Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 77 din 6 martie 2013  privind aprobarea Actului aditional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 77 din 6 martie 2013 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73/2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 18 martie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 -------------
                           Ministrul transporturilor,
                                 Relu Fenechiu

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 6 martie 2013.
    Nr. 77.


    ANEXĂ

                       ACTUL ADIŢIONAL NR. 1 PE ANUL 2013
             la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de
             Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015,
                 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Părţile contractante
    Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015.
    ART. 2
    Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A.
    Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A. se încheie pentru anul 2013.

    CAP. II
    Obligaţiile specifice ale părţilor pe anul 2013

    ART. 3
    Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A. pe anul 2013
    (1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfaşurarea traficului feroviar in condiţii de siguranţă.
    (2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Transporturilor.
    (3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în anul 2013, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.
    (4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optima a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:
    (a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări, tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, echitabile şi stimulatoare;
    (b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin acte adiţionale.
    (5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial la Ministerul Transporturilor gradul de îndeplinire a programului de investiţii, reabilitare şi reparaţii, precum şi gradul de îndeplinire a programului de întreţinere, reparaţii şi modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinaţie de la bugetul de stat.
    (6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar Ministerului Transporturilor modul de îndeplinire de către operatorii de transport feroviar de călători a pachetului minim social care face obiectul contractelor de servicii publice.
    ART. 4
    Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor pe anul 2013
    (1) Ministerul Transporturilor va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.
    (2) Ministerul Transporturilor va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora.

    CAP. III
    Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare pe anul 2013

    ART. 5
    Parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice pe anul 2013
    (1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2013, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2013 sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (3) Pe perioada de valabilitate a prezentului act adiţional, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători şi marfă la nivelul cerinţelor pieţei de transport.
    (4) Prin programul pe anul 2013, de întreţinere şi reparaţii curente, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.
    (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.
    (6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în anul 2013, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.
    ART. 6
    Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2013
    (1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate a C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2013, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.
    (2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară privată, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare private care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2013, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2013

    ART. 7
    Corelarea programelor prioritare pe anul 2013
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, şi în concordanţă cu prevederile privind domeniul feroviar din Programul de guvernare 2013-2016, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului.
    ART. 8
    Lista programelor prioritare pe anul 2013
    (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2013 sunt prevăzute în tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea programului prioritar │
│crt.│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1│Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată │
│ 2│Program de modernizare a staţiilor de cale ferată │
│ 3│Program de creştere a siguranţei în transportul pe calea ferată şi │
│ │îmbunătăţirea conducerii traficului │
│ 4│Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea │
│ │cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice │
│ 5│Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare │
│ 6│Program de promovare a transportului intermodal │
│ 7│Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe │
│ │calea ferată şi a serviciilor conexe şi de asigurare a protecţiei │
│ │mediului înconjurător │
│ 8│Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de │
│ │reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea │
│ │stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă │
│ │conform normelor UE de transport feroviar │
│ 9│Program de realizare linii noi │
│ 10│Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia │
│ │lucrărilor de reabilitare, modernizare si mentenanţă ale infrastructurii│
│ │feroviare │
│ 11│Program de modernizare a sistemului financiar-contabil │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru anul 2013, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregătire, este prevăzută la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.
    (3) Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale C.F.R. - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pe anul 2013 sunt prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.
    (4) Situaţia contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente Programului operaţional sectorial Transporturi 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2013 sunt prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 3.

    CAP. V
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern

    ART. 9
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare
    (1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) C.F.R. - S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Metodologia de tarifare a infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.
    (4) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii este prevăzută în anexa nr. 5.
    (5) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau noi fluxuri de trafic feroviar şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice
    (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar.
    (2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (3) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea, temporară, a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (4) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conţine clauze penalizatoare privind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor, precum şi referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părţile contractante.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii

    ART. 11
    Tarife pentru activităţi conexe
    (1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 7.
    (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.
    ART. 12
    Tarif pentru circulaţia trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate
    (1) Tariful de conducere operativă a circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate, pe anul 2013, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, are următoarele valori fără TVA:
    a) pentru trenurile de călători: 2,85 lei tren-staţie;
    b) pentru trenurile de marfă: 4,53 lei tren-staţie.
    (2) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru punctele de secţionare prevăzute cu impiegaţi de mişcare şi/sau revizori de ace (acari).
    ART. 13
    Pachetul minim social
    (1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2013 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută în anexa nr. 6.
    (2) În scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în lista prevăzută la alin. (1), cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie cu avizul C.F.R. - S.A. şi cu acordul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În cazul închirierii, în condiţiile legii, a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim social aferent acestor secţii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 14
    Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi.
    ART. 15
    Alte prevederi
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

                           MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                 Relu Fenechiu,
                                    ministru

                COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." - S.A.
                             Dimitris Sophocleous,
                                director general


    ANEXA 1
    la actul adiţional

    1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pe anul 2013

    1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară publică în anul 2013 conform limitelor strategiei fiscal bugetare comunicate la 3 ianuarie 2013:
    1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - Reparaţii capitale":

┌────┬───────────────┬────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │ U.M. │ TOTAL │ Din care │
│crt.│ │ │ ├─────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Credit extern│ Buget stat/ │
│ │ │ │ │ │Componenta locală│
├────┼───────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ Alocaţie 2013 │ mii lei cu TVA │ 79.346 │ - │ 79.346 │
└────┴───────────────┴────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┘


    1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente" prevăzute în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

┌────┬───────────────┬────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │ U.M. │ TOTAL │ Din care │
│crt.│ │ │ ├─────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Credit extern│ Buget stat/ │
│ │ │ │ │ │Componenta locală│
├────┼───────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ Alocaţie 2013 │ mii lei cu TVA │ 78.000 │ - │ 78.000 │
└────┴───────────────┴────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┘


    1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2013:

┌────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ U.M. │ Fizic │ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei cu TVA)│
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │Linii │ km │ 24,717 │ 28.682 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 2 │Poduri/podeţe/viaducte │ buc. │ 7 │ 22.248 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 3 │Terasamente │ zone │ 3 │ 11.917 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 4 │Tuneluri │ buc. │ 2 │ 4.000 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 5 │Instalaţii SCB + IFTE + LES │ buc. │ 3 │ 5.899 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 6 │Treceri la nivel │ buc. │ 3 │ 3.400 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 7 │Manipulări materiale în baze │ - │ - │ 1.700 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 8 │Proiectare lucrări (expertize, │ - │ - │ 1.500 │
│ │documentaţii de avizare a lucrărilor│ │ │ │
│ │de intervenţii, proiecte tehnice) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │TOTAL │ - │ - │ 79.346 │
└────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘


    1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2013:

┌────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ U.M. │ Fizic │ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei cu TVA)│
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │Linii - materiale │ - │ - │ 17.139 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 2 │Linii - lucrări │ - │ 0 │ 34.861 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 3 │Instalaţii SCB + IFTE │ - │ - │ 26.000 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ 78.000 │
└────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘


    1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară necesare în anul 2013:

┌────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ U.M. │Cantitatea│ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei cu TVA)│
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │TOTAL INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ │ - │ - │ 815.490 │
├────┴────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ A. Reparaţii la infrastructura │ │ │ │
│ feroviară publică - Total, din care: │ - │ │ 750.000 │
├────┬────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │Linii │ km │ 150 │ 550.000 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 2 │Poduri │ buc. │ 14 │ 55.710 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 3 │Terasamente │ zone │ 12 │ 32.013 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 4 │Tuneluri │ buc. │ 10 │ 35.929 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 5 │Instalaţii SCB + IFTE │ buc. │ 17 │ 53.384 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 6 │Peroane │ staţii │ 5 │ 12.428 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 7 │Treceri la nivel │ buc. │ 10 │ 10.536 │
├────┴────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ B. Reparaţii la infrastructura feroviară│ │ │ │
│ privată - Total, din care: │ - │ - │ 65.490 │
├────┬────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │Clădiri │ buc. │ 59 │ 43.402 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 2 │Maşini grele de cale │ buc. │ 18 │ 16.200 │
├────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 3 │Linii ce deservesc U.M. │ km │ 12,804 │ 5.888 │
└────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘


    1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor V(e) şi V(pi) în funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

    1. În prezent, raportul dintre viteza existentă [V(e)] şi viteza proiectată iniţial [V(pi)] este:

┌──────────────────────┐
│ V(e)/V(pi) = 0,825 │ ,
└──────────────────────┘


    unde:
    - V(e) = viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză);
    - V(pi) = viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive).
    Pentru menţinerea raportului V(e)/V(pi)la acest nivel este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din:

    x(1) = întreţinere linii ................................. 706.813.583 lei
    x(2) = întreţinere instalaţii ............................ 225.000.000 lei
    x(3) = reparaţii capitale linii şi instalaţii ............ 263.101.000 lei
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL x = x(1) + x(2) + x(3) = .......................... 1.194.914.583 lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Pentru ameliorarea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y).
    Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:

    y(1) = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale la infrastructura
           feroviară publică pentru recuperarea restanţelor ... 750.000.000 lei
    y(2) = refacere linii şi instalaţii afectate de calamităţi (BDCE) ... 0 lei
    y(3) = reabilitare poduri şi tuneluri ..................... 721.927.601 lei
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL y = y(1) + y(2) + y(3) = ........................... 1.471.927.601 lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Pentru creşterea raportului: V(e)/V(pi) la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:
    - fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V = 160 km/h: ........... 9.812.736.555 lei


    ANEXA 2
    la actul adiţional

    Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2013

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│ Indicator │ U.M. │Prevederi 2013│
├────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤
│1.0. Infrastructura feroviară │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┤
│ Reţea (lungimea reţelei) │ km x linii │ 10.637 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ Lungimea desfăşurată a liniilor │ km x linii │ 20.229,40 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ Staţii şi halte de mişcare │ număr │ 930 │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤
│2.0. Personal │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┤
│ Total personal │ număr │ 23.500 │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤
│3.0. Tren-km │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┤
│ 3.1. Călători │ mil. tren x km │ 56,50**) │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 3.2. Marfă │ mil. tren x km │ 23,28 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ Total │ mil. tren x km │ 79,78 │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┤
│4.0. Indicatori privind performanţele activităţii │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┤
│ 4.1. Viteza medie de circulaţie pe │ │ │
│ reţeaua feroviară │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ proiectată iniţial │ km/h │ 82,70 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ asigurată │ km/h │ 69,10 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 4.2. Regularitatea │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ marfă │ minute întârziere │ │
│ │ ───────────────── │ 1,6*) │
│ │ 100 tren x km │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ călători │ minute întârziere │ │
│ │ ───────────────── │ 1,9*) │
│ │ 100 tren x km │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 4.3. Productivitatea │ tren convenţional x │ │
│ │ km/salariat │ 4150 │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘

-----------
    *) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean.
    **) Acest parametru poate fi influenţat de pachetul minim social aprobat.


    ANEXA 3
    la actul adiţional

    3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R. - S.A."


