Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 18 octombrie 2022  între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia  privind cooperarea în domeniul apărării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 18 octombrie 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 120 din 8 februarie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 14 februarie 2023.
──────────
    Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia, denumite în continuare părţi,
    reafirmând relaţiile lor apropiate bazate pe interese comune stabilite pe cooperarea de succes de lungă durată şi prietenie,
    recunoscând şi împărtăşind o viziune comună privind construcţia unei apărări solide, a unor capabilităţi militare şi strategice în ambele state,
    luând în considerare prevederile Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi alte state participante la Parteneriatul pentru Pace privind Statutul Forţelor lor (NATO PfP SOFA), încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995,
    având în vedere Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014,
    dorind să întărească şi să diversifice cooperarea în domeniul apărării,
    recunoscând faptul că înţelegerea reciprocă, schimbul de informaţii şi cooperarea reciprocă sporită între părţi, incluzând dialogul strategic pe probleme de apărare, pot intensifica construirea unor capabilităţi de apărare industriale şi militare ale ambelor părţi,
    angajându-se să abordeze provocări strategice comune în materie de securitate şi să promoveze pacea şi securitatea internaţională în contextul angajamentelor luate la nivelul ONU, NATO şi al Politicii UE de securitate şi apărare comune,
    exprimând intenţia lor de definire, prin acest acord, a cadrului, structurii şi organizării corelative apărării, cooperării militare, strategice şi tehnologice între părţi,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Scop
    Scopul prezentului acord îl constituie crearea cadrului juridic necesar pentru cooperarea între părţi în domeniul apărării.

    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul acestui acord:
    2.1. Partea gazdă înseamnă partea care primeşte personalul celeilalte părţi pe teritoriul statului său, în vederea implementării prezentului acord;
    2.2. Partea trimiţătoare înseamnă partea care trimite personal pe teritoriul statului celeilalte părţi, în vederea implementării prezentului acord.


    ART. 3
    Domenii de cooperare
    Pe baza relaţiilor existente dintre părţi, a obiectivelor deja atinse, a încrederii reciproce şi prieteniei construite, părţile sunt de acord să stabilească baza şi elementele care să sporească cooperarea în domeniul apărării şi să întărească capabilităţile lor în următoarele domenii:
    a) politica de apărare;
    b) cooperare şi coordonare strategică;
    c) pregătirea personalului militar şi civil;
    d) cooperarea în domeniul tehnologiei pentru apărare;
    e) dezvoltarea interoperatibilităţii şi capabilităţilor;
    f) controlul traficului aerian;
    g) schimbul de expertiză în domeniul aviaţiei;
    h) apărarea cibernetică în domeniul militar;
    i) cooperarea în domeniul apărării chimice, biologice, radiologice şi nucleare;
    j) probleme legale în domeniul apărării;
    k) organizarea şi sistemul de mobilizare al diferitelor structuri militare;
    l) controlul armamentelor şi dezarmarea;
    m) aspecte financiare militare;
    n) activităţi economico-militare şi tehnico-ştiinţifice;
    o) geografie, hidrografie şi topogeodezie;
    p) controlul poluării şi probleme de mediu;
    q) medicină militară;
    r) cultură, sport şi recreere;
    s) alte domenii de cooperare asupra cărora părţile pot conveni.


    ART. 4
    Aranjamente pentru cooperare şi interacţiune
    (1) Pentru coordonarea cooperării bilaterale se convine asupra înfiinţării unui Grup de lucru de dialog strategic (GLDS), cu scopul de a discuta periodic probleme de interes reciproc, astfel cum sunt menţionate în articolul (3). Fiecare parte va desemna reprezentanţi la nivel înalt care să participe în GLDS. GLDS se va întâlni alternativ în România şi Georgia, după cum va fi necesar. Partea care găzduieşte GLDS va prezida respectiva întâlnire.
    (2) Părţile vor constitui foruri, grupuri de lucru, alte forme de colaborare şi se vor angaja într-o gamă largă de activităţi, incluzând, dar fără a se limita la:
    a) întâlnire între oficialii de înalt nivel ai ambelor părţi;
    b) vizite reciproce şi programe de schimb profesional;
    c) schimbul de know-how tehnologic şi militar, precum şi de expertiză;
    d) participarea la seminare, discuţii şi simpozioane;
    e) vizite ale navelor şi aeronavelor de război, potrivit legislaţiei statelor ambelor părţi;
    f) participarea la proiecte comune;
    g) participarea în exerciţii militare comune.

