Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013  pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N./12.676/2013,
    având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Normele metodologice prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor categoriilor de conducători de vehicule, precum şi conducătorilor de tramvaie.
    ART. 3
    Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se abrogă.


                 Ministrul sănătăţii,
               Gheorghe-Eugen Nicolăescu


    Bucureşti, 12 decembrie 2013.
    Nr. 1.512.

    ANEXĂ

                                NORME METODOLOGICE
       privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în
        vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a
          prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante
           ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul
            persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură
                              cu traficul rutier

    ART. 1
    (1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.
    (2) Recoltarea probelor biologice în condiţiile alin. (1) se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Recoltarea probelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier care va completa şi procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Personalul medical care a recoltat probele biologice va completa procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    (1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumită în continuare recoltarea probelor biologice, este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical.
    (2) Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.
    ART. 4
    (1) Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizează în baza următoarelor documente:
    a) carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor români;
    b) paşaport, carte de identitate, permis de şedere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor străini.
    (2) În situaţia în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menţionate la alin. (1) identificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii persoanei în cauză prin metode şi mijloace specifice poliţiei.
    ART. 5
    (1) Determinarea, în vederea probaţiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezenţei în organismul unei persoane a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite în continuare droguri, se realizează numai în laboratoarele de toxicologie din cadrul instituţiilor medico-legale, potrivit competenţei teritoriale.
    (2) Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 255/1134C/2000 şi cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.
    (3) Rezultatele obţinute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra probelor biologice în condiţiile alin. (1) şi (2) vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 6
    (1) Prestaţia medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organismul unei persoane se realizează contra cost.
    (2) Costul prestaţiei medico-legale menţionate la alin. (1), incluzând şi preţul trusei standard, se achită potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Probele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor, sunt reprezentate prin:
    a) sânge, pentru determinarea alcoolemiei;
    b) sânge şi urină, pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor.
    (2) Probele biologice menţionate la alin. (1) se recoltează cu trusa standard, ce trebuie să conţină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării alcoolemiei, sau cele prevăzute în anexa nr. 5, în vederea determinării prezenţei drogurilor în organism.
    (3) Instituţia medico-legală va refuza, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19.
    ART. 8
    (1) Trusele standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a probelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale.
    (2) Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medico-legale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de probe biologice.
    (3) Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate sau cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul.
    (4) Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului probelor biologice dacă:
    a) prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală;
    b) conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism.
    (5) Instituţia medico-legală va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală.
    ART. 9
    (1) Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora.
    (2) Data şi ora prezentării persoanei pentru recoltarea probelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistenţă medicală autorizată sau la instituţia medico-legală unde se efectuează recoltarea probelor biologice.
    ART. 10
    (1) Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta două probe de sânge la un interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare probă fiind reprezentată printr-o cantitate de 10 ml sânge.
    (2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat recoltarea celei de-a doua probe de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei în cauză.
    (3) Imediat după recoltare, proba de sânge va fi distribuită în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în două vacuette, ce conţin o substanţă anticoagulantă.
    (4) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) şi (3) vor fi introduse în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
    ART. 11
    Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.
    ART. 12
    (1) În cazul în care nu au fost recoltate două probe de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) situaţiile medicale grave în care, prin recoltarea celei de-a doua probe de sânge, s-ar pune în pericol iminent viaţa persoanei respective.
    ART. 13
    (1) Pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor se recoltează:
    a) o probă de sânge în cantitate de 20 ml;
    b) o probă de urină în cantitate de cel puţin 20 ml.
    (2) Proba de sânge se recoltează, de regulă, iniţial şi imediat va fi distribuită, în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în 4 vacuette, două vacuette care nu conţin substanţe anticoagulante şi două vacuette ce conţin o substanţă anticoagulantă.
    (3) Proba de urină care, de regulă, se recoltează după proba de sânge, chiar şi după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinii, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard.
    (4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea probei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier.
