Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-sanatatii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Sanatatii


Monitorul Oficial 827 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 827/2013)

GHID din 13 decembrie 2013 de profilaxie antibiotica in chirurgie EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013

De ce este necesar acum un astfel de ghidsituaţia actuală din românia este caracterizată de:- utilizare în exces a profilaxiei antibiotice (studiul de evaluare a consumului de antibiotice derulat în 2012 în 10 spitale din românia a indicat faptul că în aproximativ 1/2 din cazuri utilizarea antibioticelor se face pentru profilaxie perioperatorie);- profilaxie inadecvată (peste 70% din totalul profilaxiilor antibiotice înregistrate în acelaşi studiu indică o durată de cel puţin 3 zile faţă de o durată recomandată de maximum 24 de ore; uneori sunt folosite antibiotice inadecvate profilului actual de rezistenţă al florei microbiene).cum s-a ajuns la această situaţie? există ...

Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 824/2013)

ORDIN nr. 1.529 din 13 decembrie 2013 privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 12.770 din 13 decembrie 2013, întocmit de direcţia de asistenţă medicală şi politici publice,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă lista de verificare a procedurilor chirurgicale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2completarea listei de verificare a procedurilor chirurgicale se va face conform ...

ORDIN nr. 1.538 din 17 decembrie 2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 12.857 din 17 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.204 din 11 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

Monitorul Oficial 812 din 20 Decembrie 2013 (M. Of. 812/2013)

ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. e.n./12.676/2013,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1 se aprobă normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor ...

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013

Art. 1 (1) recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.(2) recoltarea probelor biologice în condiţiile alin. (1) se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice, al cărui model este ...

Monitorul Oficial 805 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 805/2013)

ORDIN nr. 1.531 din 16 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n.12.810/2013 întocmit de direcţia farmaceutică şi dispozitive medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 851 din titlul xvii "medicamentul" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 786 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 786/2013)

ORDIN nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 12.630 din 11 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.192 din 10 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) ...

Monitorul Oficial 781 din 13 Decembrie 2013 (M. Of. 781/2013)

ORDIN nr. 1.486 din 9 decembrie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" - Centrul de transplant cardiac pentru activitatea de transplant de cord EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 12.471/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

ORDIN nr. 1.487 din 9 decembrie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Spitalul Clinic "Sfanta Maria" pentru activitatea de prelevare de organe, tesuturi si celule EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 12.472/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

ORDIN nr. 1.488 din 9 decembrie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta pentru activitatea de prelevare de organe EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 12.473/2013 al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

‹‹ Pagina 2 din 175
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016