Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acord cadru pe linie de pregatire din 30 mai 2012

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 1257 bis din 31 Decembrie 2021 (M. Of. 1257 bis/2021)

 PROGRAM DE ACŢIUNE din 30 decembrie 2021 pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1257 bis din 31 decembrie 2021

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 1.302 din 30 decembrie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1257 din 31 decembrie 2021.────────── (a se vedea imaginea asociată) ministerul transporturilor Şi infrastructurii (a se vedea imaginea asociată)  program de acŢiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă perioada de referinţă: 2021 - 2026  versiune: 3.0cuprinsa) preambulb) strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviareb.1) context legalb.2) context de piaţăb.3) obiective strategice, direcţii de acţiune prioritare şi rezultate aşteptateb.4) necesităţi de finanţareb.5) măsuri necesare pentru asigurarea fezabilităţii strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviareb.6) implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructuriib.6.1) ...

Monitorul Oficial 463 din 09 Iulie 2012 (M. Of. 463/2012)

ACORD-CADRU PE LINIE DE PREGATIRE din 30 mai 2012 intre Ministerul Administratiei si Internelor, denumit in continuare Academia Partenera, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, Ioan Buda, si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumita in continuare Frontex, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre directorul Diviziei de Consolidare a Capacitatii Institutionale, Erik Berglund*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 9 iulie 2012

_______*) traducere.recunoscând cã politica uniunii europene în domeniul frontierelor externe ale uniunii europene are ca scop managementul integrat al frontierei, asigurând un nivel înalt şi unitar de control şi supraveghere necesare ca urmare a liberei circulaţii a persoanelor în cadrul uniunii europene şi o componentã fundamentalã a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie,recunoscând cã regulamentul*1) frontex a fost adoptat şi cã frontex a fost stabilit în scopul îmbunãtãţirii managementului integrat al frontierelor externe ale uniunii europene,_______*1) regulamentul (ce) nr. 2.007/2004 al consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a agenţiei europene pentru gestionarea cooperãrii operative la frontierele ...

ORDIN nr. 145 din 21 iunie 2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregatire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 9 iulie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin: articol unic se dispune publicarea, fãrã platã, în monitorul oficial al româniei, partea i, a acordului-cadru pe linie de pregãtire dintre ministerul administraţiei şi internelor şi agenţia europeanã pentru gestionarea cooperãrii operative la frontierele externe ale statelor membre ale uniunii europene - frontex, semnat la bucureşti la 30 ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.110 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 (actualizat pana la data de 22 iulie 2011*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE --------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 462 din 14 aprilie 2011; ORDINUL nr. 615 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu ...

Monitorul Oficial 53 bis din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53 bis/2011)

NORME TEHNICE din 30 decembrie 2010 (**actualizate**) de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012*) (actualizate pana la data de 22 iulie 2011**) EMITENT: MINISTERUL SANATATII --------------     *) Aprobate de Ordinul nr. 1591/1110/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53, din data de 21 ianuarie 2011. --------------     **) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.591 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 357 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.193 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.anexĂ  norme tehnice de realizare a programelor   naŢionale de sĂnĂtate pentru anii 2011 Şi 2012secŢiunea aprograme naŢionale de sĂnĂtate de evaluare, profilactice Şi cu scop curativ, finanŢate din bugetul ministerului sĂnĂtĂŢiicap. icadrul general de realizare a programelor naŢionale de sĂnĂtateart. 1În anii 2011 şi 2012, potrivit hotãrârii guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, se deruleazã urmãtoarele programe de sãnãtate finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii:i. programele naţionale privind bolile ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.591 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 (actualizat pana la data de 22 iulie 2011*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII --------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.591 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 357 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.193 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu ...

Monitorul Oficial 53 bis din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53 bis/2011)

NORME TEHNICE din 30 decembrie 2010 de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 bis din 21 ianuarie 2011

--------*) aprobate de ordinul nr. 1591/1110/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 53, din data de 21 ianuarie 2011.anexà norme tehnice de realizare a progframelor   naŢionale de sÃnÃtate pentru anii 2011 Şi 2012secŢiunea aprograme naŢionale de sÃnÃtate de evaluare, profilactice Şi cu scop curativ, finanŢate din bugetul ministerului sÃnÃtÃŢiicap. i cadrul general de realizare a programelor naŢionale de sÃnÃtateart. 1 În anii 2011 şi 2012, potrivit hotãrârii guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, se deruleazã urmãtoarele programe de sãnãtate finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii:i. programele naţionale privind bolile transmisibile:1. programul ...

NORME TEHNICE din 30 decembrie 2010 de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 bis din 21 ianuarie 2011

--------*) aprobate de ordinul nr. 1591/1110/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 53, din data de 21 ianuarie 2011.anexà norme tehnice de realizare a progframelor   naŢionale de sÃnÃtate pentru anii 2011 Şi 2012secŢiunea aprograme naŢionale de sÃnÃtate de evaluare, profilactice Şi cu scop curativ, finanŢate din bugetul ministerului sÃnÃtÃŢiicap. i cadrul general de realizare a programelor naŢionale de sÃnÃtateart. 1 În anii 2011 şi 2012, potrivit hotãrârii guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, se deruleazã urmãtoarele programe de sãnãtate finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii:i. programele naţionale privind bolile transmisibile:1. programul ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.110 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2011

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

ORDIN nr. 1.591 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2011

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016