Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
decretul nr 92 din 7 martie 1979

‹‹ Pagina 2 din 7

Monitorul Oficial 673 bis din 02 August 2018 (M. Of. 673 bis/2018)

 PROGRAM din 17 iulie 2018 statistic naţional anual 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 bis din 2 august 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 545/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 2 august 2018.──────────cuprins1. statisticĂ economicĂ1.1. statistica agriculturiilucrĂri Şi cercetĂri statistice ce se vor realiza de cĂtre insproducţia vegetală la principalele culturipotenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masăefectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalăefectivele de bovine existente la 1 iunieefectivele de porcine existente la 1 maiactivitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridicănumărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole ...

Monitorul Oficial 688 bis din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 688 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 16 iunie 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 bis din 5 septembrie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.120 din 16 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 5 septembrie 2016──────────  cuprinscap. 1introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariei naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcap. 2descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea ariei naturale protejate2.1.2. căi de acces2.1.3. zonarea internă a ariei naturale protejate2.1.4. suprapuneri cu alte arii naturale protejate2.2. ...

Monitorul Oficial 218 bis din 27 Martie 2014 (M. Of. 218 bis/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 15 ianuarie 2014 privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 bis din 27 martie 2014 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. M.4/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 27 martie 2014. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele instrucţiuni reglementează planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul operaţiunilor de mişcare şi transport în cadrul marilor unităţi şi unităţilor militare, de nivel batalion/regiment, brigadă şi divizie, pe timpul desfăşurării operaţiilor militare şi exerciţiilor.(2) structurile de mişcare şi transport, altele decât cele din compunerea marilor unităţi şi unităţilor militare specificate la alin. (1), sprijină planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării operaţiunilor de mişcare şi transport de către marile unităţi şi unităţile militare de nivel batalion/regiment, brigadă, divizie.art. 2 (1) marile unităţi şi unităţile militare participante la operaţii sau exerciţii desfăşurate sub egida organizaţiei ...

Monitorul Oficial 778 bis din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778 bis/2014)

 PROGRAM din 15 octombrie 2014 statistic naţional anual 2014*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 bis din 27 octombrie 2014

--------*) aprobat de hotărârea guvernului nr. 876/2014 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 778 din 27 octombrie 2014.*font 9*cuprinsintroducere 1. statisticĂ economicĂ1.1. statistica agriculturii   lucrĂri Şi cercetĂri statistice ce se vor realiza de cĂtre insproducţia vegetală la principalele culturiefectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalăefectivele de bovine existente la 1 iunieefectivele de porcine existente la 1 maiactivitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridicănumărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentruagricultură şi silvicultură, mijloace de transport şi construcţii agricoleexistente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă programul statistic naţional anual 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.__________*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2 autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic ...

Monitorul Oficial 613 din 19 August 2014 (M. Of. 613/2014)

 LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie*) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 19 august 2014

*) republicată în temeiul art. 18 din legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 471 din 26 iunie 2014, dându-se textelor o nouă numerotarelegea nr. 64/1991 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 541 din 8 august 2007, a fost rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 18 septembrie 2007 şi ulterior a fost modificată prin:– legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 365 din 30 mai 2012, cu ...

Monitorul Oficial 218 din 27 Martie 2014 (M. Of. 218/2014)

 ORDIN nr. M.4 din 15 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014

Pentru reglementarea unitară în domeniul planificării, organizării, coordonării, monitorizării şi controlului executării operaţiunilor de mişcare şi transport efectuate în armata româniei şi pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 22 alin. (4) şi art. 24 alin. (1) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă instrucţiunile privind operaţiunile de mişcare ...

Monitorul Oficial 634 din 14 Octombrie 2013 (M. Of. 634/2013)

ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 14 octombrie 2013

Ca urmare a cererii adresate de societatea naţională "nuclearelectrica" - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, str. polonă nr. 65, sectorul 1, înregistrată la agenţia pentru protecţia mediului constanţa cu nr. 6.548 rp/09.08.2006 şi la ministerul mediului şi gospodăririi apelor cu nr. 109.977/24.08.2006, precum şi a completărilor ulterioare înaintate pe tot parcursul procedurii de reglementare, în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ...

HOTARARE nr. 737 din 25 septembrie 2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul "Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 14 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se emite acordul de mediu pentru proiectul "continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la c.n.e. cernavodă", amplasat în str. medgidiei nr. 2, localitatea cernavodă, judeţul constanţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: -------------- ministrul mediului şi schimbărilor climatice,  rovana plumb ministrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,lucia ana varga  ministrul economiei,   varujan vosganian   ministrul ...

Monitorul Oficial 473 din 11 Iulie 2012 (M. Of. 473/2012)

DECIZIE nr. 682 din 27 iunie 2012 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 11 iulie 2012

I.1. cu adresa nr. 51/2.251 din 31 mai 2012, secretarul general al camerei deputaţilor a trimis curţii constituţionale sesizarea formulatã de 54 de deputaţi aparţinând grupului parlamentar al partidului democrat liberal, referitoare la neconstituţionalitatea legii pentru modificarea şi completarea art. 48 din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali.2. autorii sesizãrii sunt urmãtorii: mircea-nicu toader, iulian vladu, valeriu tabãrã, dãnuţ liga, victor boiangiu, samoil vîlcu, mihai doru ...

‹‹ Pagina 2 din 7
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016