Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.148 din 17 septembrie 2021  privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare  City Insurance - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii  privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 1.148 din 17 septembrie 2021 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 921 din 27 septembrie 2021
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. a) şi lit. d),art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi ale art. 21^2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) şi (2) raportat la art. 1 alin. (2) pct. 43 coroborat cu art. 8 alin. (3) şi (11), precum şi al art. 37 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 16.09.2021, în cadrul căreia a fost analizată Nota privind situaţia financiară a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., cu sediul în str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, et. 1, 2, 4 şi 5, sectorul 1, Bucureşti, autorizată prin Decizia nr. 9 din 23.10.2001, reprezentată de Fondul de Garantare a Asiguraţilor în calitate de administrator temporar conform Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 724/3.06.2021,
    a constatat următoarele:
    Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 598 din 6.05.2021, Autoritatea a dispus realizarea unui control periodic la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. ce a vizat perioada 1.07.2020-31.03.2021, având ca tematică:
    - verificarea modului de calcul şi constituire a rezervelor tehnice la data de 31.03.2021 conform prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015;
    – verificarea modului de evaluare a elementelor de active şi datorii, înregistrate de societate în bilanţul Solvabilitate II, constând în împrumuturi şi ipoteci, partea cedată în reasigurare din rezervele tehnice, creanţe din reasigurare şi datorii din reasigurare;
    – verificarea modului de calcul şi constituire a rezervei de daune avizate aferente asigurărilor RCA la data de 31.03.2021 conform cerinţelor Normei A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 38/2015;
    – verificarea respectării cerinţelor legale cu privire la soluţionarea cererilor de despăgubire aferente asigurărilor RCA;
    – verificarea măsurilor întreprinse de conducerea Societăţii în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele Normei A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte riscul de lichiditate, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 21/2016.

    Ca urmare a activităţii de supraveghere au fost constatate deficienţe grave în activitatea asigurătorului, iar prin deciziile A.S.F. nr. 716-723 din data de 3.06.2021 s-a dispus retragerea aprobării acordate de A.S.F. atât membrilor directoratului, cât şi membrilor Consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.
    Ca rezultat al constatării nedeţinerii de către Societate a fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa minimă de capital (MCR) şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), în baza Deciziei A.S.F. nr. 714/3.06.2021 s-au stabilit în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. următoarele obligaţii:
    - transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui plan de finanţare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei A.S.F. nr. 714/3.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
    – transmiterea unui plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei A.S.F. nr. 714/3.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021.

    Prin Decizia nr. 724/3.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de garantare a asiguraţilor (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., denumită în continuare Societatea, în scopul restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului şi pentru asigurarea unei conduceri sănătoase şi prudente a activităţii acestuia, având printre atribuţii inclusiv implementarea măsurilor dispuse prin deciziile A.S.F. nr. 455/2020, nr. 457/2020, nr. 325/2021, nr. 714/2021.
    În cuprinsul prezentei decizii se vor avea în vedere, pe de o parte, la pct. 1, rezultatele controlului periodic realizat în baza Deciziei A.S.F. nr. 598/6.05.2021 şi, pe de altă parte, la pct. 2, analiza planului de finanţare pe termen scurt şi a planului de redresare depus de Societate, prin administrator temporar, ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/3.06.2021 şi Decizia A.S.F. nr. 724/3.06.2021.
    Totodată, la pct. 3 vor fi evidenţiate aspecte care vor reda starea Societăţii în contextul nerestabilirii indicatorilor financiari şi al lipsei de lichiditate pentru acoperirea obligaţiilor scadente, ca o consecinţă a rezultatelor controlului şi a neadecvării planului de finanţare, respectiv de redresare.
    1. Rezultatele controlului periodic realizat în baza Deciziei A.S.F. nr. 598/6.05.2021
    Acţiunea de control periodic s-a desfăşurat la sediul Societăţii în perioada 25.05.2021-20.08.2021.
    În perioada 25.05.2021-2.06.2021 reprezentarea Societăţii a fost asigurată de dl Renato Szilagyi în calitate de preşedinte directorat.
    În perioada 3.06.2021-20.08.2021 reprezentarea Societăţii a fost asigurată de administratorul temporar - Fondul de garantare a asiguraţilor, desemnat prin Decizia A.S.F. nr. 724/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 4.06.2021.
    Acţiunea de control s-a finalizat prin încheierea Procesului-verbal de control înregistrat la A.S.F. cu nr. SA-DG 7.520/6.09.2021 şi la Societate cu nr. 54.067/6.09.2021.
    Obiecţiunile Societăţii şi rezultatele şedinţei de conciliere cu privire la acestea sunt cuprinse în Nota de conciliere înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 7.635/10.09.2021, iar la Societate cu nr. 55.438/10.09.2021, întocmită potrivit cerinţelor prevăzute la art. 23 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control realizată de către A.S.F., cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021.
    De asemenea, în data de 15.09.2021, dl Renato Szilagyi - fost membru - preşedinte al directoratului, dl Barbu Mircea Buzera - fost membru - vicepreşedinte al directoratului, dl Cristian Pascale - fost membru al Consiliului de supraveghere şi dl Epameinondas Papanikolaou - fost membru al Consiliului de supraveghere, prin avocat, au transmis „separat de observaţiile transmise conducerii societăţii exercitată de F.G.A. în calitate de administrator temporar“, obiecţiuni la procesul-verbal de control, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 28.354/15.09.2021, fără ca acestea să fie transmise şi de Societate, nefiind respectate prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021.
    Cu toate acestea, din analiza obiecţiunilor formulate prin avocat rezultă că majoritatea reprezintă o reiterare a celor cuprinse în Nota de conciliere şi în obiecţiunile formulate de dl Cristian Pascale, transmise de Societate echipei de control, nefiind de natură să schimbe concluziile menţionate în nota de conciliere.
    Aspectele consemnate în procesul-verbal de control, obiecţiunile transmise de Societate pentru perioada controlată, concluziile rezultatele în urma şedinţei de conciliere şi constatările reţinute pe baza acestora se prezintă după cum urmează:
    I. Prima faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este că, la data de 31.03.2021, Societatea nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligaţiile care îi revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor, iar în proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ţinut cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informaţii de actualitate şi pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 237/2015.
    Pentru verificarea modului de calcul şi constituire a rezervelor tehnice la data de 31.03.2021 conform prevederilor Legii nr. 237/2015, s-au avut în vedere următoarele:
    La data de 31.03.2021, valoarea rezervelor tehnice conform machetei de raportare S.17.01.02.01 transmisă de Societate la A.S.F. în luna mai 2021 a fost următoarea*):
    *) Tabelele din prezentul document sunt reproduse în facsimil.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Răspundere │Garanţii │Alte linii │Total │
│ │civilă auto │ │de afaceri │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Cea mai bună│ │ │ │ │
│estimare a │533.166.892 │32.904.841│69.859.813 │635.931.546 │
│rezervei de │ │ │ │ │
│primă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Sume │ │ │ │ │
│recuperabile│487.723.998 │-110.913 │43.995.526 │531.608.610 │
│din │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Cea mai bună│ │ │ │ │
│estimare a │1.472.367.141│34.680.995│135.014.752│1.642.062.888│
│rezervei de │ │ │ │ │
│daună │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Sume │ │ │ │ │
│recuperabile│1.412.818.373│14.585.283│99.700.304 │1.527.103.961│
│din │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Marja de │22.059.352 │11.159.024│12.854.004 │46.072.380 │
│risc │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    În baza Deciziei A.S.F nr. 724/2021, Societatea a procedat la efectuarea unor ajustări/corecţii asupra unor elemente de active şi datorii reprezentate de rezervele tehnice din balanţa de verificare la 31.03.2021, întocmită conform evidenţelor contabile ca urmare a aplicării Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate potrivit Normei A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi din bilanţul economic raportat la A.S.F. în temeiul Legii nr. 237/2015 (raportare Solvabilitate II).
    Cu referire la metoda de estimare/evaluare a celei mai bune estimări utilizată de Societate pentru rezervele tehnice de daune a rezultat, conform explicaţiilor prezentate, că Societatea a utilizat pentru estimarea rezervelor tehnice de daune metode actuariale diferite. Astfel, pentru prezentarea în bilanţul economic a fost utilizată „metoda actuarială Boot“, în timp ce pentru evidenţa contabilă a fost utilizată „metoda actuarială Mack“. Echipa de control a constatat că Societatea nu a asigurat aplicarea consecventă a metodelor de estimare/evaluare a rezervelor tehnice de daune, aspect ce ar putea conduce la un impact semnificativ în asigurarea comparabilităţii datelor şi informaţiilor raportate la A.S.F. în scop de supraveghere.
    În urma reevaluării de către Societate a celei mai bune estimări a rezervei de daună cu metoda Bootstrap Chain Ladder, valoarea rezervelor tehnice rezultate pentru data de 31.03.2021 estimate de Societate şi raportate la A.S.F. în data de 4.08.2021, se prezintă astfel:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Răspundere │Garanţii │Alte linii │Total │
│ │civilă auto │ │de afaceri │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Cea mai bună│ │ │ │ │
│estimare a │540.193.495 │25.702.257│62.824.273 │628.720.025 │
│rezervei de │ │ │ │ │
│primă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Sume │ │ │ │ │
│recuperabile│508.307.723 │-2.827.921│41.490.115 │546.969.918 │
│din │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Cea mai bună│ │ │ │ │
│estimare a │1.811.013.724│52.035.951│106.908.661│1.969.958.336│
│rezervei de │ │ │ │ │
│daună │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Sume │ │ │ │ │
│recuperabile│1.749.530.813│34.184.149│91.116.068 │1.874.831.030│
│din │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Marja de │26.108.754 │11.244.491│9.211.255 │46.564.500 │
│risc │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    a) Cea mai bună estimare a rezervei de prime - calcul Societate
    Reprezentanţii Societăţii au transmis în format electronic, în data de 26.05.2021, Politica de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice - Solvency II, cod 823-01-01, Rev.2, aprobată prin Decizia Directoratului nr. 31.1/29.11.2019, valabilă de la 29.11.2019 până la data de 27.05.2021. Această politică, în secţiunea 3.2.2, descrie metoda de a calcul al celei mai bune estimări a rezervei de primă, după cum urmează: „Reprezintă valoarea actualizată a tuturor fluxurilor de trezorerie viitoare corespunzătoare daunelor viitoare aferente poliţelor existente la data evaluării. Acest element se calculează utilizând o abordare bazată pe rata daunei: prin aplicarea unei rate a daunei primelor necâştigate va rezulta o estimare a daunelor totale nediscountate, iar prin aplicarea asupra acestora a unei structuri de plăţi se vor genera fluxurile de trezorerie viitoare care, prin actualizare şi însumare, vor genera valoarea prezentă. Proiecţia ratei daunei utilizată la estimarea rezervei de prime are la bază analiza daunalităţii recente, utilizând proiecţiile daunelor finale estimate pentru anii de accident recenţi, preluate din calculele rezervelor de daune. Este necesară stabilirea unor ipoteze referitor la profilul plăţilor de daune şi, acesta ar trebui să fie reprezentat de către data la care se vor efectua plăţile, în relaţie cu expunerea viitoare. Materialitatea acestei ipoteze a rezervei de prime depinde de durata obligaţiilor şi de randamentele curente. În ultimii ani, randamentele au fost reduse şi din acest motiv ipotezele referitoare la structura plăţilor nu au un impact semnificativ asupra rezervelor. Cea mai bună estimare a rezervei de prime se calculează pentru fiecare clasă de asigurare, în moneda de origine, folosind următoarea formulă (standard): (a se vedea imaginea asociată)

    Cea mai bună estimare a rezervei de prime se calculează ca valoarea actualizată estimată a intrărilor şi ieşirilor de numerar, fiind o combinaţie a următoarelor:
    • fluxuri de numerar din primele viitoare:
    - poliţe care au fost emise în anul pentru care se face raportarea, dar intră în valabilitate începând cu anul viitor;
    – ratele scadente în perioada următoare, pentru poliţele emise şi cu data de început anterior datei pentru care se face raportarea;

    • fluxuri de numerar care rezultă din evenimentele viitoare;
    • fluxurile de numerar generate de cheltuielile alocate şi nealocate pentru gestionarea daunelor;
    • fluxurile de numerar generate de administrarea poliţelor în vigoare.[...]“

    Reprezentanţii Societăţii au prezentat fişierele de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de primă („Be pp 31.03.2021“ - Excel, documente transmise în format electronic, în datele de 26.05.2021 şi 13.08.2021), de unde rezultă următoarea situaţie a celei mai bune estimări a rezervei de primă, prezentată pe linii de afaceri/monedă, la data de 31.03.2021:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────┬───────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │Cea mai │
│ │ │ │ │ │bună │
│ │ │ │Cea mai │Cea mai │estimare - │
│ │Linia │ │bună │bună │rezerva de │
│Ţara │de │Valuta│estimare - │estimare - │prime (lei)│
│ │afaceri│ │rezerva de │rezerva de │- ajustată │
│ │S2 │ │prime │prime (lei)│în │
│ │ │ │(valută) │ │raportarea │
│ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │04.08.2021 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│1 │RON │8.864 │8.864 │(603) │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│2 │RON │6.859 │6.859 │(14.306) │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│3 │RON │0 │0 │- │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│4 │RON │514.022.372│514.022.372│523.612.124│
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│5 │RON │53.661.403 │53.661.403 │48.975.785 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│6 │RON │9.738 │9.738 │8.046 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│7 │RON │11.936.071 │11.936.071 │10.556.622 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│8 │RON │840.273 │840.273 │452.597 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│9 │RON │27.123.736 │27.123.736 │20.086.158 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│11 │RON │613.998 │613.998 │435.983 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│25 │USD │0 │0 │- │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│România│28 │RON │0 │0 │- │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Grecia │2 │EUR │31.263 │153.974 │133.359 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Grecia │4 │EUR │3.887.133 │19.144.520 │16.581.371 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Grecia │5 │EUR │533.343 │2.626.766 │2.275.083 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Grecia │9 │EUR │15 │75 │73 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Italia │7 │EUR │0 │0 │- │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Italia │8 │EUR │379 │1.869 │1.634 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Italia │9 │EUR │1.173.789 │5.781.030 │5.616.098 │
├───────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Total │ │ │635.931.546│628.720.025│
└───────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Totodată, fişierul de calcul conţine următorii parametri de intrare utilizaţi în formula de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de primă:
    VM - reprezintă măsura de volum pentru prime necâştigate - se referă la activităţi începute la data evaluării şi reprezintă primele pentru aceste activităţi începute, mai puţin primele care sunt deja câştigate pentru aceste contracte (determinat pe baza pro rata temporis).

    Din informaţiile puse la dispoziţie de reprezentanţii Societăţii rezultă următoarea situaţie a rezervei de primă calculate în baza Normei A.S.F. nr. 38/2015, prezentată pe linii de afaceri/monedă (clase sub regimul Solvabilitate II), la data de 31.03.2021:

┌───────┬─────┬──────┬───────────┬─────────────┐
│ │Clasa│ │Rezerva de │Rezerva de │
│Ţara │S2 │Valuta│primă │primă (lei) │
│ │ │ │(valută) │ │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│1 │RON │866.722 │866.722 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│2 │RON │1.899.364 │1.899.364 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│3 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│4 │RON │632.702.141│632.702.141 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│5 │RON │63.918.051 │63.918.051 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│6 │RON │10.653 │10.653 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│7 │RON │39.415.500 │39.415.500 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│8 │RON │24.031.242 │24.031.242 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│9 │RON │229.508.419│229.508.419 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│11 │RON │983.818 │983.818 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│25 │USD │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│România│28 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Grecia │2 │EUR │42.400 │208.822 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Grecia │4 │EUR │5.271.812 │25.964.199 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Grecia │5 │EUR │723.330 │3.562.475 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Grecia │9 │EUR │125 │616 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Italia │7 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Italia │8 │EUR │2.921 │14.387 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│Italia │9 │EUR │8.644.593 │42.575.485 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ │Total│ │ │1.065.661.894│
└───────┴─────┴──────┴───────────┴─────────────┘


    Echipa de control a reconciliat aceste informaţii cu cele din bazele de date transmise de reprezentanţii Societăţii, conţinând rezerva de primă la nivel de poliţă la data de 31.03.2021 (informaţii transmise în format electronic, în data de 26.05.2021), şi nu a identificat diferenţe.
    În ceea ce priveşte situaţia primelor brute subscrise aferente poliţelor subscrise până la 31.03.2021, dar cu data de început 1.04.2021, din informaţiile puse la dispoziţie de reprezentanţii Societăţii rezultă următoarele:

┌───────┬─────┬──────┬───────────┬─────────────────┐
│ │ │ │PBS │ │
│ │ │ │aferente │PBS aferente │
│ │ │ │poliţelor │poliţelor │
│ │ │ │subscrise │subscrise până la│
│Ţara │Clasa│Valuta│până la │31.03.2021, dar │
│ │S2 │ │31.03.2021,│cu data │
│ │ │ │dar cu data│început01.04.2021│
│ │ │ │început │(lei)* │
│ │ │ │01.04.2021 │ │
│ │ │ │(valută) │ │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│1 │RON │56.391 │56.391 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│2 │RON │164.378 │164.378 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│3 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│4 │RON │22.045.943 │22.045.943 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│5 │RON │1.110.850 │1.110.850 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│6 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│7 │RON │1.399.057 │1.399.057* │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│8 │RON │621.213 │621.213 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│9 │RON │16.335.395 │16.335.395 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│11 │RON │2.165.893 │2.165.893 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│25 │USD │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│România│28 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Grecia │2 │EUR │1.228 │6.046 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Grecia │4 │EUR │152.636 │751.746 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Grecia │5 │EUR │20.943 │103.145 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Grecia │9 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Italia │7 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Italia │8 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│Italia │9 │EUR │175.600 │864.848 │
├───────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Total│ │ │45.624.905 │
└───────┴─────┴──────┴───────────┴─────────────────┘

    * Conform fişierului de lucru al estimării rezervei de primă raportată în data de 04.08.2021 pentru data de 31.03.2021, această valoare era egală cu 1.403.391 lei.

    Echipa de control a reconciliat informaţiile pentru produsele RCA Ro şi Garanţii Ro cu cele din bazele de date transmise de reprezentanţii Societăţii, respectiv fişierele 4742101.xlsx, 4742102.xlsx, 4742107.xlsx şi 4742151.xlsx, conţinând informaţii la nivel de poliţă (informaţii transmise în format electronic, ca urmare a solicitării de informaţii nr. 1, în data de 26.05.2021), şi cu balanţa contabilă la data de 31.03.2021 şi nu a identificat diferenţe;
    PVFP - reprezintă valoarea actualizată a primelor viitoare (actualizate folosind structura temporală a ratei dobânzii fără risc) pentru obligaţiile aferente (în măsura în care primele viitoare se încadrează în limitele contractuale).
    În ceea ce priveşte situaţia ratelor scadente viitoare ale poliţelor emise până la data de 31.03.2021, cu data de început valabilitate până la data de 31.03.2021, din informaţiile puse la dispoziţie de reprezentanţii Societăţii rezultă următoarele:

┌───────┬─────┬──────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Ratele │Ratele │
│ │ │ │scadente │scadente │
│ │ │ │viitoare │viitoare │
│ │ │ │ale │ale │
│ │ │ │poliţelor │poliţelor │
│ │Clasa│ │emise până│emise până │
│Ţara │S2 │Valuta│la data de│la data de │
│ │ │ │31.03.2021│31.03.2021 │
│ │ │ │cu data de│cu data de │
│ │ │ │start până│start până │
│ │ │ │la data de│la data de │
│ │ │ │31.03.2021│31.03.2021 │
│ │ │ │(valută) │(lei) │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│1 │RON │86.465 │86.465 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│2 │RON │205.652 │205.652 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│3 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│4 │RON │56.727.694│56.727.694 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│5 │RON │26.743.909│26.743.909 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│6 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│7 │RON │6.694.649 │6.694.649 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│8 │RON │4.019.538 │4.019.538 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│9 │RON │30.651.905│30.651.905 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│11 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│25 │USD │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│România│28 │RON │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Grecia │2 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Grecia │4 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Grecia │5 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Grecia │9 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Italia │7 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Italia │8 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│Italia │9 │EUR │0 │0 │
├───────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ │Total│ │ │125.129.812│
└───────┴─────┴──────┴──────────┴───────────┘


    Echipa de control a reconciliat aceste informaţii cu cele din bazele de date transmise de reprezentanţii Societăţii, respectiv fişierul „27. Situaţie creanţe Asigurări_31.03.2021.xlsx“, conţinând informaţii la nivel de poliţă (informaţii transmise în format electronic, în data de 26.05.2021, ca urmare a cererii de informaţii nr. 1), şi cu balanţa contabilă la data de 31.03.2021 şi nu a identificat diferenţe. Pentru a efectua reconcilierea cu baza de date, s-au selectat creanţele aferente poliţelor cu data de început valabilitate înainte de 31.03.2021 şi data scadenţei după 31.03.2021.
    Conform procedurii Societăţii, menţionată mai sus:
    - pentru Rata daunei (LR) se folosesc datele agregate la nivel de clase de asigurare conform regimului Solvabilitate II, iar formula utilizată de Societate este următoarea:
    LR = (Plăţi(n) + BE(n) - BE(n-1))/ PC(n), unde n este anul pentru care se face calculul, Plăţi(n) = plăţile efectuate în anul n, BE(n) = Best Estimate la finalul anului n, BE(n-1) = Best Estimate la finalul anului n-1, iar PC(n) = Prime Câştigate în anul n;

    – Rata cheltuielilor de administrare (ER) este raportul dintre cheltuielile administrative (altele decât cheltuieli cu daunele şi de achiziţie) şi primele subscrise, pentru fiecare clasă Solvabilitate II, sau pe grupe de riscuri omogene. Din cheltuielile administrative se elimină cheltuielile aferente departamentului de daune (cheltuieli realocate daune - intră în calculul ULAE) şi cheltuielile realocate achiziţie, aferente activităţii de subscriere, conform Procedurii de alocare suplimentară a cheltuielilor pentru calculul best estimate. Această alocare a cheltuielilor este transmisă de către Direcţia economică;
    – Rata combinată (CR) poate fi considerată ca fiind suma ratei cheltuielilor (ER) şi a ratei daunei (LR);
    – Rata cheltuielilor de achiziţie (AER) este raportul dintre cheltuielile de achiziţie şi primele subscrise, pentru fiecare clasă Solvabilitate II, sau pe grupe de riscuri omogene. Cheltuielilor de achiziţie li se alătură şi cheltuielile aferente activităţii de subscriere conform Procedurii de alocare suplimentară a cheltuielilor pentru calculul best estimate.

    Din informaţiile puse la dispoziţie de reprezentanţii Societăţii în cadrul fişierului de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de primă rezultă următoarea situaţie a Ratei daunei (LR), Ratei combinate (CR) şi Ratei cheltuielilor de achiziţie (AER) prezentată pe linii de afaceri/monedă, la data de 31.03.2021:

┌───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │CR (LR + │
│ │ │ │ │CR │ │4,4%) │
│Ţara │Clasa│Valuta│LR │(LR + │AER │ajustată în│
│ │S2 │ │ │4,4%) │ │raportarea │
│ │ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │04.08.2021*│
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│1 │RON │1,85% │6,25% │49,00%│5,20% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│2 │RON │1,85% │6,25% │49,00%│5,20% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│3 │RON │1,85% │6,25% │49,00%│5,20% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│4 │RON │83,96% │88,36% │21,00%│89,87% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│5 │RON │107,71%│112,11%│28,00%│104,69% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│6 │RON │89,72% │94,12% │29,00%│77,77% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│7 │RON │35,55% │39,95% │40,00%│36,46% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│8 │RON │8,48% │12,88% │39,00%│11,26% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│9 │RON │12,34% │16,74% │32,00%│13,80% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│11 │RON │32,07% │36,47% │51,00%│30,65% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│25 │USD │0,00% │4,40% │0 │4,40% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│România│28 │RON │0,00% │4,40% │0 │4,40% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Grecia │2 │EUR │65,55% │69,95% │40,00%│60,43% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Grecia │4 │EUR │65,55% │69,95% │40,00%│60,43% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Grecia │5 │EUR │65,55% │69,95% │40,00%│60,43% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Grecia │9 │EUR │7,69% │12,09% │11,00%│11,71% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Italia │7 │EUR │0,00% │4,40% │0 │4,40% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Italia │8 │EUR │8,48% │12,88% │51,00%│11,26% │
├───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Italia │9 │EUR │7,69% │12,09% │57,00%│11,71% │
└───────┴─────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┘

    *Procentul de 4,4% reprezintă cheltuieli de administrare, cheltuieli de achiziţie realocate şi cheltuieli de daune realocate.

    Reprezentanţii Societăţii au prezentat calculul Ratei daunei în fişierul de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daune, respectiv fişierul „CP BE SII + CR 12 LUNI Mar 2021 - sold redeschis.xlsx“ (informaţii transmise în format electronic, în data de 26.05.2021), iar calculul Ratei combinate şi Ratei cheltuielilor de achiziţie în fişierul „Expense ratio + acq ratio 31.12.2020“ - Excel (informaţii transmise în format electronic, în data de 26.05.2021).
    Conform procedurii Societăţii, menţionată mai sus, rata de reziliere (lapse rate) se calculează în funcţie de cea mai bună estimare a rezervei de prime de la începutul anului pentru care se face raportarea şi de experienţa efectivă din anul pentru care se face raportarea. Rata de reziliere folosită de Societate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă pentru data de 31.03.2021 este cea utilizată pentru data de 31.12.2020. Aceasta a fost calculată în funcţie de cea mai bună estimare a rezervei de prime la 31.12.2019 şi de experienţa efectivă în 2020, astfel: pentru fluxurile de numerar din primele viitoare, aşa cum se regăsesc în Best estimate la 31.12.2019, adică poliţe care au fost emise în anul pentru care se face raportarea, dar intră în valabilitate începând cu anul viitor, şi ratele scadente în perioada următoare, pentru poliţele emise şi cu data de început anterioară datei pentru care se face raportarea, au fost extrase primele anulate în cursul anului 2020.
    Astfel, reprezentanţii Societăţii au transmis echipei de control următoarele informaţii:

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│Fluxuri de numerar│Prime │ │
│din primele │anulate │Rata de │
│viitoare la │în 2020 -│reziliere│
│31.12.2019 - lei │lei │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│103.749.415 │8.619.071│8,31% │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


    "Claims Pattern-ul“ a fost determinat de Societate în funcţie de ultima diagonală a triunghiului cumulat de plăţi şi „Ultimate Loss-ul“ estimat prin calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună folosind metoda Mack Chain Ladder. Astfel, Societatea a utilizat în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă la data de 31.03.2021 următorul model de dezvoltare a plăţilor, model utilizat şi în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună:

┌──┬───────────────────────────────────┐
│An│Modelul de dezvoltare / structura │
│ │plăţilor │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │41,97% │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │35,55% │
├──┼───────────────────────────────────┤
│3 │10,16% │
├──┼───────────────────────────────────┤
│4 │12,32% │
└──┴───────────────────────────────────┘


    Cea mai bună estimare ia în considerare valoarea în timp a banilor prin actualizare utilizând ratele de discount publicate de către EIOPA. În cazul în care există obligaţii (daune şi/sau cheltuieli) în diferite valute au fost aplicate rate de actualizare diferite fluxurilor de trezorerie viitoare în valute diferite. Ratele de discount utilizate de Societate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă la data de 31.03.2021 sunt următoarele:

┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Valuta│Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│LEI │1,863% │2,064% │2,235% │2,387% │
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│EURO │-0,615%│-0,595%│-0,545%│-0,488%│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    Echipa de control a reconciliat ratele de discount utilizate de Societate cu cele publicate de către EIOPA (pe website-ul https://www.eiopa.europa.eu) pentru data de 31.03.2021, şi nu au fost identificate diferenţe.

    b) Cea mai bună estimare a rezervei de daune - calcul Societate
    Reprezentanţii Societăţii au prezentat fişierul de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru data de 31.03.2021 („CP BE SII + CR 12 LUNI Mar 2021 - sold redeschis.xlsx“), document transmis în data de 26.05.2021 ca urmare a solicitării de informaţii nr. 1 din data de 7.05.2021, de unde rezultă următoarea situaţie a celei mai bune estimări a rezervei de daună, prezentată pe linii de afaceri, la data de 31.03.2021:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│Linie │ │ │ │ │Cea mai bună │
│de │Denumire │Rezervă de │Rezervă │Impact │estimare - │
│afaceri│ │daună SI │ULAE │actualizare│rezerva de │
│ │ │ │ │ │daună │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│1 │pentru │838.837 │17.546 │-24.668 │831.714 │
│ │cheltuieli│ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │
│5 │asigurări │69.515.632 │1.454.042 │-2.044.283 │68.925.391 │
│ │auto │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│7 │incendiu │17.910.156 │374.623 │-526.693 │17.758.085 │
│ │şi alte │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │de bunuri │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│4 │răspundere│1.474.092.731│30.833.251│-32.558.841│1.472.367.141│
│ │civilă │ │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│8 │răspundere│44.198.060 │924.480 │-103.883 │45.018.658 │
│ │civilă │ │ │ │ │
│ │generală │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│9 │de credite│34.701.368 │725.840 │-746.214 │34.680.995 │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │maritimă, │ │ │ │ │
│6 │de aviaţie│281.150 │5881 │-8.268 │278.763 │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│11 │de │2.220.999 │46.456 │-65.314 │2.202.141 │
│ │asistenţă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Total │1.643.758.934│34.382.119│-36.078.165│1.642.062.888│
└───────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    Ca urmare a solicitării de informaţii nr. 9 din data de 9.08.2021 reprezentanţii Societăţii au retransmis în data de 13.08.2021 fişierul de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru data de 31.03.2021 („CP BE SII Mar 2021 BOOT.xlsx“), de unde rezultă următoarea situaţie a celei mai bune estimări a rezervei de daună, prezentată pe linii de afaceri, la data de 31.03.2021:

┌───────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│Linie │ │ │ │ │Cea mai bună │
│de │Denumire │Rezervă de │Rezervă │Impact │estimare - │
│afaceri│ │daună SI │ULAE │actualizare│rezerva de │
│ │ │ │ │ │daună │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│1 │pentru │39.141 │819 │-1.151 │38.809 │
│ │cheltuieli│ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │
│5 │asigurări │52.447.281 │1.097.027 │-1.542.345 │52.001.963 │
│ │auto │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│7 │incendiu │11.327.963 │236.944 │-333.127 │11.231.780 │
│ │şi alte │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │de bunuri │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│4 │răspundere│1.803.875.601│37.731.242│-30.593.119│1.811.013.724│
│ │civilă │ │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│8 │răspundere│40.958.050 │856.710 │-8.602 │41.806.158 │
│ │civilă │ │ │ │ │
│ │generală │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│9 │de credite│52.131.913 │1.090.431 │-1.186.393 │52.035.951 │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│ │maritimă, │ │ │ │ │
│6 │de aviaţie│235.767 │4.931 │-6.933 │233.765 │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │ │
│11 │de │1.609.855 │33.673 │-47.342 │1.596.186 │
│ │asistenţă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Total │1.962.625.571│41.051.778│-33.719.013│1.969.958.336│
└───────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    b1) Rezerva de daună estimată prin metoda Mack Chain Ladder
    Conform informaţiilor din fişierul de calcul IBNR Mar 2021 v1 Triunghiuri.xlsx, transmis echipei de control în data de 15.06.2021, rezerva de daune la 31.03.2021 pentru evenimente plafonate la percentila 0,99 calculată cu metoda Mack Chain Ladder este următoarea:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Daune plătite│Daune │ │
│An accident │cumulate, │cumulate │Rezerva daune│
│ │plafonate la │finale │la 31.03.2021│
│ │cuantilă │ │ │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │(2)=(1) │ │
│ │(1) │*factori de │(3)=(2)-(1) │
│ │ │dezvoltare │ │
│ │ │cumulativi │ │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│400.349.423 │409.048.104 │8.698.682 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│735.894.981 │787.179.890 │51.284.909 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│888.670.582 │1.013.557.604│124.887.023 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│1.020.515.660│1.316.528.943│296.013.283 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│569.748.422 │1.357.501.786│787.753.364 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2016-30.06.2021│3.615.179.068│4.883.816.327│1.268.637.259│
└─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Conform menţiunilor Societăţii (fişierul de calcul IBNR Mar 2021 v1.xlsx), valoarea totală a rezervei IBNR estimată de Societate pentru data de 31.03.2021, respectiv suma de 334.784.857 lei, a fost împărţită procentual pe segmente de portofoliu, folosind ca ponderi valoarea rezervei de daune avizate în sold în proporţie de 80% şi cuantumul primelor câştigate în proporţie de 20%.