    (5) Recoltarea probei de urină se realizează de către persoana în cauză, într-un spaţiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezenţa altor persoane sau animale în incinta respectivă.
    (6) Înainte de a recolta proba de urină, persoana în cauză va fi verificată de către poliţistul rutier în vederea depistării şi îndepărtării unor substanţe care pot fi introduse în urina recoltată.
    (7) În cazuri excepţionale recoltarea probei de urină se poate face şi prin sondaj vezical.
    (8) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
    ART. 14
    (1) În cazul în care persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicită şi recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se vor recolta cantităţi duble de probe biologice, care vor fi repartizate în cele două truse standard, dispoziţiile art. 10-13 fiind aplicate în mod corespunzător.
    (3) Valoare de contraprobă poate avea şi proba biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize, după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituţiei medico-legale, caz în care preţul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestaţiei medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor.
    (4) Analiza contraprobei se realizează la:
    a) institutul medico-legal conform competenţei teritoriale, dacă proba este prelucrată la nivelul unui serviciu judeţean de medicină legală;
    b) alt institut de medicină legală dacă proba este prelucrată la un institut de medicină legală.
    ART. 15
    (1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării probelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, existent în trusa standard.
    (2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, aflat în trusa standard, nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur.
    ART. 16
    (1) Cu ocazia recoltării probei de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei personalul medical va determina greutatea şi înălţimea persoanei respective, indici antropometrici ce vor fi consemnaţi în procesul-verbal.
    (2) Indicii antropometrici menţionaţi la alin. (1) fac parte din categoria datelor obiective necesare unei eventuale estimări retroactive a alcoolemiei.
    (3) Examenul medical, în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării probelor biologice, va fi efectuat numai la solicitarea poliţistului rutier dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
    ART. 17
    (1) Consimţământul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organism este prezumat.
    (2) Refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice sau prezentarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată ori al instituţiei medico-legale, în vederea recoltării probelor biologice, se pedepseşte conform legii, în condiţiile Codului de procedură penală.
    (3) Confirmarea refuzului persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizate sau al instituţiei medico-legale în vederea recoltării probelor biologice se face de către poliţistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care persoana în cauză, aflată la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-legale, refuză să accepte recoltarea probelor biologice înainte de desigilarea trusei standard.
    (5) În situaţia în care, după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea probelor biologice, se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat în trusa standard, ce va fi semnat de către poliţistul rutier şi personalul medical, precum şi de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana în cauză este obligată să achite contravaloarea trusei standard care a fost desfăcută.
    ART. 18
    (1) În vederea recoltării probelor biologice trusa standard se deschide în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
    (2) Probele biologice recoltate se introduc în containerele trusei standard imediat după recoltare, în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
    (3) După introducerea containerelor ce conţin probele biologice recoltate, precum şi a componentelor nefolosite din trusa standard respectivă şi a formularelor completate şi semnate, trusa standard va fi securizată în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
    ART. 19
    (1) Securizarea trusei standard, după introducerea elementelor menţionate la art. 18 alin. (3), se realizează prin aplicarea cumulativă a elementelor de siguranţă existente în trusa standard:
    a) banderola autocolantă, pe containerul în care se introduc recipientele ce conţin probele biologice;
    b) sigiliul de unică folosinţă, înseriat, ce împiedică desfacerea cutiei trusei standard.
    (2) După sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile înscripţionate pe capacul cutiei trusei standard şi va aplica ştampila instituţiei unde a fost realizată recoltarea.
    ART. 20
    (1) După securizare, trusa standard va fi preluată de către poliţistul rutier sau, după caz, va fi reţinută la instituţia medico-legală în vederea înaintării către laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza probelor biologice.
    (2) Trusa standard preluată de către poliţistul rutier va fi înaintată în cel mai scurt timp instituţiei medico-legale, unde urmează să se efectueze analiza toxicologică a probelor biologice.
    (3) În cazul în care poliţistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat după preluare trusa standard la sediul instituţiei medico-legale, aceasta va fi păstrată cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21, fără însă a se depăşi un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltării probelor biologice.
    ART. 21
    (1) Trusa standard securizată va fi menţinută la frigider la o temperatură de până la 4°C până la efectuarea transportului către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale.
    (2) Transportul trusei standard către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale fără respectarea condiţiilor de temperatură prevăzute la alin. (1) se va efectua într-un interval de timp cât mai scurt, dar care să nu depăşească 3 ore de la recoltare.
    ART. 22
    Probele biologice rămase după efectuarea determinărilor toxicologice vor fi păstrate în cadrul instituţiei medico-legale, pe o perioadă de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatură maximă de -18°C.
    ART. 23
    Buletinul de analiză toxicologică întocmit după efectuarea determinărilor toxicologice conform art. 5 va fi înaintat imediat organului judiciar competent.
    ART. 24
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
    ........................................
    Nr. ............. din ..................

