Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
regulamentul de organizare si functionare din 24 octombrie 2010

‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 715 bis din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715 bis/2013)

REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica (Anexa nr. 1)*) EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 bis din 20 noiembrie 2013

---------*) aprobat de ordinul nr. 460 din 14 noiembrie 2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 20 noiembrie 2013.a. scopregulamentul îşi propune să prezinte etapele şi documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile o.u.g. nr. 34/2006 şi h.g. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi etapele, activităţile şi documentele necesare pentru organizarea şi coordonarea procesului întocmirii şi semnării contractelor din cadrul c.n.a.d.n.r. - s.a. precum şi a actelor adiţionale aferente, de către serviciile de contractare/compartimentele de achiziţii, în conformitate cu aceleaşi reglementări anterior menţionate.regulamentul ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715/2013)

ORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie de lucrari de inginerie si cladiri proiectate de catre beneficiar (FIDIC Rosu - ed. 1999) si a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie-proiectare si echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999) EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

În temeiul art. 3 alin. (1) pct. i lit. a), h), r) şi s) şi al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:art. 1 se aprobă următoarele acte, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, ce se constituie drept anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.:---------*) anexele nr. 1-3 se publică în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 687 din 08 Noiembrie 2013 (M. Of. 687/2013)

ORDIN nr. 1.273 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Medicina Legala Targu Mures EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 8 noiembrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei organizare şi politici salariale nr. e.n. 10.872/2013;- adresa institutului de medicină legală târgu mureş nr. 1.873/2013;- prevederile art. 14 alin (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale hotărârii guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei şi al ...

Monitorul Oficial 675 din 04 Noiembrie 2013 (M. Of. 675/2013)

REGULAMENT din 28 octombrie 2013 de organizare si functionare a Centrului national SIS EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 noiembrie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1centrul naţional sis (c.n.sis) este unitatea subordonată ministerului afacerilor interne (m.a.i.), organizată la nivel de direcţie, fără personalitate juridică, responsabilă cu implementarea, funcţionarea întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a sistemului de informaţii schengen (n.sis), cu asigurarea conectării n.sis la sis central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a sis, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la n.sis.art. 2termenii şi expresiile folosite în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută la art. 2 din legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului informatic naţional de semnalări şi participarea româniei la sistemul de informaţii schengen şi ...

ORDIN nr. 150 din 28 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului national SIS EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 noiembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului naţional sis, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 662 din 29 Octombrie 2013 (M. Of. 662/2013)

ORDIN nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013

Având în vedere hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului justiţiei, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 120/c/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

Monitorul Oficial 640 din 17 Octombrie 2013 (M. Of. 640/2013)

ORDIN nr. 606 din 16 septembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 17 octombrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al ministerului sănătăţii nr. en 10.054 din 9 octombrie 2013 şi al casei naţionale de asigurări de sănătate nr. dg 1.635 din 13 septembrie 2013;- art. 244 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea ...

ORDIN nr. 1.170 din 9 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 17 octombrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al ministerului sănătăţii nr. en 10.054 din 9 octombrie 2013 şi al casei naţionale de asigurări de sănătate nr. dg 1.635 din 13 septembrie 2013;- art. 244 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea ...

Monitorul Oficial 621 din 07 Octombrie 2013 (M. Of. 621/2013)

ORDIN nr. 1.090 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei organizare şi politici salariale nr. e.n. 9.242 din 19 septembrie 2013;- adresa institutului naţional de medicină legală "prof. dr. mina minovici" bucureşti nr. a 8/4411/2013;- prevederile art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale hotărârii guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ...

Monitorul Oficial 611 din 01 Octombrie 2013 (M. Of. 611/2013)

ORDIN nr. 1.060 din 9 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Tichilesti (leprozerie) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei organizare şi politici salariale nr. e.n. 8737 din 9 septembrie 2013;- adresa spitalului tichileşti (leprozerie) nr. 203/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului tichileşti (leprozerie), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţiile de specialitate din cadrul ministerului sănătăţii şi spitalul tichileşti (leprozerie) vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.art. 3prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016