┌──────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬──────┬─────────────┤
│Rezerva de daună la │ │ │
│31.03.2021 pentru │ │ │
│perioada │ │ │
│01.04.2016-31.03.2021│(1) │1.268.637.259│
│(fără acceptări) (a │ │ │
│se vedere tabelul de │ │ │
│mai sus) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────────┤
│Ajustare rezerva RCA │(2) = │ │
│RO pentru daune mari │(1) * │306.164.500 │
│la 24,13% din daunele│24,13%│ │
│plafonate │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────────┤
│RBNS la 31.03.2021 │ │ │
│pentru perioada până │(3) │62.470.152 │
│la 01.04.2016 (fără │ │ │
│acceptări) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────────┤
│RBNS la 31.03.2021 │(4) │6.498.671 │
│pentru acceptări │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────────┤
│Diferenţă de │(5) │-11.648 │
│reconciliere │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────────┤
│ │(6) = │ │
│ │(1) + │ │
│Rezervă de daună SI │(2) + │1.643.758.934│
│ │(3) + │ │
│ │(4) + │ │
│ │(5) │ │
└─────────────────────┴──────┴─────────────┘


    Daunele cumulate finale au fost calculate pe baza următorilor factori de dezvoltare:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│1 │1,8469 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2 │1,1311 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│3 │1,0662 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│4 │1,0469 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│5 - tail factor │1,0217 │
└──────────────────────────┴───────────┘


    b1.1) Aspecte privind procedura de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună
    Politica Societăţii de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice - Solvency II, în secţiunea 3.2.1, descrie metoda de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, după cum urmează:
    "Pentru calcularea celei mai bune estimări - rezerva de daune, societatea poate utiliza orice metodă consacrată ce va avea la bază fie date din evidenţele proprii (volumul despăgubirilor plătite şi estimate a se mai plăti, pentru evenimente întâmplate în perioadele anterioare, dar avizate după data calculului), fie date statistice publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    Metoda utilizată în calcul rezervei este «Mack Chain Ladder», aplicată la nivelul întregului portofoliu modelat. Aceasta defineşte triunghiul pentru suma daunelor plătite la sfârşit de perioadă (an) din istoricul de daune.
    În calculul rezervelor tehnice societatea nu deduce valoarea regreselor/recuperărilor, astfel că rezultatul obţinut este mai prudent.
    Metoda se bazează pe calculul factorilor de dezvoltare şi aplicarea acestora asupra daunelor cumulate, pe baza cărora au fost determinaţi. Metoda aceasta se aplică dezvoltării daunelor plătite, dar neajustate cu inflaţia, folosind evidenţa daunelor, bazată pe perioada de origine a evenimentelor. Ipoteza de bază în cazul acestei metode presupune că evoluţia dezvoltării daunelor este stabilă.
    Principalele etape în estimarea rezervei de daune neavizate prin această metodă sunt:
    • se calculează daunele cumulate pentru fiecare perioadă de origine a evenimentelor, aşa cum apar la sfârşitul fiecărei perioade de dezvoltare;
    • se calculează factorii de dezvoltare, care se determină ca indici de modificare sub formă de coeficienţi;
    • pe baza factorilor de dezvoltare se estimează daunele nelichidate cumulate pentru fiecare perioadă de origine;
    • se completează triunghiul run-off cu valorile obţinute în etapa anterioară;
    • rezerva care trebuie constituită şi menţinută la data raportării se calculează ca suma diferenţelor între daunele cumulate la sfârşitul ultimei perioade de dezvoltare şi ultima menţiune din triunghiul de dezvoltare pentru acea perioada de origine. Suma se face pentru toate valorile corespunzătoare perioadelor de origine pentru care s-a făcut o estimare.
    Pentru a îndeplini criteriul principal al aplicării metodei Chain Ladder, acela de asigurare a independenţei factorilor de dezvoltare, societatea foloseşte limitarea la nivelul unei cuantile care împiedică introducerea în model a valorilor aberante, care ar denatura dezvoltarea daunelor. Această plafonare este necesară pentru a fi satisfăcută una din condiţiile de aplicare a metodei Chain Ladder, anume asigurarea independenţei elementelor din triunghi.
    Evenimentele ce depăşesc nivelul cuantilei pentru o perioadă de dezvoltare data şi nu în agregat, vor fi plafonate la nivelul cuantilei alese.
    Software-ul statistic folosit pentru calcul este «R». Acesta are pachetul «Chain Ladder» implementat şi documentat la adresa https://cran.r-project.org/web/packages/ChainLadder/vignettes/ChainLadder.pdf.
    Acesta permite definirea parametrilor specifici, precum alpha, un factor de ponderare printr-o regresie lineară a factorilor de dezvoltare, folosirea unui tail factor definit numeric sau prin extrapolare lineară. Parametrizarea este realizată cât mai consistent, dar raportat la portofoliul modelat. Astfel, tail factor-ul este cel determinat prin extrapolare liniară, iar factorul alpha este stabilit la 2, pentru a asigura uniformitatea factorilor de dezvoltare şi a elimina situaţiile anormale. La final, se obţine valoarea celei mai bune estimări - rezerva de daună, pentru întreg portofoliul modelat. Această metodă asigură celui mai bun estimator «unbiased» al rezervei de daună neavizată. Metoda Chain Ladder nu este una aditivă, astfel că pentru împărţirea rezultatului pe clase de asigurare, este necesară utilizarea unui metode aditive.
    Metoda folosită este împărţirea procentuală, folosită ca şi ponderi valoarea rezervei avizate în sold în proporţie de 80% şi cuantumul primelor câştigate pe ultimele 12 luni în proporţie de 20%.
    Cheltuielile ULAE se determină ca procent în funcţie de cuantumul acestora raportat la volumul de plăţi înregistrate în exerciţiul financiar. Procentul determinat este aplicat asupra rezultatului celei mai bune estimări a rezervei de daună sub formă de majorare.
    Cea mai bună estimare este apoi actualizată la intervale de timp de jumătate de an pe baza modelelor de dezvoltare a plăţilor şi a curbei de randament relevante."

    Echipa de control a constatat că deşi, pe de o parte, în Politica de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice - Solvency II (politica) se regăsesc prevederi care descriu faptul că legislaţia aplicabilă în vigoare permite utilizarea unei varietăţi de metode pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună, iar în anexa I la politică chiar sunt menţionate pe scurt câteva dintre metodele consacrate, pe de altă parte, prin această politică a Societăţii se impune utilizarea metodei Mack Chain Ladder, aşa cum este prezentată în paragrafele de mai sus.
    În privinţa alocării rezervei de daună neavizată totală în funcţie de RBNS şi prime câştigate, echipa de control a atras atenţia că aceasta este în contradicţie cu una dintre ipotezele metodei Chain Ladder potrivit căreia daunele ce urmează să se dezvolte sunt proporţionale doar cu ultima diagonală din triunghi, şi nu cu primele câştigate. Implicit, metoda Chain Ladder presupune şi un mix stabil de daune, asigurat de un mix stabil de expuneri. Astfel alocarea rezervei de daună neavizată în funcţie de RBNS şi prime câştigate ar putea fi corectă doar prin coincidenţă.

    b1.2) Nivelul cuantilei utilizat în plafonarea evenimentelor, luat în considerare de Societate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună
    Nivelul cuantilei utilizate de Societate pentru plafonarea evenimentelor, în cadrul calculului celei mai bune estimări a rezervei de daune, efectuat de Societate pentru data de 31.03.2021, este de 0,99, iar valoarea numerică aferentă este de 54.033 lei. Prin aplicarea plafonării la nivelul cuantilei de 0,99 pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună, valoarea daunelor s-a diminuat de la 4.160.282.125 lei la 3.615.179.068 lei, reprezentând o diminuare de 13,1%.
    În ciuda faptului că Societatea estimează o rezervă de daună suplimentară pentru daune mari aferente liniei de afaceri RCA România, metoda utilizată nu este prevăzută în Procedura de constituire a rezervelor valabilă la 31.03.2021 şi diferă de metoda prevăzută în Politica de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice - Solvency II, cod 823-01-01, Rev.3, aprobată prin Decizia Directoratului nr. 19.2/27.05.2021, valabilă de la 27.05.2021 (metodă care se păstrează şi în revizia 4 valabilă începând cu 23.06.2021).
    Rezerva de daună suplimentară pentru daune mari este calculată doar pentru produsul RCA România prin aplicarea unui procent de 24,13% la rezerva de daună totală calculată pentru întreg portofoliul prin metoda Mack Chain Ladder aplicată la triunghiul plafonat la percentila 0,99. Procentul de 24,13% este calculat ca procent din daunele plătite pentru întreg portofoliul, în anul 2020, pentru anii de accident 2015-2019, ce depăşeşte plăţile estimate la 31.12.2019 cu metoda Mack Chain Ladder aplicată la triunghiul plafonat la percentila 0,99. Conform raportului preliminar al funcţiei actuariale pus la dispoziţia echipei de control în data de 11.08.2021, „Datorită rezultatelor obţinute prin backtest-ul pe clase societatea a ales să înregistreze întreaga valoare a ajustării pe clasa NL1 (MTPL)“.
    În opinia echipei de control, estimarea rezervei pentru daunele care depăşesc percentila prin aplicarea procentului de 24,13% la rezerva de daune la 31.03.2021 pentru perioada 1.04.2016-30.06.2021 (fără acceptări) se bazează pe un set de ipoteze nedocumentate:
    (i) daunele estimate la data de 31.12.2019 pentru a fi plătite în anul 2020 reprezintă doar 75,87% din daunele efectiv plătite în anul 2020 (prima diagonală estimată şi dezvoltată a triunghiului de daune), exclusiv datorită faptului că daunele estimate la 31.12.2019 nu conţin şi estimarea pentru daunele care se situează peste percentila de 0,99;
    (ii) daunele mari se dezvoltă proporţional cu daunele mici;
    (iii) întreg triunghiul de daune ce urmează a se dezvolta va prezenta aceeaşi subadecvare ca cea identificată pentru prima diagonală dezvoltată;

    Echipa de control a efectuat un test de validare de tip back test a rezervelor de daună. Testul a constat în compararea rezervelor de daună la data de raportare 31.12.X (unde X reprezintă anii 2016, 2017, 2018 şi 2019) cu daunele plătite ulterior până la data de 31.03.2021 şi cu rezerva de daună avizată la 31.03.2021 pentru evenimentele întâmplate înainte de 31.12.X. În acest test nu a fost luată în considerare şi rezerva de daună neavizată pentru evenimentele întâmplate înainte de 31.12.X, deoarece aceasta nu era uşor identificabilă din calculul acestei rezerve la 31.03.2021. Ca urmare, rezultatele testului arată o deficienţă a rezervelor de daună mai mică decât cea existentă în fapt.
    Deoarece Societatea a modificat pentru 31.03.2021 calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună prin adăugarea la rezerva RCA a unei rezerve suplimentare pentru daunele mari de 24,13% din rezerva întregului portofoliu, a fost efectuat testul run-off ca şi cum această rezervă suplimentară ar fi fost creată la datele de raportare cuprinse în perioada 31.12.2016-31.12.2019.
    Rezultatele testelor de validare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │2016 │2017 │2018 │2019 │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│IBNR │ │ │ │ │
│constituit │105.547.117 │166.352.973 │161.114.401 │229.634.906 │
│31.12.X (A)│ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│RBNS │ │ │ │ │
│constituit │174.265.870 │374.330.813 │438.661.657 │597.259.089 │
│31.12.X (B)│ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Plătit până│ │ │ │ │
│la plafon │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │
│01.01.X+1 │268.627.888 │469.374.853 │609.744.806 │651.028.085 │
│până la │ │ │ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │ │
│(C) │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Plătit │ │ │ │ │
│peste │ │ │ │ │
│plafon după│ │ │ │ │
│01.01.X+1 │268.579.914 │346.036.741 │332.289.703 │272.041.798 │
│până la │ │ │ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │ │
│(D) │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│RBNS │ │ │ │ │
│31.03.2021 │24.668.906 │62.125.937 │129.327.760 │260.464.087 │
│plafonat │ │ │ │ │
│(E) │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│RBNS │ │ │ │ │
│31.03.2021 │13.040.361 │32.253.576 │46.421.365 │62.506.835 │
│peste │ │ │ │ │
│plafon (F) │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Run-off (G)│ │ │ │ │
│= (A) + (B)│-295.104.083│-369.107.320│-518.007.576│-419.146.811 │
│- (C) - (D)│ │ │ │ │
│- (E) - (F)│ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│BE întreg │ │ │ │ │
│portofoliul│384.991.886 │693.638.925 │748.385.386 │1.028.146.030│
│(H) │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Încărcare │ │ │ │ │
│daune mari │ │ │ │ │
│@ 24,13% │92.898.542 │167.375.073 │180.585.394 │248.091.637 │
│(I) = (H) *│ │ │ │ │
│24,13% │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Run-off(J) │-202.205.541│-201.732.248│-337.422.183│-171.055.174 │
│= (G) + (I)│ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘


    Se observă că plăţile reprezentând excedent faţă de plafon (D) au o contribuţie semnificativă la rezultatul negativ al testului de run-off, deoarece depăşesc încărcarea creată de Societate pentru aceste plăţi (I).
    Suplimentar, a fost efectuat un test de validare constând în determinarea limitei de dezvoltare nefavorabilă a rezervelor cu un grad de încredere de 95%, utilizând metodologia propusă de Thomas Mack în articolul „Measuring the Variability of Chain Ladder Reserve Estimates“.

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │2016 │2017 │2018 │2019 │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│rezerve de │ │ │ │ │
│daună │384.992│705.175 │768.792 │1.062.622│
│(avizată şi│ │ │ │ │
│neavizată) │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│IBNR │ │ │ │ │
│suplimentar│92.899 │167.375 │180.585 │248.092 │
│@24,13% │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │
│daună │ │ │ │ │
│avizată la │ │ │ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │ │
│pentru │106.152│168.909 │261.145 │440.045 │
│daune │ │ │ │ │
│întâmplate │ │ │ │ │
│până la │ │ │ │ │
│31.12.XX │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plăţi până │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │ │
│pentru │811.795│1.047.009│1.144.129│1.087.257│
│daune │ │ │ │ │
│întâmplate │ │ │ │ │
│până la │ │ │ │ │
│31.12.XX │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Daune │ │ │ │ │
│dezvoltate │917.947│1.215.918│1.405.274│1.527.302│
│până la │ │ │ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Limita │ │ │ │ │
│superioară │497.799│766.422 │843.121 │1.049.876│
│- încredere│ │ │ │ │
│95% │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Limita │ │ │ │ │
│superioară │ │ │ │ │
│- încredere│590.697│933.797 │1.023.707│1.297.968│
│95% + IBNR │ │ │ │ │
│suplimentar│ │ │ │ │
│@ 24,13%* │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dezvoltare │ │ │ │ │
│ulterioară │Nu │Nu │Nu │Nu │
│în interval│ │ │ │ │
│(Da/Nu) │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    * În construcţia limitei de dezvoltare nu am ţinut cont de variabilitatea rezervelor produsă de riscul de parametru introdus de coeficientul (24,13%) utilizat pentru suplimentarea rezervei. Doar prin coincidenţă, impactul asupra rezultatului ar putea fi anulat de faptul că în dezvoltarea daunelor până la 31.03.2021 nu am luat în calcul rezerva de daună neavizată rămasă.

    Rezultatele testului arată că există 2,5% şanse ca rezerva să fi fost estimată corect într-unul dintre cei 4 ani şi şanse de sub 0,001% ca rezerva să fi fost estimată corect în toţi cei 4 ani.

    b1.3) Grupe de risc omogene utilizate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună
    Conform fişierului de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru data de 31.03.2021 CP BE SII + CR 12 LUNI Mar 2021 - sold redeschis.xlsx, transmis de reprezentanţii Societăţii, metoda utilizată în calculul rezervei de daună este „Mack Chain Ladder“, aplicată la nivelul întregului portofoliu modelat. Această metodă aplicată la nivelul întregului portofoliu nu permite determinarea celei mai bune estimări a rezervei tehnice de daună pe grupuri de risc omogene şi/sau linii de afaceri la data de raportare.
    Ca urmare, calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru data de 31.03.2021 nu a fost efectuat de Societate la nivel de grupe de risc omogene şi/sau linii de afaceri, contrar prevederilor art. 57 din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora în vederea calculării rezervelor tehnice, societăţile segmentează obligaţiile de asigurare şi reasigurare în grupe de riscuri omogene şi, cel puţin, pe linii de afaceri, faptă reţinută şi sancţionată prin deciziile autorităţii redate în continuare.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 455/6.04.2020, A.S.F. a impus Societăţii prezentarea ediţiei revizuite a politicii de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice sub regim Solvabilitate II, document care să conţină următoarele:
    - descrierea noii metode de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, astfel încât să se respecte prevederile legale în vigoare, în sensul segmentării obligaţiilor de asigurare cel puţin la nivelul liniilor de afaceri în vederea calculării rezervelor tehnice;
    – calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună trebuie să aibă în vedere şi constituirea rezervei de daună neavizată pentru valoarea daunelor mari care excedează nivelul cuantilei alese pentru plafonare; în cazul în care entitatea decide să utilizeze în continuare o metodă de calcul al celei mai bune estimări care necesită eliminarea valorilor extreme ale daunelor, aceasta trebuie să stabilească un prag atribuit daunelor mari pentru fiecare linie de afaceri/grupă omogenă de risc şi să elimine din istoric daunele plătite care se situează peste acest prag, constituind ulterior IBNR pe baza acestora.

    Societatea nu a îndeplinit în totalitate măsurile impuse, cu toate acestea după preluarea conducerii de către administratorul temporar F.G.A., Societatea a realizat anumite măsuri de remediere, detaliate în cele ce urmează.


    b2) Rezerva de daună estimată prin metoda Bootstrap Chain Ladder
    Pentru a asigura conformitatea cu cerinţele exprimate prin Decizia A.S.F. nr. 455/6.04.2020, respectiv:
    • segmentarea obligaţiilor de asigurare cel puţin la nivelul liniilor de afaceri în vederea calculării rezervelor tehnice;
    • calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună trebuie să aibă în vedere şi constituirea rezervei de daună neavizată pentru valoarea daunelor mari care excedează nivelul cuantilei alese pentru plafonare; în cazul în care entitatea decide să utilizeze în continuare o metodă de calcul al celei mai bune estimări care necesită eliminarea valorilor extreme ale daunelor, aceasta trebuie să stabilească un prag atribuit daunelor mari pentru fiecare linie de afaceri/grupă omogenă de risc şi să elimine din istoric daunele plătite care se situează peste acest prag, constituind ulterior IBNR pe baza acestora,
    funcţia actuarială a considerat oportună tranziţia de la metoda Mack Chain Ladder la metoda Bootstrap Chain Ladder aplicată la nivelul fiecărei clase de asigurare conform Directivei SII.

    Reprezentanţii Societăţii au transmis la A.S.F. în data de 9.07.2021 Politica de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice - Solvency II, cod 823-01-01, Rev.4, aprobată prin Decizia Directoratului nr. 22.1/23.06.2021, valabilă începând cu data de 23.06.2021. Această politică, în secţiunea 3.2.1, descrie metoda de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, Bootstrap Chain Ladder, după cum urmează:
    "Metoda utilizează o abordare de tip similare/bootstrapping în două etape. În prima etapă, metoda obişnuită Chain Ladder este aplicată triunghiului de plăţi cumulat. De aici sunt calculate valorile reziduale Pearson care apoi sunt «bootstrappate» de R ori pentru a previziona plăţile incrementale viitoare prin metoda Chain-Ladder. În pasul doi, eroarea de proces este simulată cu valoarea bootstrap ca medie şi folosind procesul distribuţiei asumate. Setul de rezultate obţinute astfel formează distribuţie predictivă. Valoarea estimată ca şi cea mai bună estimare o reprezintă media. Numărul de simulări «bootstrap» utilizat este 999, pentru a asigura stabilitatea metodei.
    Metoda se bazează pe calculul factorilor de dezvoltare şi aplicarea acestora asupra daunelor cumulate, pe baza cărora au fost determinaţi. Metoda aceasta se aplică dezvoltării daunelor plătite, dar neajustate cu inflaţia, folosind evidenţa daunelor, bazate pe perioada de origine a evenimentelor. Ipoteza de bază în cazul acestei metode presupune că evoluţia dezvoltării daunelor este stabilă."

    Deşi procedura a intrat în vigoare începând cu data de 23.06.2021, Societatea a aplicat metoda Bootstrap Chain Ladder şi pentru a reestima rezervele tehnice sub regimul Solvabilitate II la data de 31.03.2021, rezultatele fiind transmise la A.S.F. printr-o raportare rectificativă în data de 4.08.2021. Societatea a pus la dispoziţia echipei de control fişierele de lucru în datele de 13.08.2021 şi 18.08.2021 ca urmare a solicitării de informaţii nr. 9 din data de 10.08.2021.
    În urma analizei fişierelor de lucru transmise, echipa de control a constatat că metoda Bootstrap Chain Ladder este aplicată separat la triunghiuri de daune plătite construite pe 5 ani pentru clasele de asigurări 3, 8 şi 9, 10, 13, 15 şi 18. Din aceste triunghiuri nu au fost eliminate plăţile de daune. De asemenea s-au reconciliat triunghiurile de daună folosite de societate cu bazele de date de plăţi şi nu s-au obţinut diferenţe semnificative. Pentru clasele de asigurare 3 şi 10 s-a recalculat rezerva de daună neavizată utilizând funcţia BootChainLadder din pachetul R ChainLadder, iar diferenţele obţinute sunt nesemnificative.
    Totodată s-a efectuat un calcul alternativ al rezervei de daună prin aplicarea metodei Mack Chain Ladder la triunghiul de daune aferent clasei 10 utilizat în calculul rezervei de daună cu metoda Bootstrap Chain Ladder. Astfel s-a obţinut o rezervă de daună de 1.778.737.891 lei, cu doar 3.431.412 lei mai mare decât rezultatul obţinut de Societate prin metoda Bootstrap Chain Ladder.
    Se concluzionează că diferenţele obţinute de Societate la 31.03.2021 în estimarea rezervei de daună faţă de metoda iniţială se datorează în principal:
    • construirii triunghiului de daune plătite la nivel de linie de afaceri; şi
    • construirii triunghiului de daune plătite fără a elimina daunele mari.

    În urma analizei metodei aplicate de Societate s-au constatat următoarele:
    (i) Societatea nu estimează o rezervă de daună avizată pentru clasele 1, 2 şi 7;
    (ii) Societatea nu utilizează un factor coadă pentru a estima plăţile de daune ce vor fi efectuate după al cincilea an de dezvoltare a daunelor presupunând implicit că valoarea lor este 0 lei. Contrar acestei ipoteze, în soldul rezervei de daună avizată la 31.03.2021 există dosare de daună aferente anului de accident 1.04.2016-31.03.2017 în sumă de 30.624.394 lei, din care 30.235.143 lei aferentă clasei 10 de asigurare, ceea ce reprezintă o adiţie de 6,18% la cei 489.370.744 lei deja plătiţi de Societate în perioada 1.04.2016-31.03.2021. Dacă acest factor coadă ar fi aplicat şi la anii de accident ulteriori pentru estimarea daunelor finale, rezerva de daună aferentă clasei 10 de asigurare ar fi trebuit crescută cu suma de 351 milioane lei;
    (iii) În fiecare din anii 1.04.2017-31.03.2018, 1.04.2018-31.03.2019, 1.04.2019-31.03.2020 Societatea a plătit aproximativ 69% din daunele dezvoltate (daune plătite plus rezerva de daună avizată la sfârşitul anului) în anul respectiv. În schimb, în perioada 1.04.2020-31.03.2021 a plătit doar 54%. Astfel, se constată o scădere a ritmului de plată cu aproximativ 21% (69%/54% –1). Prin utilizarea unei metode bazate pe triunghiuri în estimarea daunelor finale, Societatea presupune implicit că istoricul de plată a daunelor este relevant pentru estimarea dezvoltării viitoare a daunelor plătite. Totuşi, având în vedere că ritmul plăţilor a scăzut în ultimul an de accident, dezvoltarea plăţilor din perioada 1.04.2016-31.03.2020 nu este neapărat relevantă pentru estimarea dezvoltării plăţilor aferente anului de accident 1.04.2020-31.03.2021. În cazul în care pentru acest an de eveniment este folosită o metodă de tip Chain Ladder pentru estimarea daunelor finale, rezultatele obţinute trebuie ajustate în baza raţionamentului calificat. Dacă daunele plătite în anul 1.04.2020-31.03.2021 aferente aceluiaşi an de accident ar fi fost cu 21% mai mari decât cele efectuate de fapt, valoarea daunelor finale şi implicit a rezervei de daune pentru acest an de accident ar fi fost cu 317 milioane mai mare;
    (iv) Societatea a estimat rezerva de daună avizată la nivel de linie de afaceri sub regimul Solvabilitate II, ţinând cont de criterii precum: legislaţia aplicabilă, strategia de vânzare şi subscriere, zona geografică, moneda predominantă de plată şi procesul de constatare şi lichidare a daunelor, Societatea ar putea împărţi mai departe portofoliul în grupe de risc omogene precum RCA România şi Grecia, daune RCA mari şi mici, daune RCA Carte verde, daune materiale şi daune morale, garanţii Italia şi garanţii România;
    (v) Societatea utilizează metoda Bootstrap Chain Ladder şi pentru estimarea rezervei de daună neavizată aferentă clasei de afaceri 15 Garanţii. Triunghiul de daune plătite cumulate utilizat este următorul:

┌─────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │0 │1 │2 │3 │
├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│0│206.348 │665.493 │1.410.373│2.838.970│
├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1│5.031 │416.224 │536.010 │589.204 │
├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2│497.053 │969.304 │997.289 │ │
├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3│1.571.351│4.791.749│ │ │
├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4│2.596.812│ │ │ │
└─┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Factorii de dezvoltare calculaţi, aferenţi acestui triunghi, sunt următorii:

┌──┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │0-1 │1-2 │2-3 │3-4 │
├──┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│0 │3,23 │2,12 │2,01 │1,34 │
├──┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│1 │82,73 │1,29 │1,10 │ │
├──┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │1,95 │1,03 │ │ │
├──┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │3,05 │ │ │ │
└──┴─────────┴────────┴────────┴────────┘


    Aşa cum rezultă din triunghiul de mai sus, Societatea nu are un istoric de plăţi destul de stabil pentru a putea fi utilizat în estimarea rezervei de daună neavizate. Având în vedere şi faptul că în urma verificării documentaţiei unor dosare de daună aflate în soldul rezervei de daună avizată la 31.03.2021 a rezultat o subadecvare a acestei rezerve, respectiv faptul că necesarul de rezervă de daună potrivit documentelor aflate la dosarul de daună este mai mare decât rezerva de daună avizată constituită şi menţinută aferentă acestor dosare (a se vedea descrierile de la lit. b6 de mai jos), s-a considerat că Societatea trebuie să îşi modifice metoda de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru linia de afaceri de garanţii.

    b3) Estimări alternative ale rezervei de daună
    Având în vedere aspectele constatate pe perioada derulării controlului periodic, cu privire la calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună efectuat de Societate pentru data de 31.03.2021 şi precizate la punctele (ii)-(v) mai sus, s-au efectuat calcule alternative ale celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru linia de afaceri - Asigurarea de răspundere civilă auto.
    Astfel, a fost segmentat portofoliul de daune aferente asigurărilor de răspundere civilă auto în grupele de risc omogene RCA România, RCA Grecia şi CMR. S-a considerat că pentru produsele RCA România şi RCA Grecia legislaţia aplicabilă, strategia de vânzare şi subscrierea, zona geografică, moneda predominantă de plată şi procesul de constare şi lichidare a daunelor sunt diferite.
    Datele utilizate în calculul celei mai bune estimări sunt cele furnizate echipei de control în data de 26.05.2021, în fişierul Plăţi Baza.xlsx, şi utilizate şi de Societate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru data de referinţă 31.03.2021.
    Pentru a putea compara rezultatele cu cele ale Societăţii, s-a alocat rezerva IBNR pe an de accident proporţional cu nivelul rezervei RBNS.
    Înainte de efectuarea unor estimări alternative au fost efectuate teste minime privind calitatea datelor din baza de date de plăţi RCA, Plăţi Baza.xlsx:
    (i) au fost reconciliate bazele de date de plăţi cu balanţa de verificare prezentată de Societate pentru data de 31.03.2021;
    (ii) s-au analizat verificările efectuate de Societate: data plăţii este după data evenimentului, data avizării este după data evenimentului, evenimentul este în termenul de valabilitate a poliţei.

    Ca urmare a testelor efectuate nu au fost identificate probleme semnificative privind calitatea datelor care să conducă la denaturarea celei mai bune estimări a rezervei de daună.
    Detaliat, calculele alternative se prezintă în cele ce urmează:
    b3.1) Estimarea rezervei de daună pentru produsul RCA România, la data de 31.03.2021 - utilizând o estimare separată pentru daune mici (Mack Chain Ladder) şi pentru daune mari (frecvenţă - severitate - daune plătite)
    Echipa de control a efectuat o primă estimare a rezervei de daune pentru data de 31.03.2021, păstrând, în măsura în care a fost posibil, metodologia utilizată de Societate, scopul fiind acela de a estima inclusiv o rezervă pentru excedentul de daune faţă de plafon. Deoarece excedentul de daune pe eveniment peste plafon la nivel de an de dezvoltare este reprezentat de daune eterogene, fiind format din plăţi pe dosare de daună mari şi mici şi existând una sau mai multe plăţi mici sau mari pe dosar, a fost nevoie să separăm plăţile la nivel de dosar de daună.
    Pentru acest lucru daunele plătite pentru dosare de daună care ar fi trebuit plafonate la nivel de an de dezvoltare la nivelul percentilei au fost eliminate complet din triunghiul de daune mici. S-au eliminat complet evenimentele cu daune mai mari de 500.000 EUR. Pentru daunele mai mari de 500.000 EUR s-a considerat cea mai bună estimare a rezervei de daună ca fiind egală cu nivelul rezervei RBNS la 31.03.2021, adică 0 lei.
    S-a calculat percentila 0,99 ca având valoarea de 60.548 lei.
    Triunghiul cumulat de daune plătite, la nivel de dosar de daună şi an de dezvoltare cu plăţi sub 60.548 lei, obţinut este următorul:

┌───────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim.│0 │1 │2 │3 │4 │
│/ Per. │ │ │ │ │ │
│plată │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │137.770.962│268.619.197│300.027.212│317.527.974│328.743.629│
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2 │324.334.858│549.068.504│609.295.754│640.426.841│ │
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3 │367.351.932│681.752.934│767.215.829│ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4 │439.904.560│829.888.178│ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5 │449.286.432│ │ │ │ │
└───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Pentru construcţia acestui triunghi s-au avut în vedere paşii următori:
    1. din baza de date Plăţi Baza.xlsx s-au selectat daunele plătite aferente produsului RCA RO cu eveniment în perioada 1.04.2016-31.03.2021;
    2. s-a creat câmpul Claim UID prin concatenarea seriei poliţei, numărului poliţei şi a datei evenimentului;
    3. s-a creat un tabel pivot la nivel de dosar de daună, eveniment, perioadă eveniment şi perioadă plată;
    4. din tabelul pivot determinat la pasul 3 s-au eliminat liniile cu valori negative;
    5. s-au identificat evenimentele cu daune întâmplate la 31.03.2021 peste 500,000 EUR şi data eveniment după 31.03.2016. S-au eliminat aceste evenimente din tabelul pivot;
    6. s-a construit triunghiul de mai sus utilizând acest tabel pivot.

