Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU PE LINIE DE PREGATIRE din 30 mai 2012  intre Ministerul Administratiei si Internelor, denumit in continuare Academia Partenera, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, Ioan Buda, si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumita in continuare Frontex, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre directorul Diviziei de Consolidare a Capacitatii Institutionale, Erik Berglund*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU PE LINIE DE PREGATIRE din 30 mai 2012 intre Ministerul Administratiei si Internelor, denumit in continuare Academia Partenera, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, Ioan Buda, si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumita in continuare Frontex, reprezentata in scopul semnarii prezentului acord-cadru pe linie de pregatire de catre directorul Diviziei de Consolidare a Capacitatii Institutionale, Erik Berglund*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 9 iulie 2012
    _______
    *) Traducere.

    Recunoscând cã politica Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene are ca scop managementul integrat al frontierei, asigurând un nivel înalt şi unitar de control şi supraveghere necesare ca urmare a liberei circulaţii a persoanelor în cadrul Uniunii Europene şi o componentã fundamentalã a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie,
    recunoscând cã Regulamentul*1) Frontex a fost adoptat şi cã Frontex a fost stabilit în scopul îmbunãtãţirii managementului integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene,
    _______
    *1) Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperãrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 349 din 25 noiembrie 2004, p. 1, cu modificãrile ulterioare.

    remarcând cã:
    - Frontex asigurã poliţiştilor de frontierã care fac parte din echipele europene de poliţişti de frontierã pregãtire avansatã în conformitate cu sarcinile şi competenţele lor şi va desfãşura exerciţii periodice cu aceşti poliţişti de frontierã;
    - Frontex întreprinde, de asemenea, iniţiativele necesare pentru a asigura ca toţi poliţiştii de frontierã, precum şi alt personal din statele membre care participã în echipele europene de poliţişti de frontierã sã beneficieze, anterior participãrii lor întro activitate operaţionalã organizatã de cãtre Frontex, de pregãtire în domeniul legislaţiei comunitare şi internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale şi accesului la protecţie internaţionalã, precum şi linii directoare în scopul identificãrii persoanelor care solicitã protecţie şi direcţionarea lor cãtre facilitãţile corespunzãtoare,
    - Frontex stabileşte şi dezvoltã în continuare curricula comunã de pregãtire pentru instruirea poliţiştilor de frontierã şi furnizeazã pregãtire la nivel european pentru formatorii poliţiştilor de frontierã naţionali din cadrul statelor membre, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale, accesului la protecţie internaţionalã şi legislaţiei relevante în domeniul maritim,
    - statele membre vor integra curricula comunã de pregãtire în procesul de formare naţional al poliţiştilor de frontierã,
    - Frontex, de asemenea, oferã cursuri de pregãtire şi seminare adiţionale, cu tematici legate de controlul şi supravegherea frontierelor externe, returnarea cetãţenilor din statele terţe, pentru ofiţerii serviciilor naţionale competente ale statelor membre,
    - Frontex poate organiza activitãţi de pregãtire în cooperare cu statele membre pe teritoriul acestora,
    - Frontex stabileşte un program de schimb, dând posibilitatea poliţiştilor de frontierã naţionali care fac parte din echipele europene de poliţişti de frontierã sã acumuleze cunoştinţe sau know-how-ul specific din experienţele şi bunele practici din afara ţãrilor din care provin, lucrând cu poliţişti de frontierã dintr-un alt stat membru decât cel din care provin,
    aşa cum este prevãzut în articolul 5 din Regulamentul Frontex,
    exprimând faptul cã este în interesul comun al Frontex şi al statelor membre de a stabili o reţea de academii partenere Frontex în scopul îmbunãtãţirii posibilitãţilor ca Frontex sã ofere asistenţã şi sprijin statelor membre în domeniul pregãtirii,
    respectând, pe de o parte, faptul cã academiile partenere sunt instituţii ale autoritãţilor de frontierã sau ale organizaţiilor de poliţie din statele membre ori instituţii de învãţãmânt superior, şi nu instituţii private care concureazã unele cu altele şi care au drept scop obţinerea de profit, iar pe de altã parte, respectând importanţa folosirii clauzelor standard cu privire la verificãri, audit, rãspundere şi penalizãri, în vederea asigurãrii unei protecţii efective a intereselor financiare comunitare,
    subliniind faptul cã plãţile financiare ale Frontex cãtre academiile partenere nu sunt subvenţii, ci rambursãri ale costurilor generate prin cheltuielile efectuate de cãtre academiile partenere pentru Frontex,
    remarcând Declaraţia de parteneriat dintre Frontex şi Academia Partenerã din data de 6 februarie 2008 care stabileşte bazele cooperãrii lor (anexa I),
    exprimând nevoia stabilirii unor termeni şi condiţii clare şi obligatorii între Frontex şi Academia Partenerã în vederea implementãrii corecte a declaraţiei de parteneriat,
    având în vedere faptul cã acordul-cadru pe linie de pregãtire, anterior încheiat între pãrţi, a expirat la 31 decembrie 2011,
    au convenit urmãtoarele:
    ART. 1
    Subiect
    1.1. Prezentul acord-cadru pe linie de pregãtire este încheiat ca parte a unei relaţii formalizate de cooperare între Frontex şi Academia Partenerã (parteneriat) pentru a contribui la obiectivele politicii europene la care se face referire în preambul.