                                                                                 mii lei
┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Denumire indicator │ Execuţie │ Propuneri│ Limite │ Limite │
│crt.│ │preliminat│ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ │ │31.12.2012│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 5 │ 7 │ 9 │ 11 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI (I + II + III) │ 2.551.871│ 4.038.373│ 7.103.550│ 4.675.760│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ I │BUGET DE STAT │ 2.551.871│ 4.037.873│ 7.103.550│ 4.675.760│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli curente │ 2.463.240│ 3.942.593│ 7.006.787│ 4.577.005│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul II. Bunuri şi servicii │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Proiectul de restructurare │ │ │ │ │
│ │transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul III. Dobânzi │ 33.554│ 33.565│ 28.594│ 23.467│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │ │
│ │externe │ 33.554│ 33.565│ 28.594│ 23.467│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 33.554│ 33.565│ 28.594│ 23.467│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Reabilitare linie cale ferată │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa │ │ │ │ │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ 20.163│ 20.005│ 18.833│ 17.757│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │- Proiectul de restructurare │ │ │ │ │
│ │transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 627│ 868│ 797│ 730│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │- Proiecte de reabilitare cale ferată │ │ │ │ │
│ │(Împrumut BIRD 3976/1993) │ 12.764│ 12.692│ 8.964│ 4.980│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Transferuri între unităţi ale │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice │ 850.000│ 850.000│ 853.457│ 866.986│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Transferuri curente │ 850.000│ 850.000│ 853.457│ 866.986│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Întreţinerea infrastructurii feroviare│ 850.000│ 850.000│ 853.457│ 866.986│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VII. Alte transferuri │ 463.244│ 442.041│ 231.725│ 304.872│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Transferuri interne │ 463.244│ 442.041│ 231.725│ 304.872│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe cu finanţare rambursabilă │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Proiectul de restructurare │ │ │ │ │
│ │transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe Phare şi alte programe cu │ │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilă │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe ISPA │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli neeligibile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli eligibile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Investiţii ale operatorilor economici │ │ │ │ │
│ │cu capital de stat, din care: │ 131.234│ 144.241│ 148.513│ 220.341│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │Obiective de investiţii în continuare │ 91.035│ 57.395│ 67.827│ 111.763│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Electrificarea liniei de cale ferată │ │ │ │ │
│ │Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv │ │ │ │ │
│ │Dispecerat pentru coordonarea activită- │ │ │ │ │
│ │ţii de exploatare în Complexul CF Galaţi│ 8.775│ 10.000│ 15.000│ 45.000│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Modernizarea staţiei CF Focşani la │ │ │ │ │
│ │standarde europene │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea │ 34.000│ 19.983│ 10.019│ 66.763│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Reabilitare linie cale ferată │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa │ 48.260│ 27.412│ 42.808│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Reconstrucţie pod Gura Lotrului │ │ │ │ │
│ │km 325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C │Alte cheltuieli de investiţii, din care:│ 54.141│ 86.846│ 80.686│ 108.578│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ b)│Dotări independente │ 1.674│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ c)│Cheltuieli pentru elaborarea studiilor │ │ │ │ │
│ │de prefezabilitate, fezabilitate şi │ │ │ │ │
│ │altor studii │ 2.067│ 7.500│ 1.500│ 2.000│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ e)│Consultanţă, asistenţă tehnică şi alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli asimilate investiţiilor │ │ │ │ │
│ │(reparaţii capitale) │ 50.400│ 79.346│ 79.186│ 106.578│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli neeligibile ISPA │ 287.189│ 219.800│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - │ │ │ │ │
│ │- "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │Băneasa-Feteşti, de pe linia │ │ │ │ │
│ │CF Bucureşti-Constanţa" │ 139.661│ 144.604│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - │ │ │ │ │
│ │"Reabilitarea secţiunii Câmpina-Predeal │ │ │ │ │
│ │de pe linia de CF Bucureşti-Braşov" │ 118.904│ 40.000│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │- ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţă │ │ │ │ │
│ │tehnică pentru pregătirea proiectelor │ │ │ │ │
│ │din sectorul feroviar finanţate din │ │ │ │ │
│ │Fondul de coeziune" │ 28.624│ 35.000│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │- ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - │ │ │ │ │
│ │"Construcţia infrastructurii feroviare │ │ │ │ │
│ │şi rutiere de acces la cel de-al doilea │ │ │ │ │
│ │pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin" │ 0│ 110│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │- ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - │ │ │ │ │
│ │"Reconstrucţia infrastructurii feroviare│ │ │ │ │
│ │afectate de inundaţiile din judeţele │ │ │ │ │
│ │Vrancea, Bacău şi Giurgiu" │ 0│ 86│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Reparaţii curente la infrastructura │ │ │ │ │
│ │feroviară publică │ 44.821│ 78.000│ 83.212│ 8.531│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VIII. Proiecte cu finanţare din │ │ │ │ │
│ │fonduri externe nerambursabile (FEN) │ │ │ │ │
│ │postaderare │ 1.064.546│ 2.567.839│ 5.893.011│ 3.381.680│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe din FEDR │ 128.448│ 617.103│ 819.981│ 727.867│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Constanţa │ 0│ 11.032│ 1.856│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Timişoara │ 5.199│ 17.981│ 18.004│ 7.847│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Braşov │ 10.737│ 19.649│ 17.278│ 4.273│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Iaşi │ 160│ 14.902│ 20.123│ 17.591│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Cluj │ 128│ 41.478│ 54.244│ 47.400│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Galaţi │ 0│ 10.000│ 51.050│ 88.720│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Bucureşti │ 0│ 25.953│ 34.434│ 35.518│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - Regionala │ │ │ │ │
│ │CF Craiova │ 132│ 10.000│ 88.510│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │Proiect nou - Redeschiderea circulaţiei │ │ │ │ │
│ │feroviare pe podul nou de cale ferată │ │ │ │ │
│ │peste râul Argeş, linia │ │ │ │ │
│ │CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile │ │ │ │ │
│ │CF Vidra şi Grădiştea │ 0│ 6.261│ 720│ 311.831│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţiile CF Slatina, │ │ │ │ │
│ │Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud │ 8.725│ 24.733│ 66.710│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţiile CF Bistriţa, │ │ │ │ │
│ │Zalău │ 19.610│ 57.543│ 47.761│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, │ │ │ │ │
│ │Slobozia Veche şi Călăraşi Sud │ 19.438│ 43.751│ 32.104│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţiile CF Botoşani, │ │ │ │ │
│ │Piatra-Neamţ, Vaslui şi Brăila │ 38.765│ 63.245│ 48.642│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţiile CF Sf. Gheorghe, │ │ │ │ │
│ │Târgu Mureş │ 9.733│ 50.151│ 58.182│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţia CF Piteşti │ 15.820│ 28.867│ 37.586│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │Modernizarea unor staţii de cale ferată │ │ │ │ │
│ │din România - Staţia CF Alexandria │ 0│ 390│ 0│ 12.482│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi │ │ │ │ │
│ │Satu Mare │ 0│ 200│ 200│ 26.285│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │Reabilitarea staţiei CF Miercurea-Ciuc │ 0│ 200│ 200│ 4.644│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu │ 0│ 200│ 200│ 9.598│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │Reabilitarea staţiei CF Târgovişte │ 0│ 200│ 200│ 15.447│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │Modernizarea trecerilor la nivel cu │ │ │ │ │
│ │calea ferată │ 0│ 18.802│ 5.000│ 83.923│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │Modernizarea instalaţiilor de │ │ │ │ │
│ │centralizare electromecanică pe secţia │ │ │ │ │
│ │de circulaţie Ilia-Lugoj │ 0│ 20.567│ 62.651│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │Modernizarea instalaţiilor de │ │ │ │ │
│ │centralizare electromecanică pe secţia │ │ │ │ │
│ │de circulaţie Siculeni-Adjud │ 1│ 28.861│ 91.495│ 55.104│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │Sistem de detectare a cutiilor de osii │ │ │ │ │
│ │supraîncălzite şi a frânelor strânse │ 0│ 13.899│ 48.374│ 6.706│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │Terminale intermodale: Centru Intermodal│ │ │ │ │
│ │Regional de Transport Marfă în zona Iaşi│ 0│ 93.259│ 4│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │Centralizare electronică în staţia │ │ │ │ │
│ │CF Videle │ 0│ 14.979│ 34.453│ 498│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe din FC │ 936.098│ 1.944.233│ 5.068.175│ 2.650.839│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Proiect-pilot operaţional pentru un │ │ │ │ │
│ │sistem ETSC/ERTMS nivelul 2 │ 65.321│ 96.257│ 40.800│ 68.951│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Reabilitarea liniei c. f. Frontieră- │ │ │ │ │
│ │Curtici-Simeria, parte componentă a │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Paneuropean pentru │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteza maximă │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul 1: │ │ │ │ │
│ │Frontieră-Curtici-Arad-km 614 │ 270.439│ 413.414│ 880.102│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Reabilitarea liniei de cale ferată │ │ │ │ │
│ │Braşov - Simeria, componentă a │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Paneuropean, pentru │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză maximă │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria │ 142.648│ 255.935│ 1.713.133│ 619.506│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Reabilitarea liniei de cale ferată │ │ │ │ │
│ │Braşov - Simeria, componentă a │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Paneuropean, pentru │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză maximă │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul │ │ │ │ │
│ │Sighişoara-Coşlariu │ 457.608│ 1.008.829│ 1.548.926│ 1.663.320│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Lucrări de reabilitare a podurilor de │ │ │ │ │
│ │cale ferată peste Dunăre - km 152 + 149 │ │ │ │ │
│ │şi km 165 + 817, linia de cale ferată │ │ │ │ │
│ │Bucureşti - Constanţa - Sucursala │ │ │ │ │
│ │Regională de Căi Ferate Constanţa │ 82│ 74.715│ 102.951│ 30.012│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │Proiect nou "Linie de cale ferată de │ │ │ │ │
│ │mare viteză pe ruta Frontieră │ │ │ │ │
│ │HU-RO-Bucureşti-Constanţa" - studiu de │ │ │ │ │
│ │prefezabilitate pentru analiza unor │ │ │ │ │
│ │variante de traseu pe teritoriul │ │ │ │ │
│ │României │ 0│ 10.340│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Reabilitarea liniei de cale ferată │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa, tronsonul │ │ │ │ │
│ │Băneasa-Feteşti - Lucrări în staţia │ │ │ │ │
│ │Feteşti │ 0│ 84.743│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │Reabilitarea liniei c. f. │ │ │ │ │
│ │Frontieră-Curtici-Simeria, parte │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV Paneuropean │ │ │ │ │
│ │pentru circulaţia trenurilor cu viteza │ │ │ │ │
│ │maximă de 160 km/h │ 0│ 0│ 782.263│ 269.050│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte facilităţi şi instrumente │ │ │ │ │
│ │postaderare - Program TEN-T │ 0│ 6.503│ 4.855│ 2.974│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │"Studii pentru dezvoltarea Proiectului │ │ │ │ │
│ │prioritar pentru infrastructura │ │ │ │ │
│ │feroviară nr. 22" - 2007 - EU-22070-S- │ │ │ │ │
│ │în domeniul reţelelor transeuropene de │ │ │ │ │
│ │transport (TEN-T), Activitatea 3 - │ │ │ │ │
│ │Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabi- │ │ │ │ │
│ │litate pentru modernizarea liniei │ │ │ │ │
│ │feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad │ 0│ 6.503│ 4.855│ 2.974│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul: Alte cheltuieli │ 0│ 5.000│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume alocate pentru întocmirea documen- │ │ │ │ │
│ │taţiilor cadastrale şi a publicităţii │ │ │ │ │
│ │imobiliare pentru bunurile imobiliare │ │ │ │ │
│ │aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │ │
│ │administrează infrastructura feroviară │ 0│ 5.000│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul XI. Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare rambursabilă │ 51.896│ 44.148│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- intrări de credite │ 23.278│ 27.987│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Împrumut BEI 23.372 - Proiect de │ │ │ │ │
│ │reabilitare Curtici-Simeria │ 21.182│ 27.987│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │- Împrumut BDCE - Proiect eliminarea │ │ │ │ │
│ │efectelor inundaţiilor │ 2.096│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │- Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect │ │ │ │ │
│ │informatizare gări ALCATEL │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- componenta locală │ 28.618│ 16.161│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Împrumut BEI 23.372 - Proiect de │ │ │ │ │
│ │reabilitare Curtici-Simeria │ 4.972│ 5.217│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │- Împrumut BDCE - Proiect eliminarea │ │ │ │ │
│ │efectelor inundaţiilor │ 840│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │- Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect │ │ │ │ │
│ │informatizare gări ALCATEL │ 22.806│ 10.944│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Operaţiuni financiare │ 88.631│ 95.280│ 96.763│ 98.755│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul XIII. Rambursări de credite │ 88.631│ 95.280│ 96.763│ 98.755│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Rambursări de credite externe │ 88.631│ 95.280│ 96.763│ 98.755│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Rambursări de credite externe │ │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 88.631│ 95.280│ 96.763│ 98.755│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Proiecte de reabilitare cale ferată │ │ │ │ │
│ │(Împrumut BIRD 3976/1993) │ 32.713│ 37.074│ 38.844│ 40.836│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │- Proiect de restructurare transporturi │ │ │ │ │
│ │etapa a III-a (BIRD 4757) │ 6.768│ 6.680│ 6.640│ 6.640│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │- Reabilitare linie cale ferată │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa │ │ │ │ │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ 49.150│ 51.526│ 51.279│ 51.279│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ II │INTRĂRI CREDITE EXTERNE │ 0│ 500│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Transport pe calea ferată │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli curente │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VII. Alte transferuri │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Transferuri interne │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe cu finanţare rambursabilă │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │- Proiectul de restructurare │ │ │ │ │
│ │transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Administraţie centrală │ 0│ 500│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Transferuri interne │ 0│ 500│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Programe cu finanţare rambursabilă │ 0│ 500│ 0│ 0│
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Program - Împrumut CSFB 60 MUSD, Proiect│ │ │ │ │
│ │reabilitare a unor staţii CF importante │ │ │ │ │
│ │din România │ 0│ 500│ 0│ 0│
└────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    3.1.1. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere:

    1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată

    Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua TEN-T
    i. Modernizarea liniilor de cale ferată de pe Coridorul IV
    ● Proiecte în stadiu de finalizare lucrări:
    - Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti
    ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu-Simeria
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara-Coşlariu
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici - km 614
    ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Predeal-Braşov
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara
    - Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada-Simeria
    - Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat
    - Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Caransebeş
    - Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş-Arad

    Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua naţională
    ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti)

    2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată
    ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
    - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa IV (15 staţii: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reşiţa Sud, Piatra-Neamţ, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Târgu Mureş, Giurgiu, Bistriţa Nord, Botoşani, Brăila, Călăraşi Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău)
    ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea şi reabilitarea Complexului c. f. Bucureşti Nord cu transformarea zonelor adiacente în centru comercial (propus pentru finanţare PPP)
    - Modernizarea staţiilor de cale ferată - Timişoara - BERD 12936
    - Reabilitarea unor staţii de cale ferată din România - etapa III (5 staţii: Baia Mare, Satu Mare, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Târgovişte)
    ● Proiecte propuse:
    - Continuarea modernizării staţiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor şi peroanelor din staţii conform standardelor europene;
    - Continuarea programului de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE.

    3. Program de creştere a siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului
    ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
    - Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţia Feteşti
    - Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem european de management al traficului feroviar) - Proiect-pilot, pe tronsonul de cale ferată Ramificaţia Buciumeni - staţia CF Brazi (semnal intrare), cu dezvoltare ulterioară pe toată reţeaua
    ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel - instalaţii automate SAT (112 locaţii)
    - Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie
    - Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele Ilia-Lugoj şi Siculeni-Adjud
    - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)
    ● Proiecte propuse:
    - Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţiile Videle, Brăila)
    - Centrul National de Management al Traficului, inclusiv comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R şi migrare de la ETCS nivel 1 la ETCS nivel 2 - etapa I Secţiunea Predeal-Bucureşti-Constanţa
    - Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS
    - Continuarea programului de eliminare graduală a trecerilor la nivel de tip SAT
    - Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numărătoare de osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)
    - Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor

    4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice
    ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
    - Electrificarea liniei CF Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi
    - Proiect de modernizare a reţelei electrice feroviare
      ■ Modernizare puncte dispecer SCADA
      ■ Modernizare substaţii de tracţiune şi posturile căii aferente
      ■ Achiziţie vehicule întreţinere catenară
    ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune
    ● Proiecte propuse:
    - Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF
    - Informatizare dispecer energetic feroviar
    - Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de energoalimentare

    5. Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare
    ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)
    - Realizarea interfeţei între sistemele informatice privind programarea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor, utilizate de managerii de infrastructură din România şi Ungaria, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor de interoperabilitate (TSI), pentru sistemele telematice de marfă (TAF) şi călători (TAP)
    ● Proiecte propuse:
    - Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.)

