Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.090 din 20 septembrie 2013  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Medicina Legala Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.090 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 9.242 din 19 septembrie 2013;
    - Adresa Institutului Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti nr. A 8/4411/2013;
    - prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Partea I.


                              Ministrul sănătăţii,
                           Gheorghe-Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 20 septembrie 2013.
    Nr. 1.090.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
             de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional
             de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti


    A. CAPITOLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Institutul Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti, denumit în continuare institut în tot conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare, este instituţie sanitară cu caracter public, fiind o unitate cu personalitate juridică de categoria II, în subordinea Ministerului Sănătăţii.
    ART. 2
    Sediul institutului este în Bucureşti, Şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 9, sectorul 4.
    ART. 3
    Activitatea institutului constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.
    ART. 4
    Din punct de vedere administrativ, activitatea institutului este coordonată de Ministerul Sănătăţii.
    ART. 5
    Sub raport ştiinţific şi metodologic, activitatea de medicină legală desfăşurată de institut este coordonată de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul Superior de Medicină Legală.
    ART. 6
    Finanţarea activităţii institutului se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul "Sănătate", şi din veniturile proprii, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată.
    ART. 7
    Competenţa teritorială a institutului este următoarea: municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Ilfov şi Teleorman.
    ART. 8
    Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, expertize şi constatări, precum şi alte lucrări medico-legale;
    b) efectuează noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe privind acordarea asistenţei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
    c) execută examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală judeţene, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de persoanele interesate;
    d) îndeplineşte pentru municipiul Bucureşti atribuţiile ce le revin serviciilor de medicină legală judeţene prevăzute în prezentul ordin;
    e) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei legale şi pune la dispoziţie învăţământului universitar şi postuniversitar materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de învăţământ;
    f) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale, atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cât şi prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;
    g) propune Consiliului Superior de Medicină Legală măsuri corespunzătoare în vederea asigurării, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întregul teritoriu al ţării;
    h) avizează funcţionarea, în condiţiile legii, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îmbălsămare şi alte servicii de estetică mortuară.
    ART. 9
    Institutul este abilitat să efectueze lucrări medico-legale, după cum urmează:
    a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografic, expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;
    b) constatări şi expertize medico-legale, în cazurile care depăşesc nivelul de competenţă al serviciilor de medicină legală judeţene sau când acestea îşi declină competenţa, din motive temeinice, în efectuarea acestora;
    c) o nouă expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză, astfel: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto;
    d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de spermă şi a firului de păr;
    e) expertiza criminalistică traseologică, cum ar fi factorii suplimentari ai împuşcării;
    f) expertiza filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potenţei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, HLA (human leucocyte antigens) sau ADN (acid dezoxiribonucleic);
    g) expertize toxicologice.

    B. CAPITOLUL II
    Conducerea instituţiei

    ART. 10
    Conducerea institutului se asigură de un director general, numit prin ordin al ministrului sănătăţii.
    ART. 11
    Pe lângă directorul general funcţionează un consiliu consultativ, din care fac parte: directorul medical, directorul economic, consilierul juridic, precum şi conducătorii laboratoarelor.
    ART. 12
    Directorul general al institutului are următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă institutele de medicină legală în faţa autorităţilor publice şi a celorlalte persoane juridice şi fizice;
    b) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii de asistenţă medico-legală, conform competenţei sale teritoriale;
    c) dispune formarea de comisii de expertiză, potrivit legii;
    d) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale;
    e) poate participa, în limitele competenţei institutului de medicină legală, la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză;
    f) desemnează medicii legişti din subordine, care urmează să efectueze constatările medico-legale, expertizele şi noile expertize medico-legale.
    ART. 13
    Medicul şef de laborator de specialitate are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii laboratorului de care răspunde;
    b) repartizează expertizele în funcţie de complexitatea şi dificultatea acestora, corespunzător nivelului de competenţă al medicilor din subordine;
    c) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale efectuate de medicii legişti din subordine;
    d) supraveghează expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi participă, în mod obligatoriu, la efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenţei medicale necorespunzătoare;
    e) participă la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză.