    S-a utilizat metoda Mack Chain Ladder pentru calculul factorilor de dezvoltare. Tabelul de mai jos prezintă cea mai bună estimare pentru daune mici, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────────────┬────┬─────────────┬───────────┤
│ │Ultima │ │Daune finale │Cea mai │
│Perioada │diagonală │CDF │sub 60.548 │bună │
│ │ │ │lei │estimare │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│328.743.629 │1,01│333.286.701 │4.543.072 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│640.426.841 │1,05│672.210.988 │31.784.147 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│767.215.829 │1,10│847.575.153 │80.359.324 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│829.888.178 │1,24│1.025.910.679│196.022.501│
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│449.286.432 │2,27│1.019.195.250│569.908.819│
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│Total │3.015.560.909│ │3.898.178.771│882.617.862│
└─────────────────────┴─────────────┴────┴─────────────┴───────────┘


    Pentru daunele plătite eliminate din triunghiul de daune mici s-a aplicat metoda frecvenţă - severitate. Frecvenţa reprezintă numărul de plăţi pe dosar de daune (nu pe eveniment) închise la 31.03.2021 (care nu se află în RBNS la 31.03.2021) şi nu include plăţile egale cu 0 lei. Triunghiul cumulativ al daunelor plătite peste pragul de 60.548 lei este următorul:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim.│0 │1 │2 │3 │4 │
│/ Per. │ │ │ │ │ │
│plată │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │5.503.924 │29.412.650 │55.924.880 │87.816.821 │112.792.015│
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2 │17.405.478│71.304.368 │127.226.381│187.341.869│ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3 │17.670.362│83.560.404 │142.167.381│ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4 │24.880.047│120.107.809│ │ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5 │31.487.983│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Triunghiul cumulativ al numărului de plăţi pe dosar de daună (mai multe plăţi pe acelaşi dosar de daună într-un an de dezvoltare se numără o singură dată) este următorul:

┌──────────┬───┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim./ │0 │1 │2 │3 │4 │
│Per. plată│ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1 │69 │374 │647 │950 │1.199│
├──────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 │218│819 │1.493│2.052│ │
├──────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3 │260│966 │1.554│ │ │
├──────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4 │365│1.265│ │ │ │
├──────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 │374│ │ │ │ │
└──────────┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    Triunghiul cumulativ al plăţilor medii pe dosar de daună este următorul:

┌───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim.│0 │1 │2 │3 │4 │
│/ Per. │ │ │ │ │ │
│plată │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│3 │79.767│78.389 │97.114│105.254│100.302│
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│4 │79.842│89.682 │82.970│107.541│ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│5 │67.963│93.329 │99.672│ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│6 │68.165│105.809│ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│7 │84.192│ │ │ │ │
└───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘


    S-a utilizat metoda Mack Chain Ladder (alpha = 2) pentru a determina factorii de dezvoltare pentru frecvenţă şi pentru severitate.
    Tabelul de mai jos prezintă cea mai bună estimare pentru daune mari pentru data de 31.03.2021, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬─────────┬────┬─────────┬──────────┬────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cea mai │
│ │Ult. │ │Frecventa│Ult. Diag.│CD │Severitate│ │Ultima │bună │
│Perioada │Diag. │CDF │finala │severitate│F │finală │Daune finale │diagonală │estimare │
│ │frecvenţă│ │ │ │ │ │ │ │echipa de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │control │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2016│1.199 │1,00│1.199 │94.072 │1,00│94.072 │112.792.015 │112.792.015│ │
│31.03.2017│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2017│2.052 │1,26│2.590 │91.297 │1,02│92.910 │240.622.149 │187.341.869│53.280.280 │
│31.03.2018│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2018│1.554 │1,75│2.725 │91.485 │1,09│99.654 │271.534.788 │142.167.381│129.367.407│
│31.03.2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2019│1.265 │2,98│3.773 │94.947 │1,13│107.724 │406.392.877 │120.107.809│286.285.068│
│31.03.2020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2020│374 │10,8│4.042 │84.192 │1,32│111.032 │448.778.631 │31.487.983 │417.290.648│
│31.03.2021│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│Total │6.444 │ │14.328 │ │ │103.302 │1.480.120.460│593.897.057│886.223.403│
└──────────┴─────────┴────┴─────────┴──────────┴────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă rezultatele celei mai bune estimări pentru data de 31.03.2021 obţinute de echipa de control în cadrul acţiunii de control desfăşurate, comparativ cu cele obţinute de Societate, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │Cea mai │Cea mai │ │ │ │
│ │bună │bună │Cea mai bună │ │ │
│ │estimare │estimare │estimare │Cea mai bună │ │
│Perioada │echipa de │echipa de │echipa de │estimare │Diferenţa │
│ │control │control │control │societate │ │
│ │(daune │(daune │ │ │ │
│ │mici) │mari) │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│4.543.072 │- │4.543.072 │53.854.565 │-49.311.493│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│31.784.147 │53.280.280 │85.064.427 │124.104.924 │-39.040.497│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│80.359.324 │129.367.407│209.726.731 │204.986.829 │4.739.902 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│196.022.501│286.285.068│482.307.569 │349.050.602 │133.256.967│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│569.908.819│417.290.648│987.199.467 │877.082.284 │110.117.183│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │882.617.862│886.223.403│1.768.841.266│1.609.079.205│159.762.061│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘    b3.2) Estimarea rezervei de daună pentru produsul RCA România, la data de 31.03.2021 - utilizând o estimare separată pentru daune mici (Mack Chain Ladder) şi pentru daune mari (frecvenţă - severitate - daune întâmplate)
    Pentru estimarea daunelor mari s-a utilizat o metodă de tip frecvenţă severitate aplicată după cum urmează: pentru frecvenţă s-a utilizat un triunghi construit pe număr de daune întâmplate şi pentru severitate un triunghi construit pe daune plătite. Metoda constă în estimarea unei rezerve pentru daune mari în baza istoricului de daune întâmplate. În acest scop, a fost necesară separarea daunelor în mici şi mari la nivel de dosar de daună. S-a calculat percentila 0,99 a daunelor întâmplate la nivel de dosar de daună în perioada 1.04.2016-31.03.2021 la nivelul de 68.604 lei.
    S-a construit triunghiul de număr de daune mari în felul următor:
    - la dosarele de daună aflate în RBNS la 31.03.2017, 31.03.2018, 31.03.2019 şi 31.03.2021 s-au adunat plăţile efectuate până la data respectivă a raportării;
    – dintre aceste dosare, au fost selectate cele peste 68.604 lei şi s-a construit triunghiul de Număr de dosare de daună peste percentilă în RBNS;
    – cu plăţile care nu aveau RBNS la cele 5 date de raportare, dar care depăşeau la 31.03.2021 valoarea percentilei de 68.604 lei, s-a construit triunghiul de Număr plăţi peste percentile.

    S-a obţinut următorul triunghi de număr de daune întâmplate:

┌──┬─────┬────────┬────────┬────────┬─────┐
│ │0 │1 │2 │3 │4 │
├──┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│1 │93 │374 │506 │588 │695 │
├──┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│2 │391 │879 │1.083 │1.268 │ │
├──┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│3 │385 │941 │1.203 │ │ │
├──┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│4 │467 │1.237 │ │ │ │
├──┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│5 │520 │ │ │ │ │
└──┴─────┴────────┴────────┴────────┴─────┘


    S-a aplicat metoda Mack Chain Ladder pentru a determina numărul de daune mari ce urmează să se dezvolte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele obţinute:

┌─────────────────────┬─────────┬────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Număr │ │
│ │ │ │daune │Număr de│
│Perioada │Ultima │CDF │finale│dosare │
│ │diagonală│ │peste │estimate│
│ │ │ │68.604│ │
│ │ │ │lei │ │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│695 │1,00│695 │0 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│1.268 │1,18│1.499 │231 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│1.203 │1,38│1.663 │460 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│1.237 │1,75│2.161 │924 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│520 │4,36│2.269 │1.749 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────┤
│Total │4.923 │ │8.287 │3.364 │
└─────────────────────┴─────────┴────┴──────┴────────┘


    S-a construit triunghiul de plăţi medii pe dosare de daune mari în felul următor:
    - s-au identificat în baza de date de plăţi RCA RO, perioada 1.04.2016-31.03.2021, dosarele de daună cu plăţi mai mari de 68.604 lei;
    – s-a construit un triunghi de daune plătite şi un triunghi de număr de plăţi pe dosar de daună închis şi pe an de dezvoltare. (Plata a fost numărată în anul de dezvoltare în care s-a făcut)

    Triunghiul de daune plătite cumulate obţinut este următorul:

┌───────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim.│0 │1 │2 │3 │4 │
│/ Per. │ │ │ │ │ │
│plată │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │5.196.787 │27.207.308 │54.164.498 │86.162.739 │111.284.294│
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2 │15.878.682│66.836.972 │120.675.916│178.804.915│ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3 │14.879.551│72.716.680 │126.715.213│ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4 │20.589.620│102.169.256│ │ │ │
├───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5 │24.810.912│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Triunghiul cumulativ al numărului de plăţi pe dosar de daună închis (mai multe plăţi pe acelaşi dosar de daună într-un an de dezvoltare se numără o singură dată) este următorul:

┌──────────┬─┬───┬───┬─────┬─────┬─────┐
│Per. │ │ │ │ │ │ │
│evenim./ │ │0 │1 │2 │3 │ │
│Per. plată│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ │1│68 │351│643 │970 │1.235│
├──────────┼─┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ │2│201│764│1.401│1.928│ │
├──────────┼─┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ │3│180│763│1.273│ │ │
├──────────┼─┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ │4│225│868│ │ │ │
├──────────┼─┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ │5│258│ │ │ │ │
└──────────┴─┴───┴───┴─────┴─────┴─────┘


    Triunghiul cumulativ al plăţilor medii pe dosar de daună peste 68.604 lei este următorul:

┌───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│Per. │ │ │ │ │ │
│evenim.│0 │1 │2 │3 │4 │
│/ Per. │ │ │ │ │ │
│plată │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │76.423│77.514 │84.237│88.828│90.109│
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │78.998│87.483 │86.136│92.741│ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3 │82.664│95.304 │99.541│ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │91.509│117.707│ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │96.166│ │ │ │ │
└───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘


    S-a obţinut următoarea plată medie pe dosar de daună peste 68.604 lei în perioada 1.04.2016-31.03.2021:

┌─────────────────────┬─────────┬────┬───────┐
│ │ │ │-lei- │
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│ │ │ │Plată │
│ │ │ │medie │
│ │ │ │finală │
│ │ │ │pe │
│Perioada │Ultima │CDF │dosar │
│ │diagonală│ │de │
│ │ │ │daună │
│ │ │ │peste │
│ │ │ │68.604 │
│ │ │ │lei │
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│ │1 │2 │3=1x2 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2016-31.03.2017│90.109 │1,00│90.109 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2017-31.03.2018│92.741 │1,01│94.079 │
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2018-31.03.2019│99.541 │1,08│107.573│
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2019-31.03.2020│117.707 │1,12│126.919│
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2020-31.03.2021│96.166 │1,29│122.493│
├─────────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│01.04.2016-31.03.2021│ │ │117.747│
└─────────────────────┴─────────┴────┴───────┘


    Plata medie de 117.747 lei a fost calculată ca raport între suma plăţilor estimate şi numărul de plăţi estimate pentru cei 5 ani de accident.
    S-a calculat un număr mediu de plăţi pe dosar de daună peste 68.604 lei (1,46) ca raport între numărul de plăţi efectuate pe dosare de daună închise peste 68.604 lei în perioada 1.04.2016-31.03.2021 (5.562) şi numărul de dosare de daună aferente (3.820).
    Astfel, s-a obţinut un nivel mediu al plăţilor peste 68.604 lei pe dosar de daună închis, de 171.442 lei, ca produs între plata medie pe dosar de daună (117.747 lei) şi numărul de plăţi mediu pe dosar de daună (1,46).
    Având în vedere numărul de dosare de daună peste 68.604 lei ce urmează a se dezvolta în perioada următoare (3.364), s-a obţinut o rezervă de daună neavizată în cuantum de 576.763.595 lei. Pentru a determina cea mai bună estimare a rezervei de daună pentru dosare de daună peste 68.604 lei s-a adăugat la rezerva de daună neavizată rezerva de daună avizată pentru dosare de daună peste 65.000 lei în cuantum de 130.238.669 lei.
    Pentru a estima rezerva de daună pentru dosarele de daună sub 68.604 lei, s-a construit triunghiul de daune format din aceste plăţi şi s-a aplicat metoda Mack Chain Ladder.
    Triunghiul de daune plătite pe dosare cu daune întâmplate sub 68.604 lei este următorul:

┌─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Perioada │0 │1 │2 │3 │4 │
│Eveniment│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │138.078.100│132.746.438│30.963.055│17.394.463│11.069.293│
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │325.861.654│227.674.245│62.310.319│33.117.576│ │
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │370.142.743│322.453.915│90.071.338│ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │444.194.987│403.631.744│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │455.963.503│ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă rezultatele obţinute pentru daune sub 68.604 lei, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌─────────────────────┬─────────────┬────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │-lei │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Cea mai │
│ │ │ │Daune finale │buna │
│Perioada │Ultima │CDF │sub │estimare │
│ │diagonală │ │68 604 lei │pentru │
│ │ │ │ │daune sub │
│ │ │ │ │68 604 lei │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3=1x2 │4=3-1 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│330.251.350 │1,01│334.748.096 │4.496.746 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│648.963.795 │1,05│680.612.682 │31.648.887 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│782.667.997 │1,11│865.592.755 │82.924.759 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│847.826.731 │1,24│1.052.494.462│204.667.731│
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│455.963.503 │2,30│1.047.820.733│591.857.230│
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┤
│Total │3.065.673.376│ │3.981.268.729│915.595.353│
└─────────────────────┴─────────────┴────┴─────────────┴───────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă rezultatele celei mai bune estimări pentru data de 31.03.2021 obţinute de echipa de control, comparativ cu cele obţinute de Societate, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │-lei- │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Perioada │BE daune │BE daune │RBNS pentru│BE echipa de │ │
│de │mici │mari │daune peste│control │BE societate │
│accident │ │ │68.604 lei │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2016│4.496.746 │- │11.468.592 │15.965.339 │53.854.565 │
│31.03.2017│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2017│31.648.887 │39.558.716 │26.793.632 │98.001.236 │124.104.924 │
│31.03.2018│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2018│82.924.759 │78.790.026 │29.053.633 │190.768.418 │204.986.829 │
│31.03.2019│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2019│204.667.731│158.482.872│31.592.193 │394.742.796 │349.050.602 │
│31.03.2020│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2020│591.857.230│299.931.981│27.935.582 │919.724.794 │877.082.284 │
│31.03.2021│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total │915.595.354│576.763.595│126.843.633│1.619.202.582│1.609.079.205│
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă un sumar al rezultatelor estimate obţinute prin cele două calcule alternative, înainte de a lua în calcul valoarea în timp a banilor şi făcând abstracţie de rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌──────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │-mii lei- │
├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Alternativa 1 echipa de │Alternativa 2 echipa de │
│ │Metoda societate │control - FS daune plătite│control - FS daune │
│ │ │ │întâmplate │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬──────┼─────────┬─────────┬──────┼─────────┬─────────┬──────┤
│Perioada │Daune │Cea mai │Prime │Rata │Daune │Cea mai │Rata │Daune │Cea mai │Rata │
│ │finale │bună │câştigate│daunei│finale │bună │daunei│finale │bună │daunei│
│ │ │estimare │ │ │ │estimare │ │ │estimare │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │1 │2 │3 │4 = 1/│5 │6 │7 = 5/│8 │9 │10 = 8│
│ │ │ │ │3 │ │ │3 │ │ │/3 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│01.04.2016│497.921 │53.855 │629.267 │79% │448.610 │4.543 │71% │460.032 │15.965 │73% │
│31.03.2017│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│01.04.2017│986.549 │124.105 │1.138.052│87% │947.509 │85.064 │83% │960.446 │98.001 │84% │
│31.03.2018│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│01.04.2018│1.131.759│204.987 │1.202.459│94% │1.136.499│209.727 │95% │1.117.540│190.768 │93% │
│31.03.2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│01.04.2019│1.315.721│349.051 │1.440.563│91% │1.448.977│482.308 │101% │1.361.413│394.743 │95% │
│31.03.2020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│01.04.2020│1.357.857│877.082 │1.692.448│80% │1.467.974│987.199 │87% │1.400.499│919.725 │83% │
│31.03.2021│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Total │5.289.807│1.609.079│6.102.790│87% │5.449.569│1.768.841│89% │5.299.930│1.619.203│87% │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┘


    Având în vedere problemele de lichiditate cu care se confruntă Societatea, s-a efectuat un test pentru a confirma faptul că volumul de plăţi RCA RO a scăzut în ultimul an dezvoltat. În vederea efectuării acestui test s-a construit triunghiul de daune al plăţilor cumulate ca procent din daune întâmplate, după cum urmează:
    Daune plătite cumulat

┌─────────────────────┬─┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │-lei- │
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│An accident │ │0 │1 │2 │3 │4 │
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│0│239.806.060│318.569.701│373.275.947│418.400.588│443.194.320│
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│1│476.475.043│679.297.903│784.598.024│861.885.147│ │
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│2│589.168.158│823.696.000│926.070.228│ │ │
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│3│694.813.643│966.509.073│ │ │ │
├─────────────────────┼─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│4│480.767.843│ │ │ │ │
└─────────────────────┴─┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Daune întâmplate

┌─────────────────────┬─┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │-lei- │
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│An accident │ │0 │1 │2 │3 │4 │
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│0│312.084.603 │389.589.350 │422.718.862 │452.051.262│469.808.803│
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│1│696.696.517 │806.199.058 │865.148.269 │921.796.602│ │
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│2│847.223.384 │949.374.207 │1.023.134.647│ │ │
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│3│1.012.694.391│1.124.075.991│ │ │ │
├─────────────────────┼─┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│4│894.567.432 │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘


    Daune plătite cumulat/Daune întâmplate

┌─────────────────────┬─┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │-lei-│
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│An accident │ │0 │1 │2 │3 │ │
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│01.04.2016-31.03.2017│0│0,77│0,82│0,88│0,93│0,94 │
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│01.04.2017-31.03.2018│1│0,68│0,84│0,91│0,94│ │
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│01.04.2018-31.03.2019│2│0,70│0,87│0,91│ │ │
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│01.04.2019-31.03.2020│3│0,69│0,86│ │ │ │
├─────────────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│01.04.2020-31.03.2021│4│0,54│ │ │ │ │
└─────────────────────┴─┴────┴────┴────┴────┴─────┘    Aşa cum reiese din tabelul de mai sus în perioada 1.04.2020-31.03.2021, Societatea a plătit doar 54% din daunele întâmplate şi avizate faţă de 68%-77% cât a plătit în trecut pentru daune aflate în primul an de dezvoltare. Acest lucru face ca utilizarea metodei Chain Ladder în estimarea rezervei de daună să nu fie adecvată deoarece conduce la subestimarea nivelul rezervei pentru ultimul an de accident.
    Având în vedere rezultatele estimate obţinute în urma celor 2 calcule alternative, echipa de control consideră că cea mai bună estimare a rezervei de daună la 31.03.2021 pentru produsul RCA România este subestimată, înainte de actualizarea fluxurilor de numerar şi calcularea rezervei de cheltuieli de instrumentare nealocate, cu cel puţin valoarea indicată de calculul alternativ de estimare 2, respectiv cu suma de 10.124 mii lei.
    Totuşi, având în vedere inadecvarea utilizării metodei Chain Ladder în estimarea rezervei de daună pentru anul de accident 1.04.2020-31.03.2021, dată fiind încetinirea plăţilor pe fondul lipsei de lichidităţi a Societăţii, s-a considerat ca rezervă de daună minimă pentru anul de accident 1.04.2020-31.03.2021 rezerva calculată prin alternativa de estimare 1 la nivelul a 987.199.467 lei.
    Astfel, luând în considerare toate aspectele descrise anterior, s-a reţinut că cea mai bună estimare a rezervei de daună la 31.03.2021 pentru produsul RCA România este subestimată, înainte de actualizarea fluxurilor de numerar şi calcularea rezervei de cheltuieli de instrumentare nealocate, cu cel puţin 77 milioane lei, fiind necesară constituirea unei rezerve de daune suplimentare aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

┌─────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┐
│ │ │-lei- │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │Cea mai bună estimare │ │
├─────────────────────┼─────────────┬─────────────┼───────────┤
│ │ │Calcul │ │
│Perioada │Societate │alternativ │Diferenţa │
│ │ │echipa de │ │
│ │ │control │ │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2016-31.03.2017│53.854.565 │15.965.339 │-37.889.227│
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2017-31.03.2018│124.104.924 │98.001.236 │-26.103.688│
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2018-31.03.2019│204.986.829 │190.768.418 │-14.218.411│
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2019-31.03.2020│349.050.602 │394.742.796 │45.692.194 │
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│01.04.2020-31.03.2021│877.082.284 │987.199.467 │110.117.182│
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │1.609.079.205│1.686.677.255│77.598.051 │
└─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘


    Astfel, în urma acţiunii de control s-a reţinut că prin faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 31.03.2021 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare au fost încălcate prevederile art. 53 alin. (1)din Legea nr. 237/2015, conform cărora societăţile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligaţiile care le revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor coroborat cu prevederile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 237/2015, conform cărora proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ţine cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora.


    b4) Aplicarea valorii în timp a banilor şi rezerva ULAE la rezultatele obţinute prin estimările prezentate la punctele b3.1 şi b3.2
    În scopul testării au fost actualizate fluxurile de numerar rezultate din estimările prezentate la punctele b3.1 şi b3.2 utilizând următoarele ipoteze:
    1. fluxurile de numerar sunt cele determinate de triunghiurile de daună;
    2. ieşirile de fluxurile de numerar au loc la mijlocul anului;
    3. cheltuielile de instrumentare a daunelor au loc în acelaşi moment cu plăţile de daune aferente şi reprezintă 2,05% din acestea;
    4. similar cu abordarea Societăţii, ratele de dobândă sunt interpolate ca medie aritmetică a ratelor de dobândă la început şi sfârşit de an;
    5. similar cu abordarea Societăţii, s-a considerat că doar fluxurile de numerar aferente dosarelor de Carte verde sunt exprimate în EUR;
    6. s-a considerat că fluxurile de numerar aferente dosarelor de Carte verde reprezintă 12,5% din fluxurile de numerar aferente produsului RCA România, reprezentând procentul de dosare de daună Carte verde în total rezervă de daună avizată RCA România la 31.03.2021;
    7. s-a adăugat la cea mai bună estimare a rezervei de daună rezerva RBNS aferentă evenimentelor întâmplate înainte de 1.04.2016, în valoare de 21.079.399 lei.

    Tabelul de mai jos prezintă rezultatele obţinute prin cele două estimări prezentate la punctele b3.1 şi b3.2, după ce au fost luate în calcul valoarea în timp a banilor şi rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├─────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│RCA │Cea mai bună │RBNS< │ │Impact │Cea mai bună │
│România │estimare │01.04.2016│ULAER │actualizare│estimare │
│ │04.201603.2021│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Estimare │1.609.079.205 │21.079.399│28.186.774│-24.250.100│1.638.549.788│
│societate│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Estimare │ │ │ │ │ │
│echipa de│1.686.677.255 │21.079.399│34.988.890│-59.206.748│1.683.538.796│
│control │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Diferenţă│ │ │ │ │44.989.008 │
└─────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    Ca urmare a acestor rezultate rezultă că cea mai bună estimare a rezervei de daună pentru produsul RCA România calculată la data de 31.03.2021 de Societate este subadecvată cu suma de 44.989.008 lei.
    Societatea încalcă, prin cele de mai sus evidenţiate, prevederile art. 53 alin. (1) şi (3) şi ale art. 54 alin. (3) din Legea nr. 237/2015.
    Având în vedere estimările alternative ale celei mai bune estimări a rezervei de daună efectuate de echipa de control, rata de daună utilizată în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă pentru produsul RCA România se modifică.
    În conformitate cu Procedura de constituire, modificare şi menţinere a rezervelor tehnice, secţiunea 3.2.2 paragraful 3, s-au analizat ratele de daună pentru cei mai recenţi ani de accident, determinate prin estimările alternative efectuate. Rata de daună ar trebui să fie aproximativ media ultimilor 2 ani de accident, respectiv 91% = (87% + 95%)/2, la care se adaugă 2% reprezentând cheltuieli de instrumentare a daunei, astfel încât rata daunei estimată este de 92,8%= 91% x (1 + 2%) faţă de 85,47% folosită de Societate.
    Prin urmare, această modificare conduce la creşterea celei mai bune estimări a rezervei de primă, la data de 31.03.2021, cu 46.603.401 lei. În calcul s-a utilizat fişierul de lucru al Societăţii Be pp 31.03.2021.xlsx pus la dispoziţia echipei de control în data de 13.08.2021.

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│Poziţie │Produs │Societate │Echipa de │Diferenţă │
│bilanţieră│ │ │control │ │
├──────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Cea mai │RCA RO │523.612.124│570.215.525│- │
│bună │ │ │ │46.603.401│
│estimare a├───────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│rezervei │non-RCA│105.107.901│105.107.901│- │
│de primă │RO │ │ │ │
│la ├───────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│31.03.2021│Total │628.720.025│675.323.426│- │
│ │ │ │ │46.603.401│
└──────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    b5) Cea mai bună estimare a rezervei de daună pentru linia de afaceri garanţii
    Tabelul de mai jos prezintă un sumar al rezervei de daună avizată constituită de Societate pentru clasa de asigurări 15 Garanţii la 31.03.2021:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬───────────┬──────┬───────┬─────────┤
│ │ │Rezerva de │ │Rezerva│Rezerva │
│ │Rezerva de│daună │Număr │medie │de daună │
│Produs │daună │avizată │de │pe │cedată │
│ │avizată │cedată în │dosare│dosar │(cotă │
│ │ │reasigurare│ │ │parte) │
├────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┤
│Garanţii│16.415.435│3.270.727 │252 │65.141 │3.270.727│
├────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┤
│Italia │3.499.534 │- │113 │30.969 │_ │
│Garanţii│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┤
│Total │19.914.969│3.270.727 │365 │54.562 │3.270.727│
└────────┴──────────┴───────────┴──────┴───────┴─────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă cea mai bună estimare a rezervei de daună realizată de Societate pentru linia de afaceri 9 - Asigurare şi reasigurare proporţională de credite şi de garanţii la 31.03.2021:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │Cea mai bună │Cea mai bună │
│ │estimare a │estimare a │
│Produs │rezervei de │rezervei de │
│ │daună (metoda│daună (metoda │
│ │Mack Chain │Bootstrap Chain│
│ │Ladder) │Ladder) │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Garanţii│27.220.852 │42.606.237 │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Italia │7.460.143 │9.429.713 │
│Garanţii│ │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│Total │34.680.995 │52.035.950 │
└────────┴─────────────┴───────────────┘


    Rezerva de daună avizată pentru clasa de asigurări 15 la 31.03.2021 nu a suferit ajustări ulterior preluării conducerii Societăţii de către administratorul temporar Fondul de Garantare a Asiguraţilor.
    Din cele 252 de dosare de daună aflate în soldul RBNS la data de 31.03.2021 aferente produsului Garanţii România, pentru 153 de dosare de daună s-a constituit rezerva la nivelul de 1.000 lei, iar pentru 19 dosare de daună la nivelul de 100 lei, iar din cele 113 de dosare de daună aferente produsului Garanţii Italia, 101 au rezerva la nivelul de 1.000 EUR.
    Procedura de lucru privind lichidarea dosarelor de daună de garanţii Clasa 15, Cod: 851-03-PA.2, Rev. 2, aprobată prin Decizia directoratului nr. 10.2/28.03.2019, cu valabilitate de la 1.04.2019, document existent în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, prevede în cadrul secţiunii 2.1 Lichidarea dosarelor de daună pentru Garanţii următoarele:
    "În situaţiile în care asiguratul contestă corectitudinea cererii, invocă abuzul contractual ori face dovada achitării prejudiciului, ori în cazul în care din acte rezultă cele anterior menţionate, rezerva va fi stabilită la nivelul cheltuielilor de administrare a dosarului:
    - 100 euro pentru dosarele de garanţii de pe teritoriul României
    – 1.000 euro pentru dosarele de garanţii de pe teritoriul altor state."

    Nu s-a identificat o procedură internă a Societăţii care să specifice situaţiile în care dosarele de daună aferente produsului Garanţii România trebuie constituită la nivelul de 1.000 lei.
    Având în vedere numărul mare de dosare de daună cu o rezervă constituită la un nivel fix scăzut şi rezerva medie la nivel de dosar scăzută faţă de sumele asigurate în mod uzual de poliţele de asigurări de garanţii, pe perioada derulării acţiunii de control s-au solicitat societăţii prezentarea unor dosare de daună în format fizic în vederea verificării. Acestea au fost selectate în baza raţionamentului calificat, ce a urmărit includerea unor dosare:
    - aferente cât mai multor tipuri de poliţe (antrepozit fiscal, bună execuţie, bună plată, întreţinere, plată obligaţii fiscale eşalonate, sume reţinute);
    – care au rezerva constituită la sume mici, rotunde şi repetitive (100 lei, 1.000 lei, 2.000 lei, 5.000 lei, 1.000 EUR);
    – care au rezerva constituită în sume mari;
    – care sunt sau nu sunt în litigiu;
    – care sunt avizate recent sau de o perioadă mai lungă de timp.

    În total au fost selectate 22 de dosare de daună, 4 dintre acestea nefiind puse la dispoziţia echipei de control (GAR/56/2019, GAR/12/2018, GAR/51/2016, GAR/58/2012).
    Din documentele existente la dosarele de daună s-a constat că pentru 4 dosare de daună (GAR/62/2015, GAR/87/2019, GAR/94/2019, GAR/144/2020), rezerva de daună avizată ar putea fi închisă fără plată. Valoarea rezervei de daună avizată constituită pentru aceste 4 dosare de daună, la 31.03.2021, era de 3.100 lei.
    Din analiza documentaţiei aflate la dosarele de daună prezentate de societate a rezultat că în cazul a 12 dosare de daună rezerva de daună avizată la 31.03.2021 a fost subadecvată cu suma de 52.718.910 lei.
    În concluzie, rezerva de daună avizată pentru produsul Garanţii România ar fi trebuit majorată cu suma de 52.718.910 lei (din care parte cedată în reasigurare 3.398.383 lei), iar cea mai bună estimare a rezervei de daună (realizată prin metoda Bootstrap Chain Ladder) ar fi trebuit majorată cu suma de 20 milioane lei.
    Având în vedere că din cele 9 dosare de daună selectate şi prezentate de Societate, cu rezervă în sold la 31.03.2021 în valoare de 1.000 lei fiecare, pentru 5 dosare dintre acestea s-a constatat că rezerva era subadecvată cu suma totală de 23.257.717 lei.
    Această concluzie este sprijinită şi de faptul că în urma comparării valorii propuse la plată în cazul a 8 dosare de daună de garanţii (897.011 lei) cu rezerva constituită la 31.03.2021 pentru aceste dosare (8.000 lei), s-a constat o subadecvare a rezervei de daune avizate cu suma de 885.011 lei, după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────┬───────┬──────────┬────────────┤
│Nr. │Propus │RBNS │Procent │
│dosar │la │31.03.2021│cedare │
│ │plată │ │cotă-parte │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/99│21.364 │1.000 │- │
│/2019 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│103/ │128.583│1.000 │50% │
│2019 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│104/ │4.250 │1.000 │20% │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│106/ │711.059│1.000 │- │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│130/ │14.000 │1.000 │20% │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│136/ │4.830 │1.000 │50% │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│147/ │10.415 │1.000 │50% │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│GAR/ │ │ │ │
│165/ │2.511 │1.000 │50% │
│2020 │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│Total │897.011│8.000 │ │
└──────┴───────┴──────────┴────────────┘


    Prin urmare, rezerva de daună avizată la data de 31.03.2021 ar fi trebuit majorată suplimentar faţă de suma de 52.718.910 lei cu suma de 889.011 lei, iar cea mai bună estimare a rezervei de daună (realizată prin metoda Bootstrap Chain Ladder) ar fi trebuit majorată suplimentar cu suma de 1 milion de lei.
    Ca urmare a deficienţelor identificate menţionate mai sus considerăm că cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă întregului portofoliu ar trebui majorată cu cel puţin 66 milioane lei.
    Ţinând cont de toate ajustările realizate în cadrul acţiunii de control, situaţia celei mai bune estimări a rezervei de daune şi de prime la data de 31.03.2021 se prezintă astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────────────────┬─────────────┤
│ │Total │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cea mai bună estimare a │ │
│rezervei de primă - │628.720.025 │
│calcul societate │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ajustări echipa de │47.000.000 │
│control │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cea mai bună estimare a │ │
│rezervei de prima - │675.720.025 │
│echipa de control │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cea mai bună estimare a │ │
│rezervei de daună - │1.969.958.336│
│calcul societate │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ajustări echipa de │66.000.000 │
│control │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cea mai buna estimare a │ │
│rezervei de daune echipa│2.035.958.336│
│de control │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


    În concluzie, se constată că la data de 31.03.2021 Societatea nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligaţiile care îi revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor, iar în proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ţinut cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informaţii de actualitate şi pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 237/2015.
    Fapta constituie aşadar contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 26.000 lei, conform art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.    II. A doua faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta nu deţine o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor şi nici nu a făcut dovada existenţei unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, fiind încălcate astfel prevederile art. 261 pct. 1 lit. a)-d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.
    În timpul controlului Societatea a pus la dispoziţia echipei de control Politica privind managementul riscului de investiţii cod: 530-01-08, revizia 4 valabilă de la 1.01.2020 şi revizia 5 valabilă de la 17.02.2021, în cadrul cărora, deşi au fost inserate în preambul cerinţele din Legea nr. 237/2015 cu privire la principiul persoanei prudente, la pct. 4.4 Constituirea garanţiilor şi acordarea de împrumuturi se menţionează următoarele:
    "În vederea acoperirii necesarului de lichiditate pe termen scurt societatea poate apela la împrumuturi, atât accesarea acestora, cât şi constituirea garanţiilor aferente fiind realizate numai în baza aprobării operaţiunilor de către Conducerea societăţii.
    Acordarea de împrumuturi se poate realiza numai cu aprobarea AGA ca şi linie directoare şi valoare aprobată, contractele efective fiind semnate de Directorat.
    În paralel, în vederea diminuării riscurilor de piaţă aferente împrumuturilor acordate, precum şi a necesarului de capital solicitat de cerinţele de raportare Solvabilitate II, Societatea va urmări obţinerea de garanţii suplimentare din partea unor contrapartide cu ratinguri ridicate."