    6. Program de promovare a transportului intermodal
    ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Construirea de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, prioritar în locaţiile identificate de "Strategia de transport intermodal în România 2020", aprobată de MTI şi conform Programului de guvernare actual: Timişoara, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj, Târgu Mureş, Suceava, Giurgiu, Piteşti
    - Implementarea Coridorului de transport feroviar de marfă nr. 7 "Orient" implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv
    ● Proiecte în stadiu de propunere:
    - Extinderea construirii de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, în locaţiile identificate de "Strategia de transport intermodal în România 2020" pentru strategia pe termen lung

    7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe şi de asigurare a protecţiei mediului înconjurător
    ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu
    - Elaborarea hărţilor strategice şi planurilor de acţiune ale căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an - etapa a II-a, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului transporturilor nr. 720/2007
    ● Proiecte în stadiu de propunere:
    - Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului

    8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar
    ● Programe în stadiu de execuţie:
    - Program de reparaţie capitală a elementelor infrastructurii feroviare publice
    - Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice
    - Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase
    - Program de mentenanţă a liniilor şi instalaţiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene
    - Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)
    - Asigurarea eficienţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de maşini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)
    - Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară
    ● Programe în stadiu de pregătire sau lansare:
    - Lucrări de reabilitare pentru tunele, poduri şi podeţe de cale ferată
    - Reabilitarea podurilor dunărene Feteşti şi Cernavodă
    - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu între staţiile CF Vidra şi Grădiştea
    - Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1
    - Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice

    9. Program de realizare linii noi
    ● Proiecte în stadiu de finalizare:
    - Infrastructura feroviară de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin
    ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele
    ● Proiecte propuse:
    - Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional "Henri Coandă"
    - Linie feroviară de mare viteză Budapesta - Bucureşti - Constanţa

    10. Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizare şi mentenanţă a infrastructurii feroviare
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul de coeziune
    - Servicii pentru cadastru C.F.R. - S.A. (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)
    - Elaborare documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie
    - Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România
    - Asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor finanţate din fonduri europene

    11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil
    ● Proiecte în derulare:
    - Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials (upgrade module "Cash management" şi extindere sistem pilot mijloace fixe la toate filialele teritoriale)

    3.2. Situaţia contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente Programului operaţional sectorial Transporturi 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2013


┌────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Domeniul de intervenţie/ │ Cererea │ Costul total │ Contribuţia │ Contribuţia │ Buget 2013 │
│crt.│ Titlul proiectului │de finanţare/│al proiectului│ UE │ României │cu încadrare │
│ │ │ Contractul │ (lei) cu TVA │ │ (Cheltuieli │ în limitele │
│ │ │de finanţare │ │ │ eligibile şi│ transmise │
│ │ │ │ │ │ neeligibile)│ (lei) │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┴───────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│ DMI 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul │
│ Axei prioritare TEN-T nr. 22 │
├────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ 1 │Proiect pilot operaţional │ │ │ │ │ │
│ │pentru aplicaţie ETCS/ERTMS│ │ │ │ │ │
│ │nivel 2 │43/15.12.2010│ 271.330.307│ 185.992.549│ 85.337.758│ 96.257.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │"Reabilitarea liniei c.f. │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - Curtici - │ │ │ │ │ │
│ │Simeria parte componentă │ │ │ │ │ │
│ │a Coridorului IV │ │ │ │ │ │
│ │Paneuropean pentru circu- │ │ │ │ │ │
│ │laţia trenurilor cu viteza │ │ │ │ │ │
│ │maximă de 160 km/h", │ │ │ │ │ │
│ │tronsonul 1: Frontieră - │ │ │ │ │ │
│ │Curtici - Arad - km 614 │98/24.04.2012│ 1.564.063.613│1.044.060.454│ 520.003.159│ 413.414.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │"Reabilitarea liniei de │ │ │ │ │ │
│ │cale ferată Braşov-Simeria,│ │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV│ │ │ │ │ │
│ │Paneuropean, pentru circu- │ │ │ │ │ │
│ │laţia trenurilor cu viteză │ │ │ │ │ │
│ │maximă de 160 km/h, │ │ │ │ │ │
│ │tronsonul Coşlariu-Simeria"│97/20.04.2012│ 3.460.678.422│2.308.919.506│1.151.758.916│ 255.935.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │Reabilitarea liniei de cale│ │ │ │ │ │
│ │ferată Braşov-Simeria, │ │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV│ │ │ │ │ │
│ │Paneuropean, pentru │ │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │ │ │ │
│ │viteză maximă de 160 km/h, │Cerere de │ │ │ │ │
│ │tronsonul Sighişoara- │finanţare │ │ │ │ │
│ │Coşlariu │depusă la CE │ 4.787.994.520│3.198.428.837│1.589.565.683│1.008.829.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │Lucrări de reabilitare a │ │ │ │ │ │
│ │podurilor de cale ferată │ │ │ │ │ │
│ │peste Dunăre - km 152 + 149│ │ │ │ │ │
│ │şi km 165 + 817 - Sucursala│Cerere de │ │ │ │ │
│ │Regională de Căi Ferate │finanţare │ │ │ │ │
│ │Constanţa - CF 4 │depusă la CE │ 207.777.973│ 142.053.398│ 65.724.575│ 74.715.000│
├────┴───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ TOTAL DMI 1.2 │ │10.291.844.835│6.879.454.744│3.412.390.091│ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DMI 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată │
├────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ 1 │Modernizarea unor staţii de│ │ │ │ │ │
│ │cale ferată din România - │ │ │ │ │ │
│ │Slatina, Râmnicu Vâlcea, │ │ │ │ │ │
│ │Reşiţa Sud - CF1 │42/15.12.2010│ 100.308.780│ 68.497.427│ 31.811.353│ 24.733.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │Modernizarea unor staţii de│ │ │ │ │ │
│ │cale ferată din România - │ │ │ │ │ │
│ │Bistriţa Nord şi Zalău - │ │ │ │ │ │
│ │CF 2 │49/01.02.2011│ 125.009.437│ 69.856.469│ 55.152.968│ 57.543.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │Modernizarea staţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │cale ferată Giurgiu Oraş, │ │ │ │ │ │
│ │Slobozia, Călăraşi Sud - │ │ │ │ │ │
│ │CF 3 │50/02.02.2011│ 95.475.758│ 51.020.290│ 44.455.468│ 43.751.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │Modernizarea unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale ferată din România-│ │ │ │ │ │
│ │Târgu Mureş, Sf. Gheorghe -│ │ │ │ │ │
│ │CF 4 │69/17.05.2011│ 118.168.372│ 70.672.047│ 47.496.325│ 50.151.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │Modernizarea unor staţii de│ │ │ │ │ │
│ │cale ferată din România - │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti - CF 5 │75/29.07.2011│ 82.337.272│ 55.294.783│ 27.042.489│ 28.867.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 6 │Modernizarea unor staţii de│ │ │ │ │ │
│ │cale ferată din România - │ │ │ │ │ │
│ │staţiile CF Piatra-Neamţ, │ │ │ │ │ │
│ │Botoşani, Vaslui, Brăila - │ │ │ │ │ │
│ │CF 6 │65/08.04.2011│ 156.402.557│ 86.707.299│ 69.695.258│ 63.245.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │Lucrări de reabilitare │ │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │ │ │ │ │ │
│ │SRCF Constanţa - CF 1 │63/08.04.2011│ 12.920.642│ 8.867.909│ 4.052.733│ 11.032.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │Lucrări de reabilitare │ │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │ │ │ │ │ │
│ │SRCF Timişoara - CF 2 │64/08.04.2011│ 49.097.353│ 31.764.170│ 17.333.183│ 17.981.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 9 │Lucrări de reabilitare │ │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │ │ │ │ │ │
│ │SRCF Braşov - CF3 │54/23.02.2011│ 61.472.723│ 34.031.408│ 27.441.315│ 19.649.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 10 │Lucrări de reabilitare │ │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │Cerere de │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │finanţare │ │ │ │ │
│ │Sucursala Regională de │depusă la │ │ │ │ │
│ │Căi Ferate Bucureşti - CF 4│AMPOST │ 95.958.622│ 51.694.255│ 44.264.367│ 25.953.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 11 │Lucrări de reabilitare │Cerere de │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │finanţare │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │depusă la │ │ │ │ │
│ │SRCF Iaşi - CF 5 │AMPOST │ 52.786.107│ 27.769.110│ 25.016.997│ 14.902.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 12 │Lucrări de reabilitare │Cerere de │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │finanţare │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │depusă la │ │ │ │ │
│ │SRCF Cluj - CF 6 │AMPOST │ 143.272.198│ 79.053.550│ 64.218.648│ 41.478.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 13 │Lucrări de reabilitare │Cerere de │ │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │finanţare │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │depusă la │ │ │ │ │
│ │SRCF Craiova - CF 7 │AMPOST │ 98.641.983│ 64.425.118│ 34.216.865│ 10.000.000│
├────┴───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ TOTAL DMI 2.2 │ │ 1.191.851.804│ 699.653.835│ 492.197.969│ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DMI 3.2 - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport │
├────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ 1 │Sistem de detectare a │ │ │ │ │ │
│ │cutiilor de osii │ │ │ │ │ │
│ │supraîncălzite şi a │ │ │ │ │ │
│ │frânelor strânse - DCOS │68/16.05.2011│ 68.981.661│ 39.455.021│ 29.526.640│ 13.899.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │Modernizarea trecerilor la │ │ │ │ │ │
│ │nivel cu calea ferată - │ 100/ │ │ │ │ │
│ │TN - CF 2 │ 03.05.2012 │ 107.727.638│ 60.280.742│ 47.446.896│ 18.802.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │Modernizarea instalaţiilor │ │ │ │ │ │
│ │de centralizare │ │ │ │ │ │
│ │electromecanică pe secţia │ │ │ │ │ │
│ │de circulaţie Siculeni - │ │ │ │ │ │
│ │Adjud - CEM - CF 3 │89/10.01.2012│ 175.461.939│ 76.826.914│ 98.635.025│ 28.861.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │Modernizarea instalaţiilor │ │ │ │ │ │
│ │de centralizare │ │ │ │ │ │
│ │electromecanică pe secţia │ │ │ │ │ │
│ │de circulaţie Ilia - │ │ │ │ │ │
│ │Lugoj - CEM - CF 4 │88/10.01.2012│ 83.218.554│ 35.878.898│ 47.339.656│ 20.567.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │Centralizare electronică în│Cerere de │ │ │ │ │
│ │staţia CF Videle │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │depusă la │ │ │ │ │
│ │ │AMPOST │ 49.929.783│ 34.295.044│ 15.634.739│ 14.979.000│
├────┴───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ TOTAL 3.2 │ │ 485.319.575│ 246.736.619│ 238.582.956│ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL DMI 1.2 +DMI 2.2 +DMI 3.2 │ │11.969.016.214│7.825.845.198│4.143.171.016│ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


                      PROIECTE PROPUSE LA FINANŢARE


┌────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Domeniul de intervenţie/ │ Cererea │ Costul total │ Contribuţia │ Contribuţia │ Buget 2013 │
│crt.│ Titlul proiectului │de finanţare/│al proiectului│ UE │ României │cu încadrare │
│ │ │ Contractul │ (lei) cu TVA │ │ (Cheltuieli │ în limitele │
│ │ │de finanţare │ │ │ eligibile şi│ transmise │
│ │ │ │ │ │ neeligibile)│ (lei) │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │Lucrări de reabilitare │Elaborare │ 122.078.539│ │ │ 10.000.000│
│ │pentru poduri, podeţe şi │cerere de │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată - │finanţare │ │ │ │ │
│ │SRCF Galaţi │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┤
│ 2 │Reabilitarea staţiilor │ Contractul de proiectare a fost reziliat │ 200.000│
│ │CF Baia Mare şi Satu Mare │ în noiembrie 2011. │ │
├────┼───────────────────────────┤ ├─────────────┤
│ 3 │Reabilitarea staţiei │ │ │
│ │CF Miercurea-Ciuc │ │ 200.000│
├────┼───────────────────────────┤ ├─────────────┤
│ 4 │Reabilitarea staţiei │ │ │
│ │CF Târgu Jiu │ │ 200.000│
├────┼───────────────────────────┤ ├─────────────┤
│ 5 │Reabilitarea staţiei │ │ │
│ │CF Târgovişte │ │ 200.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┤
│ 6 │Modernizarea staţiei │ │ │ │ │ │
│ │CF Alexandria - propunere │ │ │ │ │ │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ 390.000│
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │Proiect nou - Redeschiderea│Proiectare │ │ │ │ │
│ │circulaţiei feroviare pe │şi execuţie │ │ │ │ │
│ │podul nou de cale ferată │lucrări │ 263.043.030│ │ │ 6.261.000│
│ │peste râul Argeş, linia │ │ │ │ │ │
│ │CF Bucureşti-Giurgiu, între│ │ │ │ │ │
│ │staţiile CF Vidra şi │ │ │ │ │ │
│ │Grădiştea │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │Proiect nou - Reabilitarea │Execuţie │ │ │ │ │
│ │staţiei CF Feteşti şi │lucrări │ 67.500.000│ │ │ │
│ │a substaţiei Feteşti │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 9 │Proiect nou - "Linie de │Elaborare SPF│ 11.036.000│ │ │ │
│ │cale ferată de mare viteză │ │ │ │ │ │
│ │pe ruta Frontiera HU-RO - │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti - Constanţa" - │ │ │ │ │ │
│ │studiu de prefezabilitate │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiza unor │ │ │ │ │ │
│ │variante de traseu pe │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul României │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 10 │Reabilitarea liniei de cale│Elaborare │ │ │ │ │
│ │ferată Craiova - │studiu de │ │ │ │ │
│ │Drobeta-Turnu Severin- │fezabilitate │ 82.770.000│ │ │ │
│ │Caransebeş, componentă │ │ │ │ │ │
│ │a Axei 22 - Ramura Sudică, │ │ │ │ │ │
│ │pentru circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 11 │Construcţie linie │Proiectare │ │ │ │ │
│ │CF Bucureşti Nord- Aeroport│şi execuţie │ │ │ │ │
│ │Otopeni Henri Coandă │lucrări │ 1.605.738.000│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 12 │Asistenţă tehnică - │Revizuire SF,│ │ │ │ │
│ │Elaborare PTh pentru │Elaborare │ │ │ │ │
│ │reabilitare 172 poduri CF │PTh + DDE │ 44.144.000│ │ │ │
│ │în perioada 2014-2020 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 13 │Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │Management al Traficului, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv comanda centra- │ │ │ │ │ │
│ │lizată a instalaţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │semnalizare şi energoali- │ │ │ │ │ │
│ │mentare, centrul de │Pregătire SF │ 14.346.800│ │ │ │
│ │mentenanţă, introducere │ │ │ │ │ │
│ │GSM-R şi migrare de la │ │ │ │ │ │
│ │ETCS Nivel 1 la │ │ │ │ │ │
│ │ETCS Nivel 2 - Etapa I │ │ │ │ │ │
│ │Secţiunea Predeal- │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 14 │Proiecte de siguranţa │ │ │ │ │ │
│ │traficului feroviar - │ │ │ │ │ │
│ │Modernizare treceri la │ │ │ │ │ │
│ │nivel Faza a II-a │Revizuire SF │ 3.310.800│ │ │ │
│ │2014-2020, Centralizări │ │ │ │ │ │
│ │electronice faza a II-a │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 15 │Sistem de telegestiune a │Proiectare │ │ │ │ │
│ │energiei electrice şi de │şi execuţie │ │ │ │ │
│ │compensare a factorului de │lucrări │ 31.077.221│ │ │ │
│ │putere în substaţiile de │ │ │ │ │ │
│ │tracţiune CFR │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 16 │Promovarea transportului │Proiectare │ │ │ │ │
│ │intermodal: Centru │şi execuţie │ │ │ │ │
│ │Intermodal Regional de │lucrări │ 99.430.955│ │ │ 93.259.000│
│ │Transport Marfă Iaşi │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 17 │Reabilitarea liniei de cale│Proiectare │ │ │ │ │
│ │ferată Craiova - Calafat, │şi execuţie │ │ │ │ │
│ │componentă a Axei 22 - │lucrări │ 2.183.672.102│ │ │ │
│ │Ramura Sudică, pentru │ │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă de 160 km/h │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 18 │Reabilitarea liniei de cale│ │ │ │ │ │
│ │ferată Craiova - │ │ │ │ │ │
│ │Drobeta-Turnu Severin - │ │ │ │ │ │
│ │Caransebeş, componentă a │Elaborare SF │ 82.770.000│ │ │ │
│ │Axei 22 - Ramura Sudică, │ │ │ │ │ │
│ │pentru circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 19 │Reabilitarea liniei de cale│Proiectare │ │ │ │ │
│ │ferată Caransebeş- │şi execuţie │ │ │ │ │
│ │Timişoara-Arad, componentă │lucrări │ 2.240.800.000│ │ │ │
│ │a Axei 22 - Ramura Sudică, │ │ │ │ │ │
│ │pentru circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 4
    la actul adiţional