                                CERERE DE ANALIZĂ

    Către ....................
    ..........................

                                    Nr. de înregistrare
                                    ....................

    Vă rugăm să analizaţi probele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta cerere de analiză, recoltate de la numitul/a ............., CNP │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
    în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
    Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea probelor biologice):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat a fost efectuată la data: ................................. .
    Etilotest: ora: .......... valoarea: ............. mg alcool/L aer expirat
    Test droguri: ora: ....... negativ/pozitiv la .........................
    Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical.
    Anexăm procesul-verbal de recoltare a probelor biologice.
    Identitate solicitant (gradul, numele) .....................................

    Semnătura şi ştampila,
    ......................
    ......................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

              PROCES-VERBAL DE RECOLTARE A PROBELOR BIOLOGICE
    La data de: .......... la ........(unitatea sanitară/instituţia medico-legală)....... au fost recoltate probele biologice (sânge/urină) de la numitul/a ......., CNP │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│, posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ......... nr. ............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei │
│ Recoltare proba de sânge I: anul ........... luna ....... ziua ........... │
│ ora .............. min. ........... │
│ Recoltare proba de sânge II: anul .......... luna ....... ziua ........... │
│ ora .............. min. ........... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Menţiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale.)
    .........................................................................
    .........................................................................
    Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

           Poliţist rutier Personal medical
       (numele, prenumele, gradul) (numele, prenumele)
    .............................. ...............................
    Semnătura .................... Semnătura .....................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Probe biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a │
│produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte │
│similare acestora │
│ Recoltare sânge: anul ......... luna ............ ziua ............ │
│ ora ............... min. ................... │
│ Recoltare urină: anul ......... luna ............ ziua ............ │
│ ora ............... min. ................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Menţiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale.)
    ........................................................................
    ........................................................................
    Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

             Poliţist rutier Personal medical
       (numele, prenumele, gradul) (numele, prenumele)
    .............................. ...............................
    Semnătura .................... Semnătura .....................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Parametrii antropometrici: Greutate (kg): ........ Înălţime (cm) ............│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării probelor biologice în │
│legătură cu consumul de alcool şi/sau de produse ori substanţe stupefiante │
│sau medicamente cu efecte similare acestora: │
│ 1. neagă consumul │
│ 2. confirmă consumul de ................................................ │
│ 2.1. tip şi cantitate de băutură/stupefiante/medicamente etc. .......... │
│ 2.2. intervalul de consum: ............................................. │
│ 2.3. consum de alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) ........ │
│ 2.4. boli declarate: ................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Recoltarea probelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ......... .
    Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ............................ .

    Semnătura persoanei...............

               Poliţist rutier Personal medical
     (numele, prenumele, gradul, unitatea) (numele, prenumele,
     Semnătura .......................... gradul profesional, unitatea)
                                             Semnătura/parafa ................


    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Unitatea emitentă ...................
    Laborator toxicologie
    Către ...............................

