Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 919 din 5 septembrie 2012  privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 919 din 5 septembrie 2012 privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 668/2002

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Actul adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                             PRIM-MINISTRU
                          VICTOR-VIOREL PONTA

                            Contrasemnează:
                            ---------------
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale
                        pentru Resurse Minerale,
                            Gheorghe Duţu

                    Ministrul economiei, comerţului
                        şi mediului de afaceri,
                           Daniel Chiţoiu

                         Ministrul delegat
                     pentru mediul de afaceri,
                       Mihai Alexandru Voicu

                  p. Ministrul mediului şi pădurilor,
                     Corneliu Mugurel Cozmanciuc
                          secretar de stat

                         Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                          Florin Georgescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2012.
    Nr. 919.


    ANEXĂ

                          ACT ADIŢIONAL Nr. 5
           la Acordul de concesiune a conductelor magistrale,
          instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente
         Sistemului naţional de transport al gazelor naturale
          şi a activităţii de operare a Sistemului naţional
           de transport al gazelor naturale, încheiat între
             Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi
            Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale
                "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin
                   Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

    Părţile
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul petrolier conform art. 2 pct. 3 din Legea petrolului nr. 238/2004 (denumită Agenţie), organizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod poştal 010366, telefon 021/317 00 18, fax 021/317 07 80, cod fiscal 4192790, cont nr. RO66TREZ7015032XXX000377, deschis la Direcţia de Trezorerie a Statului, Sector 1, Bucureşti, reprezentată legal prin preşedinte, domnul Gheorghe Duţu,
    şi
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, societate organizată legal conform Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 (denumită titular), cu sediul în Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, cod poştal 551130, unitate cu personalitate juridică înregistrată cu nr. J 32/301/2000, cod unic de înregistrare RO13068733, telefon 0269/803333, fax 0269/839029, cont bancar nr. RO09RNCB0231019525310001, deschis la B.C.R. Mediaş, reprezentată legal prin director general, domnul Ioan Rusu

    Premise
    Având în vedere clauza 5.14 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, şi Referatul privind modul de realizare a Programului minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport gaze în perioada 2007-2011 şi pentru aprobarea Programului minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport gaze în perioada 2012-2016 nr. 402.876 din 10 iulie 2012 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,
    ţinând seama de faptul că prin Adresa nr. DD/17.271 din 6 iulie 2012 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş a înaintat spre aprobare Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016,
    luând în considerare faptul că situaţia constând în necesitatea realizării investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 2012-2016 nu a putut fi prevăzută la încheierea Acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Temei legal
    În temeiul art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5.14 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002,
    părţile au agreat actualizarea programului minimal prevăzut de clauza 5.13 din Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, cu modificările şi completările ulterioare, scop în care convin încheierea prezentului act adiţional cu următoarele clauze:

    ART. I
    Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

    1. După clauza 5.13.1 se va introduce o nouă clauză, clauza 5.13.2, având următorul cuprins:
    "5.13.2. Titularul va executa în perioada 2012-2016 Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016, prevăzut în anexa 4B."

    2. După clauza 23.4.1 se introduce o nouă clauză, clauza 23.4.2, cu următorul cuprins:
    "23.4.2. Programul minimal al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze în perioada 2012-2016 (anexa 4B)."

    3. După anexa 4A se introduce o nouă anexă, anexa 4B, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul act adiţional.

    ART. II
    Anexa face parte integrantă din prezentul act adiţional.
    ART. III
    Prezentul act adiţional intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Guvernului şi intrarea în vigoare a acestei hotărâri.