                              METODOLOGIA
         de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice

    ART. 1
    Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesului prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Metodologia de calcul al TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:
    a) distanţa parcursă de tren;
    b) tonajul brut al trenului;
    c) tipul de trafic: marfă sau călători;
    d) ruta de circulaţie;
    e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.
    ART. 5
    TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4.
    ART. 6
    Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secţii (viteza maximă admisă de linie), conform tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:

    Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Regimul de viteză (km/h)│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┬───────────┤
│ Clasa secţiei de circulaţie │ de la │ la │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ A │ 121 │ 160 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ B │ 91 │ 120 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ C │ 51 │ 90 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ D │ 0 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ E │ │ │
│ Pentru linii cu trafic exclusiv de marfă │ 0 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ R │ │ │
│ Pentru linii cu trafic redus: │ │ │
│volum de circulaţie mai mic de 5 trenuri pe zi │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ I │ │ │
│ Pentru linii cu ecartament îngust │ - │ - │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


    ART. 7
    (1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaborată de C.F.R. - S.A. şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor, conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevăzute la art. 6 nu mai corespunde datorită modificării caracteristicilor tehnice ale acestora.
    ART. 8
    Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel:
    a) costuri fixe în funcţie de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;
    b) costuri variabile în funcţie de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.
    ART. 9
    (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:

    Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Elementele tarifare de bază │ Tariful de bază │
│ pentru TUI │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente tarifare în funcţie│ Tarif pe tren kilometru în funcţie de tonaj │
│ de tonajul trenului │ (lei/tren-km) │
├─────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Secţii electrificate │ Ttse │ Ttse │ Ttse │ Ttse │ Ttse │ Ttse │ Ttse │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Secţii neelectrificate │ Ttsn │ Ttsn │ Ttsn │ Ttsn │ Ttsn │ Ttsn │ Ttsn │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Tonaj minim │ Tmin │ Tmin │ Tmin │ Tmin │ Tmin │ Tmin │ Tmin │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Factor de tonaj │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │
├─────────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Elemente tarifare în funcţie │ Tarif pe tren kilometru în funcţie de distanţă │
│de distanţa parcursă │ (lei/tren-km) │
├─────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Circulaţie │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Elementele tarifare de bază din tabel au următoarea semnificaţie:
    Ttse - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;
    Ttsn - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii neelectrificate;
    Tmin - reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;
    Ft - factorul de tonaj reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului;
    Tc - reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare clasă de secţii.

    (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurgeo rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:
    TUI = Σ TUI secţie,
    unde:
    TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie,
    iar:
    ● TUI tonaj reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursă şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului, şi se calculează cu formula:
    TUI tonaj = Km x Tts [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft],
    unde:
    Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
    Tts = Ttse dacă secţia este electrificată;
    Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
    Tts = Ttsn dacă secţia este neelectrificată;
    Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arătarea vagoanelor", inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat.
    ● TUI circulaţie reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:
    TUI circulaţie = Km x Tc,
    unde:
    Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie.

    ART. 10
    Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prezentată în documentul de referinţă a reţelei C.F.R. - S.A. Modul de aplicare a TUI va fi prevăzut în contractul de activitate al C.F.R. - S.A.
    ART. 11
    (1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor.
    (2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în vederea analizării, convenirii şi avizării acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF, precum şi metodologia de determinare a TUI.
    ART. 13
    (1) În scopul utilizării eficiente a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife pentru asigurarea respectării utilizării eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Lista denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în contractul de activitate.
    ART. 14
    (1) După stabilirea elementelor tarifare de bază prevăzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase prevăzută la art. 7, C.F.R. - S.A. va pune la dispoziţia OTF, cu care a încheiat contract de acces, un sistem informativ pentru calcularea TUI.
    (2) Sistemul de calcul prevăzut la alin. (1) nu garantează însă alocarea trasei.
    ART. 15
    (1) În cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.
    (2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor, în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile.