    De asemenea, prin Adresa nr. 21.954 din data de 12.08.2021, Societatea a menţionat: „ […] prin aplicarea modelului de calcul Solvency II societatea cuantifică prin intermediul riscului de spread şi, respectiv, al riscului de concentrare posibila depreciere de valoare a acestor împrumuturi datorată caracteristicilor proprii a activelor suport şi stabileşte un necesar de capital pornind de la scenariile de stres aplicat . Pe de altă parte, societatea a utilizat tehnici de mitigare financiară în vederea anulării impactului unor astfel de scenarii de depreciere. Astfel, pentru a mitiga posibilele pierderi de valoare rezultate din înregistrarea unor posibile scenarii de stres de tip Solvency II, societatea a obţinut de-a lungul anilor - din partea unor societăţi de asigurări (în ultimii ani Active Capital Reinsurance Barbados (rating A - acordat de agenţia de rating AM_ Best) - scrisori de garanţie a împrumuturilor acordate CITY INVEST, reasigurătorii garantând plata împrumutului acordat în cazul în care CITY INVEST nu îşi onorează obligaţiile stipulate prin contract. În lipsa reînnoirii - la nivelul anului 2021 - a poliţei de garanţie a împrumuturilor acordate CITY INVEST, posibila depreciere de valoare a acestor active va continuă să fie cuantificată prin intermediul calculului necesarului de capital aferent riscurilor de concentrare şi spread.“, elemente care nu se regăsesc în politica de investiţii a Societăţii şi nu acoperă cerinţele legale în vigoare cu privire la existenţa unor politici privind acordarea de împrumuturi.
    Societatea nu deţine o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor şi nici nu a făcut dovada existenţei unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, nefiind astfel respectate prevederile art. 261 pct. 1 lit. a)-d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, potrivit cărora:
    "Atunci când desfăşoară activitate de acordare de împrumuturi, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare dispun de politici scrise pentru a asigura toate cele ce urmează:
    (a) că acordarea de credite are la bază criterii solide şi bine definite şi că procesul de aprobare, modificare, reînnoire şi refinanţare a creditelor este clar stabilit;
    (b) că dispun de metodologii interne care le permit să evalueze riscul de credit al expunerilor faţă de debitori individuali şi la nivel de portofoliu;
    (c) că gestionarea şi monitorizarea continuă a portofoliilor de împrumuturi, inclusiv pentru identificarea şi gestionarea creditelor problematice şi pentru efectuarea unor ajustări adecvate ale valorilor, funcţionează prin intermediul unor sisteme eficace;
    (d) că diversificarea portofoliilor de împrumuturi este adecvată, date fiind pieţele-ţintă ale întreprinderii şi strategia generală de investiţii a acesteia."

    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 88.000 lei, conform art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.

    III. A treia faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că, la evaluarea elementului de activ constând în împrumuturi şi ipoteci, activ înregistrat în bilanţul Sovabilitate II la data de 31.03.2021, Societatea nu a respectat prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu prevederile secţiunii 5, orientarea 29 pct. 1.68 şi Orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale şi cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
    În perioada supusă verificării, respectiv 1.07.2020-31.03.2021, Societatea a raportat la A.S.F. în bilanţul Solvabilitate II active constând în împrumuturi şi ipoteci în cuantum de 57 milioane lei (Loans and mortgages/Other loans and mortgages) cu referire la care pe perioada derulării controlului s-au solicitat Societăţii documentele justificative care au stat la baza înregistrării acestui activ, reprezentând contracte de împrumut încheiate cu S.C. City Invest & Management - S.R.L., şi orice documente în legătură cu evaluarea acestor active.
    Societatea a pus la dispoziţia echipei de control 5 contracte de împrumut şi un contract de cesiune creanţă încheiate între Societate şi S.C. City Invest & Management - S.R.L., din analiza cărora au rezultat următoarele:
    Contractele de împrumut au fost încheiate în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2016 şi au clauze similare, astfel:
    - părţile semnatare sunt Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., în calitate de creditoare, reprezentată de dl Muşat Nicolae - director general şi preşedinte al consiliului de administraţie (contractele nr. 5-8), respectiv de dl Dan Odobescu, director general şi preşedinte al consiliului de administraţie (contractele 9-10) şi S.C. City Invest & Management - S.R.L., în calitate de debitoare, reprezentată de Wallberg Real Estate Investments Inc prin dl A. F.;
    – deşi în preambulul tuturor contractelor se menţionează că între părţi a intervenit „prezentul contract fără dobândă“ în cazul Contractului cu nr. 6/2014 se prevede la pct. 3 „pentru sumele împrumutate se va percepe o dobândă de 6%, calculată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, art. 4“, iar în cazul contractelor cu nr. 7/2014, nr. 8/2015, nr. 9/2015 şi nr. 10/2016 la pct. 3 se prevede „pentru sumele împrumutate se va percepe de 6%, calculată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, art. 4“. În cazul Contractului cu nr. 5/2013, prin Actul adiţional nr. 1/5.11.2014 se modifică clauzele în sensul menţionării faptului că pentru sumele împrumutate se percepe o dobândă de 6%. Din situaţiile puse la dispoziţie de Societate rezultă că dobânzile calculate până la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 4.646.199 euro, valoare ce se menţine şi la data de 31.03.2021;
    – la pct. 1 din contracte este prevăzut „În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. nr. 1 din 17.01.2013, subscrisa Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. având calitatea de asociat majoritar al debitoarei, acordă acesteia un împrumut […], destinat desfăşurării procedurilor investiţionale […]“. Cu referire la această clauză, Societatea a pus la dispoziţia echipei de control Hotărârea AGEA nr. 1/17.01.2013 din analiza căreia a rezultat că acţionarii Societăţii care deţin 85,23023% din capitalul social al acesteia au hotărât „aprobarea participării în structura acţionariatului S.C. CITY Invest & Management - S.R.L.“ iar „după participarea în structura societăţii […] SAR City va deveni asociat unic al S.C. CITY Invest & Management - S.R.L.“. Din conţinutul hotărârii mai sus menţionate nu rezultă ce au hotărât acţionarii Societăţii cu privire la acordarea acestor împrumuturi (acordate iniţial fără dobândă) sau ce reprezintă în fapt procedurile investiţionale menţionate în contractele de împrumut, ci doar faptul că s-a hotărât ca Societatea să devină acţionar unic (în fapt asociat unic) la S.C. City Invest & Management - S.R.L.;
    – termenul de rambursare al tuturor împrumuturilor a fost de 1 (un) an „care curge de la data transferului sumelor împrumutate, termen obligatoriu pentru debitoare, care însă poate achita împrumutul şi într-un termen mai scurt şi obligatoriu pentru creditor[…]. Contractele conţin o clauză potrivit căreia în cazul în care la termenul scadent, societatea nu dispune de lichidităţile necesare restituirii împrumutului, termenul se poate prelungi, pe o durată ce urmează a fi stabilită de comun acord în funcţie de profitabilitatea investiţiilor. De asemenea, contractele prevăd obligaţia debitoarei de a comunica trimestrial situaţia investiţiilor. Prin acte adiţionale succesive, motivat de faptul că investiţia ce a constituit temeiul împrumutului acordat nu a fost finalizat, iar împrumutul nu a fost restituit în termenul stabilit, părţile au agreat prelungirea scadenţei conform actelor adiţionale nr. 7/30.10.2020 la Contractul nr. 5/2013, 6/4.02.2021 la Contractul nr. 6/2014, nr. 6/10.12.2020 la Contractul nr. 7/2014, nr. 5/5.02.2021 la Contractul nr. 8/2015, nr. 5/25.09.2020 la Contractul nr. 9/2015 şi nr. 5/22.01.2021 la Contractul nr. 10/2016. Din documentele prezentate de Societate nu a rezultat care a fost situaţia investiţiilor efectuate de S.C. City Invest & Management - S.R.L. conform clauzei din fiecare contract sau analizele de profitabilitate/randament a acestor investiţii la data la care au fost încheiate actele adiţionale prin care a fost prelungită scadenţa împrumuturilor.

    În fapt, întrucât la data scadenţei s-a procedat la prelungirea termenului de rambursare a împrumuturilor acordate conform contractelor nr. 5-10 invocate mai sus, cu motivaţia că investiţia ce a constituit temeiul împrumutului acordat nu a fost finalizată, iar împrumutul nu a fost restituit în termenul stabilit, se confirmă faptul că, aşa cum se menţionează la pct. 3 sau 4 din contracte, împrumutatul nu a dispus de lichidităţile necesare la data scadentă.
    În susţinerea celor de mai sus este de menţionat şi faptul că activele lichide de care dispune S.C. CITY Invest & Management - S.R.L. la data situaţiilor financiare anuale au fost în cuantum de 1.952 lei la 31.12.2018; 19.752 lei la 31.12.2019 şi 12.906 lei la 31.12.2020.
    În ceea ce priveşte contractul de cesiune creanţă (Convenţie pentru modificarea unor contracte şi compensarea unor obligaţii de plată reciproce) , acesta a fost încheiat în data de 14.11.2013 între Societatea de Asigurări-Reasigurări City Insurance - S.A., reprezentată de dl Muşat Nicolae - director general şi preşedinte al consiliului de administraţie, şi S.C. City Invest & Management - S.R.L., în calitate de debitoare, reprezentată de Wallberg Real Estate Investments Inc prin dl A. F., dl P. B. şi dna P. A. M.
    În convenţie se arată că Societatea, în calitate de promitent cumpărător, şi soţii P. B., respectiv P. A. M., în calitate de promitenţi vânzători, au încheiat la data de 18.07.2012 promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, atestată de avocat, ce are ca obiect transferul proprietăţii asupra imobilului teren şi construcţie situat în Bucureşti, […], în baza căreia Societatea a achitat sub formă de avans suma de 4.470.000 euro.
    Prin Scrisoarea nr. 313 din 6.02.2013 promitenta cumpărătoare (Societatea) a notificat pe promitenţii vânzători că nu mai doreşte să finalizeze cumpărarea imobilului respectiv, motivat de schimbarea acţionariatului şi implicit schimbarea priorităţilor în investiţii.
    La data încheierii convenţiei era în curs de executare un antecontract de cesiune de drepturi atestat de avocat la data de 1.11.2013, prin care dl P. B. şi dna P. A. M. promit că cedează în favoarea S.C. City Invest & Management - S.R.L. drepturile pe care le deţineau în legătură cu restituirea în natură şi/sau prin acordarea de despăgubiri aferente unui teren în suprafaţă totală de 36.000 mp, situat în Bucureşti, […], cu o valoare convenită de 6.300.000 euro.
    Prin rezoluţiunea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, soţii P. – B. şi A. M. - ar trebui să restituie către Societate suma de 4.470.000 euro, iar S.C. City Invest & Management - S.R.L. datorează către soţii P. suma de 6.300.000 euro.
    Pentru stingerea reciprocă a datoriilor ce decurg din aceste acte juridice, părţile au convenit desfiinţarea cu efect retroactiv a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, atestată de avocat la data de 18.07.2012, părţile fiind repuse în situaţia anterioară, iar suma de 4.470.000 euro pe care soţii P. o datorau Societăţii s-a compensat integral cu partea din preţul pe care S.C. City Invest & Management - S.R.L. îl datora pentru dobândirea drepturilor aferente unui teren în suprafaţă de 36000 mp, situat în Bucureşti […].
    În urma acestei compensări, soţii P. au rămas proprietarii imobilului din Bucureşti, […] iar S.C. City Invest & Management - S.R.L. a rămas proprietara drepturilor cesionate de la soţii P.
    În plus faţă de informaţiile prezentate cu ocazia derulării controlului, Societatea a pus la dispoziţia echipei de control o situaţie din care rezultă că, anterior încheierii Contractului cu nr. 05/5.11.2013, respectiv în perioada mai 2013-august 2013, Societăţii City Invest & Management - S.R.L. i-au fost acordate în fapt şi alte împrumuturi în cuantum total de 12,5 milioane euro în baza contractelor cu nr. 01/5.02.2013, 02/4.03.2013, 03/8.05.2013 şi 04/9.08.2013, din care echipei de control i-au fost prezentate (format scanat) contractele cu nr. 03/8.05.2013 şi nr. 04/9.08.2013.
    Din situaţia prezentată de Societate rezultă că cele 12,5 milioane euro acordate sub formă de împrumut au fost recuperate, însă nu au fost prezentate detalii privind modalitatea de recuperare, respectiv prin rambursare/plată efectivă realizată de S.C. City Invest & Management - S.R.L. sau altă modalitate.
    Trebuie subliniat faptul că suma aferentă acestor împrumuturi nu se mai regăseşte în soldul împrumuturilor înregistrate în activul bilanţului Solvabilitate II la data de 31.03.2021.
    Din analiza balanţelor de verificare întocmite de Societate la datele de 31.12.2020 şi de 31.03.2021 rezultă că au fost înregistrate ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare de 100% numai aferente dobânzilor neîncasate, ajustări pentru care Societatea nu a pus la dispoziţia echipei de control documentele justificative care au stat la baza evidenţierii înregistrării în evidenţele contabile ale societăţii.
    În sinteză, situaţia soldului împrumuturilor acordate de Societate către S.C. City Invest & Management - S.R.L. prezentate în Bilanţul Solvabilitate II la data de 31.12.2020 şi, respectiv, la data de 31.03.2021 descrise anterior se prezintă astfel:

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Scadenţa │Scadenţa │ │Valoare │ │ │ │ │
│Tip │iniţială a│iniţială a│Scadenţă │prevăzută │Sumă │Sume │Sold │Sold │
│contract │primei │ultimei │cf. acte │în │acordată │recuperate│euro │euro │
│ │transe │transe │adiţionale│contract │euro │euro │31.12.2020│31.03.2020│
│ │ │ │ │euro │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │05.11.2014│03.03.2015│31.10.2021│1.500.000 │1.500.000 │131.322 │1.368.678 │1.368.678 │
│05/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│05.11.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │03.03.2015│30.12.2015│04.02.2022│1.500.000 │1.500.000 │0 │1.500.000 │1.500.000 │
│06/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│03.03.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │30.12.2015│20.02.2016│10.12.2021│500.000 │500.000 │0 │500.000 │500.000 │
│07/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30.12.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │25.02.2016│01.10.2016│05.02.2021│1.000.000 │1.000.000 │0 │1.000.000 │1.000.000 │
│08/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18.02.2015│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │01.10.2016│25.01.2017│25.09.2021│1.500.000 │1.500.000 │0 │1.500.000 │1.500.000 │
│09/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│01.10.2015│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │25.01.2017│01.04.2019│22.01.2022│1.500.000 │1.381.744 │0 │1.381.744 │1.381.744 │
│10/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25.01.2016│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Convenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cesiune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │n/a │n/a │n/a │4.470.000 │4.470.000 │0 │4.470.000 │4.470.000 │
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14.11.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │11.970.000│11.851.743│131.322 │11.720.421│11.720.421│
│euro: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi calculate în baza contactelor de împrumut euro: │4.646.199 │4.646.199 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Total creanţa euro: │16.366.620│16.366.620│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţă din împrumuturi lei │57.071.420│57.071.420│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţă în dobânzi lei │22.624.202│22.794.818│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Total creanţa lei │79.695.622│79.866.238│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Ajustări de valoare realizate de societate lei │22.624.202│22.74.818 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţă netă de ajustări lei │57.071.420│57.071.420│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


    Din discuţiile purtate şi explicaţiile furnizate pe perioada derulării controlului de către directorul economic al Societăţii prin Nota explicativă nr. 20.107/19.07.2021 a rezultat că, în vederea recuperării împrumuturilor acordate S.C. City Invest & Management - S.R.L., la sesizarea conducerii au fost întreprinse demersuri de către Departamentul juridic, iar „evaluarea acestui activ s-a efectuat conform politicilor contabile şi interne ale societăţii“.
    Trebuie menţionat faptul că nu au fost prezentate de către Societate acte relevante în legătură cu demersurile efectuate pentru recuperarea împrumuturilor, fiind prezentate două documente de informare din partea unor avocaţi/case de avocatură, astfel:
    - un document intitulat Devoluţiune procesuală a imobilului situat în Bucureşti - Bd Iuliu Maniu nr. 37-39, sectorul 6“ (document întocmit de casa de avocatură Iordache & Partneres şi datat 21.02.2020), fără a rezulta că acesta este adresat Societăţii;
    – un document nedatat, semnat de av. F. P. şi adresat S.C. City Invest & Management - S.R.L., cu privire la stadiul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Târgovişte.

    Au mai fost prezentate două rapoarte de expertiză extrajudiciară, efectuate, aşa cum rezultă din acestea, la solicitarea S.C. City Invest & Management - S.R.L., cu privire la două proprietăţi situate la adresele menţionate în documentele de informare menţionate mai sus.
    Întrucât documentaţia descrisă mai sus nu face nicio referire la contractele de împrumuturi acordate de Societate către S.C. City Invest & Management - S.R.L., nu se poate considera că acestea ar reprezenta vreun demers al Departamentului juridic al Societăţii în vederea recuperării creanţelor rezultate, aşa cum a precizat directorul economic în discuţia cu echipa de control.
    Cu privire la informaţiile cuprinse în Nota explicativă nr. 20.107/19.07.2021 cu referire la modul de evaluare a acestui activ, „conform politicilor contabile şi interne ale societăţii“ se evidenţiază următoarele:
    - în documentul intitulat „Politica contabilă a Societăţii“, aprobat prin Decizia directoratului nr. 01.5/8.02.2018, cu referire la plasamente se menţionează: „ Plasamentele se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare, iar elementele de activ din categoria Plasamente financiare cuprind: titluri de participare deţinute la societăţile afiliate, titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor afiliate [...].
    În situaţiile financiare anuale 2020 ale Societăţii, creanţa de încasat de la S.C. City Invest & Management - S.R.L. în valoare de 57.071.420 lei este prezentată la poziţia B-PLASAMENTE - rd. 12 - Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor afiliate, valoarea acesteia fiind rezultatul ajustării 100% doar a dobânzilor de încasat înregistrate până la data situaţiilor financiare;

    – cu referire la modul de evaluare a creanţei de încasat de la S.C. City Invest & Management - S.R.L. în Bilanţul Solvabilitate II, în documentul intitulat „Procedura de calcul şi verificare Bilanţ Solvency II“, aprobat prin Decizia directoratului nr. 36.4/27.12.2019, în cadrul pct. 7.2.5 - Titluri deţinute (pag. 26) regăsim următoarele menţiuni: „În măsura în care City Invest & Management - S.R.L. continuă să înregistreze rezultat negativ (până la data fructificării investiţiilor din portofoliu) valoarea acţiunilor va fi considerată zero“, iar la pct. 7.2.7 - Alte împrumuturi şi credite ipotecare se menţionează: „Contul este format din împrumuturile acordate în baza contractelor încheiate cu societatea SC City Invest & Management - S.R.L. deţinută 100% de către CITY INSURANCE şi sunt în moneda EURO. Nu există diferenţă de ajustare pe SII.“

    Potrivit Raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară SFCR pentru anul 2020, regăsit pe site-ul Societăţii la punctul A.3 - Performanţa investiţiilor se menţionează următoarele:
    "Societatea este asociat unic la filiala City Invest & Management - S.R.L. Valoarea de deţinere a părţilor sociale este de 20.000 RON, dar filiala înregistrează pierderi la 31.12.2020 şi valoarea luată în calcul la Solvency II este zero."

    Cu privire la S.C. City Invest & Management - S.R.L., se pot prezenta următoarele informaţii publice, regăsite de echipa de control pe site-ul Ministerului Finanţelor şi pe cel al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului:
    - număr de ordine în registrul comerţului: J40/12174/2013, atribuit în data de 2.10.2013;
    – cod unic de înregistrare: 30355749;
    – adresă sediu social: Bucureşti, sectorul 1, strada Constantin Aricescu nr. 5-7, etaj 1;
    – capital social subscris: 20.000 lei , integral vărsat;
    – asociat unic - Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.;
    – administrator - Epameinondas Papanikolaou, data numirii: 21.04.2016, data expirării mandatului: 30.03.2024;
    – tipul de activitate, conform clasificării CAEN - Agenţii imobiliare.

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│DENUMIRE │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │
│INDICATORI │ │ │ │ │ │
├────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│Indicatori din BILANŢ - lei │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │
│IMOBILIZATE │77.074.850 │78.359.288 │70.709.339 │71.768.711 │72.595.829 │
│- TOTAL │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │
│CIRCULANTE -│550 │(43) │2.214 │20.054 │13.168 │
│TOTAL, din │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Creanţe │- │ │262 │262 │262 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Casa si │ │ │ │ │ │
│conturi la │550 │(43) │1.952 │19.792 │12.906 │
│bănci │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI │- │ │- │- │- │
│IN AVANS │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DATORII │91.886.873 │98.042.369 │94.107.872 │99.602.586 │103.660.385 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│VENITURI IN │- │- │- │- │- │
│AVANS │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│PROVIZIOANE │- │- │- │- │- │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CAPITALURI -│ │ │ │ │ │
│TOTAL, din │(14.811.473)│(19.683.124)│(23.396.319)│(27.813.821)│(31.051.388)│
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Capital │ │ │ │ │ │
│subscris │20.000 │20.000 │20.000 │20.000 │20.000 │
│vărsat │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Patrimoniul │- │- │- │- │- │
│regiei │ │ │ │ │ │
├────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - lei │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│Cifra de │- │- │- │- │- │
│afaceri netă│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│VENITURI │5.476.999 │2.386.608 │9.606.088 │2.066.292 │1.328.267 │
│TOTALE │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI │9.272.736 │7.258.259 │13.319.283 │6.483.794 │4.565.834 │
│TOTALE │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Profitul sau│ │ │ │ │ │
│pierderea │ │ │ │ │ │
│brut(ă) │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│-Profit │- │- │- │- │- │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│-Pierdere │3.795.737 │4.871.651 │3.713.195 │4.417.502 │3.237.567 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Profitul sau│ │ │ │ │ │
│pierderea │ │ │ │ │ │
│net(ă) a │ │ │ │ │ │
│exerciţiului│ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│-Profit │- │- │- │- │- │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│-Pierdere │3.795.737 │4.871.651 │3.713.195 │4.417.502 │3.237.567 │
├────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│Indicatori din DATE INFORMATIVE │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│Număr mediu │1 │1 │1 │0 │1 │
│de salariaţi│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    Aşa cum rezultă din descrierea de mai sus, S.C. City Invest & Management - S.R.L. a înregistrat în fiecare an din perioada 2017-2020 cifră de afaceri 0 (zero), rezultat financiar pierdere şi capitaluri proprii negative, la data de 31.12.2020, acestea având valoarea de minus 31.051.388 lei, iar datorii în cuantum de 103.660.385 lei (conform evidenţelor Societăţii, la data de 31.12.2020 creanţa faţă de S.C. City Invest & Management - S.R.L. este în valoare de 79.695.622 lei).
    Deşi în raportul SFCR 2020 se menţionează cu referire la participaţia deţinută de Societate la S.C. City Invest & Management - S.R.L. „în calculul Solvency II pentru această participaţie ia valoarea zero“ în ceea ce priveşte creanţa provenind din împrumuturile acordate acestei entităţi afiliate şi dată fiind situaţia financiară a societăţii împrumutate (capitaluri proprii negative), se constată că valoarea luată în calcul pentru acoperirea SCR şi MCR nu a fost evaluată ţinând cont de posibilitatea de recuperare şi transformare în lichidităţi a investiţiei.
    Din valoarea totală a creanţei faţă de S.C. City Invest & Management - S.R.L. în cuantum de 11.851.743 euro, aflată în sold la data de 31.03.2021, provenind din împrumuturile acordate începând cu anul 2013, Societatea a recuperat doar suma de 131.322 euro, respectiv un procent nesemnificativ de 1,11% din valoarea acestora. Cu privire la restul împrumuturilor, inclusiv al dobânzilor cuvenite şi nerecuperate, Societatea nu a pus la dispoziţia echipei de control pe perioada derulării acţiunii de control documente din care să rezulte demersurile întreprinse pentru recuperarea acestora.
    Cu referire la împrumuturile acordate către S.C. City Invest & Management - S.R.L. din informaţiile prezentate de Societate (Nota 3 Active imobilizate din Situaţiile financiare 2020) a rezultat că Societatea a achiziţionat, ca protecţie suplimentară, o garanţie din partea unui reasigurător evaluat cu rating minim B+(Active Capital Reinsurance Limited ) în valoare de aproximativ de 56,6 milioane lei echivalentul a 11.834.507 milioane euro, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2020 şi reînnoire anuală automată.
    Potrivit raportului SFCR 2020 rezultă că „Societatea urmăreşte şi analizează investiţiile efectuate de City Invest & Management - S.R.L. şi, ca o protecţie suplimentară, pentru a acoperi eventualele pierderi provenite din recuperarea acestor creanţe, Societatea a reînnoit poliţa de asigurare, în valoare de 11,83 milioane EUR (echivalentul a 57,60 milioane RON) valabilă pentru exerciţiului financiar 2021.“
    Deşi s-au solicitat documente privind eventualele garanţii de pierdere de valoare (poliţa de asigurare pentru anul 2021 menţionată în raportul SFCR 2020), Societatea a prezentat doar poliţa de asigurare valabilă până la data de 31.12.2020, din conţinutul căreia rezultă că poliţa a fost încheiată cu reasigurătorul Active Capital Reinsurance LTD prin care acesta se angajează să plătească necondiţionat şi irevocabil în favoarea Societăţii orice sumă până la limita de 11.834.507 euro pe care S.C. City Invest & Management - S.R.L. este obligată să o achite în baza contractelor de împrumut, după primirea unei solicitări din partea Societăţii privind neîndeplinirea acestei obligaţii de către S.C. City Invest & Management -S.R.L.
    Societatea nu a prezentat documente din care să rezulte demersurile privind recuperarea necondiţionată de la Active Capital Reinsurance LTD a sumelor reprezentând împrumuturile acordate şi nerestituite la termen de către S.C. City Invest & Management - S.R.L. Potrivit termenilor şi condiţiilor ataşate la poliţa valabilă până la data de 31.12.2020, art. 4 - Excepţii, rezultă faptul că: nu se acordă nicio compensaţie, iar garanţia nu poate fi executată în situaţia schimbării conducerii Societăţii şi a acţionarului City Insurance - S.A. fără acordul reasigurătorului Active Capital Reinsurance LTD, precum şi în situaţia intrării Societăţii City Insurance - S.A. în insolvenţă sau procedura de administrare specială impusă de autoritatea de supraveghere.
    Din documentele puse la dispoziţia echipei de control pe perioada derulării acţiunii de control nu au rezultat demersurile întreprinse în vederea recuperării împrumuturilor şi/sau a activării poliţei încheiate cu Active Capital Reinsurance LTD şi nici documente din care să rezulte:
    - analizele realizate din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 237/2015, atât pentru împrumuturile acordate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 237/2015 (contracte cu nr. 5-9), cât şi pentru împrumuturile acordate ulterior (contractul nr. 10), care sunt regăsite în bilanţul Solvabilitate II la data de 31.03.2021;
    – ţintele stabilite pentru veniturile pe care Societatea urmăreşte să le obţină din investiţia realizată, aşa cum este prevăzut la secţiunea 5, Principiul persoanei prudente şi sistemul de guvernanţă orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale;
    – analizele/fundamentările care au stat la baza ajustărilor de valoare realizate doar asupra dobânzilor calculate şi nerecuperate, şi nu şi asupra împrumuturilor acordate;
    – analizele privind gradul de recuperabilitate a împrumuturilor acordate ţinând cont de situaţia financiară a S.C. City Invest & Management - S.R.L. care, aşa cum rezultă din informaţiile publice, în ultimii 5 ani a înregistrat pierderi semnificative şi capitaluri proprii negative.

    Deosebit de aspectele mai sus prezentate, sunt relevante următoarele:
    - deşi împrumuturile acordate S.C. City Invest & Management - S.R.L. în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2019 în sumă de 11.720.421 euro sunt prezentate în bilanţul Solvabilitate II la valoarea nominală (fără ajustări de depreciere), atât pentru data de 31.03.2021, cât şi pentru data de 31.12.2020, Societatea a procedat la ajustarea cu 100% a dobânzilor aferente;
    – în plus, din situaţiile prezentate de Societate rezultă că la data de 30.06.2019 aceasta a stornat din evidenţele contabile suma de 138.061,26 lei (29.019,50 euro) cu explicaţia: „rectificare înregistrare dobândă contract de împrumut - cf. restituiri“. Acest raţionament arată că însăşi Societatea recunoaşte lipsa de profitabilitate a acestui activ, ceea ce denotă că o declasificare din categoria investiţiilor este corectă, dar mai ales prudentă, atât timp cât însuşi randamentul (dobânda acumulată) este prezentată cu valoarea zero.

    Astfel, în procesul-verbal s-a reţinut că Societatea nu a respectat prevederile:
    - art. 97 alin. (1) şi alin. (2) Principul persoană prudentă din Legea nr. 237/2015 conform cărora:
    "(1) Societăţile investesc numai în active şi instrumente ale căror riscuri pot fi identificate, măsurate, monitorizate, gestionate, controlate şi raportate în mod adecvat şi care pot fi luate în considerare la acoperirea necesităţilor globale de solvabilitate, determinate conform ORSA.
(2) Toate investiţiile, în special cele care constituie active care acoperă SCR şi MCR, se realizează astfel încât să se asigure siguranţa, calitatea, lichiditatea, profitabilitatea şi accesibilitatea întregului portofoliu de investiţii."

    – secţiunea 5, Principiul persoanei prudente şi sistemul de guvernanţă orientarea 29 pct. 1.68 şi orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, conform cărora:
    Orientarea 29 - Securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea portofoliilor de investiţii
    1.68. Întreprinderea trebuie să verifice şi să monitorizeze în mod regulat securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea întregului portofoliu ţinând cont cel puţin de următoarele:
    a) orice constrângeri legate de pasive, inclusiv garanţii ale deţinătorilor de poliţe, precum şi de orice politici publicate cu privire la beneficii discreţionare şi, dacă este cazul, de aşteptările rezonabile ale deţinătorilor de poliţe;
    b) nivelul şi natura riscurilor pe care o întreprindere este dispusă să le accepte;
    c) nivelul de diversificare al întregului portofoliu;
    d) caracteristicile activelor, inclusiv:
    (i) calitatea creditului contrapărţilor;
    (ii) lichiditatea;
    (iii) tangibilitatea;
    (iv) durabilitatea;
    (v) existenţa şi calitatea garanţiilor reale sau a altor active care garantează activele;
    (vi) gradul de îndatorare netă sau servituţi;
    (vii) tranşe;

    e) evenimente care ar putea să schimbe caracteristicile investiţiilor, inclusiv orice garanţii, sau să afecteze valoarea activelor;
    f) aspecte care se referă la localizarea şi disponibilitatea activelor, inclusiv:
    (i) netransferabilitatea;
    (ii) aspecte juridice din alte ţări;
    (iii) măsuri valutare;
    (iv) riscul asociat depozitarului;
    (v) garantarea şi împrumutarea excesivă.    Orientarea 30 - Profitabilitate
    1.69. Întreprinderea trebuie să stabilească ţinte pentru veniturile pe care urmăreşte să le obţină din investiţiile sale, ţinând cont de nevoia de a obţine un randament durabil din portofoliile de active pentru a satisface aşteptările rezonabile ale deţinătorilor de poliţe.
    precum şi prevederile:
    - art. 52. - Evaluarea activelor şi a obligaţiilor din Legea nr. 237/2015 - Societăţile îşi evaluează activele şi obligaţiile, astfel:
    "a) activele, la valoarea la care ar putea fi tranzacţionate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective; […]"

    coroborate cu prevederile art. 9 din Metodologia de evaluare - principiile generale din Regulamentul delegat (UE) 2015/35:
    "1. Întreprinderile de asigurare şi de reasigurare recunosc activele şi pasivele cu respectarea standardelor internaţionale de contabilitate adoptate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.
2. Întreprinderile de asigurare şi de reasigurare îşi evaluează activele şi pasivele în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002, cu condiţia ca aceste standarde să includă metode de evaluare compatibile cu metoda de evaluare prevăzută la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE. În cazul în care standardele respective permit utilizarea mai multor metode de evaluare, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare utilizează numai metodele de evaluare care sunt conforme cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE.“ (n.b transpus la art. 52 din Legea nr. 237/2015)"


    Având în vedere cele de mai sus, precum şi lipsa unei documentări corespunzătoare privind evaluarea activelor constând în împrumuturi acordate S.C. City Invest & Management - S.R.L. şi existenţa în ultimii 5 ani a unor informaţii financiare referitoare la poziţia şi performanţa financiară negative a contrapartidei, precum şi faptul că în caz de neplată din cauza lipsei de lichidităţi a S.C. City Invest & Management - S.R.L., împrumuturile pot fi reeşalonate, având astfel o maturitate nelimitată (şi deci valoare prezentă 0), realizarea activului reprezentând creanţe din împrumuturile acordate se consideră incertă, fiind necesară astfel ajustarea în totalitate a activului din bilanţul Solvabilitate II constând în împrumuturi şi ipoteci.
    În concluzie, la evaluarea elementului de activ constând în împrumuturi şi ipoteci înregistrat în bilanţul Sovabilitate II la data de 31.03.2021, Societatea nu a respectat prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborate cu prevederile secţiunii 5, orientarea 29 pct. 1.68 şi orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale şi cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei conform art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    IV. A patra faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta a înregistrat în bilanţul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condiţiilor din contractele de reasigurare, fiind încălcate prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) ultima teză, coroborate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 şi cu prevederile art. 41 pct. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35. La data de 31.12.2020 şi 31.03.2021 Societatea avea înregistrate în bilanţul Solvabilitate II următoarele creanţe (Reinsurance receivables) şi datorii din reasigurare (Reinsurance payables), precum şi active constând în parte cedată din rezerve în reasigurare (Reinsurance recoverables):