    C. CAPITOLUL III
    Structura organizatorică

    ART. 14
    Institutul este organizat pe laboratoare, sectoare, servicii, birouri şi compartimente. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al Ministerului Sănătăţii.
    ART. 15
    Institutul are în componenţă următoarele laboratoare, sectoare, servicii, birouri şi compartimente:
    a) Laboratorul de medicină legală clinică
    b) Laboratorul de identificare:
    (i) Sectorul serologie
    (ii) Sectorul antropologie
    c) Laboratorul de genetică
    d) Laboratorul de psihiatrie medico-legală
    e) Laboratorul de toxicologie
    f) Laboratorul de prosectură
    (i) Sectorul radioimagistică
    g)Laboratorul de anatomie patologică
    (i) Sectorul histopatologie
    (ii) Sectorul tanatochimie
    h)Serviciul financiar-contabilitate
    (i) Compartimentul transporturi
    (ii) Compartimentul achiziţii publice
    i)Biroul resurse umane şi salarizare
    j)Compartimentul juridic

    D. CAPITOLUL IV
    Atribuţii specifice

    ART. 16
    Laboratorul de medicină legală clinică
    Laboratorul de medicină legală clinică:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a unor agresiuni;
    b) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a accidentelor rutiere;
    c) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor în agresiuni sexuale;
    d) examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avort patologic;
    e) examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice;
    f) examinarea persoanelor pentru constatarea consecinţelor unor greşeli medicale (culpa medicală);
    g) expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate, din motive medicale;
    h) examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei;
    i) examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru examene toxicologice;
    j) expertiza medico-legală a capacităţii de coabitare;
    k) expertiza medico-legală a capacităţii de procreere;
    l) prima expertiză medico-legală pe bază de acte;
    m) expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate;
    n) noua expertiză medico-legală pe bază de acte;
    o) noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură, cu personal de specialitate, activitatea permanentă a institutului 24 din 24 de ore.
    5. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    6. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    7. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    8. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    9. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    10. Asigură participarea medicilor legişti la comisiile ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    11. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a personalului mediu din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    12. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    13. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    14. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    15. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    16. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    17. Îndeplineşte şi alte sarcini ce i se repartizează, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    Laboratorul de identificare
    Laboratorul de identificare:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) prima expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - primul examen serologic (mamă, copil şi presupusul tată);
    b) noua expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - examenul serologic complex;
    c) expertiza medico-legală a filiaţiei pe baza examenului sistemului human leucocyte antigens;
    d) determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice;
    e) investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte;
    f) examenul frotiului pentru decelarea spermei;
    g) examenul petelor de spermă;
    h) examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr;
    i) examenul grupei de sânge la persoane şi la cadavre;
    j) examenul petelor de sânge pe corpuri delicte;
    k) investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic;
    l) expertiza medico-legală a capacităţii de procreere - realizarea spermogramei;
    m) efectuarea altor tipuri de determinări - Ag HBS (antigent de suprafaţă hepatită B), HCV (antigen de suprafaţă hepatită C), HIV (virusul imunodeficienţei umane), sifilis, prin folosirea testelor rapide, de screening;
    n) identificarea pe material fotografic;
    o) expertiza antropologică pe material osos;
    p) expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor;
    q) expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care sa tras cu arma de foc;
    r) expertiza medico-legală privind stabilirea perioadei de concepţie;
    s) expertiza privind identificarea unei persoane;
    t) expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.
    10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.
    11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.
    12. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.
    13. Asigură aprovizionarea permanentă cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.
    14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.
    15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenul legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.
    16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.
    17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    18. Asigură participarea specialiştilor serologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    19. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor serologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    20. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    21. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    22. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    23. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    24. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    25. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 18
    Laboratorul de genetică
    Laboratorul de genetică:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) prelevarea şi conservarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN (acid dezoxiribonucleic);
    b) prelucrarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN;
    c) detecţia şi cuantificarea ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpurile delicte;
    d) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului acidului dezoxiribonucleic;
    e) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea relaţiilor complexe de înrudire biologică, între rude de gradul I, II sau III;
    f) expertiza prin examen ADN în scop de identificare de persoane;