    ANEXA 5
    la actul adiţional

                              LISTA
     cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase de linii

┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│Nr. │ Cod │ │CLASELE│Lungimea│
│crt.│secţie│ Denumirea secţiei │ de │ secţiei│
│ │ │ │ LINIE │ (km) │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 660│JIMBOLIA - JIMBOLIA FR. │ C │ 4,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 2 │ 661│STAMORA MORAVIŢA - STAMORA MORAVIŢA FR. │ C │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 3 │ 930│HALMEU - HALMEU FR. │ E │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 4 │ 931│CÂMPULUNG LA TISA - CÂMPULUNG LA TISA FR. │ R │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 5 │ 934│VALEA VIŞEULUI - VALEA VIŞEULUI FR. │ R │ 1,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 6 │ 935│VICŞANI - VICŞANI FR. │ D │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 7 │ 936│UNGHENI PRUT - UNGHENI PRUT FR. │ D │ 0,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 8 │ 937│FĂLCIU - FĂLCIU FR. │ R │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 9 │ 938│GALAŢI LARGĂ - GALAŢI LARGĂ FR. │ E │ 5,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 10 │ 940│CAREI - CAREI FR. │ D │ 10,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 11 │ 941│VALEA LUI MIHAI - VALEA LUI MIHAI FR. │ C │ 7,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 12 │ 942│EPISCOPIA BIHOR - EPISCOPIA BIHOR FR. │ C │ 7,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 13 │ 944│SALONTA - SALONTA FR. │ C │ 12,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 14 │ 946│CURTICI - CURTICI FR. │ D │ 8,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 15 │ 970│NEGRU VODĂ - NEGRU VODĂ FR. │ R │ 7,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 16 │ 971│GIURGIU NORD - GIURGIU NORD FR. │ C │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 17 │ 1003│CHIAJNA - GRĂDINARI │ C │ 16,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 18 │ 1005│GRĂDINARI - VIDELE │ B │ 25,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 19 │ 1021│R1 VIDELE - ROŞIORI NORD │ C │ 45,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 20 │ 1023│VIDELE - R1 VIDELE │ B │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 21 │ 1025│R1 VIDELE - R2 VIDELE │ E │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 22 │ 1031│RĂDULEŞTI - R2 VIDELE │ C │ 4,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 23 │ 1033│GIURGIU NORD - RĂDULEŞTI │ C │ 54,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 24 │ 1035│R2 VIDELE - VIDELE │ C │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 25 │ 1101│ROŞIORI NORD - CARACAL │ B │ 55,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 26 │ 1131│COSTEŞTI - ROŞIORI NORD │ C │ 63,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 27 │ 1147│ROŞIORI NORD - ROŞIORI │ C │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 28 │ 1151│ROŞIORI - TURNU MĂGURELE │ C │ 47,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 29 │ 1171│ROŞIORI - ALEXANDRIA │ C │ 31,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 30 │ 1173│ALEXANDRIA - ZIMNICEA │ C │ 42,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 31 │ 1201│CARACAL - BANU MĂRĂCINE │ B │ 48,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 32 │ 1203│BANU MĂRĂCINE - BORDEI │ B │ 3,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 33 │ 1205│BORDEI - CRAIOVA │ B │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 34 │ 1207│PLAIU VULCĂNEŞTI - CRAIOVA │ C │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 35 │ 1209│BORDEI - PLAIU VULCĂNEŞTI │ C │ 1,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 36 │ 1231│CARACAL - PIATRA OLT │ B │ 32,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 37 │ 1241│CARACAL - CARACAL GR.TH │ C │ 3,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 38 │ 1245│CARACAL GR.TH - CORABIA │ C │ 37,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 39 │ 1261│PIATRA OLT - BALŞ │ B │ 12,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 40 │ 1263│BALŞ - PLAIU VULCĂNEŞTI │ C │ 16,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 41 │ 1303│CERNELE - FILIAŞI │ B │ 30,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 42 │ 1305│CRAIOVA - CERNELE │ B │ 5,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 43 │ 1317│BORDEI - JIU H │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 44 │ 1319│JIU H - R1 JIU │ C │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 45 │ 1321│BANU MĂRĂCINE - R1 JIU │ R │ 4,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 46 │ 1323│JIU - R1 JIU │ R │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 47 │ 1331│R1 JIU - SEGARCEA │ B │ 32,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 48 │ 1333│SEGARCEA - GOLENŢI │ D │ 57,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 49 │ 1335│GOLENŢI - CALAFAT │ D │ 11,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 50 │ 1361│GOLENŢI - POIANA MARE │ R │ 7,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 51 │ 1401│GURA MOTRULUI - STREHAIA │ B │ 17,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 52 │ 1403│STREHAIA - PRUNIŞOR │ B │ 24,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 53 │ 1405│PRUNIŞOR - BALOTA │ C │ 10,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 54 │ 1407│TURCENI - DRĂGOTEŞTI │ E │ 28,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 55 │ 1409│RAM.FILIAŞI - TURCENI │ B │ 12,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 56 │ 1411│TURCENI - ROVINARI │ B │ 35,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 57 │ 1413│R1.TURCENI - RAM.FILIAŞI │ D │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 58 │ 1415│FILIAŞI - R1.TURCENI │ B │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 59 │ 1417│FILIAŞI - R2.TURCENI │ B │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 60 │ 1419│R2.TURCENI - GURA MOTRULUI │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 61 │ 1421│RAM.FILIAŞI - R2.TURCENI │ D │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 62 │ 1423│GURA VĂII - ORŞOVA │ C │ 15,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 63 │ 1425│R1.TURCENI - GURA MOTRULUI │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 64 │ 1427│GURA MOTRULUI - RAM.FILIAŞI │ E │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 65 │ 1429│DROBETA TR.SEVERIN - GURA VĂII │ B │ 8,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 66 │ 1431│BALOTA - DROBETA TR.SEVERIN MF. │ D │ 11,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 67 │ 1433│AMARADIA - TÂRGU JIU │ C │ 6,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 68 │ 1435│DROBETA TR.SEVERIN MF. - DROBETA TR.SEVERIN│ C │ 7,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 69 │ 1437│ROVINARI - AMARADIA │ C │ 15,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 70 │ 1439│FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI │ B │ 46,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 71 │ 1441│CĂRBUNEŞTI - COPĂCIOASA │ C │ 10,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 72 │ 1443│COPĂCIOASA - LUNCA BUDIENI │ C │ 6,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 73 │ 1445│CĂRBUNEŞTI - ALBENI │ E │ 9,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 74 │ 1447│LUNCA BUDIENI - TÂRGU JIU │ C │ 6,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 75 │ 1451│TÂRGU JIU - VALEA SADULUI │ C │ 19,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 76 │ 1453│VALEA SADULUI - LIVEZENI │ D │ 26,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 77 │ 1463│AMARADIA - BÂRSEŞTI │ E │ 8,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 78 │ 1481│STREHAIA - MOTRU EST CĂL. │ C │ 30,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 79 │ 1501│ORŞOVA - DOMAŞNEA CORNEA │ C │ 43,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 80 │ 1503│DOMAŞNEA CORNEA - POARTA │ D │ 6,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 81 │ 1505│POARTA - CARANSEBEŞ │ C │ 38,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 82 │ 1531│CARANSEBEŞ - BOUŢARI │ D │ 37,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 83 │ 1553│BOUŢARI - SARMISEGETUSA │ R │ 19,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 84 │ 1555│SARMISEGETUSA - HAŢEG │ R │ 17,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 85 │ 1557│HAŢEG - SUBCETATE │ R │ 4,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 86 │ 1601│ZĂGUJENI - LUGOJ │ B │ 32,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 87 │ 1603│CARANSEBEŞ - ZĂGUJENI │ B │ 7,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 88 │ 1631│RAM.CARANSEBEŞ - REŞIŢA NORD │ C │ 36,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 89 │ 1633│CARANSEBEŞ - RAM.CARANSEBEŞ │ C │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 90 │ 1635│CARANSEBEŞ TJ - RAM.CARANSEBEŞ │ R │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 91 │ 1637│CARANSEBEŞ TJ - ZĂGUJENI │ E │ 4,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 92 │ 1639│CARANSEBEŞ TJ - CARANSEBEŞ │ E │ 3,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 93 │ 1641│BERZOVIA - VASIOVA │ C │ 12,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 94 │ 1643│VASIOVA - REŞIŢA NORD │ D │ 14,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 95 │ 1655│REŞIŢA NORD - REŞIŢA SUD │ D │ 3,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 96 │ 1661│BERZOVIA - ORAVIŢA │ C │ 58,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 97 │ 1681│ORAVIŢA - ANINA │ D │ 33,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 98 │ 1691│ORAVIŢA - IAM │ D │ 26,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 99 │ 1701│LUGOJ - TIMIŞOARA EST │ B │ 55,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│100 │ 1717│TIMIŞOARA EST - TIMIŞOARA NORD │ C │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│101 │ 1731│LUGOJ - BUZIAŞ │ D │ 27,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│102 │ 1741│BUZIAŞ - GĂTAIA │ D │ 31,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│103 │ 1751│GĂTAIA - JAMU MARE │ D │ 24,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│104 │ 1761│BUZIAŞ - TIMIŞOARA SUD │ D │ 30,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│105 │ 1781│VOITENI - GĂTAIA │ C │ 18,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│106 │ 1791│GĂTAIA - BERZOVIA │ C │ 16,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│107 │ 1801│SĂCĂLAZ - CĂRPINIŞ │ C │ 15,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│108 │ 1813│CĂRPINIŞ - JIMBOLIA │ C │ 14,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│109 │ 1831│RAM.MODOŞ - TIMIŞOARA SUD │ C │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│110 │ 1833│TIMIŞOARA SUD - JEBEL │ C │ 18,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│111 │ 1835│JEBEL - VOITENI │ C │ 9,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│112 │ 1843│VOITENI - STAMORA MORAVIŢA │ C │ 22,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│113 │ 1851│JEBEL - LIEBLING │ D │ 9,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│114 │ 1861│JEBEL - GIERA │ D │ 33,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│115 │ 1869│RAM.MODOŞ - TIMIŞOARA VEST │ D │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│116 │ 1871│TIMIŞOARA VEST - CRUCENI │ D │ 43,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│117 │ 1873│TIMIŞOARA NORD - RAM. MODOŞ │ D │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│118 │ 1875│RAM.MODOŞ - RAM.PAVILION CFR │ E │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│119 │ 1879│R2 JIMBOLIA - SĂCĂLAZ │ C │ 5,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│120 │ 1881│RAM.PAVILION CFR - R2 JIMBOLIA │ C │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│121 │ 1883│RAM.PAVILION CFR - R1.JIMBOLIA │ E │ 0,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│122 │ 1885│R1 JIMBOLIA - R2 JIMBOLIA │ E │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│123 │ 1887│TIMIŞOARA NORD - RAM.PAVILION CFR │ C │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│124 │ 1889│RAM.RONAŢ TJ - RAM.PAVILION CFR │ C │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│125 │ 1891│CĂRPINIŞ - IONEL │ D │ 31,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│126 │ 1893│R1.JIMBOLIA - RAM.RONAŢ TJ. │ E │ 0,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│127 │ 1895│TIMIŞOARA NORD - RONAŢ TJ. GR.D │ R │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│128 │ 1899│RAM.RONAŢ TJ. - RONAŢ TJ. GR.D │ C │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│129 │ 1901│RONAŢ TJ. GR.D - SÂNANDREI │ B │ 6,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│130 │ 1903│RAM.RONAŢ TJ. - RONAŢ TJ. CAB1 │ C │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│131 │ 1905│SÂNANDREI - ARADU NOU │ B │ 37,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│132 │ 1913│TIMIŞOARA NORD - RONAŢ TJ. CAB1 │ B │ 4,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│133 │ 1915│ARADU NOU - RAM.GLOGOVĂŢ │ B │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│134 │ 1917│RAM.GLOGOVĂŢ - ARAD │ B │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│135 │ 1921│RAM.RONAŢ TJ. - RONAŢ TJ. │ E │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│136 │ 1925│RONAŢ TJ. GR.D - RONAŢ TJ. H │ C │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│137 │ 1927│RAM.GLOGOVĂŢ - GLOGOVĂŢ │ D │ 6,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│138 │ 1929│RAM.RONAŢ TJ. CAP Y - DUDEŞTII NOI │ R │ 5,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│139 │ 1931│RAM.RONAŢ TJ CAPY - SÂNANDREI │ C │ 5,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│140 │ 1935│RAM.RONAŢ TJ CAPY - RONAŢ TJ │ E │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│141 │ 1937│RONAŢ TJ GR.D - DUDEŞTII NOI │ C │ 6,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│142 │ 1941│GLOGOVĂŢ - ARAD │ C │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│143 │ 1943│TIMIŞOARA NORD - RAM.RONAŢ TJ. │ C │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│144 │ 1945│DUDEŞTII NOI - SATU NOU │ D │ 29,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│145 │ 1947│SATU NOU - LOVRIN │ D │ 5,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│146 │ 1949│GLOGOVĂŢ - DEPOU ARAD │ C │ 5,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│147 │ 1951│LOVRIN - SÎNNICOLAU MARE │ D │ 15,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│148 │ 1953│DEPOU ARAD - ARAD │ C │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│149 │ 1955│SÎNNICOLAU MARE - CENAD │ D │ 12,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│150 │ 1957│RONAŢ TJ. CAB1 - RONAŢ TJ. H │ B │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│151 │ 1961│SÂNANDREI - PERIAM │ C │ 36,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│152 │ 1971│PERIAM - SÂNNICOLAU MARE │ D │ 18,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│153 │ 1975│SÂNNICOLAU MARE - VÂLCANI │ D │ 21,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│154 │ 1991│JIMBOLIA - LOVRIN │ D │ 27,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│155 │ 2005│CHITILA - RAM.SĂBĂRENI │ B │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│156 │ 2009│R1.TITU - CĂLINEŞTI │ B │ 42,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│157 │ 2011│RAM.SĂBĂRENI - TITU │ B │ 36,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│158 │ 2013│R1.TITU - R2.TITU │ R │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│159 │ 2015│TITU - R1.TITU │ B │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│160 │ 2017│TITU - R2.TITU │ B │ 1,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│161 │ 2023│RAM.GOLEŞTI - PITEŞTI │ B │ 4,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│162 │ 2025│GOLEŞTI - RAM.GOLEŞTI │ B │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│163 │ 2029│CĂLINEŞTI - GOLEŞTI │ B │ 8,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│164 │ 2041│R2.TITU - TÂRGOVIŞTE │ B │ 29,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│165 │ 2043│ANINOASA - FIENI │ C │ 21,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│166 │ 2045│FIENI - PIETROŞIŢA │ C │ 7,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│167 │ 2047│TÂRGOVIŞTE - TEIŞ │ C │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│168 │ 2051│RAM.GOLEŞTI - BRADU DE SUS │ C │ 3,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│169 │ 2053│BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE │ E │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│170 │ 2055│BRADU RAFINĂRIE - PÂRVU │ R │ 4,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│171 │ 2065│TÂRGOVIŞTE NORD - I.L.CARAGIALE │ C │ 21,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│172 │ 2067│TÂRGOVIŞTE NORD - ANINOASA │ R │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│173 │ 2069│TEIŞ - TÂRGOVIŞTE NORD │ C │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│174 │ 2071│TEIŞ - ANINOASA │ C │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│175 │ 2075│GOLEŞTI - ARGEŞEL │ C │ 68,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│176 │ 2101│PITEŞTI - VÂLCELE │ C │ 23,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│177 │ 2103│VÂLCELE - CURTEA DE ARGEŞ │ C │ 15,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│178 │ 2151│BRADU DE SUS - PÂRVU │ B │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│179 │ 2153│PITEŞTI - BRADU DE SUS │ C │ 4,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│180 │ 2155│PÂRVU - COSTEŞTI │ B │ 12,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│181 │ 2161│COSTEŞTI - SLATINA │ C │ 59,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│182 │ 2163│SLATINA - PIATRA OLT │ C │ 17,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│183 │ 2171│PIATRA OLT - DRĂGĂŞANI │ B │ 33,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│184 │ 2173│DRĂGĂŞANI - BĂBENI │ B │ 33,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│185 │ 2175│BĂBENI - GOVORA │ B │ 8,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│186 │ 2177│BĂBENI - ALUNU │ D │ 40,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│187 │ 2201│GOVORA - RÂMNICU VÂLCEA │ B │ 11,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│198 │ 2203│BUJORENI VÂLCEA - COZIA │ C │ 23,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│189 │ 2205│CÂINENI - PODU OLT │ D │ 24,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│190 │ 2207│RÂMNICU VÂLCEA - BUJORENI VÂLCEA │ C │ 5,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│191 │ 2209│COZIA - LOTRU │ D │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│192 │ 2301│LOTRU - CÂINENI │ C │ 21,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│193 │ 2307│MOHU - SIBIU GR.ŞELIMBĂR │ B │ 2,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│194 │ 2311│RAM.CIŞNĂDIE - SIBIU GR.ŞELIMBĂR │ B │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│195 │ 2313│MOHU - RAM.CISNĂDIE │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│196 │ 2315│TĂLMACIU - MOHU │ B │ 10,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│197 │ 2317│PODU OLT - TĂLMACIU │ C │ 4,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│198 │ 2319│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - CISNĂDIE │ R │ 7,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│199 │ 2321│BRAŞOV - BARTOLOMEU │ C │ 3,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│200 │ 2323│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - SIBIU TJ. │ C │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│201 │ 2325│ATELIERE ZONĂ - SIBIU │ B │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│202 │ 2327│ATELIERE ZONĂ - SIBIU TJ. │ C │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│203 │ 2329│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - SIBIU TJ. H │ B │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│204 │ 2331│SIBIU TJ. H. - ATELIERE ZONĂ │ B │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│205 │ 2333│BARTOLOMEU - ŞERCAIA │ C │ 47,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│206 │ 2351│UCEA - PODU OLT │ C │ 37,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│207 │ 2353│ŞERCAIA - UCEA │ C │ 39,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│208 │ 2371│UCEA - VICTORIA │ E │ 9,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│209 │ 2389│SĂLIŞTE - APOLDU DE SUS │ D │ 13,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│210 │ 2391│APOLDU DE SUS - MIERCUREA SIBIULUI │ C │ 10,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│211 │ 2393│ŞERCAIA - ŞINCA VECHE │ R │ 9,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│212 │ 2395│MIERCUREA SIBIULUI - SEBEŞ ALBA │ D │ 20,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│213 │ 2397│SEBEŞ ALBA - VINŢU DE JOS │ C │ 9,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│214 │ 2399│TURNIŞOR - SĂLIŞTE │ C │ 26,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│215 │ 2401│SIBIU - TURNIŞOR │ C │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│216 │ 2403│SIBIU - SIBIU H │ B │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│217 │ 2405│SIBIU H. - TURNIŞOR │ C │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│218 │ 2431│SIBIU H. - COPŞA MICĂ │ C │ 43,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│219 │ 2463│TEIUŞ - COŞLARIU │ B │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│220 │ 2465│COŞLARIU - BARABANŢ │ C │ 11,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│221 │ 2467│VINŢU DE JOS - ŞIBOT │ C │ 15,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│222 │ 2469│ŞIBOT - CUGIR │ C │ 12,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│223 │ 2471│BARABANŢ - ALBA IULIA │ C │ 4,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│224 │ 2505│ŞIBOT - RAM.SIMERIA │ C │ 26,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│225 │ 2507│RAM.SIMERIA - SIMERIA │ C │ 2,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│226 │ 2509│RAM.SIMERIA - SIMERIA TJ. │ D │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│227 │ 2511│SIMERIA TJ. - SIMERIA │ C │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│228 │ 2523│SIMERIA - DEVA │ C │ 9,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│229 │ 2525│MINTIA - ILIA │ C │ 17,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│230 │ 2541│LIVEZENI - LUPENI │ C │ 12,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│231 │ 2551│LIVEZENI - PETROŞANI │ C │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│232 │ 2553│BARU MARE - SUBCETATE │ C │ 22,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│233 │ 2555│PETROŞANI - BĂNIŢA │ C │ 11,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│234 │ 2557│BĂNIŢA - BARU MARE │ D │ 16,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│235 │ 2571│SUBCETATE - SIMERIA TJ. │ B │ 27,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│236 │ 2587│SIMERIA - HUNEDOARA │ C │ 15,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│237 │ 2589│SIMERIA - PESTIŞ │ C │ 9,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│238 │ 2633│DEVA - MINTIA │ C │ 6,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│239 │ 2635│PĂULIŞ LUNCA - PĂULIŞ LUNCA GR.TH. │ E │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│240 │ 2637│DEVA - RAM.MINTIA │ R │ 5,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│241 │ 2639│RAM.MINTIA - PĂULIŞ LUNCA │ R │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│242 │ 2641│MINTIA - PĂULIŞ LUNCA │ E │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│243 │ 2645│VAŢA - BRAD │ C │ 