    Prezentul act adiţional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 10 iulie 2012, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

              Din partea Agenţiei Naţionale Din partea Societăţii Naţionale
                 pentru Resurse Minerale de Transport Gaze Naturale
                     Gheorghe Duţu, "Transgaz" - S.A. Mediaş
                       preşedinte Ioan Rusu,
                                                       director general

                   D.G.I.S.T.A.M.O.P. DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE
                    Director general, Director,
                     Mihaela Baicu Ion Tătaru

                      D.E.F.R.U.A. DEPARTAMENTUL ECONOMIC
                       Director, Director,
                     Alia Mekkaoui Radu Costică Moldovan

                 COMPARTIMENTUL JURIDIC DIRECŢIA JURIDICĂ,
                     Ninel Păiajen Director,
                                                           Olga Idu
                   D.G.I.S.T.A.M.O.P.
                       C.T.T.R.,
                    Daniela Dainoff



    ANEXA 4B
    la actul adiţional

                            PROGRAMUL MINIMAL
            al investiţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea
                   Sistemului Naţional de Transport Gaze
                          în perioada 2012-2016


┌──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ Denumirea lucrărilor │ Caracteristici │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│ │ tehnice ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ Fizic │ Fizic │ Fizic │ Fizic │ Fizic │
│ │ │ (km) │ (km) │ (km) │ (km) │ (km) │
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ Valoric │Valoric│Valoric│Valoric│Valoric│Valoric│
│ │ (mil. lei) │ (mil. │ (mil. │ (mil. │ (mil. │ (mil. │
│ │ │ lei) │ lei) │ lei) │ lei) │ lei) │
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│1. LUCRĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA SNT │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Conducte de transport pentru alimentarea cu gaze naturale a noi zone de consum │
├──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.1.1. Conducta de transport gaze │ Dn 400 x 6 km │ 4,00│ 2,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│Biharia-Aleşd ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 6,00 │ 4,00│ 2,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.2. Conducta de transport gaze │ Dn 400 x 85 km │ 30,00│ 10,00│ 10,00│ 10,00│ 10,00│
│Aghireşu-Huedin-Aleşd ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 69,00*) │ 23,00│ 8,50│ 8,50│ 8,50│ 8,50│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.3. Conducta de transport gaze │ Dn 400 x 30 km │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 8,00│ 16,00│
│Lieşti-Focşani (Mărăşeşti-Focşani) ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 18,00*) │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 5,00│ 10,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.4. Conducta de transport gaze │ Dn 500 x 114 km│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 12,00│ 16,00│
│Craiova-Segarcea-Băileşti-Calafat ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 86,50*) │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,00│ 20,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.5. Conducta de transport gaze │ Dn 300 x 59 km │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 10,00│ 12,00│
│Negru Vodă-Pecineaga-Techirghiol-Constanţa├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│(tronson Pecineaga-Techirghiol-Constanţa) │ 30,00*) │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 5,00│ 10,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.6. Conducta de transport gaze │ Dn 250 x 38 km │ 2,00│ 15,00│ 10,00│ 11,00│ 0,00│
│Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 20,00 │ 1,00│ 8,00│ 5,00│ 6,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ Total 1.1. │ 188,00 │ 36,00│ 27,00│ 20,00│ 51,00│ 54,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 148,00 │ 28,00│ 18,50│ 13,50│ 39,50│ 48,50│
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│1.2. Conducte de transport gaze naturale pentru optimizarea regimurilor tehnologice │
├──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.2.1. Conducta de transport gaze │ Dn 400 x 1,5 km│ 1,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│Hârlău-Bucecea ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 3,50 │ 2,50│ 1,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2.2. Conducta de transport gaze │ Dn 400 x 36 km │ 10,00│ 13,00│ 13,00│ 0,00│ 0,00│