    g) investigaţii genetice medicale şi consult genetic în cadrul proiectelor de cercetare şi al programelor de sănătate ale Ministerului Sănătăţii.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură evaluarea periodică a performanţelor laboratorului prin participarea la testele interlaboratoare de pe plan intern şi internaţional.
    9. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    10. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.
    11. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.
    12. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.
    13. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.
    14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.
    15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.
    16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.
    17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate.
    18. Asigură participarea specialiştilor geneticieni la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    19. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    20. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    21. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    22. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    23. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    24. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 19
    Laboratorul de psihiatrie medico-legală
    Laboratorul de psihiatrie medico-legală:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;
    b) prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;
    c) noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;
    d) noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;
    e) examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei;
    f) examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale;
    g) examen psihologic;
    h) completări la prima expertiză medico-legală psihiatrică;
    i) completări la noua expertiză medico-legală psihiatrică;
    j) analize psihologice exhaustive la caz;
    k) analize psihologice ale cazurilor de suicid şi prestaţie psihoantropologică;
    l) examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    9. Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    10. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a psihologilor din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    11. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    12. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    13. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    14. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    15. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    16. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 20
    Laboratorul de toxicologie
    Laboratorul de toxicologie:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină;
    b) expertiza medico-legală pentru interpretarea retroactivă a alcoolemiei;
    c) determinarea carboxihemoglobinei, a methemoglobinei, a barbituremiei, a colinesterazei, a conţinutului de clor, acizi, baze, a formaldehidei, a carbofuranului, a conţinutului de fluorură, a arseniului, a mercurului;
    d) extracţia eterică;
    e) determinarea DNOC (examen dinitro-orto-cresol);
    f) investigaţii orientative pe conţinut gastric, corpuri delicte;
    g) cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric;
    h) dozarea alcoolului metilic;
    i) determinarea prezenţei nitriţilor, nitraţilor, parationului, carbetoxului;
    j) examenul cromatografic pe placă;
    k) dozarea substanţelor psihotrope cu caracter bazic şi neutru;
    l) screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay;
    m) determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante;
    n) examen toxicologic general;
    o) identificarea şi determinarea pesticidelor, organoclorurate, organofosforice şi altele;
    p) identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă;
    q) identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.
    10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.
    11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.
    12. Asigură întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi deţinerii de stupefiante.
    13. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.
    14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.
    15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.
    16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.
    17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    18. Asigură participarea specialiştilor toxicologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    19. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    20. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    21. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    22. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor toxicologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    23. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    24. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    25. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 21
    Laboratorul de prosectură
    Laboratorul de prosectură:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) autopsia medico-legală a cadavrelor;
    b) autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/ scheletizate;
    c) autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi;
    d) autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;
    e) autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre;
    f) expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte;
    g) deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale, cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren;
    h) transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală;
    i) prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului şi testarea contaminării microbiologice;
    j) examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare, inclusiv efectuarea de fotografii digitale;
    k) pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice;
    l) întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în faţa instituţiilor publice;
    m) întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială;
    n) efectuarea suplimentului de expertiză medico-legală pe material cadaveric;
    o) îmbălsămarea, cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor autopsiate;
    p) conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/cu boli transmisibile;
    q) măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi de conservare a cadavrelor autopsiate în cazuri cu hazard biologic crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA (sindromul imunodeficienţei dobândite), TBC (tuberculoză), hepatită etc.;
    r) efectuarea de lucrări de imagistică medico-legală (radiografii, angiografie coronariană etc.).
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    9. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a cadavrelor şi probelor biologice.
    10. Asigură relaţia cu aparţinătorii (în cazul în care aceştia există) sau cu instituţiile administraţiei locale, în vederea efectuării demersurilor necesare predării şi înhumării cadavrului.
    11. Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    12. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a cadrelor medii din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    13. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    14. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.
    15. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    16. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    17. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    18. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 22
    Laboratorul de anatomie patologică
    Laboratorul de anatomie patologică:
    1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
    a) prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese cu diverse coloraţii;
    b) prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare;
    c) efectuarea testelor biochimice şi enzimatice;
    d) citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice;
    e) realizarea şi colorarea frotiurilor;
    f) citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului;
    g) pregătirea şi turnarea mediilor de cultură;
    h) însămânţarea produselor patologice;
    i) determinări imunologice de tip ELISA (enzyme linked immunosorbent assay);
    j) determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM, ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive;
    k) determinarea planctonului;
    l) electroforeză;
    m) determinarea acidului uric, ureei, creatininei, colesterolului, lipidelor totale, corpilor cetonici, glicemiei, bilirubinei, proteinelor, CPK-MB, conograma;
    n) determinarea de agenţi biologici, markeri cardiaci, tumorali etc. prin utilizarea de teste rapide calitative serice;
    o) alte determinări tanatochimice.
    2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.
    3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.
    4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.
    5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).
    6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.
    10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.
    11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.
    12. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.
    13. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.
    14. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.
    15. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.
    16. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.
    17. Asigură participarea specialiştilor anatomopatologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.
    18. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.
    19. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare;
    20. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.
    21. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor anatomo-patologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.
    22. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    23. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    24. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 23
    Serviciul financiar-contabil
    Serviciul financiar-contabil:
    1. Organizează şi asigură buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile din cadrul institutului.
    2. Efectuează la timp înregistrările în contabilitate privind intrările de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, alţi debitori, alţi creditori şi unele decontări cu bugetul local.
    3. Înregistrează plăţile şi cheltuielile din alocaţia bugetară în fişele de evidenţă pentru operaţiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.
    4. Întocmeşte şi înregistrează în evidenţa sintetică notele contabile.
    5. Întocmeşte şi analizează balanţa de verificare lunară, urmărind toate corelaţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Înregistrează trimestrial bilanţul contabil.
    7. Organizează efectuarea şi valorificarea inventarierii generale şi anuale.
    8. Participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi urmăreşte realizarea acestuia pe capitole.
    9. Urmăreşte şi răspunde de modul de desfăşurare a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii.
    10. Urmăreşte şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse unităţii.
    11. Asigură plata la termen către buget a sumelor datorate.
    12. Întocmeşte notele contabile şi dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.
    13. Asigură gestionarea patrimoniului instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    14. Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, către persoane fizice şi juridice, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare.
    15. Răspunde de încasarea de la persoane fizice şi juridice a numerarului şi depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    16. Urmăreşte şi răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă şi casieria institutului, precum şi depunerea acestora în termenele stabilite.
    17. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    18. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    19. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    20. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 24
    Compartimentul transporturi
    Compartimentul transporturi:
    1. Asigură activitatea de transport şi asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor specifice activităţii institutului: transportul cadavrelor din teren, transportul personalului serviciului financiar-contabil şi biroului resurse umane şi salarizare în scopul depunerii actelor specifice, precum şi transportul membrilor comisiilor de expertiză medico-legală la domiciliu pacientului.
    2. Răspunde de controlul zilnic al autovehiculelor, de efectuarea la timp a reviziilor tehnice, a reparaţiilor curente sau capitale ale autovehiculelor.
    3. Asigură efectuarea la timp a controlului tehnic al autovehiculelor din dotarea institutului, înaintea ieşirii acestora din parcul auto.
    4. Asigură efectuarea întreţinerii tehnice periodice a autovehiculelor aflate în parcul auto al institutului.
    5. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la predarea acestora la arhiva serviciului financiar-contabil.
    6. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 25
    Compartimentul achiziţii publice
    Compartimentul achiziţii publice:
    1. Răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici interesaţi să participe la licitaţiile publice derulate de institut.
    2. Fundamentează şi elaborează Planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare compartiment/laborator.
    3. Reactualizează Planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie.
    4. Întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar.
    5. Analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile institutului şi stabileşte procedura de achiziţii.
    6. Elaborează documentaţia de atribuire.
    7. Redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice.
    8. Înştiinţează Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene, asupra procedurii care urmează a fi derulată.
    9. Iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţie publică.
    10. Elaborează raportul procedurii de atribuire.
    11. Transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie.
    12. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică şi îl pune la dispoziţia persoanelor sau instituţiilor interesate, spre consultare, în cazul în care acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nicio informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii.
    13. Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
    14. Întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi evidenţa pe Codul comun internaţional privind achiziţiile de produse şi servicii a bunurilor achiziţionate prin cumpărare directă.
    15. Asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii - cumpărare directă.
    16. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    17. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    18. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    19. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 26
    Biroul de resurse umane şi salarizare
    Biroul de resurse umane şi salarizare:
    1. Asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, salarizarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul institutului.
    2. Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei institutului, a numărului de posturi şi a statului de funcţii.
    3. Asigură întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului.
    4. Asigură întocmirea Regulamentului intern al institutului.
    5. Efectuează documentaţiile şi înregistrările necesare privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.
    6. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către şefii de laborator/compartiment a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare.
    7. Gestionează procesul de realizare a evaluării performanţelor profesionale şi urmăreşte întocmirea fişelor de apreciere anuală întocmite de şefii de laboratoare şi compartimente şi ţine evidenţa acestora.
    8. Urmăreşte aplicarea corectă a elementelor sistemului de salarizare.
    9. Verifică actele de angajare şi asigură actualizarea permanentă a dosarelor de personal.
    10. Întocmeşte decizii privind modificări salariale, sancţiuni şi alte documente specifice resurselor umane.
    11. Asigură programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor.
    12. Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului şi a plăţii salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de personal.
    13. Întocmeşte ordinele de plată privind plata salariilor şi a contribuţiilor sociale către stat.
    14. Întocmeşte rapoartele statistice, lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, referitoare la domeniul specific de activitate.
    15. Răspunde de depunerea declaraţiilor lunare către Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    16. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
    17. Desfăşoară activitatea de recrutare a personalului de specialitate pe baza criteriilor de selecţie furnizate de laboratoarele/compartimentele institutului interesate.
    18. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    19. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    20. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    21. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    22. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 27
    Compartimentul juridic
    Compartimentul juridic:
    1. Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele institutului, ca serviciu public cu personalitate juridică (judecătorii, tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).
    2. Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care institutul are calitate procesuală.
    3. Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile care au fost pronunţate cu încălcarea legii.
    4. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei.
    5. Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea.
    6. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.
    7. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare.
    8. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei.
    9. Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări înregistrate la sediul instituţiei.
    10. Întocmeşte întâmpinări şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte.
    11. Ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor întocmite sau avizate.
    12. Informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei.
    13. Reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi pe directorul acesteia, pe bază de delegaţie.
    14. Avizează contractele, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice.
    15. Asigură consultanţă juridică angajaţilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau la modificări aduse în domeniu.
    16. Avizează dispoziţiile emise de către directorul general al instituţiei.
    17. Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea directorului general al institutului.
    18. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.
    19. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.
    20. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.
    21. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.
    22. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

    E. CAPITOLUL V
    Dispoziţii finale

    ART. 28
    Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează cu cele ale actelor normative legale în vigoare, în domeniile la care fac referire dispoziţiile acestuia.
    ART. 29
    Personalul cu funcţii de conducere răspunde de aducerea la cunoştinţă personalului din subordine a prezentului regulament şi de păstrarea acestuia în locuri unde să poată fi consultat permanent.
    ART. 30
    Directorul, şefii de laboratoare, şeful de compartiment şi birou din cadrul institutului au toate drepturile conferite funcţiei pe care o îndeplinesc şi au îndatorirea de a acţiona cu imparţialitate şi de a respecta obligaţiile şi interdicţiile la care sunt supuşi potrivit legii.
    ART. 31
    Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016