Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
addendum din 25 august 2009

‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 967 bis din 25 Octombrie 2023 (M. Of. 967 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid privind metodele de remediere în clădiri existente pentru reducerea nivelului de expunere la radon, indicativ RTC 6-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 bis din 25 octombrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.219 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 25 octombrie 2023.──────────cuprinsdefiniţiiabrevieri şi acronime1. aspecte generale1.1. obiect şi domeniul de aplicare1.2. radon1.3. prezentarea generală a radonului şi a surselor într-o clădire1.4. riscurile expunerii la radon pentru sănătatea populaţiei1.5. recomandări referitoare la protecţia împotriva expunerii la radon în românia, pentru clădirile existente2. acte normative referitoare la radon pentru clădirile existente2.1. acte normative referitoare la radon pentru clădirile existente2.2. normative, standarde, alte acte legislative naţionale şi internaţionale relaţionate cu radon3. planul de măsuri pentru protecţia la radon în funcţie de clasificarea ...

Monitorul Oficial 921 din 27 Septembrie 2021 (M. Of. 921/2021)

 DECIZIE nr. 1.148 din 17 septembrie 2021 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 27 septembrie 2021

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. a) şi lit. d),art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi ale art. 21^2 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii ...

Monitorul Oficial 498 bis din 13 Iulie 2011 (M. Of. 498 bis/2011)

 PLAN DE MANAGEMENT din 18 mai 2011 al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, elaborat de Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei cu sprijinul Consiliului ştiinţific şi Consiliului consultativ de administrare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 bis din 13 iulie 2011

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 538 din 18 mai 2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 498 din 13 iulie 2011.────────── (a se vedea imaginea asociată) dunărea, împreună cu bălţile ei şi cu întreaga zonă inundabilă constituie un tot organic, căci fluviul influenţează neîncetat în mod preponderent viaţa din bălţi şi bălţile, viaţa din fluviugrigore antipa, 1912 lista abrevierilorabdl - administraţia bazinală de apă dobrogea-litoralad - administraţia parcului natural balta mică a brăilei r.a.adr - agenţia de dezvoltare regională a regiunii de dezvoltare sud-estads - agenţia domeniilor statului - biroul judeţean de rentă viageră agricolă brăilaafdj - agenţia fluvială ...

Monitorul Oficial 569 din 18 Iulie 2017 (M. Of. 569/2017)

 LEGE nr. 175 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) plantaţiile cu specii forestiere din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare realizate pe terenurile proprietate publică a statului, precum şi plantaţiile cu specii forestiere de pe terenurile administrate de agenţia domeniilor statului, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1); intervenţiile administratorilor lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri ...

Monitorul Oficial 161 din 02 Martie 2016 (M. Of. 161/2016)

 AL CINCILEA AMENDAMENT din 13 octombrie 2014 la addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C)*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016

──────────*) traducere.──────────având în vedere faptul că memorandumul multilateral de înţelegere (mmou) dintre miniştrii apărării din cadrul nato privind programul comun nato e-3a a intrat în vigoare la 6 decembrie 1978,ţinând cont că mmou a fost amendat printr-un addendum intrat în vigoare la 7 decembrie 1990 privind modernizarea sistemului naew&c,luând în considerare faptul că addendumul a fost amendat pentru a include programul de modernizare pe termen mediu, începând cu data de 13 august 1997,având în vedere că addendumul a fost amendat pentru a creşte plafonul contribuţiei pentru programul pe termen mediu, începând cu data de 8 aprilie 2004,luând în considerare faptul ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea celui de-al cincilea amendament la addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la 13 octombrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă al cincilea amendament la addendumul la memorandumul multilateral de înţelegere (mmou) dintre miniştrii apărării din cadrul organizaţiei tratatului atlanticului de nord privind programul comun nato e-3a, referitor la modernizarea sistemului nato aeropurtat de avertizare timpurie şi control (naew&c), semnat de partea română la 13 octombrie 2014. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul apărării naţionale,   mihnea ioan motoc ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 24 februarie 2016.nr. 110. al cincilea amendamentla addendumul la memorandumul multilateral de înţelegere (mmou)   dintre miniştrii apărării ...

Monitorul Oficial 119 bis din 04 Martie 2013 (M. Of. 119 bis/2013)

ANEXA din 12 februarie 2013 cuprinzand anexele nr. 1 si 2 la Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 12/2013 privind modificarea si completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 4 martie 2013 -----     *) Aprobata de Ordinul nr. 12/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013.

Anexa 1 completarea listelor cu pachete, produse şi profile de protecţie infosec dincatalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie infosecpachete, produse şi profile de protecţie infosec ce vor fi adăugate:a. lista produselor infosec aprobate la nivelul nato3. criptarea fişierelor/discurilor ┌───┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ │nr.│denumire produs │producĂtor │nivel maxim de │ │crt│ ...

Monitorul Oficial 119 din 04 Martie 2013 (M. Of. 119/2013)

ORDIN nr. 12 din 12 februarie 2013 privind modificarea si completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 4 martie 2013

În temeiul prevederilor:- art. 1 alin. (4) lit. b) şi al art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea oficiului registrului naţional al informaţiilor secrete de stat, aprobată prin legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 55 alin. (1) din regulamentul privind procedurile, la nivelul guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 561/2009,directorul general al oficiului registrului naţional al informaţiilor secrete de stat emite prezentul ordin.art. i ...

Monitorul Oficial 586 bis din 18 August 2011 (M. Of. 586 bis/2011)

GHID din 2 august 2011 de practica medicala pentru specialitatea neonatologie - Profilaxia infectiei cu virus respirator sincitial (VRS) (Anexa nr. 3)*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 bis din 18 august 2011

*t*─────────*) aprobat de ordinul nr. 1.232/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 586 din 18 august 2011*st**t*ministerul sãnãtãţii publice colegiul medicilor asociaţia de neonatologie comisia consultativã de din românia din româniapediatrie şi neonatologie   colecŢia ghiduri clinice pentru neonatologie  ghidul 03/revizia 08.12.2009*st*publicat de asociaţia de neonatologie din româniaeditor: maria livia ognean(c) asociaţia de neonatologie din românia, 2011grupul de coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor încurajeazã schimbul liber şi punerea la dispoziţie în comun a informaţiilor şi dovezilor cuprinse în acest ghid, precum şi ...

Monitorul Oficial 586 din 18 August 2011 (M. Of. 586/2011)

ORDIN nr. 1.232 din 2 august 2011 privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea neonatologie EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2011

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã şi politici publice de sãnãtate nr. cs.a. 7.499 din 30 iunie 2011,având în vedere:- art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 7 lit. c) din anexa nr. 1a "regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii" la ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii şi a comisiei naţionale de transparenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016