│Vaslui-Iaşi ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 30,50 │ 8,50│ 11,00│ 11,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2.3. Conducta de transport gaze │ Dn 700 x 19 km │ 19,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│Filipeşti-Butimanu ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 15,00 │ 15,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2.4. Conducta de transport gaze │ Dn 700 x 15 km │ 0,00│ 5,00│ 5,00│ 5,00│ 0,00│
│Găneşti-Coroi ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 24,00 │ 0,00│ 8,00│ 8,00│ 8,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2.5. Conducta de transport gaze │ Dn 600 x 140 km│ 2,00│ 18,00│ 30,00│ 30,00│ 30,00│
│Masloc-Recaş-Haţeg ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 195,00*) │ 3,00│ 25,00│ 42,00│ 42,00│ 42,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ Total 1.2. │ 181,50 │ 32,50│ 36,00│ 48,00│ 35,00│ 30,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 227,00 │ 29,00│ 45,00│ 61,00│ 50,00│ 42,00│
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│1.3. Instalaţii tehnologice aferente SNT │
├──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.3.1. Staţii de comprimare (buc.) │ 2,00 │ -│ -│ -│ 1,00│ 1,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 29,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,00│ 14,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.2. Noduri tehnologice (buc.) │ 7,00 │ 2,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 2,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 39,20 │ 11,20│ 5,00│ 3,00│ 5,00│ 15,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.3. SRM-uri şi PM-uri (buc.) │ 8,00 │ 1,00│ 3,00│ 1,00│ 2,00│ 1,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 51,60 │ 5,00│ 25,60│ 5,00│ 10,00│ 6,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.4. Staţii de protecţie catodică (buc.)│ 25,00 │ 5,00│ 5,00│ 5,00│ 5,00│ 5,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 5,00 │ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.5. Instalaţii de odorizare (buc.) │ 30,00 │ 6,00│ 6,00│ 6,00│ 6,00│ 6,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 5,00 │ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ Total 1.3. │ - │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 129,80 │ 18,20│ 32,60│ 10,00│ 32,00│ 37,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.4. Sistem automat de colectare, │ │ │ │ │ │ │
│dispecerizare (SCADA) │ 134,00 │ 34,00│ 100,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL 1 │ 638,80 │ 109,20│ 196,10│ 84,50│ 121,50│ 127,50│
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│2. Lucrări privind reabilitarea şi creşterea siguranţei în exploatare a obiectivelor aparţinând SNT│
├──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│2.1. Lucrări de reabilitare conducte (km) │ 195,00 │ 35,00│ 40,00│ 40,00│ 40,00│ 40,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 270,00 │ 50,00│ 55,00│ 55,00│ 55,00│ 55,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.2. Reparaţii conducte (km) │ 80,00 │ 15,00│ 20,00│ 20,00│ 15,00│ 10,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 105,00 │ 20,00│ 25,00│ 25,00│ 20,00│ 15,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.3. Reparaţii sisteme de protecţie │ 25,00 │ 15,00│ 10,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│catodică (buc.) ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2,50 │ 1,50│ 1,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.4. Reparaţii staţii de comprimare gaze │ 6,00 │ 2,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│ 1,00│
│(buc.) ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 8,50 │ 2,50│ 1,50│ 1,50│ 1,50│ 1,50│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL 2 │ 386,00 │ 74,00│ 82,50│ 81,50│ 76,50│ 71,50│
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│3. MODERNIZARE INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE SNT │
├──────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│3.1. Staţii de comprimare gaze (buc.) │ 6,00 │ 2,00│ 2,00│ 2,00│ 0,00│ 0,00│
│ ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2,10 │ 0,70│ 0,70│ 0,70│ 0,00│ 0,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2. Modernizare SRM mai mari de │ 3,00 │ 1,00│ 0,00│ 0,00│ 2,00│ 0,00│
│10.000 Nmc/h (buc.) ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 18,70 │ 0,70│ 0,00│ 0,00│ 8,00│ 10,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.3. Sisteme informatice │ 25,00 │ 5,00│ 4,00│ 4,00│ 5,00│ 7,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL 3 │ 45,80 │ 6,40│ 4,70│ 4,70│ 13,00│ 17,00│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL (MIL. LEI) │ 1.070,60 │ 189,60│ 283,30│ 170,70│ 211,00│ 216,00│
└──────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    NOTĂ:
    Pentru aceste obiective lucrările de execuţie vor fi demarate în perioada 2012-2016, urmând a se finaliza în anii următori.

                              ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016