    (3) Părţile pot, de asemenea, întreprinde orice alte activităţi care, în opinia lor, promovează cooperarea mai apropiată între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia în domeniile menţionate anterior la articolul (3).
    (4) Părţile vor conveni că se pot stabili foruri suplimentare, grupuri de lucru sau alte forme de colaborare pentru scopuri specifice, după cum va fi convenit separat de către părţi.

    ART. 5
    Implementare şi puncte de contact
    (1) Părţile încredinţează aplicarea acestui acord autorităţilor lor competente.
    (2) Pentru a aplica prevederile prezentului acord, părţile pot încheia memorandumuri de înţelegere şi aranjamente tehnice suplimentare.
    (3) Direcţia cooperare internaţională în domeniul apărării din Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul pentru relaţii internaţionale şi integrare euroatlantică din Ministerul Apărării din Georgia sunt punctele de contact pentru implementarea prezentului acord. Orice corespondenţă legată de cooperarea pe baza prezentului acord va fi transmisă prin intermediul punctelor de contact, pe canale militare sau diplomatice. Părţile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la orice schimbare a punctelor de contact.
    (4) Se înfiinţează un comitet militar mixt româno-georgian în scopul organizării şi coordonării cooperării bilaterale în domeniul militar.
    (5) Copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-georgian sunt persoane desemnate de miniştrii apărării ai părţilor, iar membrii sunt ataşaţii apărării, precum şi experţi ai părţilor, în funcţie de subiectele abordate.
    (6) Comitetul militar mixt româno-georgian îşi desfăşoară şedinţele alternativ, în România şi în Georgia.
    (7) Orice subiect având ca scop promovarea cooperării bilaterale poate fi pus pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului militar mixt româno-georgian, după ce a primit, în prealabil, aprobarea celor doi copreşedinţi.
    (8) Comitetul militar mixt româno-georgian face bilanţul activităţilor de cooperare din anul precedent şi stabileşte planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.
    (9) Planul de cooperare bilaterală include activităţile stabilite de comun acord, tematica acestora, modalităţile, datele şi locul de desfăşurare, structurile responsabile pentru ducerea lor la îndeplinire, precum şi aranjamente financiare. Planul de cooperare bilaterală este semnat de copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-georgian care sunt împuterniciţi în acest sens.

    ART. 6
    Prevederi de securitate
    Informaţiile clasificate schimbate sau generate în legătură cu prezentul acord vor fi folosite, transmise, stocate, manipulate şi/sau protejate cu respectarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014.

    ART. 7
    Aspecte financiare
    (1) Fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli legate de activităţile ce vor fi desfăşurate conform prevederilor prezentului acord, cu excepţia situaţiei când părţile convin altfel.
    (2) Partea gazdă va asigura transportul intern pentru delegaţii părţii trimiţătoare de la sosirea acestora pe teritoriul statului părţii gazdă.
    (3) Partea gazdă va asigura asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă la acelaşi nivel la care este asigurată personalului propriu.
    (4) Pentru activităţile care implică o largă participare sau/şi care implică o durată mai mare de o săptămână, precum cele din domeniul pregătirii personalului sau activităţile de antrenament, cheltuielile vor fi suportate potrivit aranjamentelor tehnice subsecvente, încheiate între părţi.

    ART. 8
    Aspecte legale
    Pe timpul staţionării pe teritoriul statului părţii care primeşte, statutul reprezentanţilor părţii trimiţătoare va fi supus prevederilor Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi alte state participante la Parteneriatul pentru Pace privind Statutul Forţelor lor (NATO PfP SOFA), încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995.

    ART. 9
    Soluţionarea disputelor
    Orice dispute ce rezultă din sau sunt în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate de părţi prin negocieri sau consultări şi nu vor fi supuse niciunor tribunale naţionale sau internaţionale sau unei terţe părţi pentru soluţionare.

    ART. 10
    Prevederi finale
    (1) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări, în scris, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
    (2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul reciproc al părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alineatului (1) al prezentului articol.
    (3) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării.
    (4) În cazul în care la data denunţării sau ieşirii din vigoare există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la soluţionarea lor definitivă. Responsabilităţile şi obligaţiile fiecărei părţi cu privire la înţelegerile de securitate şi la protecţia informaţiilor clasificate vor continua să se aplice şi după încetarea valabilităţii prezentului acord.
    (5) Acordul de colaborare dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 1998, îşi va înceta valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

    Încheiat la Tbilisi la 18 octombrie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, prevalează textul în limba engleză.


                    Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România
                    Vasile Dîncu,
                    ministrul apărării naţionale
                    Pentru Ministerul Apărării din Georgia
                    Juansher Burchuladze,
                    ministrul apărării


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016