....................... din cadrul biroului vamal ......../(denumirea şi sediul)......................... .


    Locul şi data ....................................

    Şeful biroului vamal
    ..................................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

     Funcţionarul/Funcţionarii vamal(i) Funcţionar responsabil
      care a/au efectuat verificările financiar-contabil
  ....................................... .......................................
  (numele, prenumele, funcţia, semnătura) (numele, prenumele, funcţia, semnătura)


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016