18,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│244 │ 2647│GURAHONŢ - VAŢA │ C │ 36,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│245 │ 2683│INEU - GURAHONŢ │ C │ 49,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│246 │ 2691│INEU - CERMEI │ C │ 14,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│247 │ 2701│SĂVÂRŞIN - RADNA │ B │ 49,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│248 │ 2703│ILIA - SĂVÂRŞIN │ B │ 40,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│249 │ 2729│ILIA - LUGOJ │ C │ 82,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│250 │ 2801│RADNA - GLOGOVĂŢ │ C │ 27,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│251 │ 2813│ARAD - CURTICI │ D │ 17,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│252 │ 2831│RADNA - TIMIŞOARA EST │ C │ 64,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│253 │ 2851│ARADU NOU - PERIAM │ C │ 41,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│254 │ 2865│PERIAM - SATU NOU │ D │ 11,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│255 │ 2871│LOVRIN - NERĂU │ C │ 27,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│256 │ 2891│ARAD VEST - NĂDLAC │ D │ 47,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│257 │ 2901│ARAD - UTVINIŞU NOU │ C │ 6,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│258 │ 2903│UTVINIŞU NOU - SÂNTANA │ B │ 17,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│259 │ 2905│SÂNTANA - NĂDAB │ B │ 19,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│260 │ 2907│ARAD - ARAD VEST │ D │ 4,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│261 │ 2911│NĂDAB - CIUMEGHIU │ B │ 28,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│262 │ 2917│CIUMEGHIU - SALONTA │ C │ 10,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│213 │ 2919│ORADEA VEST - CHERESIG │ D │ 17,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│264 │ 2923│SALONTA - ORADEA VEST │ C │ 33,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│265 │ 2927│ORADEA VEST - ORADEA │ C │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│266 │ 2951│BARABANŢ - ZLATNA H │ D │ 38,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│267 │ 2961│SÂNTANA - INEU │ C │ 39,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│268 │ 2971│NĂDAB - GRĂNICERI │ D │ 19,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│269 │ 2981│CIUMEGHIU - HOLOD VEST │ C │ 42,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│270 │ 3001│BUFTEA - BRAZI │ A │ 34,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│271 │ 3003│PLOIEŞTI TRIAJ - BRAZI │ C │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│272 │ 3005│CHITILA - R1 BUCIUMENI │ A │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│273 │ 3009│R1 BUCIUMENI - BUFTEA │ A │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│274 │ 3011│PLOIEŞTI TRIAJ - PLOIEŞTI SUD │ C │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│275 │ 3013│PLOIEŞTI VEST - PLOIEŞTI SUD │ C │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│276 │ 3015│PLOIEŞTI VEST - BUDA │ B │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│277 │ 3017│FLOREŞTI PRAHOVA - CÂMPINA │ B │ 14,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│278 │ 3019│PM.RAM.PLOIEŞTI TRIAJ - PLOIEŞTI VEST │ C │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│279 │ 3021│CÂMPINA - PREDEAL │ C │ 48,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│280 │ 3023│PLOIEŞTI TRIAJ - PLOIEŞTI VEST │ C │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│281 │ 3025│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI TRIAJ P7 │ R │ 3,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│282 │ 3027│BUDA - FLOREŞTI PRAHOVA │ B │ 11,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│283 │ 3031│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI EST P1 │ C │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│284 │ 3033│PLOIEŞTI NORD - HOMORÂCIU │ C │ 37,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│285 │ 3035│HOMORÂCIU - MĂNECIU │ D │ 7,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│286 │ 3051│BUDA - SLĂNIC │ C │ 3407 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│287 │ 3071│CÂMPINA - CÂMPINIŢA │ R │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│288 │ 3085│PLOIEŞTI VEST - PLOIEŞTI CRÂNG │ E │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│289 │ 3087│I.L.CARAGIALE - PLOIEŞTI VEST │ C │ 21,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│290 │ 3101│PREDEAL - DÂRSTE │ D │ 20,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│291 │ 3103│RAM.BRAŞOV TRANZIT - BRAŞOV TJ. │ E │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│292 │ 3105│DÂRSTE - RAM.BRAŞOV TRANZIT │ E │ 5,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│293 │ 3107│DÂRSTE - BRAŞOV │ B │ 6,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│294 │ 3109│RAM.BRAŞOV TRANZIT - BRAŞOV │ E │ 1,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│295 │ 3117│RUPEA - BEIA │ B │ 18,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│296 │ 3119│BRAŞOV - FELDIOARA │ B │ 20,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│297 │ 3121│FELDIOARA - AUGUSTIN │ C │ 28,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│298 │ 3123│AUGUSTIN - RACOŞ │ D │ 10,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│299 │ 3125│BEIA - MURENI │ C │ 18,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│300 │ 3127│RACOŞ - RUPEA │ B │ 14,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│301 │ 3129│MURENI - VÂNĂTORI │ B │ 6,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│302 │ 3131│BARTOLOMEU - ZĂRNEŞTI │ C │ 23,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│303 │ 3149│SFÂNTU GHEORGHE - BODOC │ B │ 9,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│304 │ 3151│BRAŞOV TJ. - HĂRMAN │ E │ 5,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│305 │ 3153│HĂRMAN - OZUN │ C │ 17,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│306 │ 3155│BODOC - TUŞNAD SAT │ C │ 30,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│307 │ 3157│OZUN - SFÂNTU GHEORGHE │ B │ 7,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│308 │ 3159│TUŞNAD SAT - SICULENI │ B │ 31,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│309 │ 3163│BRAŞOV - HĂRMAN │ C │ 7,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│310 │ 3173│HĂRMAN - ÎNTORSURA BUZĂULUI │ C │ 29,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│311 │ 3185│BRAŞOV TJ. - BRAŞOV │ E │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│312 │ 3187│BRAŞOV TJ. - BARIERA AUTOMOTOARE │ D │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│313 │ 3189│BARIERA AUTOMOTOARE - BRAŞOV │ E │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│314 │ 3191│BARIERA AUTOMOTOARE - DEPOU BRAŞOV H. │ R │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│315 │ 3271│VÂNĂTORI - ODORHEI │ C │ 37,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│316 │ 3301│VÂNĂTORI - SIGHIŞOARA │ B │ 9,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│317 │ 3311│SIGHIŞOARA - DUMBRĂVENI │ C │ 20,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│318 │ 3313│DUMBRĂVENI - AŢEL │ B │ 7,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│319 │ 3315│AŢEL - MEDIAŞ │ C │ 10,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│320 │ 3317│MEDIAŞ - COPŞA MICĂ │ C │ 10,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│321 │ 3405│COPŞA MICĂ - BLAJ │ C │ 30,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│322 │ 3411│BLAJ - COŞLARIU POD MUREŞ │ C │ 17,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│323 │ 3413│COŞLARIU POD MUREŞ - TEIUŞ │ C │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│324 │ 3415│COŞLARIU - COŞLARIU POD MUREŞ │ D │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│325 │ 3417│ALBA IULIA - VINŢU DE JOS │ C │ 9,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│326 │ 3433│BLAJ - TÂRNĂVENI VEST │ C │ 35,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│327 │ 3441│TÂRNĂVENI VEST - PRAID │ D │ 77,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│328 │ 3501│TEIUŞ - AIUD │ C │ 13,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│329 │ 3503│AIUD - RĂZBOIENI │ B │ 20,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│330 │ 3521│RĂZBOIENI - CÂMPIA TURZII │ C │ 17,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│331 │ 3541│LECHINŢA - MĂGHERUŞ ŞIEU │ D │ 12,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│332 │ 3543│SĂRMĂŞEL - LECHINŢA │ D │ 36,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│333 │ 3565│LUDUŞ - SĂRMĂŞEL │ D │ 44,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│334 │ 3581│LUDUŞ - RĂZBOIENI │ C │ 19,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│335 │ 3601│CÂMPIA TURZII - VALEA FLORILOR │ C │ 14,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│336 │ 3603│RAM.JUCU - RAM.COJOCNA │ C │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│337 │ 3605│APAHIDA - RAM.COJOCNA │ D │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│338 │ 3607│RAM.JUCU - APAHIDA │ B │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│339 │ 3609│VALEA FLORILOR - BOJU │ D │ 7,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│340 │ 3611│APAHIDA - CLUJ NAPOCA EST │ B │ 5,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│341 │ 3613│CLUJ NAPOCA EST - CLUJ NAPOCA │ B │ 6,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│342 │ 3615│BOJU - COJOCNA │ C │ 11,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│343 │ 3617│COJOCNA - RAM.JUCU │ B │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│344 │ 3701│CLUJ NAPOCA - AGHIREŞ │ C │ 27,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│345 │ 3703│AGHIREŞ - HUEDIN │ C │ 21,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│346 │ 3731│RAM.COJOCNA - JUCU │ C │ 8,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│347 │ 3733│JUCU - DEJ CĂLĂTORI │ C │ 37,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│348 │ 3773│HUEDIN - BRAIŞORU │ B │ 8,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│349 │ 3775│BRAIŞORU - POIENI │ C │ 6,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│350 │ 3777│POIENI - CIUCEA │ C │ 7,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│351 │ 3781│CIUCEA - BULZ │ C │ 14,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│352 │ 3783│BULZ - VALEA CRIŞULUI │ C │ 19,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│353 │ 3785│VALEA CRIŞULUI - ALEŞD │ B │ 12,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│354 │ 3801│ALEŞD - OŞORHEI │ B │ 24,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│355 │ 3803│OŞORHEI - ORADEA EST │ C │ 5,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│356 │ 3827│ORADEA EST - ORADEA │ C │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│357 │ 3851│RAM.TINCA - VAŞCĂU │ D │ 54,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│358 │ 3855│HOLOD VEST - RAM.TINCA │ R │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│359 │ 3857│HOLOD VEST - HOLOD │ C │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│360 │ 3859│HOLOD - RAM.TINCA │ D │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│361 │ 3875│ORADEA EST - CORDĂU │ D │ 10,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│362 │ 3901│ORADEA - EPISCOPIA BIHOR │ C │ 5,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│363 │ 3937│ORADEA VEST - EPISCOPIA BIHOR │ E │ 6,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│364 │ 3941│EISCOPIA BIHOR - BIHARIA │ B │ 8,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│365 │ 3943│BIHARIA - RAM.TÂRGUŞOR BIHOR │ B │ 29,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│366 │ 3945│RAM.TÂRGUŞOR BIHOR - SĂCUIENI BIHOR │ B │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│367 │ 3947│SĂCUIENI BIHOR - RAM.DIOSIG │ C │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│368 │ 3949│RAM.DIOSIG - RAM.TÂRGUŞOR BIHOR │ C │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│369 │ 3951│SĂCUIENI BIHOR - VALEA LUI MIHAI │ B │ 21,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│370 │ 3961│VALEA LUI MIHAI - CAREI │ B │ 31,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│371 │ 3973│CAREI - SATU MARE │ B │ 36,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│372 │ 4001│URECHEŞTI - BORZEŞTI BACĂU │ B │ 21,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│373 │ 4003│TÂRGU OCNA - COMĂNEŞTI │ B │ 23,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│374 │ 4005│BORZEŞTI BACĂU - ONEŞTI │ B │ 7,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│375 │ 4007│ONEŞTI - TÂRGU OCNA │ C │ 12,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│376 │ 4009│URECHEŞTI - ADJUD GR.D │ R │ 11,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│377 │ 4011│ADJUD - URECHEŞTI │ B │ 9,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│378 │ 4017│COMĂNEŞTI - MOINEŞTI │ E │ 7,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│379 │ 4101│COMĂNEŞTI - GHIMEŞ │ C │ 34,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│380 │ 4103│RACU H. - RAM.MĂDĂRAŞ CIUC │ C │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│381 │ 4105│RACU H. - MĂDĂRAŞ CIUC │ C │ 4,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│382 │ 4111│GHIMEŞ - MIHĂILENI │ C │ 34,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│383 │ 4113│MIHĂILENI - SICULENI │ B │ 6,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│384 │ 4115│SICULENI - RACU H. │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│385 │ 4117│RAM.MĂDĂRAŞ CIUC - MIHĂILENI │ C │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│386 │ 4147│SFÂNTU GHEORGHE - COVASNA │ D │ 28,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│387 │ 4171│COVASNA - BREŢCU │ D │ 37,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│388 │ 4201│MĂDĂRAŞ CIUC - VOŞLĂBENI │ C │ 31,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│389 │ 4203│SUBCETATE MUREŞ - RĂSTOLNIŢA │ D │ 48,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│390 │ 4205│VOŞLĂBENI - CHILENI │ E │ 7,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│391 │ 4207│VOŞLĂBENI - DITRĂU │ B │ 21,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│392 │ 4209│DITRĂU - SUBCETATE MUREŞ │ C │ 8,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│393 │ 4211│RĂSTOLNIŢA - DEDA │ C │ 9,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│394 │ 4331│DEDA - REGHIN │ B │ 22,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│395 │ 4333│REGHIN - TÂRGU MUREŞ NORD │ C │ 28,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│396 │ 4335│TÂRGU MUREŞ NORD - TÂRGU MUREŞ │ D │ 4,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│397 │ 4351│TÂRGU MUREŞ - LUDUŞ │ C │ 40,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│398 │ 4401│SĂRĂŢEL - DEDA │ C │ 46,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│399 │ 4431│SĂRĂŢEL - BISTRIŢA NORD │ C │ 10,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│400 │ 4433│BISTRIŢA NORD - BISTRIŢA BÂRGĂULUI │ D │ 29,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│401 │ 4501│DEJ - BECLEAN PE SOMEŞ │ C │ 21,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│402 │ 4503│DEJ CĂLĂTORI - RAM.DEJ GR.B │ C │ 1,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│403 │ 4505│RAM.DEJ - RAM.DEJ GR. B │ E │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│404 │ 4507│RAM.DEJ - DEJ │ B │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│405 │ 4509│RAM.DEJ GR.B - DEJ │ C │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│406 │ 4511│BECLEAN PE SOMEŞ - MĂGHERUŞ ŞIEU │ C │ 18,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│407 │ 4515│MĂGHERUŞ ŞIEU - SĂRĂŢEL │ C │ 6,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│408 │ 4531│BECLEAN PE SOMEŞ - SALVA │ C │ 21,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│409 │ 4535│SALVA - ILVA MICĂ │ C │ 26,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│410 │ 4543│RAM.FLORENI - ILVA MICĂ │ C │ 62,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│411 │ 4545│FLORENI - RAM.FLORENI │ C │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│412 │ 4557│SALVA - FIAD │ D │ 24,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│413 │ 4561│FIAD - VIŞEUL DE JOS │ C │ 36,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│414 │ 4563│LEORDINA - VALEA VIŞEULUI │ D │ 20,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│415 │ 4565│VIŞEUL DE JOS - LEORDINA │ C │ 12,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│416 │ 4581│ILVA MICĂ - RODNA VECHE │ D │ 20,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│417 │ 4601│VIŞEUL DE JOS - BORŞA │ R │ 23,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│418 │ 4621│SIGHETU MARMAŢIEI - CÂMPULUNG LA TISA │ R │ 11,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│419 │ 4623│VALEA VIŞEULUI - BOCICOI │ D │ 12,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│420 │ 4625│BOCICOI - SIGHETU MARMAŢIEI │ C │ 12,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│421 │ 4701│RAM.DEJ - JIBOU │ C │ 75,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│422 │ 4703│DEJ CĂLĂTORI - RAM.DEJ │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│423 │ 4731│ZALĂU NORD - SĂRMĂŞAG │ C │ 22,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│424 │ 4733│JIBOU - ZALĂU NORD │ D │ 23,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│425 │ 4743│SĂRMĂŞAG - ACÂŞ │ C │ 22,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│426 │ 4745│ACÂŞ - CAREI │ B │ 43,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│427 │ 4761│RAM.DIOSIG - RAM BOGEU │ C │ 28,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│428 │ 4763│ABRAMI - ŞIMLEUL SILVANIEI │ C │ 42,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│429 │ 4765│RAM.BOGEU - ABRAMI │ C │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│430 │ 4771│RAM.BOGEU - POPEŞTI │ E │ 9,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│431 │ 4783│ŞIMLEUL SILVANIEI - SĂRMĂŞAG │ C │ 13,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│432 │ 4801│ULMENI SĂLAJ - JIBOU │ C │ 26,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│433 │ 4811│RAM.BUŞAG - ULMENI SĂLAJ │ B │ 27,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│434 │ 4813│BAIA MARE - RAM.BUŞAG │ B │ 3,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│435 │ 4815│RAM.LĂPUŞEL - BAIA MARE │ D │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│436 │ 4817│RAM.BUŞAG - RAM.LĂPUŞEL │ E │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│437 │ 4901│MEDIEŞU AURIT - RAM.LAPUŞEL │ D │ 35,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│438 │ 4903│BOTIZ - MEDIEŞU AURIT │ B │ 15,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│439 │ 4905│BOTIZ - BIXAD │ D │ 46,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│440 │ 4907│RAM.BOTIZ - HALMEU │ B │ 17,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│441 │ 4909│SATU MARE - RAM.BOTIZ │ B │ 5,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│442 │ 4911│SATU MARE - BOTIZ │ B │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│443 │ 4913│RAM.BOTIZ - BOTIZ │ R │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│444 │ 5001│PLOIEŞTI EST - VALEA CĂLUGĂREASCĂ │ C │ 6,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│445 │ 5003│VALEA CĂLUGĂREASCĂ - BUZĂU RAM.GR.A │ C │ 55,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│446 │ 5005│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI EST │ C │ 4,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│447 │ 5007│BUZĂU RAM.GR.A - BUZĂU │ C │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│448 │ 5009│BUZĂU - BUZĂU RAM.BOBOC │ C │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│449 │ 5011│PLOIEŞTI EST - PLOIEŞTI EST P1 │ E │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│450 │ 5031│BERCA - NEHOIAŞU │ D │ 51,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│451 │ 5033│BUZĂU - BUZĂU GR.A │ E │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│452 │ 5035│BUZĂU RAM.GR.A - BUZĂU GR.A │ R │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│453 │ 5037│BUZĂU RAM.GR.A - BERCA │ D │ 19,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│454 │ 5101│BUZĂU RAM.BOBOC - FOCŞANI │ C │ 67,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│455 │ 5115│FOCŞANI - RAM.PUTNA │ C │ 18,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│456 │ 5117│RAM.PUTNA - MĂRĂŞEŞTI │ C │ 1,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│457 │ 5118│RAM.PUTNA - RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU │ D │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│458 │ 5121│MĂRĂŞEŞTI - PUFEŞTI │ C │ 14,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│459 │ 5123│PUFEŞTI - ADJUD GR.B │ R │ 13,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│460 │ 5127│PUFEŞTI - ADJUD │ C │ 11,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│461 │ 5131│PLOIEŞTI EST P1 - PLOIEŞTI NORD │ C │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│462 │ 5181│MĂRĂŞEŞTI - PANCIU │ R │ 17,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│463 │ 5203│SASCUT - BACĂU │ B │ 44,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│464 │ 5205│ADJUD - SASCUT │ B │ 13,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│465 │ 5237│BACĂU - PIATRA NEAMŢ │ C │ 60,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│466 │ 5239│PIATRA NEAMŢ - BICAZ │ C │ 25,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│467 │ 5301│BACĂU - ROMAN │ B │ 43,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│468 │ 5331│BUHĂIEŞTI - ROMAN │ C │ 71,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│469 │ 5401│ROMAN - PAŞCANI TJ. │ B │ 37,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│470 │ 5407│PAŞCANI - TÂRGU NEAMŢ │ C │ 30,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│471 │ 5411│PAŞCANI - DOLHASCA │ B │ 21,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│472 │ 5413│DOLHASCA - VEREŞTI │ B │ 24,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│473 │ 5431│DOLHASCA - FĂLTICENI │ D │ 25,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│474 │ 5451│VEREŞTI - LEORDA │ C │ 29,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│475 │ 5455│LEORDA - DOROHOI │ D │ 21,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│476 │ 5471│LEORDA - BOTOŞANI │ C │ 15,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│477 │ 5501│VEREŞTI - SUCEAVA │ B │ 14,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│478 │ 5503│SUCEAVA - SUCEAVA NORD │ D │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│479 │ 5505│SUCEAVA NORD - DĂRMĂNEŞTI │ B │ 8,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│480 │ 5507│SUCEAVA - SUCEAVA VEST │ C │ 5,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│481 │ 5509│SUCEAVA NORD - SUCEAVA VEST │ R │ 5,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│482 │ 5511│SUCEAVA VEST - GURA HUMORULUI │ C │ 37,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│483 │ 5531│RAM.FLORENI - DORNIŞOARA │ R │ 21,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│484 │ 5535│ARGESTRU - FLORENI │ C │ 16,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│485 │ 5537│POJORÂTA - ARGESTRU │ D │ 26,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│486 │ 5551│VAMA - POJORÂTA │ C │ 21,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│487 │ 5553│POJORÂTA - FUNDU MOLDOVEI │ R │ 7,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│488 │ 5561│GURA HUMORULUI - VAMA │ C │ 20,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│489 │ 5563│DĂRMĂNEŞTI - CACICA │ D │ 