┌────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │Bilanţ │
│ │Bilanţ │economic │
│ │economic │31.03.2021 │
│ │31.12.2020 │raportat în │
│ │ │luna mai 2021│
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Active │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Sume │ │ │
│recuperabile│1.926.233.032│2.058.712.571│
│din │ │ │
│reasigurare │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Creanţe din │467.356.348 │403.094.798 │
│reasigurare │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Datorii │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Datorii din │406.981.062 │344.259.179 │
│reasigurare │ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Societatea a efectuat anumite ajustări/corecţii asupra acestor elemente de active şi datorii (în baza Deciziei nr. 724/2021) atât pentru data de 31.12.2020, cât şi pentru data de 31.03.2021, dar nu a transmis la A.S.F. raportări rectificative pentru data de referinţă 31.12.2020, ci doar pentru data de 31.03.2021.
    La 31.03.2021 bilanţul economic şi evidenţele contabile întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015 prezentau următoarele solduri de creanţe şi datorii din asigurare şi reasigurare înainte de ajustări:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Bilanţ │Evidenţe │
│ │economic │contabile │
│ │înainte de │înainte de │
│ │ajustările │ajustările │
│ │societăţii │societătii │
│ │31.03.2021 │31.03.2021 │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Creanţe din│ │ │
│activitatea│33.590.068 │177.599.449 │
│de │ │ │
│asigurare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Creanţe din│ │ │
│activitatea│403.094.798 │403.094.798 │
│de │ │ │
│reasigurare│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Datorii din│ │ │
│activitatea│15.490.959 │37.910.119 │
│de │ │ │
│asigurare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Datorii din│ │ │
│activitatea│344.259.179 │417.623.624 │
│de │ │ │
│reasigurare│ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    În urma ajustărilor de valoare efectuate pe perioada mandatului administratorului temporar, soldurile de creanţe şi datorii din asigurare şi reasigurare la 31.03.2021 se prezintă astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Bilanţ │Evidenţe │
│ │economic │contabile │
│ │după │după ajustări│
│ │ajustări │31.03.2021 │
│ │31.03.2021 │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Creanţe din│ │ │
│activitatea│33.323.120 │177.332,501 │
│de │ │ │
│asigurare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Creanţe din│ │ │
│activitatea│282.122.350 │221.273.785 │
│de │ │ │
│reasigurare│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Datorii din│ │ │
│activitatea│15.490.959 │37.910.119 │
│de │ │ │
│asigurare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Datorii din│ │ │
│activitatea│450.457.354 │455.267.779 │
│de │ │ │
│reasigurare│ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    Astfel, la datele de 31.12.2020 şi 31.03.2021 creanţele şi datoriile din reasigurare, precum şi activele constând în parte cedată din rezerve în reasigurare înregistrate în bilanţul economic (Solvabilitate II), raportate la A.S.F, comparativ cu cele din evidenţa contabilă se prezintă astfel:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Bilanţ │Evidenţa │Bilanţ │
│ │Evidenţa │Bilanţ │Evidenţa │economic │contabilă │economic │
│ │contabilă │economic │contabilă │31.03.2021 │inclusiv │31.03.2021 │
│ │31.12.2020 │31.12.2020 │31.03.2021 │raportat în │ajustare de │raportat │
│ │ │ │neajustat │luna mai 2021│depreciere │04.08.2021 │
│ │ │ │ │ │31.03.2021 │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Active │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Parte cedată │ │ │ │ │ │ │
│(sume │ │ │ │ │ │ │
│recuperabile)│2.199.838.680│1.926.233.032│2.329.562.263│2.058.712.571│2.345.286.501│2.406.452.919│
│în │ │ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Creanţe din │430.105.437 │467.356.348 │427.675.550 │403.094.798 │221.273.785 │282.122.350 │
│reasigurare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Datorii │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Datorii din │431.841.947 │406.981.062 │469.349.201 │344.259.179 │455.267.780 │450.457.354 │
│reasigurare │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    În evidenţa contabilă a Societăţii operaţiunile din reasigurare au fost reflectate fie pe reasigurători, fie pe tipuri de contracte în care participă mai mulţi reasigurători, iar din analiza informaţiilor cuprinse în fişele de cont ale decontărilor cu reasigurătorii (cont contabil 412), Balanţa analitica City_31.03.2021_după ajustări, fişierele Rezerve de daune cedate împărţite pe reasigurători şi tratate 31.03.2021_ajustat şi Rezerva de prime cedată împărţită pe reasigurători şi tratate 31.03.2021, contractele de reasigurare, descrierea programului de reasigurare pentru anul 2021, puse la dispoziţie de Societate, s-a constatat că în mod semnificativ Societatea înregistrează creanţe/datorii şi parte cedată din rezervele tehnice faţă de reasigurătorii Active Capital, Barents RE, Best Meridian Insurance Company (BMI), Gic, Swiss Re şi Santam Re ce decurg din contracte de cedare în reasigurare care acoperă în principal activitatea RCA, asigurările de garanţii şi asigurările de răspundere civilă generală (malpraxis).
    Centralizat, la data de 31.03.2021, situaţia creanţelor/datoriilor faţă de reasigurători şi a părţii cedate în reasigurare din rezervele tehnice, înregistrată în evidenţa contabilă, rezultate din documentele puse la dispoziţie de Societate, se prezintă astfel:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │Evidenţa contabilă 31.03.2021│Ajustări de depreciere │Creanţe/datorii cu ajustări │
│Reasigurator│(cu corecţii) │Evidenţa contabilă │de depreciere evidenţa │
│ │ │31.03.2021 │contabilă 31.03.2021 │
├────────────┼──────────────┬──────────────┼───────────────┬───────┼──────────────┬──────────────┤
│ │Creanţă │Datorie │Creanţă │Datorie│Creanţă │Datorie │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Barents │115.888.710,01│121.983.821,65│-57.944.355,03 │- │57.944.354,98 │121.983.821,65│
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Active │114.411.180,06│45.094.046,34 │-57.205.590,03 │- │57.205.590,03 │45.094.046,34 │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│GIC │ │67.245.809,85 │ │- │- │67.245.809,85 │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Swiss │ │135.313.896,51│ │- │- │135.313.896,51│
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│BMI │150.241.550,50│46.407.050,90 │66.170.809,64 │- │84.070.740,86 │46.407.050,90 │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Santam │ │22.531.026,37 │ │- │- │22.531.026,37 │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Subtotal │380.541.440,57│438.575.651,62│-181.320.754,70│ │199.220.685,87│438.575.651,62│
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Alţii │22.053.097,71 │16.692.128,04 │ │ │22.053.097,71 │16.692.128,04 │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Total │402.594.539,27│455.267.779,66│-181.320.754,70│- │221.273.784,57│455.267.779,66│
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │Total rezerve │
│Reasigurător│RBNS cedat │IBNR cedat │UPR cedat │URRcedat │cedate evidenţa │
│ │ │ │ │ │contabilă │
│ │ │ │ │ │31.03.2021 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Barents │472.100.509,04 │212.133.121,31│308.721.543,65│ │992.955.174,01 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Active │362.938.884,59 │185.180.201,23│262.945.114,53│ │811.064.200,35 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│GIC │100.898.368,81 │46.446.502,77 │63.998.458,30 │ │211.343.329,88 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Swiss │68.902.902,55 │31.868.897,27 │86.648.074,57 │ │187.419.874,39 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│BMI │31.601.220,78 │0 │48.244.779,39 │ │79.846.000,17 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Santam │10.546.689 │4.919.537 │12.799.692 │ │28.265.918 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Subtotal │1.046.988.574,77│480.548.259,58│783.357.662,44│ │2.310.894.496,80│
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Alţii │3.720.146,21 │1.008.618,09 │17.714.232,08 │ │22.442.996,36 │
├────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┤
│Total │1.050.708.720,98│481.556.877,67│801.071.894,52│11.949.009│2.345.286.502,17│
└────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┘


    Conform explicaţiilor Societăţii la data de 31.03.2021 „pe statutar a fost înregistrat IBNR calculat prin metoda Mack, iar Best Estimate Claims Provision pe S2 a fost calculat prin metoda Boot“, fapt pentru care valorile înregistrate în evidenţa contabilă cu privire la partea cedată în reasigurare nu reflectă în mod real valoarea părţii cedate în reasigurare (Reinsurance recoverables), care ar fi trebuit să aibă valoarea de 2.680.712.006 lei, astfel:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │Parte cedată │ │
│ │Parte cedată │în │ │
│ │în │reasigurare │ │
│ │reasigurare │(ţinând cont │Diferenţă │
│Evidenţa │31.03.2021 │de rezervele │ │
│contabilă│raportată la │calculate cu │ │
│ │A.S.F. │metoda Boot) │ │
│ │ │31.03.2021 │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.345.286.502│2.680.712.006│335.425.504│
└─────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘


    În aceste condiţii, în mod similar, valoarea părţii cedate în reasigurare conform regimului Solvabilitate II, comparativ cu cea aferentă regimului naţional, pe baza calcului IBNR prin metoda Boot Chain Ladder se prezintă astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Parte cedată în reasigurare │
│ │(ţinând cont de rezervele │
│ │calculate cu metoda Boot) │
│ │31.03.2021 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Evidenta │2.680.712.006 │
│contabilă│ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Bilanţ │2.406.452.919 │
│economic │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Diferenţă│274.187.087 │
└─────────┴────────────────────────────┘


    În vederea verificării acestor elemente de active şi datorii, pe parcursul derulării acţiunii de control s-a solicitat Societăţii programul de reasigurare, contractele încheiate cu reasigurătorii, confirmările de solduri, corespondenţa purtată cu reasigurătorii, situaţii interne (fişiere de lucru, fişe de cont etc.), precum şi note explicative adresate Societăţii, dar şi Departamentului reasigurare şi Direcţiei economice.
    De asemenea, s-a solicitat Societăţii fişierele de lucru conţinând calculul detaliat al poziţiilor din bilanţul Solvabilitate II reprezentate de Reinsurance receivable (creanţe din reasigurare) şi Reinsurance payables (datorii din reasigurare), pornind de la balanţa de verificare la data de 31.03.2021, fiind solicitate în acelaşi timp note explicative angajaţilor implicaţi în activitatea de reasigurare.
    Potrivit notelor explicative furnizate în timpul controlului, înregistrate la Societate cu nr. 20.105/19.07.2021 (consilier director general), nr. 2.016/19.07.2021 (director reasigurare) şi nr. 20.107/19.07.2021 (director economic), în legătură cu modalitatea de gestiune a contractelor de reasigurare şi de evidenţiere a operaţiunilor ce decurg din acestea, a rezultat că instrumentele de control pentru a se asigura că situaţiile financiare ale Societăţii reflectă în mod real creanţele şi datoriile Societăţii faţă de reasigurători sunt reprezentate de confirmările de solduri primite de la Departamentul reasigurare. Cu privire la măsurile întreprinse în situaţia în care reasigurătorii nu confirmă creanţele/datoriile, directorul economic a menţionat că măsurile sunt stabilite de conducere împreună cu Departamentul reasigurare, iar din perspectiva politicilor contabile cu privire la ajustările de valoare ale creanţelor/datoriilor faţă de reasigurători s-a arătat că ajustările se fac în colaborare cu departamentele implicate şi în funcţie de situaţiile trimise de către aceste departamente.
    Din analiza politicilor contabile elaborate de directorul economic şi aprobate de Directoratul Societăţii prin Decizia nr. 1.5/08.02.2018, pct. 3.6.5 - Recunoaşterea unei pierderi din creanţe neîncasate, există următoarele descrieri, incomplete, cu privire la recunoaşterea unei pierderi definitive în bilanţul Societăţii:
    "Creanţele neîncasate vor antrena recunoaşterea unor pierderi în situaţiile financiare ale anului în care sunt identificate ca atare, numai dacă este certă imposibilitatea de a încasa respectiva sumă şi numai după ce societatea a întreprins toate acţiunile care se impun în aceste cazuri (urmărirea în justiţie a respectivului rău platnic şi obţinere unei sentinţe definitive, cererea falimentului respectivului debitor etc.)
    Societatea evaluează folosind metode actuariale aceste creanţe la sfârşitul anului şi, în măsura în care consideră necesar, constituie un provizion care să reflecte riscurile de neîncasare aferente acestor creanţe. De dat ceva mai multe detalii despre cum se face această evaluare."

    Prin urmare în cadrul politicilor contabile nu au fost identificate descrieri cu privire la situaţiile/cazurile/modalitatea în care se realizează ajustările de valoare pentru depreciere şi nici metodele actuariale la care se face referire în politici având în vedere menţiunea subliniată mai sus.
    Din analiza contractelor de reasigurare puse la dispoziţie de Societate a rezultat că pentru diminuarea riscului de subscriere pentru portofoliul de contracte de asigurare RCA (inclusiv Carte verde), atât pentru cele subscrise pe teritoriul României, cât şi pentru cele subscrise pe teritoriul Greciei, Societatea utilizează următoarele tipuri de tratate de reasigurare:
    - neproporţionale, excedent de daune care acoperă daunele mari, atât pe teritoriul României, cât şi al Greciei;
    – proporţionale, pentru protejarea părţii reţinute din contractele excedent de daună, clasificate după condiţiile contractuale astfel:
    a. tratate de reasigurare pe an de subscriere (underwritting basis) în care se circumscriu tratatele de reasigurare cotă-parte prin care se cedează câte 30% din portofoliul de RCA, CASCO şi tractări, încheiate cu reasigurătorii Barents Re şi Active Capital. Prin aceste tratate s-au preluat prin novarea/comutarea contractului încheiat cu „GBRG“ cu referinţa 16-0380-16 creanţe în valoare de 118,2 mil. euro, soldul final de la 30.09.2020 al rezervei de prime (UPR) în valoare de 71,06 mil. euro, soldul final de la 30.09.2020 al RBNS şi IBNR în valoare de 129,27 mil. euro, precum şi comisionul în valoare de 8,53 mil. euro. La aceste tratate se înregistrează atât cedare de rezerve de prime, cât şi de daune, acestea fiind menţinute şi după ce acest tip de tratat s-a încheiat în acord cu clauza „run-off“;
    b. tratate de reasigurare pe an de accident (accident year/loss occuring basis/loss occuring during) cu componentă de transfer de portofoliu de rezerve de prime şi daune, care la terminarea contractului se reiau de către Societate. Acest tip de tratat a fost încheiat cu următorii reasigurători:
    - General Insurance Corporation of India, Mumbai (GIC Re), rating AM Best A, intermediat de MATRIX (Cyprus) Insurance & Reinsurance Brokers Ltd, cu începere de la data de 1 ianuarie 2019, cu clauză de reînnoire automată, terminat la data de 31.03.2021, cota de cedare în reasigurare 10%;
    – Barents Re Reinsurance Company INC, Grand Cayman, Cayman Islands, A-(A.M. Best), contract continuu intrat în vigoare la data 1.01.2021, fiind succesorul contractelor derulate începând cu 1.10.2019 (5% cota de cedare) şi a celui derulat în 2020 cu o cotă de cedare în reasigurare de 15%, similară cu cea din 2021;
    – Central Reinsurance Corporation (A Standard & Poor’s), contract intrat în vigoare la data de 1.04.2021, după terminarea contractului cu GIC, cota de cedare în reasigurare 1,5%.
    Prin aceste tratate de reasigurare cotă-parte se preiau în reasigurare daunele întâmplate în perioada contractuală (se are în vedere data evenimentului) la cota stipulată în contract (daunele plătite sau în rezerva de daune finală - la ieşirea din contract), în schimbul primelor câştigate cedate în reasigurare şi al unei cheltuieli cu reasigurarea. Pe lângă daunele întâmplate în perioadă, având şi componenta de transfer de portofoliu, prin aceste contracte reasigurătorul îşi asumă cota din plăţile de daună efectuate de Societate pentru daunele întâmplate înainte de începutul perioadei anuale şi plătite în perioada contractului. La începutul perioadei se „preiau“ daunele aflate în soldul rezervei de daune, iar la terminarea tratatului daunele aflate în soldul rezervelor de daune se „reiau“ de către Societate, acestea nefiind acoperite ulterior terminării contractului, indiferent în ce perioadă s-au întâmplat.
    Având în vedere clauzele contractuale menţionate anterior, rezultă că acest tip de contracte de reasigurare acoperă în fapt:
    - plăţile de daune efectuate în perioada contractuală în cota stabilită în sarcina reasigurătorului şi
    – variaţia rezervelor de daune calculate ca diferenţă între cuantumul rezervei de daune (RBNS+IBNR) la finalul tratatului şi cuantumul rezervei de daune (RBNS+IBNR) la intrarea în contract;    c. tratate de reasigurare pe an de accident (accident year/loss occuring basis/loss occuring during), care nu prezintă clauză de transfer de portofoliu şi care au clauza expresă de „run-off“, acoperă toate daunele din perioada contractuală şi primele aferente până la terminarea sau comutarea contractului, oricare operaţiune intervine prima. Acest tip de tratat a fost încheiat cu următorii reasigurători (începând cu 1.04.2021 cedare 19,5%=2%+5%+2%+12,5%):
    - Santam Re în numele New RE, rating AA- (Standard & Poor’s), pentru o perioadă contractuală iniţială de un an, începând cu 1.04.2020 până în 31.03.2021, cu o cotă de cedare de 2%, modificat prin addendum-ul nr. 1 încheiat la solicitarea Societăţii şi transmis de brokerul de reasigurare către Societate, nesemnat de reasigurător, prin care se modifică perioada de acoperire la doar 9 luni, respectiv până în 31.12.2020. Începând cu 1.01.2021 se încheie un nou contract de reasigurare cu aceiaşi termeni contractuali şi cu aceeaşi cotă de cedare în reasigurare de 2%;
    – Hannover, rating AA- (Standard & Poor’s), pentru o perioadă contractuală iniţială de un an, începând cu 1.04.2021 până în 31.03.2022, cu o cotă de cedare de 5%;
    – Helvetia Swiss Insurance, A (Standard & Poor’s), pentru o perioadă contractuală iniţială de un an, începând cu 1.04.2021 până în 31.03.2022, cu o cotă de cedare de 2%;
    – Swiss Re, AA- (Standard & Poor’s), contract de reasigurare continuu încheiat pe o perioadă contractuală iniţială de un an, începând cu 1.01.2020 până la 31.12.2020, cu o cotă de cedare de 10%. Începând cu 1.01.2021 se încheie un nou contract de reasigurare (se reînnoieşte contractul din 2020) cu aceiaşi termeni contractuali cu cota de cedare în reasigurare de 12,5%.    Prin aceste tratate de reasigurare cotă-parte se preiau daunele întâmplate în perioada contractuală (data evenimentului) la cota stipulată în contract (daunele plătite sau în rezerva de daune finală - la ieşirea din contract), în schimbul primelor câştigate cedate în reasigurare şi al unei cheltuieli cu reasigurarea. În acest sens, la intrarea în contract reasigurătorii nu preiau nicio rezervă de daune, iar la finalul contractului, în cazul în care daunele întâmplate (evenimentul asigurat s-a petrecut în perioada de acoperire a contractului) nu s-au plătit şi decontat deja cu reasigurătorii şi se regăsesc în rezerva de daune cedată, acestea rămân în sarcina reasigurătorilor respectivi până la soluţionare sau comutare către alt reasigurător (oricare intervine prima).
    Echipa de control a selectat spre analiză anumite contracte de reasigurare din programul de reasigurare, iar din analiza clauzelor următoarelor tratate de reasigurare, a operaţiunilor rezultate din acestea şi a informaţiilor rezultate din confirmările cu reasigurătorii (creanţe, datorii, parte cedată în reasigurare) au rezultat următoarele:
    a) tratat de reasigurare cotă-parte încheiat cu General Insurance Corporation of India, Mumbai (GIC Re), rating AM Best A -intermediat de MATRIX (Cyprus) Insurance & Reinsurance Brokers Ltd, cu începere de la data de 1 ianuarie 2019, cu clauză de reînnoire automată, sub rezerva unei notificări de anulare transmise de către oricare dintre părţi, cu 90 de zile anterior datei de anulare.
    Pentru primul an de acoperire, perioada 1 ianuarie 2019-31 martie 2020, conţinând 5 trimestre, este denumită perioadă anuală, iar pentru anul următor, perioada anuală este 1 aprilie 2020-31 martie 2021.
    Reasiguratul cedează 10% din daunele care se dezvoltă în perioada acoperită de poliţe RCA (România şi Grecia), indiferent de data întâmplării daunei, precum şi primele câştigate aferente procentului de cedare în reasigurare.
    Există un transfer de portofoliu în sensul că reasigurătorul preia portofoliul de prime necâştigate de la acea dată şi soldul daunelor nelichidate la acea dată, egal cu cota acestuia din soldul estimat al daunelor nelichidate (inclusiv IBNR). Totodată, reasigurătorul preia parte din despăgubirile achitate de reasigurat în perioada anuală, aferente daunelor întâmplate înainte de începerea perioadei anuale. Preluarea şi cedarea primelor necâştigate şi a daunelor nelichidate se vor efectua simultan.
    În cazul expirării contractului sau al rezilierii acestuia, conform condiţiilor contractuale, reasiguratul va relua (re-assume) atât portofoliul de prime necâştigate, cât şi soldul daunelor nelichidate la terminarea contractului, care să fie egal cu cota acestuia din soldul estimat al daunelor nelichidate (inclusiv IBNR), pentru care reasigurătorul va fi exonerat de obligaţie, astfel cum s-a agreat în ultima perioadă anuală. Operaţiunile de mai sus se vor efectua simultan.
    Societatea trebuie să calculeze trimestrial fondurile reţinute, decontarea efectivă ca mişcări de numerar urmând să fie făcută pe soldul acestora. Valoarea negativă a fondurilor reţinute trebuie plătită societăţii în termen de 90 de zile de la transmiterea decontului de către Societate, iar valoarea pozitivă se reportează.
    Nu se constituie primă minimă şi de depozit, dar se datorează cheltuieli de reasigurare (în care intră şi comisionul de intermediere) care reprezintă 5,2% din prima de reasigurare.
    Pentru anul 2019 comisionul de reasigurare se calculează pe baza unei scale liniare de 1:1, în funcţie de rata anuală a daunei începând cu un minim de 4,8% pentru o rată a daunei de 90% până la un maxim de 34,8% pentru o rată a daunei de 60%, iar pentru anul 2020 se calculează similar începând cu un minim de 1% pentru o rată a daunei de 93,8% până la un maxim de 34,8% pentru o rată a daunei de 60%.
    Tratatul de reasigurare are o limitare a acoperirii până la 120% pentru rata daunei.
    Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia echipei de control de Societate, acest contract nu a fost reînnoit în anul 2021 ca urmare a scăderii ratingului reasigurătorului după cum urmează: Financial Strength Rating (FSR) de la „A-“ la „B++“ şi Long-Term Issuer Credit Rating de la „a-“ la „bbb+“.
    Aşa cum s-a arătat anterior, acest tip de contract de reasigurare acoperă în fapt:
    - plăţile de daune efectuate în perioada contractuală în cota stabilită în sarcina reasigurătorului şi
    – variaţia de rezervelor de daune calculate ca diferenţă între cuantumul rezervei de daune (RBNS+IBNR) la finalul tratatului şi cuantumul rezervei de daune (RBNS+IBNR) la intrarea în contract.

    Având în vedere faptul că acest contract de reasigurare este unul continuu, echipa de control a analizat fiecare decont trimestrial aferent celor două perioade anuale: 1 ianuarie 2019-31 martie 2020 şi 1 aprilie 2020-31 martie 2021.
    Mai jos sunt redate informaţiile cuprinse în deconturile trimestriale semnate doar de Societate, aferente perioadelor anuale 1 ianuarie 2019-31 martie 2020 şi 1 aprilie 2020-31 martie 2021 acoperite de acest contract (ultimele 2 linii din tabel nu sunt menţionate în deconturile trimestriale):

┌────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │- euro - │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│explicaţii │Calcul │T1 2019 │T2 2019 │T3 2019 │T4 2019 │T1 2020 │
├────────────────┼──────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │ │Perioada anuală ianuarie 2019 - 31 martie 2020 │
├────────────────┼──────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Prime câştigate │1 │6.402.975 │13.265.605│20.690.355│28.337.357│35.690.498│
│cedate │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune plătite în│ │ │ │ │ │ │
│sarcina │2 │5.132.807 │10.848.682│16.794.446│22.764.333│29.124.744│
│reasiguratorilor│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Variaţia │ │ │ │ │ │ │
│rezervei de │3=9-8 │347.103 │933.908 │1.095.530 │4.931.548 │5.702.284 │
│daună cedată │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Comision │4 │590.111 │793.204 │1.724.481 │2.311.488 │1.713.144 │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuiala cu │5 │332.955 │689.811 │1.075.898 │1.473.543 │1.855.906 │
│reasigurarea │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Balanţa │6=l-2-4 │680.057 │1.623.719 │2.171.428 │3.261.536 │4.852.610 │
│reasigurării │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondurile │7=6-5 │347.102 │933.908 │1.095.529 │1.787.993 │2.996.705 │
│reţinute │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de daune│8 │13.713.168│13.713.168│13.713.168│13.713.168│13.713.168│
│în intrare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de daune│9 │14.060.271│14.647.076│14.808.698│18.644.716│19.415.452│
│în ieşire │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune întâmplate│10=2+3 │5.479.909 │11.782.590│17.889.976│27.695.881│34.827.027│
│în perioada │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │11 = max │ │ │ │ │ │
│Rata │(min │ │ │ │ │ │
│comisionului │(34,8%; │9,22% │5,98% │8,33% │8,97% │4,80% │
│ │94,8%-11);│ │ │ │ │ │
│ │4,8%) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rata daunei │12=10/1 │85,58% │88,82% │86,47% │85,83% │97,581% │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorie(-)/ │13=(9-8)- │-332.955 │-689.811 │-1.075.898│3.293.732 │2.473.392 │
│creanţă(+) City │6 │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi efectuate │14 │ │ │ │1.623.719 │ │
│de către City │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


┌────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │- euro - │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │T2 2020 │T3 2020 │T4 2020 │T1 2021 │
├────────────────┼───────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │ │Perioada anuală 1 aprilie 2020 - 31 martie │
│ │ │2021 │
├────────────────┼───────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Prime câştigate │1 │7.353.141 │15.657.366│24.533.965│33.370.256│
│cedate │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune plătite în│ │ │ │ │ │
│sarcina │2 │6.360.410 │12.855.842│19.834.504│28.273.115│
│reasiguratorilor│ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Variaţia │ │ │ │ │ │
│rezervei de │3=9-8 │(175.549) │944.730 │1.433.394 │2.663.546 │
│daună cedată │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Comision din │4=1*11 │(598.344) │1.298.425 │1.990.301 │698.341 │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuiala cu │5=5,2%*│382.363 │814.183 │1.275.766 │1.735.253 │
│reasigurarea │1 │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Balanţa │6= │1.591.075 │1.503.099 │2.709.160 │4.398.799 │
│reasigurării │1-2-4 │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondurile │7=6-5 │1.208.712 │688.916 │1.433.394 │2.663.546 │
│reţinute │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de daune│8 │19.415.452│19.415.452│27.010.885│27.010.885│
│în intrare │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de daune│9 │19.239.903│20.360.182│28.444.279│29.674.431│
│în ieşire │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune întâmplate│10=2+3 │6.184.861 │13.800.572│21.267.898│30.936.661│
│în perioada │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │11=max │ │ │ │ │
│ │(min │ │ │ │ │
│Rata │(34,8%;│14,13% │8,28% │8,11% │2,09% │
│comisionului │93,8%- │ │ │ │ │
│ │(2+3)/ │ │ │ │ │
│ │1);1%) │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│rata daunei │12=10/1│80,67% │86,52% │86,69% │92,71% │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorie(-)/ │ │ │ │ │ │
│creanţă(+) City │ │ │ │ │ │
│din perioada │13 │2.473.393 │2.473.393 │2.473.393 │2.473.393 │
│precedentă (la │ │ │ │ │ │
│31.03.2020) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorie(-)/ │14=13 -│ │ │ │ │
│creanţă(+) City │5 │2.091.029 │1.659.210 │1.197.627 │738.139 │
│final │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi efectuate │ │ │ │ │ │
│de către City/ │15 │0 │0 │0 │0 │
│Încasări de la │ │ │ │ │ │
│GIC │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă într-o formă sintetizată elementele cuprinse în deconturile (cumulate) aferente perioadei acoperite de tratatul de reasigurare, respectiv 1.01.2019-31.03.2021:

┌────────────────────┬─────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │lei │
│ │ │euro │(curs mediu│
│ │ │ │4,8) │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Prime câştigate │1 │69.060.754│331.491.619│
│cedate │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Daune plătite cedate│ │ │ │
│în sarcina │2 │57.397.859│275.509.723│
│reasiguratorilor │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Comision de │3 │2.411.485 │11.575.128 │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Balanţa reasigurării│ │ │ │
│la 31.03.2021 pentru│4= │9.251.410 │44.406.768 │
│perioada 1.01.2019 -│l-2-3│ │ │
│31.03.2021 │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Plăţi efectuate de │ │ │ │
│către City │5 │1.623.719 │7.793.851 │
│(cheltuiala cu │ │ │ │
│reasigurarea) │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Variaţia rezervei de│ │ │ │
│daună │6 │8.365.830 │40.155.984 │
│1.01.2019-31.03.2021│ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Soldul decontărilor │ │ │ │
│cu GIC la 31.03.2021│7=4-5│7.627.691 │36.612.917 │
│datorie (-)/creanţă │ │ │ │
│(+) │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┤
│Creanţă la │ │ │ │
│31.03.2021 (conform │8=6-7│738.139 │3.543.067 │
│decont) │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴──────────┴───────────┘


    Tabelul de mai jos prezintă o reconciliere a soldului de creanţă pornind de la cheltuiala privind reasigurarea:

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │- euro - │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│reasigurarea │1 │1.855.906│
│01.01.2019 - │ │ │
│31.03.2020 │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Plăţi efectuate │2 │1.623.720│
│de către City │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Comisioane de │ │ │
│reasigurare la │ │ │
│nivelul de 4,8% │3 │1.713.144│
│din primele │ │ │
│cedate │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Daune recuperate │ │ │
│peste rata daunei│4 │992.435 │
│94,8% * │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│reasigurarea │5 │1.735.253│
│01.04.2020 - │ │ │
│31.03.2021 │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Creanţă la │6 = │ │
│31.03.2021 (cf. │-1+2+3+4-5│738.139 │
│decont) │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘

    *4 = Prime câştigate cedate 01.01.2019 -31.03.2020 * (Rata daunei - 94,8%) = 35.690.498 * (97,58% - 94,8%)

    Aşa cum reiese din tabelul de mai sus, dacă rata daunei este sub 94,8%, singura cheltuială a Societăţii în perioada 1.01.2019-31.03.2020 ar fi fost de 0,4% din primele câştigate cedate (5,2% cheltuială cu reasigurarea - 4,8% comision de reasigurare), iar daunele recuperate ar fi fost 0 lei. Pentru perioada 1.04.2020-31.03.2021, rata minimă a comisionului de reasigurare conform tratatului de reasigurare este 0%.
    De asemenea, rezultă că în baza acestui tratat de reasigurare singurele fluxuri de numerar pentru Societate au fost ieşirile de numerar reprezentând plăţi efectuate de către Societate reprezentând costul reasigurării, în valoare de 1.623.719,40 euro (în prima perioadă de acoperire aferentă balanţei reasigurării primelor două trimestre din anul 2019). Cu privire la creanţa în valoare de 738.139,36 euro, conform documentului „Final treaty accounts“, prezentată în tabelul de mai sus, Societatea a menţionat că a fost încasată de brokerul Matrix, urmând a fi utilizată pentru compensarea altor datorii ale Societăţii către alţi reasigurători.
    Clauza din tratat care stă la baza decontărilor efective între cele 2 părţi este cea din secţiunea „Accounts“, clauză care stabileşte formula de calcul al balanţei reasigurării astfel:
    • totalul primelor de reasigurare datorate şi plătibile reasigurătorului (câştigate cedate) (+);
    • daune plătite (în sarcina reasigurătorului) (–);
    • suma globală a comisionului de reasigurare pentru perioada anuală (–).

