Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
act aditional nr 5 din 12 mai 2004

‹‹ Pagina 1 din 11

Monitorul Oficial 417 din 05 Iunie 2014 (M. Of. 417/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 părţile contractanteprezentul act adiţional la contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare contract de activitate a c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare publice din românia, denumită în continuare c.f.r. - s.a., în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 140 din 18 Martie 2013 (M. Of. 140/2013)

ACT ADITIONAL nr. 1 din 2013 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 18 martie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractanteprezentul act adiţional la contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare contract de activitate a c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare publice din românia, denumită în continuare c.f.r. - s.a., în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

HOTARARE nr. 77 din 6 martie 2013 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 18 martie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea contractului de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la contractul de activitate al companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin hotărârea ...

Monitorul Oficial 873 din 20 Decembrie 2012 (M. Of. 873/2012)

ACT ADITIONAL nr. 1 din 18 decembrie 2012 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societatii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012

Închiriat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şisocietatea comercială servtrans invest - s.a., denumită în continuare s.c. servtrans invest, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,înţeleg să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 13 din contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale servtrans invest - s.a., după cum urmează:articol uniccontractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al s.c. ...

Monitorul Oficial 686 din 04 Octombrie 2012 (M. Of. 686/2012)

ACT ADITIONAL nr. 5 din 5 septembrie 2012 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 668/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012

Părţileagenţia naţională pentru resurse minerale, autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul petrolier conform art. 2 pct. 3 din legea petrolului nr. 238/2004 (denumită agenţie), organizată prin hotărârea guvernului nr. 1.419/2009, cu sediul în bucureşti, str. mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod poştal 010366, telefon 021/317 00 18, fax 021/317 07 80, cod fiscal 4192790, cont nr. ro66trez7015032xxx000377, deschis la direcţia de trezorerie a statului, sector 1, bucureşti, reprezentată legal prin preşedinte, domnul gheorghe duţu,şisocietatea naţională de transport gaze naturale "transgaz" - s.a. mediaş, societate organizată legal conform hotărârii guvernului nr. 334/2000 (denumită titular), cu sediul în mediaş, piaţa ...

HOTARARE nr. 919 din 5 septembrie 2012 privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 668/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 5 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de transport gaze naturale "transgaz" - s.a. mediaş, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 668/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 486 ...

Monitorul Oficial 108 bis din 10 Februarie 2012 (M. Of. 108 bis/2012)

ANEXELE NR. 1-7 din 30 ianuarie 2012 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 bis din 10 februarie 2012

Anexa 1-a   casa de asigurări de sănătate  .............................  furnizorul de servicii medicale ..... reprezentantul legal al furnizorului  localitate .......................... ....................................  judeţ ............................... medic de familie ................... (nume prenume)   cnp medic de familie ...............i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de baza, respectiv pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ grupa de vârstă ...............*)*font 9*┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┐│nr. │ numele │ cod │ │ │ codul ...

Monitorul Oficial 108 din 10 Februarie 2012 (M. Of. 108/2012)

ORDIN nr. 24 din 30 ianuarie 2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 10 februarie 2012

Având în vedere referatul direcţiei generale relaţii contractuale nr. dgc/3 din 30 ianuarie 2012,în temeiul prevederilor:- art. 139 din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare;- ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.389/2010;- art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 ...

Monitorul Oficial 925 din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 925/2011)

DECIZIE nr. 29 din 12 decembrie 2011 privind recursul in interesul legi, referitor la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constitutie, art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului si art. 14 din Conventie, referitoare la recalcularea pensiilor prevazute de art. 1 din lege EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL IN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011

Dosar nr. 29/2011*t*rodica aida popa - vicepreşedintele Înaltei curţi de casaţie şi   justiţie, preşedintele completuluilavinia curelea - preşedintele secţiei i civilegabriela victoria bîrsan - preşedintele secţiei de contencios   administrativ şi fiscaladrian bordea - preşedintele secţiei a ii-a civilecorina jîjîie - preşedintele secţiei penalegeorgeta carmen negrilã - judecãtor la secţia i civilã, judecãtor-raportordoina popescu ...

Monitorul Oficial 903 din 20 Decembrie 2011 (M. Of. 903/2011)

ORDIN nr. 1.003 din 12 decembrie 2011 privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003 si de a semna un act aditional in acest sens EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011

Având în vedere:- memorandumul nr. ab 3.743 din 2 noiembrie 2010 de aprobare de cãtre guvernul româniei a renegocierii contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003,- aprobarea de cãtre guvernul româniei, prin memorandumul nr. ab 38.573 din 29 august 2011, a rezultatului renegocierii contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003,în temeiul art. iii din hotãrârea guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între societatea comercialã de transport cu metroul ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016