21,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│490 │ 5567│CACICA - GURA HUMORULUI │ D │ 13,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│491 │ 5591│VAMA - MOLDOVIŢA │ R │ 19,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│492 │ 5601│DĂRMĂNEŞTI - DORNEŞTI │ B │ 21,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│493 │ 5633│DORNEŞTI - GURA PUTNEI │ R │ 33,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│494 │ 5641│GURA PUTNEI - PUTNA │ R │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│495 │ 5645│GURA PUTNEI - NISIPITU │ R │ 25,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│496 │ 5701│DORNEŞTI - VICŞANI │ D │ 8,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│497 │ 6005│MOGOŞOAIA - CĂCIULAŢI │ B │ 14,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│498 │ 6011│CĂCIULAŢI - ARMĂŞEŞTI │ B │ 36,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│499 │ 6017│ARMĂŞEŞTI - URZICENI │ B │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│500 │ 6019│URZICENI - BROŞTENI │ B │ 11,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│501 │ 6031│PLOIEŞTI SUD - DÂMBU │ B │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│502 │ 6033│BRAZI - GHIGHIU │ C │ 6,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│503 │ 6035│PLOIEŞTI TRIAJ P7 - GHIGHIU │ R │ 3,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│504 │ 6037│GHIGHIU - DÂMBU │ E │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│505 │ 6039│DÂMBU - PLOIEŞTI EST │ E │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│506 │ 6041│RAM.CORLĂTEŞTI - ARMĂŞEŞTI │ B │ 43,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│507 │ 6043│DÂMBU - RAM. CORLĂTEŞTI │ B │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│508 │ 6045│GHIGHIU - RAM CORLĂTEŞTI │ R │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│509 │ 6047│BRAZI - PM RAM PLOIEŞTI TRIAJ │ B │ 4,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│510 │ 6049│PM RAM PLOIEŞTI TRIAJ - PLOIEŞTI SUD │ C │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│511 │ 6051│CĂCIULAŢI - SNAGOV PLAJĂ │ R │ 15,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│512 │ 6101│URZICENI - FĂUREI │ C │ 67,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│513 │ 6131│BUZĂU SUD - FĂUREI │ D │ 35,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│514 │ 6133│BUZĂU - BUZĂU SUD │ D │ 4,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│515 │ 6135│BUZĂU SUD - RAM.BOBOC │ D │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│516 │ 6201│FĂUREI - TECUCI │ C │ 91,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│517 │ 6231│INDEPENDENŢA - ŞENDRENI │ C │ 15,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│518 │ 6233│TECUCI - INDEPENDENŢA │ C │ 51,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│519 │ 6249│MĂRĂŞEŞTI - RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU │ C │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│520 │ 6251│RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU - RAM.COSMEŞTI │ C │ 15,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│521 │ 6253│RAM.COSMEŞTI - TECUCI NORD │ D │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│522 │ 6255│RAM.COSMEŞTI - TECUCI │ C │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│523 │ 6301│TECUCI - TECUCI NORD │ C │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│524 │ 6303│TECUCI NORD - BÂRLAD │ B │ 48,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│525 │ 6329│TULUCEŞTI - BÂRLAD │ C │ 95,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│526 │ 6331│GALAŢI BRATEŞ - TULUCEŞTI │ R │ 13,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│527 │ 6333│GALAŢI - TULUCEŞTI │ D │ 13,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│528 │ 6401│BÂRLAD - ZORLENI │ B │ 7,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│529 │ 6403│ZORLENI - CRASNA │ C │ 29,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│530 │ 6431│ZORLENI - FĂLCIU │ C │ 57,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│531 │ 6433│FĂLCIU - FĂLCIU NORD │ D │ 4,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│532 │ 6461│CRASNA - HUŞI │ R │ 33,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│533 │ 6501│CRASNA - BUHĂEŞTI │ B │ 39,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│534 │ 6511│BUHĂEŞTI - CIUREA │ B │ 35,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│535 │ 6523│NICOLINA - IAŞI │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│536 │ 6531│HOLBOCA - UNGHENI PRUT │ C │ 9,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│537 │ 6533│SOCOLA - HOLBOCA │ C │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│538 │ 6541│CIUREA - RAC.NICOLINA │ B │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│539 │ 6545│NICOLINA - SOCOLA │ D │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│540 │ 6547│RAC.NICOLINA - SOCOLA │ E │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│541 │ 6549│RAC.NICOLONA - NICOLINA │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│542 │ 6551│HOLBOCA - SOCOLA GR. B │ C │ 6,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│543 │ 6601│LEŢCANI - IAŞI │ B │ 14,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│544 │ 6631│PODU ILOAIEI - LEŢCANI │ B │ 8,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│545 │ 6637│RAM.PAŞCANI - RUGINOASA │ B │ 13,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│546 │ 6639│RUGINOASA - TÂRGU FRUMOS │ C │ 16,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│547 │ 6641│TÂRGU FRUMOS - PODU ILOAIEI │ B │ 22,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│548 │ 6643│RAM.PAŞCANI - PAŞCANI TJ. │ D │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│549 │ 6645│PAŞCANI - RAM.PAŞCANI │ B │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│550 │ 6647│PAŞCANI TJ - PAŞCANI │ B │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│551 │ 6651│PODU ILOAIEI - HÎRLĂU │ C │ 40,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│552 │ 6703│LEŢCANI - DÂNGENI │ C │ 92,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│553 │ 6705│DÂNGENI - DOROHOI │ C │ 47,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│554 │ 7001│FĂUREI - RAM. DEDULEŞTI │ B │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│555 │ 7003│RAM. DEDULEŞTI - BRĂILA │ B │ 57,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│556 │ 7011│BRĂILA - VĂDENI │ B │ 12,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│557 │ 7015│FILEŞTI - RAM.C.S.G. │ C │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│558 │ 7017│RAM.PORT - BARBOŞI PORT │ E │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│559 │ 7019│RAM.TUNEL - GALAŢI │ D │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│560 │ 7021│BARBOŞI - CĂTUŞA │ E │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│561 │ 7023│BARBOŞI CAB.1 - BARBOŞI TJ.GR.D │ E │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│562 │ 7025│BARBOŞI TJ.GR.A - MĂLINA SUD │ E │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│563 │ 7027│RAM.TUNEL - GALAŢI BRATEŞ │ E │ 1,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│564 │ 7029│RAM.C.S.G. - CĂTUŞA │ E │ 4,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│565 │ 7031│FĂUREI - RAM.CIREŞU │ B │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│566 │ 7033│RAM.CIREŞU - RAM.DEDULEŞTI │ D │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│567 │ 7035│RAM.CIREŞU - ŢĂNDĂREI │ C │ 56,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│568 │ 7039│RAM.BARBOŞI TJ. P14 - BARBOŞI │ C │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│569 │ 7041│VĂDENI - BARBOŞI │ C │ 7,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│570 │ 7043│VĂDENI - RAM.PORT │ B │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│571 │ 7045│RAM.C.S.G. - RAM.TUNEL │ D │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│572 │ 7047│ŞENDRENI - RAM.BARBOŞI TJ. │ C │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│573 │ 7051│RAM.PORT - RAM.SIRET │ B │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│574 │ 7053│RAM.SIRET - BARBOŞI │ B │ 1,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│575 │ 7057│BARBOŞI TJ. P14 - RAM.SIRET │ E │ 2,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│576 │ 7059│BARBOŞI TJ.GR.B - BARBOŞI CAB.1 │ R │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│577 │ 7061│RAM. BARBOŞI TJ P14 - BARBOŞI TJ.GR.A │ E │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│578 │ 7063│RAM.BARBOŞI TJ - BARBOŞI TJ.GR.A │ E │ 1,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│579 │ 7065│BARBOŞI TJ.GR.D - BARBOŞI TJ.GR.A │ E │ 2,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│580 │ 7067│BARBOŞI TJ GR.B - BARBOŞI CAB.2 │ R │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│581 │ 7069│BARBOŞI - FILEŞTI │ C │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│582 │ 7071│BARBOŞI CAB.2 - FILEŞTI │ E │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│583 │ 7073│BARBOŞI CAB.2 - CĂTUŞA │ E │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│584 │ 7075│BARBOŞI CAB.2 - BARBOŞI TJ.GR.D │ E │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│585 │ 7077│BARBOŞI TJ.H - RAM.BARBOŞI TJ. P14 │ C │ 0,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│586 │ 7079│BARBOŞI TJ. GR.A/B - BARBOŞI CAB.1 │ E │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│587 │ 7081│BARBOŞI TJ. GR.A/B - BARBOŞI CAB.2 │ E │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│588 │ 7083│RAM.BARBOŞI TJ. - BARBOŞI TJ. H │ C │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│589 │ 7085│BARBOŞI CAB.1 - RAM.BARBOŞI TJ. P14 │ R │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│590 │ 7089│BARBOŞI CAB.1 - RAM.SIRET │ C │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│591 │ 7091│BARBOŞI CAB.1 - VĂDENI │ B │ 7,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│592 │ 7095│MĂLINA - MĂLINA SUD │ E │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│593 │ 7097│BARBOŞI TJ. GR.A/B - MĂLINA SUD │ E │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│594 │ 8101│BUCUREŞTI SUD CĂL. - BUCUREŞTI SUD │ R │ 0,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│595 │ 8103│PANTELIMON - RAM.PASĂREA │ A │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│596 │ 8105│RAM.PASĂREA - LEHLIU │ A │ 49,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│597 │ 8107│LEHLIU - CIULNIŢA │ A │ 39,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│598 │ 8109│R2 PANTELIMON - RAM.PASĂREA │ A │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│599 │ 8111│PANTELIMON - R2 PANTELIMON │ A │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│600 │ 8113│PM.RAM.VOLUNTARI - PM.R1 BUCUREŞTI SUD │ D │ 4,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│601 │ 8115│PM.R1 BUCUREŞTI SUD - BUCUREŞTI SUD CĂL. │ D │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│602 │ 8117│PM.R1 BUCUREŞTI SUD - BUCUREŞTI SUD │ E │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│603 │ 8119│R5 PANTELIMON - PANTELIMON │ D │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│604 │ 8121│R5 PANTELIMON - R3 PANTELIMON │ R │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│605 │ 8123│BUCUREŞTI NORD Gr.A - RAM.PAJURA │ C │ 4,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│606 │ 8125│BUCUREŞTI NORD Gr.A - BUCUREŞTI BASARAB H │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│607 │ 8129│BUCUREŞTI NORD Gr.A - DEPOU BUCUREŞTI TJ H │ A │ 7,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│608 │ 8131│BUCUREŞTI NORD GR.B - BUCUREŞTI TJ. H │ C │ 4,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│609 │ 8133│BUCUREŞTI NORD GR.B - BUCUREŞTI BASARAB H │ C │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│610 │ 8137│BUCUREŞTI SUD CĂLĂTORI - OLTENIŢA │ D │ 56,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│611 │ 8139│TITAN - BUCUREŞTI SUD CĂLĂTORI │ D │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│612 │ 8141│BUCUREŞTI BASARAB H - BUCUREŞTI NORD POST 5│ C │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│613 │ 8143│BUCUREŞTI NORD POST 5 - PAJURA │ C │ 2,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│614 │ 8145│BUCUREŞTI NORD POST 5 - CARPAŢI H │ C │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│615 │ 8147│CARPAŢI - PAJURA (700) │ C │ 1,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│616 │ 8149│CARPAŢI H - BUCUREŞTII NOI │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│617 │ 8157│JILAVA - R1 JILAVA │ B │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│618 │ 8159│R2 JILAVA - R1 JILAVA │ D │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│619 │ 8161│R2 JILAVA - JILAVA │ C │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│620 │ 8163│JILAVA - GIURGIU NORD │ C │ 54,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│621 │ 8165│BUCUREŞTI PROGRESU - R2 JILAVA │ C │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│622 │ 8167│GIURGIU NORD - GIURGIU │ B │ 3,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│623 │ 8169│PAJURA - DEPOU BUCUREŞTI TJ. H. (700) │ C │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│624 │ 8171│GIURGIU NORD - P.MAC.3 GIURGIU │ R │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│625 │ 8173│GIURGIU - P.MAC.3 GIURGIU │ R │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│626 │ 8175│P.MAC.3 GIURGIU - GIURGIU SUD │ R │ 3,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│627 │ 8177│DEPOU BUCUREŞTI TJ. H. - MOGOŞOAIA │ C │ 5,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│628 │ 8179│BUCUREŞTII NOI GR.C - BUCUREŞTI TJ. P17 │ D │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│629 │ 8181│BUCUREŞTI TJ. P17 - RAM.PAJURA │ D │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│630 │ 8183│PM.GIULEŞTI - RAM.RUDENI │ E │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│631 │ 8185│PM.GIULEŞTI - RAM.COLENTINA │ R │ 0,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│632 │ 8189│PM.GIULEŞTI - CHITILA │ E │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│633 │ 8191│RAM.RUDENI - RAM.COLENTINA │ R │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│634 │ 8193│RAM.COLENTINA - MOGOŞOAIA │ R │ 4,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│635 │ 8195│PAJURA - CHITILA │ C │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│636 │ 8197│PAJURA - RAM.PAJURA │ C │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│637 │ 8199│CHIAJNA - BUCUREŞTII NOI GR.C │ D │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│638 │ 8233│SLOBOZIA VECHE - CIULNIŢA │ C │ 16,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│639 │ 8241│CIULNIŢA - CĂLĂRAŞI NORD │ B │ 19,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│640 │ 8243│CĂLĂRAŞI NORD - CĂLĂRAŞI SUD │ B │ 7,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│641 │ 8253│BROŞTENI - SLOBOZIA VECHE │ B │ 50,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│642 │ 8273│SLOBOZIA VECHE - ŢĂNDĂREI │ C │ 28,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│643 │ 8301│CIULNIŢA - FETEŞTI │ A │ 37,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│644 │ 8341│ŢĂNDĂREI - FETEŞTI │ B │ 30,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│645 │ 8401│FETEŞTI - CERNAVODĂ POD │ B │ 20,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│646 │ 8403│CERNAVODĂ POD - SALIGNY │ B │ 7,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│647 │ 8405│SALIGNY - MEDGIDIA │ A │ 16,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│648 │ 8431│MEDGIDIA P.C.2 - COBADIN │ D │ 24,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│649 │ 8433│COBADIN - NEGRU VODĂ │ C │ 29,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│650 │ 8435│MEDGIDIA - MEDGIDIA P 2 │ D │ 2,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│651 │ 8437│MEDGIDIA P 2 - MEDGIDIA P.C.2 │ D │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│652 │ 8441│MEDGIDIA P 2 - POST MEDGIDIA GR.B │ R │ 1,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│653 │ 8443│POST MEDGIDIA GR.B - DOROBANŢU │ A │ 5,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│654 │ 8501│MEDGIDIA - POST MEDGIDIA GR.B │ A │ 2,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│655 │ 8503│MEDGIDIA P.C.2 - DOROBANŢU │ E │ 5,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│656 │ 8505│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA │ C │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│657 │ 8507│ROMCIM - MEDGIDIA P.C.2 │ E │ 1,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│658 │ 8509│PALAS - CONSTANŢA P1 │ C │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│659 │ 8511│BASARABI - PALAS │ A │ 13,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│660 │ 8513│DOROBANŢU - BASARABI │ B │ 9,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│661 │ 8517│LUMINA P2 - NĂVODARI │ E │ 2,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│662 │ 8519│DOROBANŢU - LUMINA P2 │ E │ 22,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│663 │ 8521│NĂVODARI - P1 CAPU MIDIA │ E │ 6,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│664 │ 8525│P1 CAPU MIDIA - CAPU MIDIA │ E │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│665 │ 8527│CONSTANŢA MĂRFURI - LUMINA P2 │ E │ 17,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│666 │ 8529│P1 CAPU MIDIA - P2 CAPU MIDIA │ E │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│667 │ 8533│MEDGIDIA - BABADAG │ C │ 104,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│668 │ 8535│BABADAG - TULCEA ORAŞ │ D │ 39,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│669 │ 8563│CONSTANŢA PORT ZONA B - POST CONSTANŢA VII │ E │ 4,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│670 │ 8565│POST CONSTANŢA VII - CONSTANŢA PORT MOL 5 │ E │ 4,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│671 │ 8571│AGIGEA ECLUZĂ - CONSTANŢA FERRYBOAT │ E │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│672 │ 8573│PALAS - POST MEDEEA │ D │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│673 │ 8575│POST CONSTANŢA VII - AGIGEA NORD │ C │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│674 │ 8577│CONSTANŢA - CONSTANŢA P2 │ C │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│675 │ 8579│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA MĂRFURI │ R │ 1,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│676 │ 8581│CONSTANŢA MĂRFURI - PALAS │ E │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│677 │ 8583│PALAS GR.A - CONSTANŢA P1 │ R │ 1,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│678 │ 8585│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA GR.TH │ R │ 0,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│679 │ 8587│POST MEDEEA - CONSTANŢA P2 │ D │ 0,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│680 │ 8589│CONSTANŢA P2 - POST CONSTANŢA VII │ C │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│681 │ 8591│POST CONSTANŢA VII - AGIGEA NORD P1 │ C │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│682 │ 8593│AGIGEA NORD P1 - AGIGEA OIL │ E │ 2,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│683 │ 8597│CONSTANŢA - CONSTANŢA GR.TH │ R │ 1,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│684 │ 8603│POST MEDEEA - POST CONSTANŢA VII │ E │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│685 │ 8605│AGIGEA NORD - AGIGEA ECLUZĂ │ C │ 3,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│686 │ 8607│AGIGEA ECLUZĂ - MANGALIA │ C │ 34,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│687 │ 8899│BUCUREŞTI TJ. - PM.GIULEŞTI │ R │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│688 │ 8901│BUC. NORD Gr.A - BUCUREŞTI TJ.H (fir II) │ A │ 5,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│689 │ 8911│BUCUREŞTI NORD GR.A - BUCUREŞTI GRIVIŢA │ D │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│690 │ 8913│BUCUREŞTI TJ. - BUCUREŞTII NOI │ E │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│691 │ 8915│BUCUREŞTII NOI - CHIAJNA │ B │ 3,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│692 │ 8917│CHIAJNA - RAM.RUDENI │ D │ 2,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│693 │ 8919│BUCUREŞTI VEST - CHIAJNA │ B │ 5,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│694 │ 8921│R1 JILAVA - BUCUREŞTI VEST │ B │ 15,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│695 │ 8925│BUCUREŞTI TJ. - CHITILA │ E │ 4,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│696 │ 8927│BUCUREŞTI GRIVIŢA - BUCUREŞTI BĂNEASA │ R │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│697 │ 8931│BUCUREŞTII NOI - RAM.RUDENI │ E │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│698 │ 8933│BUCUREŞTI TJ - RAM.PAJURA │ E │ 2,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│699 │ 8935│DEPOU BUCUREŞTI TJ - CHITILA │ A │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│700 │ 8937│RAM.SĂBĂRENI - PM R1 BUCIUMENI │ C │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│701 │ 8939│RAM.RUDENI - CHITILA │ D │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│702 │ 8941│BUCUREŞTI NORD GR.A - BUCUREŞTI NORD GR.AT │ D │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│703 │ 8943│PM R1 BUCIUMENI - PM R3 BUCIUMENI │ C │ 0,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│704 │ 8945│BUCUREŞTI TJ. H. - CHITILA (fir II) │ A │ 4,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│705 │ 8947│BUCUREŞTII NOI GR.C - RAM. RUDENI │ E │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│706 │ 8949│MOGOŞOAIA - VOLUNTARI │ R │ 19,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│707 │ 8951│BUCUREŞTI NORD GR.A - CARPAŢI (700) │ C │ 3,6 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│708 │ 8955│RAM.PAJURA - BUCUREŞTI BĂNEASA │ B │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│709 │ 8957│BUFTEA - PM R3 BUCIUMENI │ E │ 3,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│710 │ 8959│PM R3 BUCIUMENI - MOGOŞOAIA │ C │ 6,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│711 │ 8961│VOLUNTARI - R2 PANTELIMON │ R │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│712 │ 8963│PANTELIMON - PM RAM.VOLUNTARI │ D │ 3,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│713 │ 8965│BUCUREŞTI BĂNEASA - R3 PANTELIMON │ A │ 8,1 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│714 │ 8967│BUCUREŞTI SUD - JILAVA │ D │ 16,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│715 │ 8969│VOLUNTARI - RAM.PASĂREA │ R │ 2,3 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│716 │ 8975│BUCUREŞTI NORD GR.AT - BUCUREŞTI GRIVIŢA │ D │ 3,0 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│717 │ 8977│BUCUREŞTI BASARAB - BUCUREŞTI NORD POST 5 │ R │ 0,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│718 │ 8979│BUCUREŞTI NORD Gr.A - BUCUREŞTI BASARAB │ D │ 2,2 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│719 │ 8983│BUCUREŞTI TJ. - RAM.COLENTINA │ R │ 2,9 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│720 │ 8985│BUCUREŞTI NORD Gr.B - BUCUREŞTI BASARAB │ D │ 1,5 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│721 │ 8987│R3 PANTELIMON - PANTELIMON │ A │ 1,4 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│722 │ 8989│BUCUREŞTI OBOR - R5 PANTELIMON │ D │ 4,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│723 │ 8991│VOLUNTARI - PM RAM.VOLUNTARI │ R │ 2,7 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│724 │ 8995│BUCUREŞTI NORD GR.A - SEMNAL BUCUREŞTI NORD│ A │ 1,8 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│725 │ 8997│BUCUREŞTI BASARAB - SEMNAL BUCUREŞTI NORD │ R │ 0,4 │
└────┴──────┴───────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘    ANEXA 6
    la actul adiţional