    Din această balanţă a reasigurării se deduce cheltuiala cu reasigurarea (5,2% din primele cedate), valoarea rezultată fiind cea a fondurilor reţinute. În perioada de derulare a contractului, la o rată a daunei sub 94,8%, soldul fondurilor reţinute reprezintă o datorie a Societăţii către GIC Re, ce va fi reglată la finalul contractului.
    Societatea a contabilizat tranzacţiile aferente acestui tratat pe parcursul derulării acestuia şi la momentul închiderii contractului după cum urmează:

┌──────────────────────┬───────┬────────┬───────────────┐
│ │ │ │- euro - │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Descriere operaţiuni │Cont │Cont │ │
│din perioada │debitor│creditor│Valoare euro │
│(1.01.2019-31.03.2021)│ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Cedare prime brute │709 │4122 │80.659.878,13 │
│subscrise │ │GIC-NEC │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Reclasificare datorie │ │ │ │
│privind primele │4122 │ │ │
│câştigate ce se │GIC │4122 GIC│68.751.758,33 │
│cedează conform │-NEC │ │ │
│contractului (România │ │ │ │
│şi Grecia) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Daune plătite cedate │4122 │ │ │
│reasiguratorului │GIC │705 │57.478.440,80 │
│(România şi Grecia) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│comisioane de │4122 │ │ │
│reasigurare la nivel │GIC │705 │2.973.475,90 │
│provizoriu (România şi│ │ │ │
│Grecia) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Plăţi către │4122 │544 │1.615.395,79 │
│reasigurator │GIC │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Reglare 2019 în martie│ │ │ │
│2020 (determinare │4122 │705 │(602.047,08) │
│comision conform │GIC │ │ │
│contract) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Reglare 2019 în martie│ │ │ │
│2021 (în fapt variaţie│4122 │ │ │
│rezerve cedate │GIC │709 │(5.737.566,46) │
│aferente primei │ │ │ │
│perioade contractuale)│ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Sold cont 4122 GIC-NEC│ │ │ │
│(creanţă +/datorie -) │ │ │(11.728.287,98)│
│ctb înainte de │ │ │ │
│închidere contract │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Sold cont 4122 GIC │ │ │ │
│(creanţă +/datorie -) │ │ │(1.925.406,33) │
│ctb înainte de │ │ │ │
│închidere contract │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Anulare prime │ │ │ │
│necâştigate la │ │ │ │
│închiderea │7093101│4122 │(11.727.554,74)│
│contractului │ │GIC-NEC │ │
│înregistrări făcute în│ │ │ │
│1.04.2021 │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Ajustare prime (în │ │ │ │
│fapt variaţie rezerve │ │ │ │
│cedate) aferente celei│ │4122 │ │
│de-a doua perioade │7093101│GIC-NEC │(2.663.545,70) │
│contractuale │ │ │ │
│înregistrări făcute în│ │ │ │
│data de 1.06.2021 │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Sold cont 4122 GIC-NEC│ │ │ │
│(creanţă +/datorie -) │ │ │- │
│după închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼───────────────┤
│Sold cont 4122 GIC │ │ │ │
│(creanţă +/datorie -) │ │ │738.139,00 │
│după închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
└──────────────────────┴───────┴────────┴───────────────┘


┌────────────────┬────┬───────┬──────────────┐
│Descriere a │ │ │ │
│cumulului │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Cedare prime │709 │4122 │68.932.323,39 │
│brute subscrise │ │GIC-NEC│ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Reclasificare │ │ │ │
│datorie privind │ │ │ │
│primele │4122│ │ │
│câştigate ce se │GIC │4122 │68.751.758,33 │
│cedează conform │-NEC│GIC │ │
│contractului │ │ │ │
│(România şi │ │ │ │
│Grecia) │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Daune plătite │ │ │ │
│cedate │4122│ │ │
│reasiguratorului│GIC │705 │57.478.440,80 │
│(România şi │ │ │ │
│Grecia) │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│comisioane de │4122│ │ │
│reasigurare │GIC │705 │2.371.428,82 │
│(România şi │ │ │ │
│Grecia) │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Variaţii de │ │ │ │
│rezervă │4122│709 │(8.401.112,16)│
│acoperite de │GIC │ │ │
│contract │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Plăţi către │4122│544 │1.615.395,79 │
│reasigurator │GIC │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Impact diferenţe│ │ │(376.480,24) │
│de curs │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Sold cont 4122 │ │ │ │
│GIC-NEC (creanţă│ │ │ │
│+/datorie -) │ │ │ │
│după închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼──────────────┤
│Sold cont 4122 │ │ │ │
│GIC (creanţă +/ │ │ │ │
│datorie -) după │ │ │(738.139,00) │
│închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
└────────────────┴────┴───────┴──────────────┘


┌───────────────┬───┬────┬─────────────┐
│UPR preluat la │ │ │ │
│începutul │395│6195│8.001.813,76 │
│contractului │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│RBNS + IBNR │ │ │ │
│preluat la │397│6297│13.713.168,00│
│începutul │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│Rezervă de │ │ │ │
│prime cedată │ │ │ │
│înainte de │395│6195│13.060.909,86│
│închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│RBNS+IBNR cedat│ │ │ │
│înainte de │397│6297│39.153.309,12│
│închiderea │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│Variaţie UPR │ │ │ │
│cedat │395│6195│5.059.096,10 │
│(contabil) │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│Variaţie │ │ │ │
│RBNS+IBNR cedat│ │ │ │
│(contabil) în │397│6297│15.961.263,00│
│perioada │ │ │ │
│contractuală │ │ │ │
├───────────────┼───┼────┼─────────────┤
│Variaţie │ │ │ │
│RBNS+IBNR │397│6297│8.401.112,16 │
│conform decont │ │ │ │
└───────────────┴───┴────┴─────────────┘


    În contextul descris mai sus, echipa de control pe perioada derulării acţiunii de control a solicitat Societăţii detalii, prin Nota explicativă nr. 43.822/21.07.2021, astfel:
    "Având în vedere că prin tratatul TP01HP-GR010420 cu GIC Re pentru anul 2020/2021 sunt cedate doar prime câştigate, care este raţionamentul pentru care au fost înregistrate în contabilitate prime brute subscrise şi rezervă de primă cedată aferente acestui tratat? Mai exact, de ce nu au fost înregistrate în contul #709 prime brute subscrise cedate la nivelul primelor brute câştigate cedate?
    Având în vedere că tratatul cu GIC Re a fost terminat la 31.03.2021, care este raţionamentul pentru care, conform fişierului Rezerva de prime cedată împărţită pe reasigurători şi tratate 31.03.2021.xlsx la 31.03.2021 există o rezervă de primă cedată către GIC Re de 63.998.458,30 lei?
    Având în vedere că, conform calculului de fonduri reţinute, doar variaţia rezervei de daună cedată este recuperabilă de la reasigurător, iar tratatul cu GIC Re a fost terminat la 31.03.2021 printr-un decont în care primele cedate în reasigurare erau diminuate, printre altele cu variaţia rezervei de daună avizată,
    care este raţionamentul pentru care, conform fişierului Rezerve de daune cedate împărţite pe reasigurători şi tratate 31.03.2021_ajustat.xlsx la 31.03.2021, există o rezervă de daună cedată către GIC Re de 146.149.540 lei?
    Care este motivul pentru care în deconturile pentru trimestrul 4 2020 şi trimestrul 1 2021, aferente tratatului TP01HP-GR010420, rezervele de daună în intrare sunt considerate la nivelul de 27.010.885 EUR, deşi pentru trimestrele 1 şi 2 2020 au fost considerate la nivelul de 19.415.451 EUR?"

    Societatea a răspuns solicitărilor la data de 26.07.2021 cu Proces-verbal de predare-primire nr. 20.724, astfel:
    - cu privire la interpretarea Societăţii a înregistrării în contabilitate, aceasta consideră că acest tip de contract se înregistrează ca orice contract cotă-parte, urmând ca decontarea să fie făcută pe prima câştigată, evidenţa primelor subscrise cedate şi a primelor câştigate (respectiv prima subscrisă pentru acest contract) fiind defalcată pe două conturi separate pentru reconcilierea cu deconturile de reasigurare;
    – cu privire la înregistrarea rezervelor de daune, Societatea consideră că acest contract preia rezervele de daună la data de început şi acoperă toate daunele plătite în perioadă, indiferent de data evenimentului daunei, ca atare variaţia rezervei este inclusă în toate daunele plătite şi recuperate prin acest contract, rezerva de final fiind parţial reluată de Societate sau preluată pe alte contracte de reasigurare. Rezerva cedată este menţinută în evidentele Societăţii la data de 31.03.2021, conform decontului, aceasta fiind eliberată începȃnd cu data de 1.04.2021;
    – cu privire la diferenţele între cuantumul rezervelor de daune utilizat în primele 3 trimestre faţă de cel utilizat la 31.12.2020, Societatea comunică faptul că s-a efectuat o ajustare a IBNR, metoda pe care a utilizat-o şi pentru data de 31.03.2021.

    Având în vedere că, potrivit comunicării e-mail cu reasigurătorul din data de 12.07.2021, inclusiv a documentului ataşat mesajului (document intitulat Offset Agreement City GIC _2021 Final) puse la dispoziţie de Societate, rezultă că la închiderea contractului reasigurătorul a confirmat o creanţă în valoare de 738.139,37 euro, iar Societatea avea înregistrată o datorie în cuantum de 1,9 mil. euro, prin Adresa nr. 49.506/13.08.2021 s-au solicitat Societăţii detalii cu privire la conţinutul economic al următoarelor înregistrări contabile evidenţiate de Societate la închiderea tratatului cu GIC Re:

┌───────┬────┬────┬─────────────┬──────┬──────────────┬──────────┐
│cont SD│cont│cont│suma valuta │valuta│suma RON │Explicaţii│
│ │SC │Ac │ │ │ │ │
├───────┼────┼────┼─────────────┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │AJUSTARE │
│ │ │ │ │ │ │PRIME │
│7093107│4122│GIC │-199.159,81 │EUR │-978.989,96 │CEDATE - │
│ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │
│ │ │ │ │ │ │CTR. │
├───────┼────┼────┼─────────────┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │AJUSTARE │
│ │ │ │ │ │ │PRIME │
│7093101│4122│GIC │-2.464.385,89│EUR │-12.113.935,28│CEDATE - │
│ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │
│ │ │ │ │ │ │CTR. │
├───────┴────┴────┼─────────────┼──────┼──────────────┼──────────┤
│Total │-2.663.545,70│euro │-13.092.925,24│ │
└─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────────┴──────────┘


    Societatea a răspuns solicitării echipei de control din perioada acţiunii de control, menţionând faptul că suma de 2.663.545,89 euro reprezintă valoarea fondurilor reţinute, care, conform clauzelor contractuale, dacă este pozitiv rămâne la dispoziţia cedentului, iar dacă este negativ se recuperează de la reasigurător, şi nu variaţia rezervelor de daune cedate, prin urmare prin înregistrarea în contabilitate a diminuării primelor cedate şi a comisionului aferent acestora este reflectată descărcarea fondurilor reţinute din contul GIC Re.
    Explicaţiile furnizate de Societate nu se susţin, deoarece valoarea variaţiei rezervelor de daună cedate în perioada anuală 2019-2020 a fost în cuantum 5.702.284 euro, faţă de cuantumul valorii fondurilor reţinute de 2.996.705 euro, iar valoarea variaţiei rezervei de daună (şi nu valoarea fondurilor reţinute) a fost reglată între părţi la data de 31.03.2020, prin aceleaşi înregistrări contabile ca cele de mai sus.
    În fapt, valoarea fondurilor reţinute este egală cu variaţia rezervelor de daună în condiţiile în care rata daunei nu depăşeşte valoarea de 93,8%, fapt care a determinat ca cele 2 valori să nu fie egale la finalul perioadei anuale 2019-2020.
    De asemenea, variaţia rezervelor de daune la 31.03.2021 este de 2.663.545 euro, valoare pe care reasigurătorul o şi recunoaşte ca datorie faţă de Societate, este calculată ca diferenţă între valoarea de final a rezervei de daune cedate (fără a lua în considerare corecţiile privind majorarea cuantumului rezervei cu suma de 22.078.997,85 euro, nerecunoscute de reasigurător) şi valoarea rezervelor de daune de la începutul perioadei anuale, respectiv la data de 1.03.2020 în cuantum de 19.415.451,87 euro.
    În procesul-verbal s-a prezentat o simulare a fondurilor reţinute pe valorile fără creşteri de rezervă după cum urmează:

┌────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │euro │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Q2 2020 │Q3 2020 │Q4 2020 │Q1 2021 │
│ ├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │Perioada anuală ianuarie 2019 - 31 martie │
│ │2020 │
├────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Prime cedate│7.353.141 │15.657.366│24.533.965│33.370.256│
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune │6.360.410 │12.855.842│19.834.504│28.273.115│
│plătite │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Comision │(598.344) │1.298.425 │1.990.301 │698.341 │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuiala │ │ │ │ │
│cu │382.363 │814.183 │1.275.766 │1.735.253 │
│reasigurarea│ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Balanţa │1.591.075 │1.503.099 │2.709.160 │4.398.799 │
│reasigurării│ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondurile │1.208.712 │688.916 │1.433.394 │2.663.546 │
│reţinute │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │
│daune în │19.415.452│19.415.452│19.415.452│19.415.452│
│intrare │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │
│daune în │19.239.903│20.360.182│20.848.846│22.078.998│
│ieşire │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune │ │ │ │ │
│întâmplate │6.184.861 │13.800.572│21.267.898│30.936.661│
│în perioada │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rata │14,13% │8,28% │8,11% │2,09% │
│comisionului│ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│rata daunei │80,67% │86,52% │86,69% │92,71% │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorat City│(175.549) │944.730 │1.433.394 │2.663.546 │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorat City│ │ │ │ │
│din perioada│2.473.393 │2.473.393 │2.473.393 │2.473.393 │
│precedentă │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Datorat City│2.091.029 │1.659.210 │1.197.627 │738.139 │
│ajustat │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi │ │ │ │ │
│efectuate de│ │ │ │0 │
│către City │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    La începutul primei perioade anuale 2019-2020, Societatea a înregistrat rezerve de daune avizate şi neavizate în sarcina reasigurătorului în valoare de 13.713.168,25 euro, iar la finalul perioadei anuale respectiv o valoare de 19.415.451,87 euro.
    La începutul celei de-a doua perioade anuale 2020-2021, Societatea a înregistrat rezerve de daune avizate şi neavizate în sarcina reasigurătorului în valoare de 19.415.451,87 euro, iar la sfârşitul perioadei contractului, înainte de terminarea acestuia, Societatea avea înregistrate rezerve de daune avizate şi neavizate în sarcina reasigurătorului în valoare de 29.674.431 euro.
    În fapt, în deconturile semnate doar de Societate, aferent trimestrului IV al anului 2020 s-au „ajustat“ soldurile iniţiale ale perioadei în sensul creşterii de la 19.415.451,8 euro la 27.010.886 euro, astfel încât la închiderea contractului să rezulte variaţia confirmată de reasigurător de 2.663.545 euro (29.674.431–27.010.886 = 2.663.545 euro).
    Aşa cum s-a arătat mai sus, acest contract de reasigurare acoperă doar plăţile de daune efectuate în perioada contractuală în cota stabilită în sarcina reasigurătorului şi variaţia rezervelor de daune (pozitivă sau negativă) calculată ca diferenţă între cuantumul rezervei la finalul tratatului şi cel al soldului de intrare în contract, această valoare fiind egală cu cea a fondurilor reţinute la sfârşitul perioadelor anuale 2020-2021 în valoare de 2.663.545 euro, elemente care de altfel rezultă inclusiv din sumele confirmate de reasigurător la închiderea contractului.
    Pentru a nu se supraevalua activele aferente părţii cedate în reasigurare pe parcursul derulării tratatului, evidenţierea în contabilitatea Societăţii a cedărilor de rezerve de prime şi daune pe acest tip de contract trebuia să fie reflectată la nivelul primelor câştigate, iar cea a variaţiei rezervelor de daune, în proporţia de cotă-parte cedată în reasigurare.
    Având în vedere că Societatea a cedat în reasigurare soldurile iniţiale ale rezervelor de daune, deşi, conform clauzei de terminare, soldurile finale ale acestora se reiau de către Societate, precum şi creşterea de rezervă ca urmare a schimbării metodei de calcul al IBNR, elemente neconfirmate/nedecontate de reasigurător, activul Societăţii constând în rezervele de daune cedate în reasigurare a fost supraevaluat.
    Prin urmare, în procesul-verbal de control s-a reţinut faptul că, având în vedere că la finalul perioadei contractuale, respectiv data de 31.03.2021, Societatea avea evidenţiat în contabilitate rezerve de daune cedate în reasigurare pe acest contract în valoare de 147.344.872 lei, iar reasigurătorul a confirmat valoarea de 13.118.230 lei (echivalentul a 2.663.545 euro), activul constând în parte cedată din rezervele tehnice este supraevaluat cu suma de 134.226.642 lei.

    b) Tratatul de reasigurare proporţional, cota-parte (Q/S), TP03HP-GR010121, pe an de accident, încheiat cu Barents Re Reinsurance Company INC, Grand Cayman, Cayman Islands, A - (A.M. Best), contract cu clauze similare contractului încheiat cu GIC Re, prin care Societatea cedează 15% din daunele care se dezvoltă în perioada acoperită de poliţe RCA (România şi Grecia), indiferent de data întâmplării daunei, precum şi primele câştigate aferente procentului de cedare în reasigurare. Acesta este un contract continuu intrat în vigoare la data 1.01.2020, fiind succesorul contractului cu aceeaşi referinţă încheiat la data de 1.10.2019, şi poate fi reziliat după o notificare prealabilă de către oricare dintre părţi cu 30 de zile înainte de data rezilierii. Perioada 1 ianuarie-31 decembrie este denumită perioada anuală.
    Contractul conţine o clauză de transfer de portofoliu în sensul că reasigurătorul preia portofoliul de prime necâştigate de la acea dată, soldul daunelor nelichidate la acea dată, egal cu cota acestuia din soldul estimat al daunelor nelichidate (inclusiv IBNR), totodată reasigurătorul va prelua parte din despăgubirile achitate de reasigurat în perioada anuală, aferente daunelor întâmplate înainte de începerea perioadei anuale. Preluarea şi cedarea primelor necâştigate şi a daunelor nelichidate se vor efectua simultan. În cazul expirării contractului sau al rezilierii acestuia, conform condiţiilor contractuale, reasiguratul va relua (re-assume) atât portofoliul de prime necâştigate la retragere, precum şi soldul daunelor nelichidate la retragere, care să fie egal cu cota acestuia din soldul estimat al daunelor nelichidate (inclusiv IBNR), pentru care reasigurătorul va fi exonerat de obligaţie, astfel cum s-a agreat în contract. Retragerile şi cedările de prime necâştigate şi de daune nelichidate se vor efectua simultan.
    Societatea trebuia să calculeze trimestrial fondurile reţinute, decontarea efectivă ca mişcări de numerar urmând să fie făcută pe soldul acestora. Conform clauzelor contractuale, valoarea negativă a fondurilor reţinute trebuie plătită societăţii în termen de 90 de zile de la transmiterea decontului de către Societate, iar valoarea pozitivă se reportează.
    Societatea datorează primă de depozit în cuantum de 805.256 euro, pentru perioada anuală 2020 nefiind un minim, iar ajustarea finală poate fi negativă. Cheltuiala cu reasigurarea este 2,5% din prima de reasigurare, iar pentru perioada 2021 se datorează primă de depozit în cuantum de 2.171.186 euro, ajustabilă la 5% din prima de reasigurare (ca şi cheltuială cu reasigurarea).
    Comisionul de reasigurare se calculează pe baza unei scale care creşte de la o rată anuală a daunei de la 0% la 95% pe o scală liniară de 1:1 pentru fiecare perioadă anuală de îmbunătăţire a ratei daunei.
    La data de 31.03.2021 Societatea avea înregistrate rezerve cedate către Barents Re (cedare 15%) (după efectuarea corecţiilor de către Societate), astfel:
    - rezervă de primă cedată în cuantum de 95.997.687 lei;
    – rezervă de daune (RBNS + IBNR) în cuantum de 221.017.307 lei.

    Mai jos sunt redate informaţiile cuprinse în deconturile trimestriale semnate de ambele părţi aferente perioadei anuale 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 şi la 31.03.2021.

┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │- euro - │
├────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Perioada anuală 1 ianuarie 2020 - 31 │2021 15% │
│ │decembrie 2021 (15%) │ │
├────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┼──────────┤
│Perioada │31/03/2020│30/06/2020│30/09/2020│31/12/2020│31/03/2021│
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Prime cedate│11.029.712│22.089.968│34.546.191│47.831.208│13.838.316│
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune │9.553.769 │18.746.633│28.491.711│39.317.642│12.616.166│
│plătite │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Comision │534.615 │2.388.824 │3.108.145 │3.111.666 │- │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Variaţia │ │ │ │ │ │
│rezervei de │641.328 │352.540 │2.344.364 │4.194.016 │659.440 │
│daune │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Balanţa │941.328 │954.511 │2.946.335 │5.401.900 │1.222.150 │
│reasigurării│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Prime de │300.000 │601.971 │601.971 │1.207.884 │0 │
│depozit │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Fondurile │641.328 │352.540 │2.344.364 │4.194.016 │659.440 │
│reţinute │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │ │
│daune în │968.655 │968.655 │968.655 │968.655 │5.162.672 │
│intrare │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │ │
│daune în │1.609.983 │1.321.195 │3.313.019 │5.162.672 │6.384.821 │
│ieşire │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Rata daunei │92,65% │86,69% │88,50% │90,99% │102,90% │
│anuală │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Daune │10.219.354│19.148.895│30.574.391│43.523.762│14.240.127│
│întâmplate │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│% comision │4,847% │10,814% │8,997% │5,506% │0,000% │
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Conform clauzelor contractuale, dacă rata daunei este 97,5%, singura cheltuială a Societăţii este 2,5% din primele câştigate, adică cheltuiala cu reasigurarea, iar dacă rata daunei scade atunci cheltuiala Societăţii se diminuează corespunzător cu procentul de comision de primit, după următoarea regulă: % Rata daunei+% comision + 2,5% = 100%. Astfel, acest contract funcţionează de fapt ca şi un contract excedent de daună până la rata daunei 97,5%, inclusiv clauza primei de depozit fiind specifică acestui tip de contract.
    Până la data de 31.03.2021 acest contract de reasigurare nu a produs fluxuri de numerar, cu excepţia plăţilor efectuate de către Societate, reprezentând costul reasigurării, în valoare de 1.286.417 euro, având în vedere faptul că rata daunei calculată de Societate a fost sub 97,5% .
    De asemenea, din cele prezentate, reiese faptul că în derularea contractului şi în calculul balanţei reasigurării nu intră în calcul rezervele de daune cedate. Mai mult, luând în considerare clauza de transfer de portofoliu, prin care Barents RE preia portofoliul de intrare a acestor rezerve, iar la finalul contractului rezervele sunt preluate de către Societate, pe toată durata contractului se ia în calcul doar variaţia rezervelor de daune, în speţă la data de 31.03.2021 variaţia rezervelor de daună confirmată prin decont fiind în cuantum de 5.416.166,04 euro (respectiv 26.675.159,36 lei).
    Societatea avea înregistrate la data de 31.03.2021 rezerve de daune avizate şi neavizate în sarcina reasigurătorului în valoare de 221.017.307 lei, în condiţiile în care acestea nu intră efectiv în decontare, ci la sfȃrşitul contractului se reiau de către cedent, conform clauzelor contractuale. Un transfer real de portofoliu de daune ar trebui să fie acoperit până la regularizarea acestuia, printr-o clauză run-off, fapt care nu se întâmplă în acest caz.
    Aşa cum am arătat şi în cazul tratatului încheiat cu GIC Re, cuantumul rezervelor de daune cedate în reasigurare trebuia să fie evidenţiat de către Societate la nivelul variaţiei rezervelor de daună, luând în considerare soldul iniţial al perioadei contractuale.
    Prin urmare, în procesul-verbal s-a reţinut faptul că având în vedere că acest contract continuu s-a prelungit şi este încă în derulare şi că la sfȃrşitul perioadei anuale 2020 părţile nu au efectuat decontarea finală, activul constând în parte cedată în reasigurare din rezervele de daune a fost supraevaluat de către Societate cu valoarea de 194.342.148 lei (221.017.307 lei parte cedată în reasigurare înregistrată de Societate - 26.675.159 lei variaţia rezervelor de daună confirmate de reasigurător).

    c) Tratatul de reasigurare proporţional, cotă-parte (Q/S), prin care Societatea cedează 10% către Swiss Re pentru anul 2020, contract continuu, cu începere în 1.01.2020 până la 31.12.2020, reînnoit în 2021, cu aceleaşi clauze, mai puţin cota de cedare care este 12,5%.
    Contractul de reasigurare conţine clauza de run-off a rezervelor la sfârşitul perioadei, fiind un contract clasic pe an de accident, fiind protectiv pentru societate, având o clauză de „loss pre-payment“ de 45% din daunele viitoare estimate pentru perioada 2020 şi 50% pentru perioada 2021, cu rol de depozit la cedent, purtător de dobândă.
    La clauza „Accounts […]“ sunt cuprinse rezervele în ieşire ca fiind în sarcina Swiss Re, în concordanţă cu titlul contractului - an de accident.
    Comisionul de reasigurare aferent perioadei 2020 este fix, în procent de 25%. Excepţie fac RCA-camioane (secţiunea 2) care au un comision în scară de la 1% la 94% cu un maxim de 35% pentru rata daunei (LR) 60%. De la 95% LR Swiss RE acoperă doar 50% din excedentul de daune. Limita agregată este fixată la o rată a daunei maximă de 140%.
    Pentru perioada anuală 2021 comisionul este în scară de la 5% la 90% cu un maxim de 35% pentru rata daunei 60%, Societatea putând înregistra un comision provizoriu de 25% care se ajustează trimestrial. De asemenea, în contract există şi o clauză de reţinere netă de minim 15% (net retained share: 15% warranted net retained).
    În capitolul „Subjectivities“, pentru anul 2020, există condiţii de intrare în valabilitate şi/sau reziliere (inclusiv plata/compensarea sumei de 1.095.615 euro), astfel încȃt între Societate şi reasigurător au fost semnate înţelegeri având ca obiect reeşalonări la plata primelor de reasigurare datorate de către Societate (două Set off-uri) în care sunt incluse toate contractele la care a participat sau participă Swiss Re (MTPL QS, MTPL XL, Agro, GTPL QS).
    Pentru anul 2020, Societatea estimează venituri din comisioane de reasigurare de 42.536.166 lei, conform calculului din fişierul Swiss 2020 10%.xlsx, pus la dispoziţia echipei de control în data de 26.05.2021, aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos:

┌───────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │- lei - │
├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Comision de│RCA RO │RCA GR │Total │
│reasigurare│ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Secţiunea 1│24.847.960│3.003.862│27.851.822│
├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Secţiunea 2│14.684.345│- │14.684.345│
├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │39.532.305│3.003.862│42.536.167│
└───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    Calculul a fost efectuat pentru secţiunea 1 utilizând un procent de comisionare de 25%, iar pentru secţiunea 2 un procent de 35%.
    Pentru perioada 1.01.2021-31.03.2021 procentul de comisionare utilizat în calcul a fost de 25%, rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

┌───────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │- lei - │
├───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│Comision de│RCA RO │RCA GR │Total │
│reasigurare│ │ │ │
├───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│Total │12.467.965│948.399│13.416.364│
└───────────┴──────────┴───────┴──────────┘


    Ratele de comision folosite în calcul de Societate sunt temporare şi, drept urmare, Societatea trebuia să înregistreze veniturile la o rată a comisionului ajustată, în funcţie de rata daunei, chiar dacă decontarea se face utilizând rata temporară. În cazul în care se ajustează rata comisionului pentru RCA RO la 8%, corespunzătoare unei rate a daunei de 87% (aşa cum reiese din calculul alternativ al celei mai bune estimări a rezervei de daune efectuat de echipa de control, pentru anul de accident 1.04.2020-31.03.2021), veniturile din comisioanele de reasigurare pentru produsul RCA RO s-ar diminua cu 19.806.139 lei (aferente secţiunii 2 a anului 2020 şi trimestrului I al anului 2021) de la 52.000.270 lei la 32.194.130 lei.

    d) Contracte cotă-parte încheiate cu Barents Re şi Active Capital care au preluat câte o cotă-parte de 30% (60% total) din activitatea RCA şi 35% (70% total) din portofoliul CASCO (şi tractări) rezultate din tratatul de reasigurare cu referinţa 16-0380-16 „Motor Third Party Liability Quota Share Treaty 2016-2017“, contract continuu, încheiat între Global BRG - Best Meridian Reinsurance Division (pentru şi în numele Best Meridian Insurance Co, Miami, Florida şi Best Meridian Insurance International, Grand Cayman), Active Capital Reinsurance Ltd şi SAR City Insurance - S.A. Tipul contractelor este cota-parte pe an de subscriere (faţă de contractul precedent pe an de accident).
    Contractele de reasigurare au o primă „perioadă anuală“ de 15 luni, începând cu 1.10.2020-31.12.2021, şi sunt reînnoibile pe perioade succesive de câte 12 luni, putând fi terminate printr-o notificare transmisă cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului de reînnoire.
    Prin aceste contracte de reasigurare, cei doi reasigurători preiau câte 50% din creanţa rezultată la terminarea contractului 16-0380-16, în valoare de 59.114.915 euro fiecare (total creanţă 118,2 mil euro), îşi asumă câte 50% din portofoliul contractului 16-0380-16 din soldul rezervelor de prime 35,5 mil. euro fiecare (total 71,1 mil. euro) şi de daune 64,6 mil. euro fiecare (total 129,3 mil. euro), iar în caz de terminare soldul rezervelor tehnice va intra în procedura de run-off sau de comutare, oricare va interveni prima.
    Comisionul de reasigurare este în scară, de la 0 la 95,5%, putându-se înregistra provizoriu la nivelul unui procent de 12%, urmând a se ajusta la finalul perioadei anuale (prima perioadă 15 luni).
    Potrivit condiţiilor contractuale în cazul în care Societatea nu mai are conducere, este pusă sub administrare specială sau oricare altă procedură administrativă de către propria autoritate sau de către o altă autoritate sau în cazul unor modificări semnificative intervenite asupra acţionariatului sau dacă oricare parte devine insolventă sau în incapacitate de plată a datoriilor sau a pierdut în totalitate sau parţial capitalurile, iar reasiguratul a notificat aceste situaţii, atunci reasigurătorii sunt îndreptăţiţi să solicite la plată suma de 5 milioane euro pentru fiecare reasigurător (total 10 mil. euro) şi se activează clauza de terminare a contractului.
    De asemenea, contractul conţine clauza de plată a unei prime minime şi de depozit în valoare de 6 mil. euro pentru prima perioadă anuală de 15 luni către Barents RE, respectiv o primă de 5,5 mil. euro pentru Active Capital plătibilă în rate lunare, la o valoare a primelor estimate cedate (EPI) de 175 mil. euro pentru fiecare reasigurător, pentru prima „perioadă anuală“ (1.10.2020-31.12.2021).
    Fondurile reţinute se calculează astfel:
    • prime cedate, definite ca procent din rezerva de prime aflată în sold aferentă portofoliului de contracte vechi, preluate, plus
    • procent din prime subscrise cedate (după deduceri de XoL şi taxe), plus
    • valoarea soldului negativ al fondurilor reţinute preluate, minus
    • primele de depozit plătite, minus comisionul de reasigurare (în contract există o eroare materială, comisionul fiind adunat în loc să fie scăzut), minus
    • cota-parte din daunele plătite, plus
    • eventualele plăţi precedente de fonduri reţinute negative (care au fost deja decontate)
    • valoarea negativă a fondurilor reţinute va fi plătită societăţii doar în condiţiile în care rata daunei va depăşi 95,5%, prin urmare creanţa faţă de aceşti reasigurători, ca element de activ, are o scadenţă incertă.    La comutarea contractului către aceşti doi reasigurători, Societatea avea înregistrate în contabilitate:
    a) creanţele în valoare de 118,2 mil. euro;
    b) soldul final de la 30.09.2020 al rezervei de prime (UPR) în valoare de 71,06 mil. euro;
    c) soldul final de la 30.09.2020 al RBNS şi IBNR în valoare de 129,27 mil. euro;
    d) comision în valoare de 8,53 mil. euro.
    Valoarea fondurilor reţinute la data de 31.12.2020 a fost determinată la un cuantum de 52,02 mil. euro, diminuarea soldului s-a datorat, pe de o parte, faptului că rezerva de prime cedată a fost „declarată“ exigibilă, datorită modalităţii diferite de calcul al acestora, în sensul că în calculul acestora nu mai intra variaţia rezervelor cedate în reasigurare, cu un cuantum considerabil, decontarea acestui nou contract fiind doar pentru plăţile efectuate în perioadă.

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │- mil. euro - │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Fondurile reţinute │Valoare la │
│ │31.12.2020 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│PBS cedate │59,31 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│MDP │1,7 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│FW reportat │118,23 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Rezerva de prime │71,06 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Comision │15,64 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Daune plătite │46,52 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Fondurile reţinute la │-52,02 │
│31.12.2021 │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Societatea a efectuat la data de 31.03.2021 ajustări de 50% în cuantumul valorii de 115.149.945 lei, asupra creanţelor ce decurg din aceste contracte.
    În acelaşi timp, Societatea avea înregistrate rezerve cedate în reasigurare pe cele două contracte de reasigurare după cum urmează:
    - rezervă de prime în cuantum de 424.110.329 lei;
    – rezerve de daune (RBNS+IBNR) în cuantum de 926.432.646 lei.