                     BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. .............
    Materialul trimis: .............., adus de .............., identitate ......, persoană ........, CNP │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│, posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ........ nr. .......................
    Data recoltării probelor biologice: anul ...... luna ...... ziua ..........
    Data primirii probelor biologice în laborator: anul ....... luna ...... ziua .......
    Data prelucrării probelor biologice: anul ..... luna ...... ziua ..........
    Nume înscris pe flacon ....................................................
    Seria trusei standard .....................................................
    Descrierea şi starea sigiliului/cutiei ....................................

                                       REZULTATUL
    1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:
    1.1. proba I: ora recoltării ........... alcoolemie: .............
    1.2. proba II: ora recoltării .......... alcoolemie: .............
    Metoda folosită ..................................................
    Alte menţiuni: ...................................................
    2. Prezenţa/Absenţa în organism a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora:
    2.1. proba de sânge .................... metoda utilizată.........
    2.2. proba de urină .................... metoda utilizată ........
    Alte menţiuni: ...................................................
    Lucrat de: .......................................................
    Şef de laborator .................................................


    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                COMPONENTELE
       trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea
         alcoolemiei în cazul persoanelor implicate în evenimente sau
                     împrejurări în legătură cu traficul rutier

    1. Cutie de carton împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare recoltării probelor biologice
    2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette
    3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
    4. 4 vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorură de sodiu şi oxalat de potasiu sau cu citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
    5. Mănuşi din latex
    6. Holder şi două ace pentru puncţie venoasă
    7. Tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
    8. Două benzi adezive (leucoplast)
    9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care urmează a fi completate cu ocazia recoltării
    10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette
    11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite


    ANEXA 5
    la normele metodologice

                                  COMPONENTELE
       trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea
         prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante
                sau a medicamentelor cu efecte similare acestora

    1. Cutie de carton împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare recoltării probelor biologice
    2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette şi recipientul pentru urină
    3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
    4. Două vacuette cu capacitatea de 6 ml, fără anticoagulant, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
    5. Două vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorură de sodiu şi oxalat de potasiu sau cu citrat de sodiu, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
    6. Un recipient de plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş
    7. Mănuşi din latex
    8. Holder şi ac pentru puncţie venoasă
    9. Tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
    10. O bandă adezivă (leucoplast)
    11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care urmează a fi completate cu ocazia recoltării
    12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette şi recipientul de urină
    13. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite


    ANEXA 6
    la normele metodologice

                                EXAMEN CLINIC
    La data de: ........, ora ......., la solicitarea poliţiei rutiere, la: ........(unitatea sanitară)............. medic (nume, grad profesional) .... am examinat pe numitul/a ... CNP │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│, constatând:
    1. Ţinută: ordonată/dezordonată .......................................
    2. Atitudine:
    2.1. adecvată/neadecvată situaţional;
    2.2. cooperant/necooperant.
    3. Comportament:
    3.1. liniştit/neliniştit/agitat .......................................
    3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv .................
    4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă.
    5. Orientare:
    5.1. temporală: orientat/dezorientat
    5.2. spaţială: orientat/dezorientat;
    5.3. alopsihică: orientat/dezorientat;
    5.4. autopsihică: orientat/dezorientat.
    6. Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente ...........
    7. Tulburări de echilibru:
    7.1. static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente;
    7.2. dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente.
    8. Incoordonare motorie:
    8.1. tremor: prezent/absent;
    8.2. imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă
    9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.
    10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă.
    11. Examen ocular:
    11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.);
    11.2. nistagmus: prezent/absent;
    11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;
    11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;
    11.5. reflex de acomodare convergentă: prezent/absent/diminuat;
    11.6. îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă.
    12. Alte aspecte: .............................................
    În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de alte substanţe psihoactive.

    Ştampila unităţii sanitare Medic examinator
    ........................... ................................
                                          (semnătura şi parafa)


    Sus-numitul/a refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier.

    Poliţist rutier (numele, prenumele, gradul) Medic,
    semnătura ................................. ....................
                                                   (semnătura şi parafa)

                          __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016