Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 125 din 14 Februarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 125 din 14 Februarie 2023

Monitorul Oficial 125 din 14 Februarie 2023 (M. Of. 125/2023)

1. ORDIN nr. 600 din 8 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

Având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c), art. 20, art. 24 alin. (2) şi ale art. 41 alin. (2) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

2. ORDIN nr. 388 din 8 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 271/2022 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licenţa de meteorolog aeronautic" EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi r) din legea nr. 21/2020 privind codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 271/2022 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române racr-lmet „licenţa de meteorolog aeronautic“, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 25 martie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la subpunctul 5.1.2.3, literele a) şi b) se modifică şi ...

3. ORDIN nr. 321 din 9 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. ar 2.592/2023 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală,având în vedere:- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa spitalului clinic „dr. i. cantacuzino“ nr. 22.629 din 15.12.2021, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 2.165 din 22.12.2021, şi minuta colectivului de lucru al ap-ati nr. smu 2.222 din 28.11.2022;– adresa spitalului clinic de pneumoftiziologie „leon daniello“ cluj-napoca nr. 1.868 din 8.04.2022, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 542 din 11.04.2022, şi minuta colectivului ...

4. INSTRUCŢIUNI din 7 februarie 2023 privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 116 din 7 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 14 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentelor instrucţiuni este de a reglementa modul de utilizare a instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, denumit în continuare proiect-pilot, cu respectarea prevederilor art. 619 alin. (1), (2), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

5. ORDIN nr. 116 din 7 februarie 2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

Având în vedere:- prevederile art. 619 alin. (1), (2), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 85 şi 86 din anexa nr. 9 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;– prevederile art. vii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;– referatul de aprobare nr. 724/2023 a proiectului de ordin al preşedintelui agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată ...

6. ACORD din 18 octombrie 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 120 din 8 februarie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 14 februarie 2023.──────────ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din georgia, denumite în continuare părţi,reafirmând relaţiile lor apropiate bazate pe interese comune stabilite pe cooperarea de succes de lungă durată şi prietenie,recunoscând şi împărtăşind o viziune comună privind construcţia unei apărări solide, a unor capabilităţi militare şi strategice în ambele state,luând în considerare prevederile acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord şi alte state participante la parteneriatul pentru pace privind statutul forţelor lor (nato pfp sofa), încheiat la ...

7. HOTĂRÂRE nr. 120 din 8 februarie 2023 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Tbilisi la 18 octombrie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul*) dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la tbilisi la 18 octombrie 2022.*) traducere.prim-ministru nicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:p. ministrul apărării naţionale,eduard bachide,secretar de statministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescubucureşti, 8 februarie 2023.nr. 120.acord din 18 octombrie 2022

8. HOTĂRÂRE nr. 116 din 8 februarie 2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele ...

9. HOTĂRÂRE nr. 113 din 8 februarie 2023 privind transmiterea unui imobil constituit din construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul Arad, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

Având în vedere prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.100/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5), art. 296 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil constituit din construcţii, având datele de ...

10. DECIZIA nr. 474 din 27 octombrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

11. DECIZIA nr. 410 din 22 septembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016