Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 410 din 22 septembrie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 410 din 22 septembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Eugen Anton.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, în Dosarul nr. 786/121/2018 al Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 141D/2019.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 561D/2019, nr. 633D/2019, nr. 1.233D/2019, nr. 1.310D/2019, nr. 1.352D/2019 şi nr. 1.889D/2019, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, în dosarele nr. 89/44/2019 şi nr. 86/44/2019 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, nr. 631/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, nr. 24.100/233/2017 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă, nr. 4.770/121/2016* al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi nr. 24.100/233/2017 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.
    4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 561D/2019, nr. 633D/2019, nr. 1.233D/2019, nr. 1.310D/2019, nr. 1.352D/2019 şi nr. 1.889D/2019 la Dosarul nr. 141D/2019, care a fost primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Dispoziţiile legale criticate, potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă opţiunea legiuitorului care a transpus în dreptul intern prevederile Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin Încheierea din 11 ianuarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 786/121/2018, Tribunalul Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru cererea de recuzare formulată.
    8. Prin Încheierea din 8 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 89/44/2019, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru formularea contestaţiei în anulare.
    9. Prin Încheierea din 14 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 86/44/2019, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru cererea de recuzare formulată.
    10. Prin Încheierea din 17 aprilie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 631/91/2019, Tribunalul Vrancea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru. Curtea Constituţională a fost sesizată de instanţa învestită cu soluţionarea cererii de reexaminare formulate împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru cererea de recuzare formulată.
    11. Prin Încheierea din 2 aprilie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 24.100/233/2017, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru contestaţia la executare formulată.
    12. Prin Încheierea din 6 mai 2019, pronunţată în Dosarul nr. 4.770/121/2016*, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru formularea cererii de recuzare.
    13. Prin Încheierea din 19 iunie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 24.100/233/2017, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru formularea cererii de recuzare.
    14. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prin excluderea de la beneficiul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a persoanelor juridice se creează o discriminare şi o lipsă de tratament egal în raport cu persoanele fizice, cu atât mai mult în cazul unei societăţi aflate în condiţii dificile din punct de vedere financiar. Se mai apreciază că textul legal criticat nu îndeplineşte condiţiile de claritate, precizie şi previzibilitate prevăzute de Constituţie şi Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, permiţând interpretarea şi aplicarea arbitrară, părtinitoare şi chiar abuzivă.
    15. Tribunalul Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Vrancea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:
    "(1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.
(2) Asistenţa judiciară cuprinde:
    a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;
    b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou;
    c) orice alte modalităţi prevăzute de lege.
(3) Asistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.
(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale."

    20. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 - Statul român, ale art. 15 - Universalitatea, ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, ale art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 - Accesul liber la justiţie, ale art. 24 - Dreptul la apărare, ale art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană.
    21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate, excepţia fiind invocată de acelaşi autor, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale invocate şi în prezenta cauză. Prin Decizia nr. 260 din 22 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 16 iulie 2021, Decizia nr. 155 din 14 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 16 mai 2019, Decizia nr. 289 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 14 august 2018, sau Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 22 august 2018, Curtea a reţinut că art. 90 din Codul de procedură civilă statuează cu privire la condiţiile de acordare a asistenţei judiciare şi face trimitere la actele normative speciale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.
    22. Curtea a reţinut că persoanele fizice beneficiază de ajutor public judiciar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008; în schimb, persoanele juridice pot beneficia, în anumite condiţii, doar de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, potrivit art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008, care vizează exclusiv persoanele fizice, ci numai de facilităţi în privinţa plăţii taxelor judiciare de timbru.
    23. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că în nicio situaţie o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului public judiciar (Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013). Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a arătat că dispoziţiile legale potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Aşa fiind, Curtea a constatat că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi, totodată, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. Totodată, chiar dacă au calitatea de părţi în cadrul unui litigiu, persoanele juridice şi cele fizice nu se pot compara sub aspectul situaţiei juridice în care se află. Pe de altă parte, art. 4 din Constituţie, stabilind criteriile de discriminare, printre care şi cel referitor la avere, se referă la cetăţenii României, deci la categoria persoanelor fizice, şi nu juridice. De aceea, raţiunea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 constă în înlesnirea accesului la justiţie al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.
    24. În ceea ce priveşte desemnarea unui apărător şi scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, Curtea a reţinut faptul că numai persoanele fizice pot beneficia de acestea, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Persoanele juridice intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Persoanele juridice nu se află în aceeaşi situaţie cu persoanele fizice, natura juridică diferită a acestora şi scopul pentru care este înfiinţată persoana juridică reprezentând temeiuri suficiente pentru a se aplica un tratament juridic diferit, dar cu menţinerea principiului conform căruia, indiferent de natura persoanei, statul are obligaţia pozitivă de a reglementa un cadru juridic care să cuprindă remedii pentru ca părţile să facă faţă cheltuielilor de judecată, exigenţă a accesului liber la justiţie.
    25. Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură să schimbe jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi, prin administrator unic Nicolae Popescu, în Dosarul nr. 786/121/2018 al Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarele nr. 89/44/2019 şi nr. 86/44/2019 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, nr. 631/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, nr. 24.100/233/2017 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă, nr. 4.770/121/2016* al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi nr. 24.100/233/2017 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalului Vrancea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 22 septembrie 2022.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016