Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 113 din 13 Februarie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 113 din 13 Februarie 2019

Monitorul Oficial 113 din 13 Februarie 2019 (M. Of. 113/2019)

1. RECTIFICARE nr. 30/C din 3 ianuarie 2019 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/2019 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În anexele nr. 1-5 la ordinul ministrului justiţiei nr. 30/c/2019 pentru modificarea ordinului ministrului justiţiei nr. 1.941/c/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 22 ianuarie 2019, cu referire la cuprinsul tabelelor corespunzătoare anexelor nr. 1, 4, 8, 12 şi, respectiv, 16 la ordinul ministrului justiţiei nr. 1.941/c/2018, se fac următoarele rectificări:- denumirea antepenultimei coloane, în loc de: „numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat pentru anul 2017“ se va citi: „numărul locurilor ocupate după susţinerea examenului de ...

2. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) şi (10), art. 39 alin. (4)-(6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) din legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în baza hotărârii adunării generale ...

3. ORDIN nr. 513/C din 5 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din administraţia naţională a penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările ulterioare,în ...

5. ORDIN nr. 274 din 31 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

Luând în considerare referatul de aprobare al direcţiei generale programe europene competitivitate nr. 4.606 din 18 ianuarie 2019,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea acordului de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 3 din hotărârea guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea ...

6. ORDIN nr. 87 din 12 februarie 2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 10 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 301.291/2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de ...

7. ORDIN nr. 13 din 23 ianuarie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. 3.188 din 21.11.2018, întocmit de către direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 191/2012,în temeiul art. ...

8. HOTĂRÂRE nr. 60 din 8 februarie 2019 privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1denumirea, descrierea tehnică şi valoarea de inventar ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. m.f. 36716, din anexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2administraţia naţională a penitenciarelor şi penitenciarul tulcea îşi vor actualiza în mod corespunzător ...

9. MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2018 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

──────────aprobat prin hotărârea nr. 56 din 8 februarie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 113 din 13 februarie 2019.──────────ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul spaniei, denumite în continuare participanţi,având în vedere dezvoltarea bunelor relaţii între cele două state bazată pe respectul mutual al intereselor naţionale, reciprocitate şi parteneriat,considerând că dialogul şi cooperarea militară contribuie la dezvoltarea unor relaţii şi mai bune între statele participanţilor,recunoscând cooperarea militară drept o contribuţie la securitatea şi pacea internaţională,exprimându-şi dorinţa de a suplimenta şi consolida cooperarea cu privire la subiectele de interes comun,recunoscând prevederile cartei naţiunilor unite,având în vedere ...

10. HOTĂRÂRE nr. 56 din 8 februarie 2019 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la madrid la 6 septembrie 2018.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul apărării naţionale,andrei ignat,secretar de statministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 8 februarie 2019.nr. 56.memorandum de ÎnŢelegere

11. DECIZIA nr. 596 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

12. HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2019 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 78 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se încuviinţează desfăşurarea unei anchete parlamentare de către comisia economică, industrii şi servicii privind investigaţia efectuată de consiliul concurenţei, deschisă prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 420/2008*) şi având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 81 alin. (1)^1 din tratatul de instituire a comunităţii europene de către întreprinderile active pe piaţa serviciilor bancare şi interbancare din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice