Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-sanatatii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Sanatatii


Monitorul Oficial 843 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 843/2013)

ORDIN nr. 1.579 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. e.n. 13.084/2013,având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 838 din 27 Decembrie 2013 (M. Of. 838/2013)

ORDIN nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Pentru aplicarea art. 5^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea casei asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 458/2001, şi a art. 2 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

NORME PROPRII din 20 decembrie 2013 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru ...

Monitorul Oficial 834 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 834/2013)

ORDIN nr. 1.554 din 19 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. e.n. 12.969/2013,în temeiul prevederilor:- art. 695 pct. 17 şi ale art. 792 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. itermenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul ...

ORDIN nr. 1.567 din 20 decembrie 2013 pentru acreditarea unitatii sanitare Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara pentru activitatile de banca de celule stem hematopoietice centrale si din sangele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare si distributie) si transplant de celule stem hematopoietice centrale si din sangele periferic EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 13.044/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

ORDIN nr. 1.568 din 20 decembrie 2013 pentru acreditarea unitatii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures pentru activitatile de banca de celule stem hematopoietice centrale si din sangele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare si distributie) si transplant de celule stem hematopoietice centrale si din sangele periferic EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 13.045/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.550 din 22 noiembrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 72.426 din 26 noiembrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

ORDIN nr. 1.569 din 20 decembrie 2013 pentru acreditarea unitatii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures pentru activitatea de prelevare de organe, tesuturi si celule de origine umana EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 13.046/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.550 din 22 noiembrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 72.426 din 26 noiembrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 833 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 833/2013)

ORDIN nr. 1.549 din 19 decembrie 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 12.937/2013 al serviciului programe de sănătate din ministerul sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 "bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013" la normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate ...

ORDIN nr. 1.553 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.963/2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. en 12.968/2013,având în vedere dispoziţiile titlului xvii "medicamentul" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ighidul privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 22 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:- articolul 47 va avea următorul ...

Monitorul Oficial 827 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 827/2013)

GHID din 13 decembrie 2013 de profilaxie antibiotica in chirurgie EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013

De ce este necesar acum un astfel de ghidsituaţia actuală din românia este caracterizată de:- utilizare în exces a profilaxiei antibiotice (studiul de evaluare a consumului de antibiotice derulat în 2012 în 10 spitale din românia a indicat faptul că în aproximativ 1/2 din cazuri utilizarea antibioticelor se face pentru profilaxie perioperatorie);- profilaxie inadecvată (peste 70% din totalul profilaxiilor antibiotice înregistrate în acelaşi studiu indică o durată de cel puţin 3 zile faţă de o durată recomandată de maximum 24 de ore; uneori sunt folosite antibiotice inadecvate profilului actual de rezistenţă al florei microbiene).cum s-a ajuns la această situaţie? există ...

‹‹ Pagina 1 din 174
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016