                                     LISTA
                      completă a trenurilor de călători ce
                 reprezintă pachetul minim social pe anul 2013,
              care face obiectul contractelor de servicii publice

                         Trenuri cu circulaţie regulată

    Secţii interoperabile


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Adjud - Buzău │116,20 │regio │ Z │ 365│ 2│ 232,40│ 84.826,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 232,40│ 84.826,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Adjud - Paşcani │142,20 │regio │ Z │ 365│ 2│ 284,40│ 103.806,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 284,40│ 103.806,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Adjud - Suceava Nord │205,30 │regio │ Z │ 365│ 2│ 410,60│ 149.869,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 410,60│ 149.869,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Adjud - Tecuci │44,70 │regio │ Z │ 365│ 1│ 44,70│ 16.315,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 44,70│ 16.315,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Aiud - Săvârşin │159,00 │regio │ Z │ 365│ 1│ 159,00│ 58.035,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 159,00│ 58.035,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Arad - Braşov │452,20 │interregio │ Z* │ 285│ 1│ 452,20│ 128.877,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 452,20│ 128.877,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Arad - Ciumeghiu │71,20 │regio │ Z │ 365│ 1│ 71,20│ 25.988,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 71,20│ 25.988,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Arad - Chişineu Criş │47,50 │regio │ Z │ 365│ 5│ 237,50│ 86.687,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 237,50│ 86.687,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Arad - Curtici │17,00 │regio │ Z │ 365│ 14│ 238,00│ 86.870,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 238,00│ 86.870,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Arad - Mangalia │871,70 │interregio │ Z* │ 285│ 2│ 1.743,40│ 496.869,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ Total │ │ 2│ 1.743.40│ 496.869,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Arad - Oradea │120,60 │regio │ Z │ 365│ 2│ 241,20│ 88.038,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 241,20│ 88.038,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Arad - Simeria │157,40 │regio │ Z │ 365│ 9│ 1.416,60│ 517.059,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.416,60│ 517.059,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Baia Mare - Cluj Napoca │192,80 │regio │ Z │ 365│ 5│ 964,00│ 351.860,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 964,00│ 351.860,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Baia Mare - Jibou │57,80 │regio │ Z │ 365│ 8│ 462,40│ 168.776,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 253│ 5│ 289,00│ 73.117,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 751,40│ 241.893,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Bacău - Adjud │58,20 │regio │ Z │ 365│ 1│ 58,20│ 21.243,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 58,20│ 21.243,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Bacău - Bicaz │86,00 │regio │ Z │ 365│ 6│ 516,00│ 188.340,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 516,00│ 188.340,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Bacău - Iaşi │159,70 │regio │ Z │ 365│ 5│ 798,50│ 291.452,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 798,50│ 291.452,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Bacău - Paşcani │84,00 │regio │ Z │ 365│ 2│ 168,00│ 61.320,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼───────&