    Pe perioada derulării acţiunii de control s-au purtat discuţii cu dl Renato Szilagyi care a deţinut funcţia de preşedinte directorat până la data preluării mandatului de către F.G.A., în vederea clarificării unor aspecte legate de aceste contracte, precum şi de modul în care s-a derulat relaţia cu reasigurătorii. Din discuţiile purtate a rezultat că întreaga corespondenţă cu Active şi Barents s-a purtat de către dl Papanikolaou, existând şi discuţii de la distanţă cu reasigurătorii, protocolate, unde au fost puse la dispoziţie bazele de date ale societăţii şi SFCR-ul care conţine aceste informaţii. Precizăm că tratatele de reasigurare sunt semnate de domnii Renato Szilagyi şi Barbu Mircea Buzera.
    Dl Szilagyi a menţionat că cele două noi contracte sunt moştenitoarele vechiului contract, rezultatul (soldurile) a fost transferat de la BMI (care avea o capacitate de acoperire limitată) şi Active la Barents şi Active, iar din punctul de vedere al decontării între reasigurători nu există nicio implicare a Societăţii. Societatea a făcut plăţi de MDP, deşi exista clauza care permitea compensarea datoriilor cu creanţele, dat fiind faptul că aceasta a fost cerinţa reasigurătorilor.
    De asemenea, dl Szilagyi a menţionat că novarea contractului cu BMI a fost cea mai bună soluţie în momentul respectiv, valoarea creanţei se poate reduce de la iteraţie la iteraţie (prin decont), iar prin programul de reasigurare, mai mult decât nevoia de lichiditate, s-a urmărit acoperirea cerinţei de solvabilitate, dată fiind lipsa fondurilor din partea acţionarului şi dorinţa acestuia de a vinde Societatea.
    Totodată, legat de solicitările de confirmări de solduri, dl Szilagyi a menţionat că reasigurătorul BMI cu care există contract de reasigurare pentru Medmal şi garanţii (contracte facultative) aşteaptă noul management pentru a relua relaţiile contractuale şi/sau finalizarea decontărilor. A existat un contact direct între noii investitori şi discuţii între dl M. F. şi BMI, Barents, Active, Swiss.
    Ulterior discuţiei de mai sus a fost furnizat echipei de control Protocolul întâlnirii din data de 20.04.2021, din care rezultă că întâlnirea a avut loc în Panama între reprezentantul societăţii dl Papanikolaou şi dl […] al Active Re şi dl […] al Barents Re.
    Conform documentului prezentat, agenda protocolului vizează înregistrările contractelor de reasigurare motor cotă-parte, prin care dl Papanikolaou a informat despre valoarea negativă a fondurilor reţinute la data de 31.12.2020, precum şi despre evoluţia situaţiei financiare a societăţii (prime câştigate, daune întâmplate), precum şi schimbarea de metodă a calculului IBNR de la 31.12.2020, introdusă ca măsură corectivă în urma controlului realizat de A.S.F.
    De asemenea, s-a stabilit să existe comunicări lunare în ceea ce priveşte evoluţia portofoliului motor din perspectiva primelor şi a daunelor, precum şi impactul acestora în balanţa fondurilor reţinute.
    Reasigurătorii au solicitat în mod expres să fie informaţi cu privire la eventuale măsuri dispuse de A.S.F. şi modificări legislative.
    În finalul protocolului se subliniază următoarele: Lipsa unui acord prealabil din partea reasigurătorilor duce la terminarea imediată a contractului şi la cedarea tuturor obligaţiilor asumate de reasigurători către Societate.
    Acest lucru pare să fie în contradicţie cu următoarele prevederi ale tratatelor de reasigurare: Clauza Portfolio transfer: „The event of expiry of the agreement or termination according to the Termination Clause shall not affect the Reinsurer’s liability to compensate the Reinsured in respect of losses at the date of termination of this Agreement, unless the parties can agree terms of settlement in respect of outstanding losses of parts thereof.“
    Pe de altă parte, având în vedere că:
    (i) urmare a protocolului încheiat în Panama înţelegem că reasigurătorii Active şi Barents nu vor accepta orice efect al deciziilor A.S.F.;
    (ii) reasigurătorii nu au răspuns adreselor transmise de Societate privind schimbarea metodei de calcul al rezervelor tehnice şi schimbarea conducerii;
    (iii) bilanţul economic al Societăţii prezintă un sold net de creanţă faţă de aceşti reasigurători (luând în calcul şi rezervele cedate), după toate ajustările echipei de control, în cuantum de 1,35 miliarde lei,
    considerăm că există un risc ridicat ca tratatele să se termine în situaţia în care acest lucru este permis de o interpretare a condiţiilor din tratate diferită de cea a echipei de control, deoarece acest lucru ar fi în avantajul reasigurătorilor.

    Totodată, au fost furnizate echipei de control fişierele de lucru cuprinzând termenii contractuali din perioada de negociere/redactare a contractului încheiat cu Active Re.
    De asemenea, Societatea a menţionat în Nota explicativă nr. 20.668/26.07.2021: În ceea ce priveşte condiţia 6 din contractul de reasigurare cu Active Re şi Barents Re privind posibilitatea reasigurătorului de a denunţa/termina contractul înainte de termen, ca urmare a schimbării managementului societăţii, a acţionarilor sau a controlului acesteia, în data de 19.06.2021 s-au trimis e-mailuri de informare către reasigurători, inclusiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021. Reprezentanţii Active Re nu au avut nicio reacţie până în prezent, iar reprezentanţii Barents Re care au fost în România în acea perioadă au solicitat o întâlnire care a avut loc în data de 25.06.2021 în cadrul căreia au menţionat că nu vor activa condiţia 6 din contract.
    În data de 17.08.2021 s-a solicitat Societăţii facilitarea unei întâlniri sau discuţii telefonice cu dl Epameinondas Papanikolaou. Societatea a comunicat că o astfel de discuţie nu poate avea loc deoarece, odată cu retragerea de către A.S.F. a aprobării ca membru în Consiliul de Supraveghere al Societăţii, dl Papanikolaou nu se mai află în relaţii contractuale cu Societatea.
    Ca urmare a imposibilităţii de a avea o discuţie cu dl Epameinondas Papanikolaou, s-a solicitat societăţii în data de 18.08.2021 să clarifice următorul aspect:
    1. Conform prevederilor tratatelor de reasigurare cotă-parte 30% încheiate cu Barents RE şi Active RE cu valabilitate începând din 1.10.2020, înţelegem că reasigurătorii îşi asumă fiecare:
    • plata unor creanţe în valoare de 59.114.915 EUR;
    • rezerve de daune cedate în valoare de 64.636.429 EUR;
    • plata tuturor daunelor întâmplate începând cu 1.10.2020 (aferente poliţelor nou-încheiate începând cu data de 1.10.2020 şi aferente poliţelor în vigoare la 1.10.2020).
    În schimbul asumării acestor obligaţii de către reasigurători, societatea City Insurance va ceda fiecărui reasigurator cotă-parte din primele brute subscrise începând cu 1.10.2021 şi va datora suplimentar o sumă egală cu rezerva de primă cedată la 1.10.2020, care se ridica la nivelul de 35.531.536 EUR şi prime minime şi de depozit de 5.500.000 EUR/6.000.000 EUR.
    Considerând că primele cedate aferente perioadei contractuale 1.10.2020-31.12.2021 vor fi cele estimate la începutul tratatului, 174.917.166 EUR, şi rata daunei va fi sub 95,5% (reprezentând cel mai favorabil scenariu pentru reasigurători), City Insurance va înregistra la data de 31.12.2021 faţă de fiecare dintre cei doi reasigurători o creanţă în sumă de 114.281.152 EUR conform calculului din tabelul de mai jos:

┌─────────────────────┬────┬───────────┐
│ │ │- euro - │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Creanţă preluată de │A │59.114.915 │
│la BMI │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Rezerve de daună │ │ │
│cedate preluate de la│B │64.636.429 │
│BMI │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Rezervă de primă │ │ │
│cedată preluată de la│C │35.531.536 │
│BMI │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Prime brute subscrise│ │ │
│cedate în perioada │D │174.917.166│
│1.10.2020 - │ │ │
│31.12.2021 │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Rata daunei + │ │ │
│comision aferent │E │95,50% │
│perioadei │ │ │
│1.10.202031.12.2021 │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Daune şi comisioane │ │ │
│recuperate de la │F = │ │
│reasigurător pe │D * │167.045.894│
│poliţe în vigoare │E │ │
│începând cu 1.10.2021│ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│Daune şi comisioane │ │ │
│recuperate de la │ │ │
│reasigurător pe │G = │ │
│poliţe în vigoare la │C * │33.932.617 │
│1.10.2021 cu dată │E │ │
│eveniment după │ │ │
│1.10.2021 │ │ │
├─────────────────────┼────┼───────────┤
│ │H = │ │
│ │A + │ │
│Datorie a Active/ │B + │ │
│Barents faţă de City │F + │114.281.152│
│la 31.12.2021 │G - │ │
│ │C - │ │
│ │D │ │
└─────────────────────┴────┴───────────┘


    S-a solicitat ca Societatea să confirme că prevederile tratatelor de reasigurare au fost corect transpuse în calculul de mai sus din toate punctele de vedere materiale şi să se precizeze care ar fi argumentul economic potrivit căruia contractul în cauză ar genera, chiar şi în scenariul cel mai favorabil pentru reasigurători, datorii nete ale fiecărui reasigurător de 114.281.152 euro (creanţa de încasat de Societate de la reasigurători).
    Societatea a adus următoarele clarificări:
    "Tratatul de reasigurare defineşte doar calculul Funds Withheld, respectiv elementele care intră în determinarea soldului acestuia. Tratatul de reasigurare nu defineşte o altă modalitate de determinare a unei datorii/creanţă în raport cu Societatea. Cu referire la definirea elementelor care au fost luate în considerare în acest calcul:
    • «plata unor creanţe de 50.114.915 EUR», valoarea «Termination balance (as agreed in the Termination and Liability transfer protocol)» este asumată de reasigurător ca şi creanţă şi inclusă ca parte componentă a calculului Funds Withheld Balance, o decontare a rezultatului acestuia fiind efectuată la finalul tratatului, fie în momentul în care rata daunei aferentă tratatului de reasigurare depăşeşte nivelul de 95,5%.
    Cu alte cuvinte, tratatul de reasigurare nu prevede «plata creanţei în valoare de 59.114.915 EUR», ci decontarea acesteia în calculul Funds Withheld;
    • «plata tuturor daunelor întâmplate începând cu data de 1.10.2020» - tratatul de reasigurare este de tip underwriting risk coverage, ceea ce însemnă că daunele întâmplate sunt acoperite de reasigurător până la extincţia acestora. Aşadar, rezervele de daună RBNS + IBNR rămân cedate în reasigurare şi ulterior datei de 31.12.2021, decontarea efectivă realizându-se la momentul plăţii daunelor respective de către Societate (şi comunicării acestora către reasigurător prin intermediul deconturilor de reasigurare). Aşadar, acestea nu vor fi plătite de către reasigurător la 31.12.2021.
    Transferarea creanţei în sumă de 59.114.915 EUR de la BMI către Barents RE şi, respectiv către Active RE s-a efectuat ca urmare a negocierii între cei trei reasigurători menţionaţi anterior. Societatea nu a fost parte la acordurile comerciale stabilite între BMI şi Barents RE şi respectiv BMI şi Active RE care au condus la finalizarea acestui Liability Transfer Protocol.
    În ceea ce priveşte argumentele economice solicitate:
    • tratatul de reasigurare a fost încheiat între părţi în urma analizelor de transfer de risc, care determină în mod neechivoc valoarea economică a tratatului, precum şi efectul acestuia asupra costurilor/capitalurilor de solvabilitate ale părţilor implicate;
    • putem să asumăm de o manieră raţională că aceleaşi analize de transfer de risc au fost efectuate şi de către reasigurător, în vederea finalizării acestui program de reasigurare;
    • mai departe, aducem clarificarea că toate părţile implicate au avut în vedere o relaţie contractuală pe termen lung în ceea ce priveşte acoperirea portofoliului Auto al Societăţii, care să permită acumularea de rezultate economice pentru o perioadă mai îndelungată în raport cu acest portofoliu;
    • nu în ultimul rând, înţelegem că interpretarea echipei de control este că asumpţia unei rate de daună de 95,5% din scenariul prezentat este «cel mai favorabil pentru reasigurător». Cu alte cuvinte, înţelegem că echipa de control interpretează că rata daunei este 95,5% este cea mai mică posibilă în relaţie cu riscurile acoperite de acest program de reasigurare. Până în prezent, Societatea nu a atins această rată de daună, astfel încât acesta reprezintă unul din scenariile nefavorabile în raport cu rezultatele obţinute de reasigurător pentru acest tratat."

    În urma analizei răspunsului, s-a reţinut că Societatea confirmă interpretarea echipei de control a clauzelor tratatelor de reasigurare cotă-parte 30% încheiate cu Active Re şi Barents Re. Menţiunile Societăţii privind „plata unor creanţe de 50.114.915 EUR“ şi „plata tuturor daunelor întâmplate începând cu data de 1.10.2020“ aduc clarificări de nuanţă, care nu au fost menţionate în solicitarea de notă explicativă a echipei de control, pentru a expune într-o formă cât mai simplă fluxurile de numerar aferente tratatelor.
    Cu referire la scenariul care este „cel mai favorabil pentru reasigurător“ precizăm că acesta a fost prezentat în solicitarea de notă explicativă ca fiind oricare din situaţiile în care rata daunei este sub 95,5%, nu neapărat 95,5%. Aceasta deoarece sumele datorate de reasigurător Societăţii, reprezentând cumul de daune recuperate şi comisioane din reasigurare, sunt aceleaşi oricare ar fi rata daunei, dar mai mică de 95,5%.
    Cu privire la solicitarea de informaţii precizăm că scenariul cel mai favorabil pentru reasigurător este cel în care rata daunei este sub 64,79%, caz în care datoriile nete ale fiecărui reasigurător vor fi de 49.644.723 euro (creanţa de încasat de Societate de la reasigurători), aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

┌────────────────────┬───────┬───────────┐
│ │ │- euro - │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Creanţă preluată de │A │59.114.915 │
│la BMI │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Rezerve de daună │ │ │
│cedate preluate de │B │64.636.429 │
│la BMI │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Rezervă de primă │ │ │
│cedată preluată de │C │35.531.536 │
│la BMI │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Prime brute │ │ │
│subscrise cedate în │D │174.917.166│
│perioada 1.10.2020 -│ │ │
│31.12.2021 │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Rata daunei aferentă│ │ │
│perioadei │E │64,79% │
│1.10.2020-31.12.2021│ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Daune şi comisioane │ │ │
│recuperate de la │ │ │
│reasigurător pe │F = D* │113.322.488│
│poliţe în vigoare │E │ │
│începând cu │ │ │
│1.10.2021 ’ │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Daune şi comisioane │ │ │
│recuperate de la │ │ │
│reasigurător pe │ │ │
│poliţe în vigoare la│G = C*E│23.019.594 │
│1.10.2021 cu dată │ │ │
│eveniment după │ │ │
│1.10.2021 │ │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│Datorie a Active/ │H= │ │
│Barents faţă de City│A+B+F+G│49.644.723 │
│la 31.12.2021 │-C-D │ │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│ │I = │ │
│Annual Period Loss │(B+F + │95,5% │
│Ratio │G)/(C │ │
│ │+D) │ │
└────────────────────┴───────┴───────────┘


    Deşi conform răspunsului Societăţii, la încheierea contractului s-a avut în vedere „o relaţie contractuală pe termen lung în ceea ce priveşte acoperirea portofoliului Auto“, totuşi, deşi contractul poate fi reînnoit, acesta se termină la 31.12.2021.
    Astfel, în procesul-verbal s-a reţinut din răspunsul Societăţii că argumentul economic pentru care contractele ar genera, chiar şi în scenariul cel mai favorabil pentru reasigurători, datorii nete ale fiecărui reasigurător de 114.281.152 euro (creanţă de încasat de Societate de la reasigurători) este că există anumite acorduri comerciale stabilite între BMI şi Barents Re şi respectiv BMI şi Active Re care au condus la finalizarea acestui Liability Transfer Protocol (există câte un Termination and Liability Transfer Protocol încheiate cu Active Re şi Barents Re puse la dispoziţia echipei de control în data de 23.08.2021).
    Pe perioada derulării acţiunii de control, echipa de control nu a reuşit să probeze existenţa unui acord economic între BMI şi Barents Re, respectiv între BMI şi Active Re, având în vedere că o discuţie cu dl Epameinondas Papanikolaou nu a fost posibilă şi nu există o astfel de referire în documentele şi informaţiile transmise de Societate, deşi s-au solicitat:
    1. copii ale protocoalelor încheiate în urma discuţiilor avute cu reasigurătorii Active Re şi Barents Re la încheierea tratatelor de reasigurare cotă-parte 30% cu început de valabilitate din data de 1.10.2020 şi în urma discuţiilor privind schimbarea metodei de calcul al rezervei de daună neavizată, schimbarea managementului şi a acţionarului;
    2. copii ale protocoalelor încheiate în urma discuţiilor avute cu BMI la terminarea tratatului cotă-parte 60% începând cu data de 1.10.2020.

    Aşa cum s-a menţionat mai sus, soldurile de creanţe şi datorii şi partea cedată din rezervele existente la data de 30.09.2020 rezultate din tratatul de reasigurare cu referinţa 16-0380-16 încheiat de societate cu BMI şi Active Re au fost preluate de către Barents Re prin contracte cotă-parte (fiecare câte 30%).
    Prin Decizia A.S.F. nr. 724/2021 s-a impus administratorului temporar implementarea măsurilor dispuse prin deciziile A.S.F., iar prin Decizia nr. 714/2021 Societatea avea obligaţia de a efectua corecţiile necesare asupra valorii activelor în vederea remedierii deficienţelor constatate de A.S.F. Societatea a procedat la ajustarea în proporţie de 50% a creanţelor din reasigurare faţă de cei doi reasigurători.
    Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, respectiv prevederile Deciziei A.S.F. nr. 714/2021 şi în lipsa confirmărilor din partea reasigurătorilor cu privire la continuarea contractelor, dată fiind clauza de terminare a acestora (condiţia 6), s-a considerat prudentă ajustarea în totalitate a creanţelor faţă de aceşti reasigurători, cu valoarea de 115.149.945 lei.
    În plus, în lipsa confirmărilor din partea reasigurătorilor există incertitudini cu privire la realizarea activului constând în partea cedată în reasigurare din rezerve tehnice.
    Terminarea celor două tratate de reasigurare încheiate cu Active RE şi Barents RE, care acoperă 60% din portofoliul RCA al societăţii şi 70% din portofoliul CASCO, ar conduce la creşterea semnificativă a necesarului de capital (SCR) al societăţii pentru continuarea activităţii deoarece este puţin probabil ca societatea să poată încheia noi tratate de reasigurare în condiţii similare.
    În sprijinul acestei menţiuni, precizăm că în anul 2021 societatea a avut dificultăţi să plaseze tratate de reasigurare aferente şi doar a 10% din portofoliu. Astfel, la terminarea tratatului cu GIC RE care acoperea 10% din portofoliu au fost încheiate tratate noi care acoperă doar 8,5% din portofoliu (Hannover 5%, Helvetia 2% şi Central Re 1,5%).
    În conformitate cu fişierele puse la dispoziţia echipei de control în data de 26.05.2021, Fisa operativa ct cedare Re_Q1 2021.xlsx şi Fisa operativa ct cedare Re_Q4 2020.xlsx, societatea a înregistrat venituri din comisioane de reasigurare în perioada 1.10.2020-31.03.2021 aferente tratatelor încheiate cu Barents Re şi Active RE în sumă de 2 * (18.362.930 + 38.099.540) = 112.924.943 lei, calculate ca 12% din primele brute subscrise (inclusiv transferuri).
    În cazul în care rata daunei este de 87% (aşa cum reiese din calculul alternativ al celei mai bune estimări a rezervei de daune efectuat de echipa de control, pentru anul de accident 1.04.2020-31.03.2021), Annual Period Loss Ratio ar depăşi 95,5%, ca urmare nu ar exista venituri din comisioane de reasigurare.
    Ajustarea veniturilor din comisioane de reasigurare nu are impact asupra creanţelor din reasigurare deoarece acestea sunt ajustate în proporţie de 100%, aşa cum este explicat mai sus.
    Conform prevederilor din tratat Societatea ar trebui să reţină 15% din portofoliul de daune. În legătură cu acest aspect, am adresat Societăţii următoarea solicitare în data de 13.08.2021: „Care sunt efectele clauzei «Reinsured’s minimum retention 15%» din tratatul de reasigurare cotă-parte 30% încheiat cu Barents RE pentru perioada 1.10.2020-31.12.2021 (pagina 2) […], având în vedere faptul că societatea are în reţinere proprie un cuantum de doar 5%? Care sunt măsurile pe care societatea le-a luat pentru a contracara eventualele efecte ale nerespectării acestor clauze? În situaţia în care reasigurătorii de mai sus au fost informaţi despre încălcarea clauzei, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie corespondenţele cu aceştia, incluzând răspunsul lor, acolo unde este cazul.“
    Societatea a transmis următorul răspuns în data de 18.08.2021: „Menţionăm că pe fiecare contract MTPL QS termenii, triggerul, acoperirile sunt diferite (contractul fiind atât de tip «an de accident», cât şi de tip «an de subscriere», cu date de început diferite şi acoperiri diferite - contractul încheiat cu Barents acoperind şi portofoliul Motor Casco). Cedarea în reasigurare per total, exclusiv pe contractele MTPL QS, variază între 76,5% şi 95%, în funcţie de data evenimentului şi de termenii fiecărui contract, un impact major având şi clauza transfer de portofoliu care se aplică doar pentru unii reasigurători. În cazul specific al contractului MTPL QS încheiat cu Barents, cedarea medie la martie 2021 este de 82% luând în considerare şi cedarea de Motor Casco (35%). Astfel, reţinerea minimă de 15% prevăzută de contract este respectată luând în calcul ambele portofolii cedate.“
    Pentru perioada 1.10.2020-31.03.2021 echipa de control a calculat procentul de cedare în reasigurare a daunelor ca raport între plăţile de daune recuperate din reasigurare + rezerva de daună avizată cedată în reasigurare (mai puţin pe tratatul XL Agregat) şi plăţile de daune brute + rezerva de daună avizată brută pentru produsele CASCO, Tractări, RCA RO şi RCA Grecia, utilizând informaţiile din balanţele contabile. Astfel, s-a obţinut o rată de cedare în reasigurare de 93%. Totuşi, ţinând cont de ajustările propuse de echipa de control asupra rezervei de daună avizată cedată în reasigurare, respectiv diminuarea rezervei de daună cedată către GIC RE şi Barents RE, rata de cedare în reasigurare ar scădea la 82%, prin urmare ar respecta prevederile tratatului de reasigurare.    e) Contract continuu excedent de daună agregat încheiat cu Active Capital, pe perioada 1.04.2019-31.03.2022, reînnoibil automat, acoperă daunele întâmplate în cei 5 ani încheiaţi la 31.03.2022, fiind un contract pe an de accident.
    - acoperă 100% din dezvoltarea netă de alte contracte de reasigurare estimată la 31.03.2022 a daunelor (RBNS + IBNR) aferente întregului portofoliu de asigurări ce depăşeşte dezvoltarea estimată a daunelor (dezvoltarea adversă) la 31.03.2019 prin metoda Mack Chain Ladder aplicată la un triunghi de daune plafonat la percentila 0,99;
    – din 100% acoperă un procent egal cu minimul dintre 20% şi procentul reţinut de societate după aplicarea celorlalte tratate de reasigurare, procent calculat ca raport între soldul rezervei de daună avizată cedată în reasigurare şi soldul rezervei de daună avizată brută;
    – răspunderea reasigurătorului este mai departe limitată la 180.000.000 lei;
    – conform informaţiilor transmise de către Societate reasigurătorului menţionate în tratat, la 31.03.2019, conform calculului daunelor ce urmează a fi plătite (RBNS + IBNR) cu metoda Mack Chain Ladder aplicată la un triunghi plafonat la percentila 0,99, daunele cumulate erau de 1.862.705.924 lei (din care un procent de reţinere de 15% reprezintă 279.405.889 lei) şi daunele finale estimate erau de 2.629.388.316 lei (din care un procent de reţinere de 15% reprezintă 394.500.000 lei), iar soldul rezervei de daună (avizată şi neavizată) era de 767.294.076 lei (conform balanţei la 31.03.2019 soldul rezervei de daună este de 773.369.501 lei);
    – ca urmare, sumele ce vor fi recuperate de la reasigurător la data de 31.03.2022 vor fi: (a se vedea imaginea asociată)

    – formula de mai sus nu este prevăzută în tratat, dar este un rezultat al următoarelor prevederi din tratat: „Limits & Deductibles:
    At inception: To pay a layer up to RON 180,000,000 Ultimate Net Loss in the Aggregate
    In Excess Of RON 394,500,000 Ultimate Net Loss in the aggregate.
    Quarterly Adjustments: The deductible in amount of RON 279,405,889 is adjusted at the end of each quarter as follows:
    Adjusted deductible = Last deductible plus the sum of adjusted claim payments (adjustments used in formula for calculating the IBNR + RBNS at 99% quantile) made during the relevant quarter in respect of the last 5 occurrence years from the date of the relevant quarter end.“


    – prima minimă şi de depozit este de 5,4 mil. lei/an plătibilă trimestrial, în 4 rate egale, cu ajustări imediat după terminarea tratatului la o rată de 2,25% din primele câştigate nete de reasigurare.
    Aferent acestui tratat, în balanţa de verificare la 31.03.2021 Societatea are o datorie în cuantum de 8.507.710,64 lei, precum şi următoarele rezerve de daună cedate în reasigurare:

┌─────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │- lei - │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Clasa│Produs │RBNS cedat│RBNS cedat│IBNR cedat│IBNR cedat│
│ │ │ │- ajustat │ │– ajustat │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Accidente │11.907 │11.913 │238.542 │225.661 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Sănătate │- │- │21.277 │20.283 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │CASCO │4.707.908 │4.710.152 │1.589.728 │829.306 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Decontare │260.440 │260.564 │246.376 │196.587 │
│ │directă │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Cargo │25.104 │25.115 │5.161 │1.257 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Bunuri │2.458.357 │2.459.529 │1.414.089 │990.215 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9 │Agricole │296.213 │296.355 │217.474 │164.092 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │RCA │17.659.504│20.876.954│36.791.633│33.392.323│
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │CMR │1.885.994 │1.886.893 │945.206 │625.852 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │RCA Grecia │2.446.983 │2.448.150 │649.566 │288.523 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13 │Răspundere │769.113 │769.479 │925.145 │771.888 │
│ │civilă │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13 │Faliment │75.976 │76.012 │97.870 │82.212 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Acceptări │ │ │ │ │
│13 │în │1.977.007 │1.977.950 │- │- │
│ │reasigurare│ │ │ │ │
│ │RC │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15 │Garanţii │3.998.846 │4.000.752 │2.871.814 │2.154.200 │
│ │România │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15 │Garanţii │1.064.618 │1.065.126 │1.217.677 │1.125.207 │
│ │Italia │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│18 │Medicale │489.746 │489.979 │198.559 │118.578 │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total │38.127.716│41.354.922│47.430.117│40.986.184│
└─────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Conform ultimului calcul de rezerve sub regimul Solvabilitate II, cu metoda Bootstrap Chain Ladder, la 31.03.2021 (fişier de calcul al societăţii IBNR Mar BOOT.xlsx) rezerva RBNS cedată este de 76.846.707 lei şi rezerva IBNR cedată este de 54.849.889 lei.
    În urma analizei tratatului de reasigurare, s-a apreciat faptul că acesta ar putea fi unul extrem de avantajos pentru Societate încă de la încheierea acestuia, deoarece, datorită portofoliului în creştere al Societăţii, triunghiul de daune pentru ultimii 5 ani de accident ce va fi construit la 31.03.2022 (plafonat sau nu la percentila 0,99) va conţine mult mai multe daune decât triunghiul construit la 31.03.2019 plafonat la percentila 0,99.
    Prin urmare, chiar dacă triunghiul de daune construit la 31.03.2022 va avea aceiaşi factori de dezvoltare ca cel construit la 31.03.2019, ceea ce este de aşteptat dacă modul de instrumentare a daunelor nu se modifică, va conduce la estimarea unei valori a rezervei de daună avizată şi neavizată mult mai mare decât cea calculată pentru 31.03.2019. În aceste condiţii, Societatea va recupera de la reasigurător nu doar daune care se vor dezvolta advers faţă de cele aşteptate, ci şi daune care se aşteaptă să se dezvolte datorită creşterii afacerii.
    Astfel, în solicitarea nr. 9 din data de 18.08.2021, echipa de control a adresat Societăţii următoarea solicitare:
    "Secţiunea «Informaţii» a tratatului Aggregate XL precizează următoarele informaţii:

┌─────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │Forecasted │ │ │ │
│Forecasted │Gross │Reporting │Undeveloped│Undeveloped│
│latest │Ultimate │Date │ │(%) │
│ │Losses │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│4.184.372.960│4.951.667.036│31.03.2022│767.294.076│18% │
├─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│3.254.569.329│4.021.863.405│31.03.2021│767.294.076│24% │
├─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│1.862.705.824│2.629.388.316│31.03.2019│766.682.492│41% │
└─────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    Metoda Chain Ladder estimează daunele finale prin înmulţirea unor factori de dezvoltare cu ultima diagonală dezvoltată. Ca urmare, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care valoarea nedezvoltată a daunelor a fost considerată ca păstrându-se egală de la o perioadă de raportare la alta în valoarea absolută şi nu în valoare relativă."

    În data de 23.08.2021 Societatea a prezentat următorul răspuns:
    "Cu referire la solicitarea de la punctul 2, regăsiţi ataşat fişierul cu estimările efectuate de Societate cu privire la dezvoltarea Ultimate Loss la momentul semnării tratatului. În tabelul din secţiunea informaţii a fost preluată eronat coloana de UL. Cifrele reprezintă de fapt «Ultimate Loss with adjusted deductible», adică valoarea cu care se compară Ultimate Loss-ul rezultat din triunghi la luna X pentru a determina dezvoltarea adversă şi nu estimările «Gross Ultimate Loss» furnizate de companie.
    Fişierul de lucru pentru acest «UL with adjusted deductible», aşa cum a fost descrisă anterior, este:
    UL0 + LatestX – Latest0
    UL0 reprezintă valoarea Ultimate Loss la startul tratatului (2.630.000.000), iar Latest0 reprezintă valoarea Latest la startul tratatului (1.862.705.924). Formula de mai sus poate fi rescrisă şi sub forma:
    (UL0 – Latest0) + LatestX = (2.630.000.000 – 1.872.705.924) + LatestX = 767.294.076 + LatestX
    Toate calcule prezentate, precum şi estimările iniţiale de dezvoltare a Ultimate Loss se regăsesc sumarizate în fişierul Excel ataşat."

    Informaţiile conţinute în fişierul Excel amintit în răspunsul Societăţii, denumit Date UL Tratat Adv Dev.xlsx, sunt următoarele:

┌─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐
│Latest │Gross │ │Ultimate loss│
│(total │Ultimate │Reporting│with │
│payments) │losses* │date │ajustable │
│ │ │ │deductible │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│4.184.372.960│4.963.668.991│30-Jun-22│4.951.667.036│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│4.029.909.478│4.914.523.754│31-Mar-22│4.797.203.554│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│3.892.692.082│4.865.865.103│31-Dec-21│4.659.986.159│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│3.720.955.667│4.770.455.983│30-Sep-21│4.488.249.743│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│3.452.901.473│4.543.291.412│30-Jun-21│4.220.195.550│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│3.254.569.329│4.368.549.435│31-Mar-21│4.021.863.405│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│3.083.101.410│4.223.426.589│31-Dec-20│3.850.395.486│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.895.845.226│4.022.007.259│30-Sep-20│3.663.139.303│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.721.485.774│3.887.836.820│30-Jun-20│3.488.779.850│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.565.090.599│3.664.415.141│31-Mar-20│3.332.384.675│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.424.964.707│3.450.852.395│31-Dec-19│3.192.258.784│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.202.790.904│3.168.453.150│30-Sep-19│2.970.084.981│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.020.470.223│2.851.822.863│30-Jun-19│2.787.764.299│
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│1.862.705.924│2.629.388.316│31-Mar-19│2.629.388.316│
└─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘


    În urma răspunsului primit de la Societate, se menţine concluzia că acest tratat este unul foarte avantajos pentru Societate, deoarece valoarea daunelor finale ce vor fi estimate la 31.03.2022 sunt foarte mici faţă de ultima diagonală a triunghiului, reprezentând plăţi cumulate, adică dezvoltarea adversă ce ar trebui recuperată de la reasigurător va fi semnificativă.
    Având în vedere că Societatea a modificat la 31.03.2021 metoda de calcul al rezervei IBNR, în data de 18.08.2021, s-a transmis Societăţii următoarea solicitare: „Vă rugăm să precizaţi dacă reasigurătorul Active RE va accepta creşterea rezervelor cedate în baza tratatului Aggregate XL ca urmare a modificării metodei de estimare a rezervei de daună de la Mack Chain Ladder la Bootstrap Chain Ladder, având în vedere şi prevederile Condiţiei 13 Net Retained Lines din tratat.“
    Societatea a comunicat următorul răspuns:
    "Cu referire la solicitarea de la punctul 3, facem precizarea că s-a considerat că acest tip de acoperire protejează Societatea de deteriorarea semnificativă a rezervelor de daună de la o perioadă de calcul la alta. Reasigurătorul acoperă 100% din reţinerea netă, dar nu mai mult de 20% din rezerva de daune avizată. Calculul este reevaluat pornind de la valori brute, la fiecare trimestru. Mai departe, înţelegerea Societăţii este că «Condition 13» face referire la reţinerea netă a reasiguratului, în sensul în care datoria reasigurătorului faţă de Societate nu poate fi crescută ca urmare a erorilor sau omisiunilor care ar rezulta într-o reţinere netă mai mare decât cea care ar fi aparţinut în mod normal reasigurătorului. Cu alte cuvinte, este vorba că reasiguratul nu poate diminua capacitatea tratatelor Excess of Loss, majorând astfel cedarea pe tratatul QS. Până la această dată nu am primit nicio informare de la reasigurător cu privire la creşterea rezervelor cedate în baza tratatului Aggregate XL şi prin urmare neacceptarea acestora."

