Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
anex din 4 mai 2021

‹‹ Pagina 1 din 146

Monitorul Oficial 573 din 19 Iunie 2024 (M. Of. 573/2024)

 ORDIN nr. 1.185 din 13 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 19 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de siguranţă feroviară română - asfr,în temeiul prevederilor art. 3 pct. 28 şi ale art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de autoritatea de siguranţă feroviară română - asfr, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 748 din 17 august 2023, se modifică şi se ...

Monitorul Oficial 564 bis din 18 Iunie 2024 (M. Of. 564 bis/2024)

 ANEXE din 14 iunie 2024 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2024-14 mai 2025 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 bis din 18 iunie 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 1.339 din 14 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 564 din 18 iunie 2024.──────────anexa 1   centralizatorul nr. 1privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2024/2025,la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră┌────┬────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la: ...

Monitorul Oficial 559 din 14 Iunie 2024 (M. Of. 559/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 iunie 2024 privind finanţarea din Fondul pentru mediu a unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iunie 2024

Luând în considerare derularea, prin autoritatea de management pentru programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, denumită în continuare poim, din cadrul ministerului investiţiilor şi proiectelor europene, a unor proiecte integrate şi individuale de protecţia mediului, cu impact semnificativ în rândul populaţiei, în baza ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor finanţat din axa prioritară 3 - dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, obiectivul specific (os) - 3.1 reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în ...

Monitorul Oficial 558 din 14 Iunie 2024 (M. Of. 558/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 13 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 14 iunie 2024

Având în vedere dispoziţiile art. 1 din decizia (ue) 2024/210 a consiliului din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului schengen în republica bulgaria şi în românia, potrivit cărora „Începând cu 31 martie 2024, controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene şi maritime interne cu şi dintre bulgaria şi românia se elimină şi dispoziţiile acquis-ului schengen menţionate în anexă se aplică bulgariei şi româniei între ele şi în raporturile acestora cu regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, republica croaţia, republica italiană, republica letonia, republica lituania, marele ducat al ...

Monitorul Oficial 550 din 13 Iunie 2024 (M. Of. 550/2024)

 ORDIN nr. 86 din 26 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 13 iunie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. 510 din 16.02.2024, întocmit de direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,ţinând cont de prevederile:- regulamentului de punere în aplicare (ue) 2023/372 al comisiei din 17 februarie 2023 de stabilire a normelor privind înregistrarea, stocarea şi partajarea rapoartelor scrise ale controalelor oficiale efectuate asupra navelor pentru animale vii, planurile de intervenţie pentru situaţii de urgenţă privind navele pentru animale vii, autorizarea navelor pentru animale vii şi cerinţele minime aplicabile punctelor de ieşire; – art. 4 alin. (1) şi ale art. 7 lit. i ) şi j) ...

Monitorul Oficial 525 din 06 Iunie 2024 (M. Of. 525/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 30 mai 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Sighişoara" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iunie 2024

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 788/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire sighişoara“, judeţul mureş, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „varianta de ocolire sighişoara“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1. art. 2(1) se aprobă declanşarea procedurilor de ...

Monitorul Oficial 523 din 05 Iunie 2024 (M. Of. 523/2024)

 DECIZIA nr. 218 din 10 aprilie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iunie 2024

┌─────────────────┬──────────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├─────────────────┼──────────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│cristian deliorga│- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├─────────────────┼──────────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ...

Monitorul Oficial 518 bis din 04 Iunie 2024 (M. Of. 518 bis/2024)

 ANEXĂ din 29 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 bis din 4 iunie 2024

──────────conţinută de ordinul nr. 2.890/648/2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 518 din 4 iunie 2024.──────────1. la anexa nr. 1, după poziţia 363 se introduc zece noi poziţii, poziţiile 364 - 373, cu următorul cuprins:┌───┬────────────┬─────────────────────┐│nr.│cod protocol│denumire │├───┼────────────┼─────────────────────┤│364│a10bk01 │dapagliflozinum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│365│a16ab25 │olipudase alfa │├───┼────────────┼─────────────────────┤│366│j05ax28 │bulevirtidum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│367│l01ea06 │asciminibum ...

Monitorul Oficial 518 din 04 Iunie 2024 (M. Of. 518/2024)

 ORDIN nr. 2.890 din 29 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iunie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. 2.890r din 29.05.2024 al direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul ministerului sănătăţii şi nr. dg 3.857 din 29.05.2024 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în ...

‹‹ Pagina 1 din 146
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016