    Menţionăm că Societatea efectuează calculul de rezerve de daună cedate utilizând formula: (a se vedea imaginea asociată)

    Totuşi, prevederile tratatului spun că „ Adjusted deductible = Last deductible plus the sum of adjusted claim payments (adjustments used in formula for calculating the IBNR + RBNS at 99% quantile)“, prin urmare ultima diagonală este cea din triunghiul plafonat la percentila 0,99 şi nu cea din triunghiul folosit în calculul rezervelor tehnice de către Societate (oricare ar fi acesta). Se poate interpreta mai departe că daunele finale sunt cele calculate cu metoda folosită de Societate la 31.03.2019 aplicată la triunghiul plafonat la percentila 0,99, iar ca urmare RBNS_31.03.2022 + IBNR_31.03.2022 ar trebui calculat cu metoda Mack Chain Ladder aplicată la triunghiul plafonat la percentila 0,99.
    În baza acestei interpretări, Societatea nu ar putea recupera de la reasigurător decât suma de 62.656.139 lei, aşa cum a fost calculată de către Societate în fişierul IBNR Mar 2021 v1.xlsx, transmis echipei de control în data de 15.06.2021, în loc de 131.696.597 lei cât a înregistrat Societatea în bilanţul economic (în baza calculului din fişierul IBNR Mar BOOT.xlsx, transmis echipei de control în data de 13.08.2021), respectiv valoarea de 82.341.106 lei cât a înregistrat Societatea în evidenţele contabile.
    Prin urmare, este necesar acceptul expres al reasigurătorului pentru cedarea diferenţei rezultate din schimbarea de metodă deoarece calculul este vădit diferit faţă de cel precizat în tratat.
    Societatea a pus la dispoziţia echipei de control e-mailul transmis către dl C. V., transmis în data de 12.08.2021, prin care solicită semnarea deconturilor transmise pentru trimestrele T4 2020, T1 2021 şi T2 2021, fără a primi însă un răspuns de la reprezentantul Active RE.
    Precizăm şi faptul că în cazul în care acest tratat va continua până la 31.03.2022 şi diferenţa de rezervă de daună rezultată din schimbarea/schimbările de metodă nu va fi acceptată de reasigurător, se pune problema eficacităţii sale ca mijloc de mitigare a riscului. Având în vedere că rezerva brută se calculează cu metoda Boot Chain Ladder aplicată la triunghiuri complete pe linie afaceri, iar cedarea pe acest tratat se face pentru rezerve calculate cu metoda Mack Chain Ladder aplicată la triunghi plafonat la percentila 0,99 pentru întreg portofoliul, Societatea ar trebui să facă dovada că nu conduce la un risc semnificativ aferent bazei („basis risk“) [în conformitate cu art. 210 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35].


    f) Tratatul neproporţional excedent de daună cu referinţa externă 15-0152-19, cu nr. intern TN01MEDIT010119, pe an de accident, acoperind toate daunele întâmplate în perioada 1.01.2019-31.12.2019, pentru portofoliul Societăţii de poliţe de răspundere civilă - Medical Malpractice (Medmal Italia/Italia răspunderi) - subscris de Societate pe teritoriul Italiei.

    Contractul acoperă perioada anului 2019, având o clauză de reînnoire automată de 1 an dacă nicio parte nu notifică cealaltă parte că nu se reînnoieşte.
    Deşi nu a fost pusă la dispoziţia echipei de control corespondenţa cu reasigurătorul pentru reînnoirea pentru anul 2020, au fost prezentate informaţii despre tratatul 15-0152-19 în ceea ce priveşte decontările perioadă 1.01.2010-31.12.2020, inclusiv capacitatea suplimentară de 3.364.842 euro.
    Din documentele puse la dispoziţia echipei de control pe perioada derulării acţiunii de control au rezultat următoarele:
    - contractul a fost încheiat pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019, ambele zile incluse, ora standard locală, având clauza de reînnoire automată;
    – capacitatea contractului este de 8.100.000 euro în agregat (8.000.000 euro în agregat peste 100.000 euro în agregat). Plata daunelor în sarcina reasigurătorilor conform termenilor contractuali este într-o perioadă de 3 săptămâni;
    – prima de reasigurare este în cuantum de 2.000.000 euro pe an, plătibilă în rate trimestriale egale, reprezentând 25% (calculată ca raport între prima de reasigurare şi capacitatea contractului).

    Reasigurătorul care a subscris 100% din contract este Best Meridian International Insurance Company, Limited, iar brokerul de reasigurare este NDI Insurance & Reinsurance Brokers Limited.
    Potrivit contractului, clauza Conditions, paragraful 5, „plata daunelor va fi făcută de către reasigurător în 3 săptămâni“, deşi clauza Payment terms stipulează că perioada de decontare este de 90 de zile.
    În cadrul clauzei de terminare a contractului de către oricare parte este stipulat faptul că acest contract poate fi terminat cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, în cazul în care cealaltă parte este pusă în administrare specială sau alt gen de administrare sau îşi schimbă conducerea.
    De asemenea, din informaţiile furnizate de Societate, acest contract a fost încheiat în anul 2014 pentru acoperirea portofoliului de contracte malpraxis în Italia, iniţial reasigurătorii fiind BMI, în proporţie de 70%, şi Active Capital Reinsurance, în proporţie de 30%.
    Ulterior, în anul 2019 acest contract a fost încheiat 100% cu Best Meridian International Insurance Company (BMI).
    Din discuţiile cu reprezentanţii Societăţii a rezultat faptul că pentru anul 2021 Societatea nu a primit confirmarea de reînnoire a acestui contract.
    Aşa cum s-a prezentat anterior, din toate contractele de reasigurare încheiate cu BMI, Societatea avea evidenţiate la data de 31.03.2021 creanţe din reasigurare în valoare de 141.398.556,29 lei pentru care au fost constituite ajustări de depreciere în cuantum de 66.170.809,64 lei, datorii în cuantum de 46.407.050,90 lei, precum şi rezervă de prime cedată în cuantum de 48.244.779,39 lei şi rezervă de daună avizată cedată în cuantum de 31.601.220,78 lei.
    Aferent acestui contract, creanţele din reasigurare în valoare de 136.722.124 lei, precum şi celelalte elemente rezultate din balanţele de verificare puse la dispoziţia A.S.F. de către Societate se prezintă astfel:

┌────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │- lei - │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract Medmal │2018 │2019 │2020 │Mar 2021 │
│Italia │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Creanţă final │16.487.534│57.300.605│123.591.892│136.722.124│
│perioada │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Prime cedate │ │ │9.685.933 │2.445.650 │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi MDP │ │ │19.260.370 │- │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Daune în sarcina│ │ │ │ │
│reasiguratorului│ │ │55.103.986 │14.038.824 │
│şi taxe │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Diferenţe curs │ │ │1.612.863 │1.537.057 │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    În ceea ce priveşte rezervele cedate în reasigurare aferent contractului de reasigurare Medmal, Societatea a evidenţiat rezerve de daune cedate în valoare de 31.600.421 lei, iar aferent contractelor de reasigurare de garanţii rezervă de prime cedate de 48.244.779,39 lei.
    Din analiza fişierului „Rezerva de daune avizate la 31.03.2021.xls“ pus la dispoziţie de Societate rezultă că pentru produsul „Italia răspunderi“ încadrat în clasa A 13 există 394 de dosare de daune avizate începând cu anul 2011 până în anul 2019, rezerva de daună avizată aferentă acestor dosare la data de 31.03.2021 fiind în cuantum de 40.220.414,47 lei, cedată 100% în reasigurare pe contractul excedent de daună cu referinţa TN01MEDIT010121.
    În schimb, în fişierul „Rezerve de daune cedate împărţite pe reasigurători şi tratate 31.03.2021_ajustat“ valoarea rezervei cedate pentru contractul Medmal Italia cu referinţa TN01MEDIT010119 este de 31.600.421 lei, din care valoarea daunelor avizate în anul 2019 este de 8.686 lei.
    Potrivit informaţiilor cuprinse în fişierul „Daune plătite ian-martie2021.xls“ rezultă că au fost cedate în reasigurare daune plătite de Societate în perioada ianuarie-martie 2021 în cuantum de 13.678.227,40 lei din daune avizate în perioada 2011-2014, iar în coloanele AB-AF cu privire la detaliile cedărilor în reasigurare figurează contractul TN01MEDIT010121, în dezacord cu detaliile din coloana T, în care se menţionează „fără reasigurare“.
    Reamintim faptul că, potrivit contractului cu referinţa TN01MEDIT010119, acesta acoperă toate daunele întâmplate în perioada 1.01.2019-31.12.2019, ambele zile incluse.
    Având în vedere cele de mai sus, prin Adresa înregistrată la Societate cu nr. 43.818/21.07.2021 s-au solicitat Societăţii explicaţii/răspunsuri la următoarele întrebări cu referire la contractul de reasigurare Medmal Italia:
    "1. Care este motivul pentru care creanţele de la Active RE şi BMI aferente tratatului de reasigurare Medmal nu sunt recuperate în termen de 3 săptămâni de la decont, aşa cum prevăd clauzele contractuale?
2. Care este motivul pentru care creanţele din reasigurare aferente anilor 2018-2020 ce decurg din contractele încheiate nu sunt încasate la data prezentei solicitări?
3. Care este raţionamentul pentru care Societatea a înnoit tratatul în anii 2019-2020 în ciuda faptului că nu au fost recuperate creanţele aferente anului 2018?
4. De ce au existat plăţi de MDP în 2020 dacă nu au fost recuperate creanţele aferente anilor 2018-2020?
5. Vă rugăm să justificaţi nivelul ridicat al primei de reasigurare (2 mil. EUR) raportat la capacitatea tratatului (8,1 mil. EUR).
6. Conform fişierului Rezerve de daune cedate împărţite pe reasigurători şi tratate 31.03.2021_ajustat.xlsx, rezerva RBNS pentru produsul Italia răspunderi este cedată pe tratatul TN01MEDIT010119, iar conform fişierului Rezerva de daune avizate 31.03.2021.xlsx este cedată pe tratatul TN01MEDIT010121. Care dintre cele două variante este corectă? Vă rugăm să ne transmiteţi tratatul TN01MEDIT010121.
7. Care este raţionamentul în baza căruia rezerva RBNS pentru produsul Italia răspunderi este cedată pe tratatele amintite la punctul 6 deşi aceasta este compusă din dosare de daună cu dată eveniment 1998-2014, iar data avizării este 2011-2015 (cu excepţia unui singur dosar de daună) având în vedere că aceste tratate sunt de tip «occurring basis»?
8. Care este motivul pentru care rezerva RBNS nu a fost încă lichidată având în vedere data avizării dosarelor de daună în sold (2011-2015)?
9. Care este raţionamentul pentru care pentru produsul Italia răspunderi nu se constituie rezervă IBNR? Există posibilitatea ca pentru acest produs să fie avizate daune întâmplate într-o perioadă anterioară datei de 31.03.2021 sau să fie necesară o rezervă IBNeR? Precizăm că în baza unei analize am constat că rezerva RBNS la 31.12.2019 pentru produsul Italia răspunderi era de 46.504.259 lei, totuşi în perioada 1.01.2020-31.03.2021 au fost făcute plăţi de 74.679.753 lei pe dosare avizate înainte de 31.12.2019.
10. Care au fost raţionamentul şi calculul aflate la baza ajustării creanţelor din reasigurare aferente produsului Medmal?
11. Care este motivul pentru care dosarele de daună de mai jos nu se aflau în rezerva RBNS la 31.12.2020 deşi au fost plătite în luna martie 2021?

┌────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│nr_dosar│data_avizare│data_eveniment│data_plata│suma_ron │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│RFL/13/ │12/05/2014 │23/05/2013 │03/03/2021│40.557,50 │
│76 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│RFL/13/ │04/04/2014 │03/07/2012 │03/03/2021│25.348,44 │
│64 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│RFL/12/ │27/04/2013 │15/04/2013 │03/03/2021│50.696,88 │
│47 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│RVN/12/ │12/04/2012 │08/04/2012 │03/03/2021│12.488,15 │
│35 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│RVN/12/ │19/07/2012 │15/12/2011 │03/03/2021│32.623,44 │
│77 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│APD/12/5│19/03/2012 │30/04/2009 │10/03/2021│1.221.225,00│
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│CHG/13/ │30/04/2013 │11/04/2009 │16/03/2021│239.090,81 │
│11 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│VNO/12/ │03/02/2012 │07/01/2010 │17/03/2021│78.330,83 │
│14 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│VNO/12/ │03/02/2012 │07/01/2010 │17/03/2021│234.553,22 │
│14 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ADR/12/6│10/04/2012 │24/03/2011 │18/03/2021│12.493,47 │
├────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│CGU/13/7│23/08/2013 │02/08/2012 │26/03/2021│18.294,68 │
└────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

    Prin adresele cu nr. 20.667/23.07.2021 şi nr. 20.670/26.07.2021 Societatea a furnizat următoarele explicaţii:
    1&2. Principalul motiv pentru care conducerea anterioară a Societăţii a ales să nu urgenteze demersurile de încasare a soldurilor de creanţă generate de tratatul de reasigurare încheiat cu BMI este acela de a utiliza nivelul creanţelor neîncasate pentru compensarea acestora cu diverse poliţe de reasigurare facultative încheiate pentru portofoliul de garanţii.
    3. Motivul reînnoirii tratatului de reasigurare pentru perioada 2019-2020 este menţinerea acoperirii riscurilor generate de portofoliul Medmal aflat în Run-Off. Managementul Societăţii a avut în vedere închiderea creanţelor din reasigurare generate de acest tratat prin compensarea acestora cu alte tratate.
    4. Cu referire la existenţa plăţilor de primă în 2020, deşi nu au fost recuperate creanţele aferente anilor 2018-2020, MDP este o primă minimă obligatorie de plată.
    5. Nivelul primei de reasigurare a fost stabilit comercial de către reasigurător.
    6. Varianta corectă este TN01MEDIT010119. (E o eroare manuală în fişierul excel aferent RBNS la 31.03.2021.)
    7. Dat fiind faptul că portofoliul de Medmal este un portofoliu în Run-Off, înţelegerea de comun acord între Societate şi reasigurător a fost ca triggerul contractului «loss ocurring basis» este momentul de settlement al daunelor, acestea în mod firesc nemaiputându-se întâmpla în perioadele curente (ci doar în perioadele în care acele poliţe au fost în vigoare, respectiv 2011-2014). Această înţelegere este confirmată de decontările anuale efectuate cu reasigurătorul. La 31.12.2020 avem soldul confirmat şi semnat de către BMI (acesta include şi nivelul creanţelor pe Medmal la sfârşitul anului).
    8. Există dosare aflate încă în RBNS la 31.03.2021 deşi au data avizării dosarelor din 2011-2015 întrucât, la acest moment, nu avem suficiente informaţii care să ne confirme închiderea acestora.
    9. Cu referire la solicitarea de clarificare de la punctul 9, metodologia de calcul IBNR a companiei se bazează pe construirea triunghiurilor de plăţi care evaluează distanţa în timp de la momentul producerii unui eveniment până la data plăţii. Pentru produsul Medmal, ultimul eveniment produs înregistrat în baza de date de plăţi este datat cu 10.08.2015. Astfel, este foarte dificil de evaluat printr-un model credibil. Dată fiind vechimea evenimentelor şi faptul că daune noi întâmplate, dar neavizate nu pot să apară (partea de IBNR pur), evaluarea dosarelor ar trebui făcută în sistem case-by-case şi orice eventuale subadecvări corectate în cadrul procesului de inventariere a dosarelor.
    10. La data de 31.03.2021, Societatea a înregistrat un provizion de depreciere a creanţelor înregistrate în contrapartidă cu reasigurătorul BMI, generat de tratatul de reasigurare aferent portofoliului MedMal, în cuantum de 50% din valoarea acesteia (25,38 mil. euro), precum şi din suma înregistrată din comutarea unei creanţe (0,95 mil. euro), deoarece a fost transmisă o scrisoare de confirmare de către Societate la care nu s-a primit răspuns. În funcţie de răspunsul cu privire la confirmarea creanţei Societăţii, se va înregistra ulterior o actualizare a provizionului înregistrat până la data acestui raport. Astfel, ajustarea de valoare înregistrată pentru creanţa din reasigurare a fost în sumă de 13,43 mil. euro, adică 66,17 mil. lei.
    11. Dosarele de daună [...] erau la data de 31.12.2020 achitate, motiv pentru care nu au figurat în raportul de rezervă RBNS. Ulterior, în baza actelor şi cererilor noi, primite după data de 31.12.2020 au fost redeschise şi s-au efectuat plăţi în luna martie 2021."

    De asemenea, Societatea a prezentat copia Adresei nr. 18.354/28.06.2021 transmise BMIIC (Grand Cayman), în atenţia dlui L. E., prin care se aduce la cunoştinţă despre numirea F.G.A. în calitate de administrator temporar al Societăţii şi mandatul acestuia, şi de asemenea se solicită confirmarea creanţelor ce decurg din contractul Medmal XL Italia (25.354.172 euro), creanţă rezultată dintr-o înţelegere de comutare a contractului (949.510 euro), precum şi o plată eronată către BMIIC (creanţă 599.939 euro).
    Societatea a pus la dispoziţia echipei de control pe perioada derulării acţiunii de control un document intitulat „detalii confirmare BMI 30.06+31.12.pdf“, semnat şi ştampilat de către Global BRG în numele Best Meridian International Company (for and on behalf of Segregated Portfolio 2 non life and health), neasumat de către conducerea Societăţii, în care prezintă sumele datorate de către Societate şi cele datorate de către BMIIC la data de 31.12.2020, din care rezultă următoarele valori:

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │- euro - │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sume │Sume de │
│ │datorate de │recuperat de │
│ │către City │către City │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Contracte │ │ │
│facultative│7.268.091,00│ │
│garanţii │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Plăţi │ │599.939,00 │
│eronate │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Înţelegere │ │ │
│comutare │ │949.510,00 │
│contracte │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Acceptare │ │ │
│reasigurare│ │1.790.975,50 │
│sănătate │ │ │
│2019 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Medmal │ │25.354.172,00│
│Italia │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total euro │7.268.091,00│28.694.596,50│
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    Din discuţiile purtate cu conducerea Societăţii a rezultat că reasigurătorul nu a furnizat niciun răspuns la solicitările adresate acestuia, iar la data de 31.03.2021 creanţele faţă de acest reasigurător au fost ajustate în proporţie de 50%, motivat de lipsa unui răspuns din partea reasigurătorului la scrisoarea de confirmare din luna iunie 2021.
    Aşa cum am arătat anterior, din discuţia purtată cu dl Renato Szilagyi care a deţinut funcţia de preşedinte al directoratului şi care avea în răspundere departamentul reasigurare până la data preluării mandatului de către F.G.A. rezultă că BMI aşteaptă noul management pentru a relua relaţiile contractuale şi/sau finalizarea decontărilor.
    Totodată, în cadrul politicilor contabile ale Societăţii nu există detalii cu privire la modalitatea în care se realizează ajustările de depreciere ale creanţelor din reasigurare.
    Prin urmare, s-a reţinut faptul că explicaţia Societăţii cu privire la ajustarea creanţei în proporţie de 50% ce derivă din acest contract nu se susţine, neavând la bază un raţionament bazat pe clauzele contractuale şi/sau politicile proprii.
    Având în vedere că, potrivit clauzelor contractuale, perioada de decontare este de 90 de zile, plata daunelor va fi făcută de către reasigurător în 3 săptămâni, iar creanţele din reasigurare rezultate din contractul de reasigurare Medmal Italia, încheiat cu Best Meridian International Insurance Company, nu au fost încasate conform acestor clauze şi nu au fost furnizate dovezi privind demersurile realizate în vederea recuperării acestora şi/sau compensării cu datoriile, există incertitudini cu privire la recuperarea creanţelor ce decurg din contractul Medmal în cuantum de 136.722.123,70 lei.
    De asemenea, în condiţiile în care, potrivit informaţiilor puse la dispoziţia echipei de control, la data de 31.03.2021, în afară de creanţele menţionate anterior, Societatea avea de recuperat de la acest reasigurător şi creanţe rezultate din comutarea soldurilor contractului de reasigurare de la Qatar Re în valoare de 4.676.432,59 lei (pentru care au fost constituite ajustări de 2.338.216,29 lei) şi creanţe din contractul de primire în reasigurare pentru clasa de asigurări de sănătate în valoare de 8.842.994,21 lei, există incertitudini şi cu privire la recuperabilitatea acestor creanţe.
    Totodată, ţinând cont de faptul că, pe de o parte, potrivit contractului cu referinţa TN01MEDIT010119, rezultă că se acoperă toate daunele întâmplate în perioada 1.01.2019-31.12.2019, iar explicaţia Societăţii privind înţelegerea comună că se cedează daunele în funcţie de data plăţii acestora nu a fost însoţită de documente relevante în acest sens, iar, pe de altă parte, reasigurătorul nu a răspuns solicitării F.G.A. de confirmare a soldurilor la data de 31.03.2021, este necesară ajustarea inclusiv a rezervei de daună avizată cedată în reasigurare în valoare de 31.601.220,78 lei.
    Sub rezerva faptului că în evidenţa contabilă Societatea a calculat rezervele de daune cu altă metodă faţă de metoda utilizată pentru determinarea celei mai bune estimări a rezervelor de daune şi de prime, ca urmare a tuturor ajustărilor realizate de echipa de control, situaţia creanţelor şi datoriilor din reasigurare la data de 31.03.2021 se prezintă astfel:

┌────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Creanţe cu │ │ │
│ │ajustări de │Ajustări │Creanţe │
│ │depreciere din│efectuate │recalculate │
│Reasigurator│evidenţele │echipa de │echipa de │
│ │contabile ale │control │control │
│ │societăţii │31.03.2021 │ │
│ │31.03.2021 │ │ │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│BARENTS │57.944.354,98 │-57.944.354,98 │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ACTIVE │57.205.590,03 │-57.205.590,03 │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│GIC │- │- │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│SWISS │- │- │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│BMI │84.070.740,86 │-84.070.740,86 │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│SANTAM │- │- │0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│subtotal │199.220.685,87│-199.220.685,87│0 │
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│alţii │22.053.097,71 │ │22.053.097,71│
├────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Total │221.273.784,57│-199.220.685,87│22.053.097,71│
└────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘


┌────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Ajustări │ │
│ │Datorii din │efectuate │Datorii │
│ │evidenţele │echipa de │recalculate │
│Reasigurător│contabile ale │control │echipa de │
│ │societăţii │31.03.2021│control │
│ │31.03.2021 │(ajustare │ │
│ │ │comision) │ │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│BARENTS │121.983.821,65│- │121.983.821,65│
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ACTIVE │45.094.046,34 │- │45.094.046,34 │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│GIC │67.245.809,85 │- │67.245.809,85 │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│SWISS │135.313.896,51│19.806.139│155.120.035,51│
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│BMI │46.407.050,90 │- │46.407.050,90 │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│SANTAM │22.531.026,37 │- │22.531.026,37 │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│subtotal │438.575.651,62│19.806.139│458.381.790,52│
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│alţii │16.692.128,04 │- │16.692.128,04 │
├────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│Total │455.267.779,66│19.806.139│475.073.918,56│
└────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘


    Ţinând cont de aspectele redate mai sus în legătură cu prevederile clauzelor contractelor de reasigurare, cu privire la sumele recuperabile aferente celei mai bune estimări ale rezervei de daună (sub regimul Solvabilitate II) au rezultat următoarele aspecte:
    Tabelul de mai jos prezintă situaţia la 31.03.2021 a celei mai bune estimări a rezervei de daună şi a sumelor recuperabile din reasigurare aferente, la nivel de linie de afaceri. Valorile sunt actualizate cu ratele de dobândă publicate de EIOPA şi includ rezerva pentru cheltuieli nealocate de instrumentare a daunelor:

┌───────┬───────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───┐
│ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │lei│
│ │ │ │ │ │- │
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│ │Linia │ │ │Sume │ │
│Tară │de │Descriere │Brut │recuperabile │% │
│ │afaceri│ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│1 │Cheltuieli│38.809 │21.951 │57%│
│ │ │medicale │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│4 │RCA │1.638.549.788│1.582.921.932│97%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│5 │CASCO │52.001.963 │44.967.990 │86%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│6 │MAT │233.765 │198.225 │85%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│7 │Incendiu │11.231.780 │7.331.977 │65%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│8 │RC │9.278.176 │8.365.352 │90%│
│ │ │Generală │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│9 │Garanţii │42.606.237 │27.989.456 │66%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│România│11 │Asistenţă │1.596.186 │902.826 │57%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│Grecia │4 │RCA │172.463.936 │166.608.881 │97%│
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│Italia │8 │RC │32.527.982 │29.327.749 │90%│
│ │ │Generală │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│Italia │9 │Garanţii │9.429.714 │6.194.693 │66%│
├───────┴───────┴──────────┼─────────────┼─────────────┼───┤
│Total │1.969.958.336│1.874.831.030│95%│
└──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───┘


    Rezerva pentru cheltuieli de instrumentare nealocate a fost calculată de Societate, conform fişierului de calcul CP BE SII + CR 12 LUNI Mar 2021 - sold redeschis.xlsx pus la dispoziţia echipei de control în data de 26.05.2021, prin încărcarea celei mai bune estimări a rezervei pentru daune cu un procent de 2,05%. Acest procent este similar cu cel estimat în controlul anterior, încheiat cu Procesul-verbal de control încheiat la data de 28.01.2021 şi înregistrat la A.S.F. cu nr. SA-DSC/357/28.01.2021. Ca urmare a acestui lucru, nu au fost efectuate alte teste asupra adecvării rezervei brute pentru cheltuieli de instrumentare nealocate, care la 31.03.2021 avea un sold de 41.051.777 lei, înainte de actualizarea fluxurilor de numerar.
    Rezerva pentru cheltuieli de instrumentare nealocate netă de reasigurare (ULAER) este calculată conform aceluiaşi fişier de calcul, prin adăugarea aceluiaşi procent de încărcare la rezerva de daună netă. Acest lucru are ca efect cedarea în reasigurare a rezervei ULAE în procent de 95%.
    Conform fişierului Expense ratio + acq ratio 31.12.2020.xlsx, pus la dispoziţia echipei de control în data de 26.05.2021, din procentul de încărcare de 2,05%, cheltuielile privind salariile şi alte cheltuieli suplimentare de funcţionare a departamentului de daune care sunt excluse din acoperirea tratatelor de reasigurare reprezintă 1,37%.
    Având în vedere că rezerva ULAE reprezintă costuri estimate care vor fi plătite în viitor aferente procesului de soluţionare a daunelor întâmplate şi care nu sunt direct atribuţiile la nivel de dosar de daună (cum ar fi cheltuielile cu salarii, consultanţă de specialitate, consultanţă juridică, alte cheltuieli administrative generale realocate ca şi cheltuieli cu daune), Societatea nu trebuia să calculeze partea cedată în reasigurare din această rezervă, aceste cheltuieli nefiind acoperite prin contractele de reasigurare, prin urmare, sumele recuperabile din reasigurare au fost supraestimate cu 26 milioane lei.
    În urma analizei fişierelor de lucru ale Societăţii, puse la dispoziţia echipei de control în data de 13.08.2021, s-a constatat că Societatea calculează sumele recuperabile din reasigurare aferente celei mai bune estimări a rezervei de daună urmând următorii paşi:
    (i) se calculează RBNS cedat la nivel de dosar de daună pentru toate contractele de reasigurare, cu excepţia tratatului XL ADC;
    (ii) la nivel de linie de afaceri se calculează procentul RBNS cedat (fără XL ADC)/RBNS brut (pentru toţi anii de accident);
    (iii) procentul calculat se înmulţeşte cu valoarea rezervei de daună neavizată pentru a estima valoarea cedată în reasigurare;
    (iv) la nivelul întregului portofoliu se calculează sumele recuperabile din reasigurare aferente tratatului XL ADC utilizând formula: (a se vedea imaginea asociată)

    (v) sumele recuperabile din reasigurare aferente tratatului XL ADC calculate la nivel de portofoliu se alocă proporţional la nivel de linie de afaceri şi tip de rezervă de daună (avizată sau nevizată);
    (vi) se adună valorile calculate ale RBNS şi IBNR cedate în reasigurare aferente tuturor tratatelor de reasigurare pentru a determina sumele recuperabile din reasigurare la nivel de linie de afaceri, înainte de aplicarea valorii în timp a banilor;
    (vii) sumele calculate la punctul (vi) se diminuează cu valoarea în timp a banilor, calculată utilizând curba interpolată de dobânzi publicată de EIOPA şi tiparul de plăţi determinat de metoda Mack Chain Ladder aplicată la triunghiul de daune plătite aferent întregului portofoliu. Ieşirile de fluxuri de numerar aferente daunelor RCA Carte verde şi produselor vândute în Italia şi Grecia sunt considerate a fi exprimate în EUR şi actualizate cu ratele de dobândă aferente publicate de EIOPA.

    Tabelul de mai jos prezintă situaţia la 31.03.2021 a rezervei de daună avizată cedată la nivel de produs de asigurare şi tip de contract de reasigurare:

┌──────────┬───────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │- lei -│
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Rezervă de │Rezervă de │ │
│ │Linia │ │Rezervă de │Rezervă de │daună │daună avizată │Procent│
│Produs │de │Descriere │daună avizată│daună avizată│avizată │cedată │cedare │
│ │afaceri│ │brută │cedată │cedată │neproporţional│ │
│ │ │ │ │ │proporţional│ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Accidente │1 │Cheltuieli│39.141 │11.907 │- │11.907 │30% │
│ │ │Medicale │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│CMR │4 │RCA │6.199.497 │1.885.994 │- │1.885.994 │30% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│RCA │4 │RCA │918.444.712 │870.736.022 │846.360.254 │24.375.768 │95% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│RCA Grecia│4 │RCA │94.040.789 │88.444.232 │85.997.248 │2.446.983 │94% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│DEC │5 │CASCO │853.426 │260.440 │- │260.440 │31% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Casco │5 │CASCO │51.584.945 │40.817.369 │36.109.462 │4.707.908 │79% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│TRACTARE │5 │CASCO │8.910 │6.237 │6.237 │- │70% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Cargo │6 │MAT │235.767 │178.352 │153.249 │25.104 │76% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Bunuri │7 │Incendiu │1.813.268 │2.470.563 │12.205 │2.458.357 │136% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│CAR │7 │Incendiu │1.899.383 │3.829 │3.829 │- │0% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│CPM │7 │Incendiu │378.023 │- │- │- │0% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│EEI │7 │Incendiu │24.958 │- │- │- │0% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Optim │7 │Incendiu │3.981.331 │- │- │- │0% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Agricole │7 │Incendiu │3.135.063 │2.490.157 │2.193.944 │296.213 │79% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Animale │7 │Incendiu │95.937 │63.365 │63.365 │- │66% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Acceptare │8 │RC │6.498.671 │1.977.007 │- │1.977.007 │30% │
│RC │ │generală │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Faliment │8 │RC │249.743 │75.976 │- │75.976 │30% │
│ │ │generală │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Italia │8 │RC │31.600.421 │31.600.421 │- │31.600.421 │100% │
│răspunderi│ │generală │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Răspundere│8 │RC │2.609.215 │850.158 │81.045 │769.113 │33% │
│civilă │ │generală │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Garanţii │9 │Garanţii │16.415.435 │7.269.572 │3.270.727 │3.998.846 │20% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Italia │9 │Garanţii │3.499.534 │1.064.618 │- │1.064.618 │0% │
│garanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Medicale │11 │Asistenţă │1.582.528 │489.746 │- │489.746 │31% │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Medicale │ │ │ │ │ │ │ │
│sport │11 │Asistenţă │10.284 │- │- │- │0% │
│extrem │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│Medicale │11 │Asistenţă │17.043 │- │- │- │0% │
│UE │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │1.145.218.025│1.050.695.965│974.251.564 │76.444.400 │92% │
└──────────┴───────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────┘


    Pentru data de 31.03.2021 Societatea nu a înregistrat rezultatele estimării rezervei de daună (avizată + neavizată) cu metoda Bootstrap Chain Ladder decât în bilanţul economic, nu şi în evidenţele contabile. Deoarece rezerva de daună avizată cedată în reasigurare în baza tratatului excedent de daună agregat (XL ADC) este un rezultat al calculului rezervei de daună totală (avizată şi neavizată), în evidenţele contabile a rămas înregistrată valoarea calculată prin metoda Mack Chain Ladder (43.638.427 lei), şi nu cea calculată prin metoda Bootstrap Chain Ladder (76.846.707 lei - cf. fişier IBNR Mar BOOT.xlsx).
    Tabelul de mai jos prezintă situaţia la 31.03.2021 a rezervei de daună avizată cedată aferentă clasei de asigurare 10 la nivel de produs, tratat de reasigurare şi reasigurător:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬───────────────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │Rezervă de │
│ │ │ │Tip │ │daună │
│Produs│Cod │An │contract│Reasigurator│avizată │
│ │ │ │ │ │cedată la │
│ │ │ │ │ │31.03.2021 │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Active │ │
│RCA │TN-RBNS-IBNR-010419│2019-2022│XL ADC │Capital │20.876.954 │
│ │ │ │ │Reinsurance │ │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Active │ │
│CMR │TN-RBNS-IBNR-010419│2019-2022│XL ADC │Capital │1.886.893 │
│ │ │ │ │Reinsurance │ │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Active │ │
│RCA GR│TN-RBNS-IBNR-010419│2019-2022│XL ADC │Capital │2.448.150 │
│ │ │ │ │Reinsurance │ │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│RCA │TP01HP-GR010420 │2020 │QS │GIC Re │91.494.290 │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│RCA │TP02HP-GR010120 │2020 │os │Swiss Re │33.396.968 │
│ │ │ │ │Europe │ │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│RCA │TP02HP-GR010121 │2021 │OS │Swiss Re │25.528.130 │
│ │ │ │ │Europe │ │
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│RCA │TP01HP-GR010120 │2020 │QS │Barents Re │137.241.435│
├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│RCA │TP02HP-GR010420 │2020 │QS │New Re │5.649.191 │
├──────┼───────────────────┼─────&