    1.2. Scopul acordului-cadru pe linie de pregãtire este acela de a defini rolurile şi responsabilitãţile Frontex şi, respectiv, ale Academiei Partenere în implementarea parteneriatului acestora. Acordurile specifice de pregãtire care pot fi încheiate în baza prezentului acord-cadru pe linie de pregãtire definesc activitãţile concrete de pregãtire şi costurile acestora.
    1.3. Implementarea anualã a prezentului acord-cadru pe linie de pregãtire se bazeazã pe Programul anual de lucru al Unitãţii de Pregãtire Frontex, aşa cum s-a stabilit în cadrul conferinţelor academiilor partenere.
    1.4. Academia Partenerã îşi oferã sprijinul, organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de pregãtire, în principal, în sediile sale, sub conducerea Frontex, aşa cum a fost definit în prezentul acord-cadru pe linie de pregãtire şi aşa cum s-a convenit în acordul specific de pregãtire.
    1.5. În scopul organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor de pregãtire, Academia Partenerã oferã asistenţã, incluzând urmãtoarele elemente: transportul local, rezervarea la hoteluri, dotarea sãlilor de conferinţã cu servicii de catering, echipament de învãţare ce se va folosi pe durata pregãtirii şi materiale de studiu pentru participanţi, sprijin organizaţional şi de asistenţã înainte, pe timpul şi, dacã este nevoie, dupã activitatea de pregãtire etc. Conţinutul detaliat al asistenţei este întotdeauna definit în acordul specific de pregãtire.
    1.6. Semnarea acordului-cadru pe linie de pregãtire de cãtre pãrţi nu implicã nicio obligaţie pentru Frontex de a semna un acord specific de pregãtire referitor la o activitate de pregãtire concretã. Acordul specific de pregãtire poate fi încheiat doar în baza analizei de la caz la caz şi a deciziei Frontex în conformitate cu articolul 2.
    ART. 2
    Prevederi generale
    2.1. Procedura care duce la semnarea unui acord specific de pregãtire este iniţiatã de Frontex. Frontex trimite invitaţii pentru activitãţi de pregãtire în baza proiectului Programului anual de lucru al Unitãţii de Pregãtire Frontex.
    2.2. Sunt organizate întâlniri regulate cu toate academiile partenere cel puţin de douã ori pe an, în vederea dezvoltãrii Programului de lucru al Unitãţii de Pregãtire Frontex mai sus menţionat. Aceste întâlniri sunt considerate ca fiind conferinţe formale ale academiilor partenere în scopul planificãrii în consecinţã a activitãţilor. Reprezentanţii academiilor partenere acţioneazã ca persoane de contact.
    2.3. Dupã consultãri, Frontex decide, în final, asupra distribuirii activitãţilor de pregãtire între academiile partenere. Criteriile acelei decizii sunt definite de comun acord cu academiile partenere.
    2.4. În baza Programului de lucru al Unitãţii de Pregãtire Frontex şi a deciziilor mai sus menţionate, acorduri specifice de pregãtire sunt semnate de Frontex şi de academiile partenere în scopul organizãrii activitãţilor şi convenirii asupra limitelor de buget pentru fiecare activitate specificã.
    2.5. Frontex ramburseazã toate costurile Academiei Partenere în conformitate cu acordul specific de pregãtire. Toate facturile, chitanţele şi documentaţia financiarã suplimentarã necesarã trebuie sã fie trimise Frontex în limitele de timp definite în prezentul acord şi în acordul specific de pregãtire în cauzã.
    ART. 3
    Durata
    3.1. Acordul-cadru pe linie de pregãtire intrã în vigoare la data imediat urmãtoare datei în care a fost semnat sau la data la care ultima din cele douã pãrţi îl semneazã, dacã semnãturile au loc în perioade diferite.
    3.2. Prezentul acord-cadru pe linie de pregãtire este încheiat pe o perioadã începând cu ziua intrãrii sale în vigoare şi sfârşind cu 31 decembrie 2015. Prezentul acord-cadru pe linie de pregãtire poate fi reînnoit pentru perioade de câte 3 ani, doar înainte de expirarea acordului-cadru pe linie de pregãtire şi în baza acordului expres exprimat în scris de cãtre pãrţi. Reînnoirea nu implicã vreo modificare sau amânare a obligaţiilor existente.
    3.3. Orice acord specific de pregãtire trebuie sã fie semnat înainte de data expirãrii acordului-cadru pe linie de pregãtire. Atunci când activitãţile de pregãtire sunt desfãşurate dupã data mai sus menţionatã, termenii şi condiţiile acordului-cadru pe linie de pregãtire continuã sã se aplice în implementarea activitãţilor de pregãtire corespunzãtoare.
    3.4. În cazul în care Academia Partenerã nu îşi exprimã interesul pentru organizarea a cel puţin unei activitãţi de pregãtire într-un an, Frontex este împuternicit sã considere aceastã lipsã de cooperare ca o încetare a acordului-cadru pe linie de pregãtire. Încetarea acordului din aceastã cauzã intrã în vigoare în prima zi din anul urmãtor.
    3.5. Acordul-cadru pe linie de pregãtire poate fi încetat de cãtre fiecare parte, în prima zi a anului urmãtor. În acest caz, înştiinţarea de încetare trebuie trimisã cel puţin cu 30 de zile înainte de sfârşitul anului.
    ART. 4
    Comunicarea şi schimbul de informaţii
    Orice comunicare în legãturã cu acordul-cadru pe linie de pregãtire trebuie efectuatã în scris, indicând în mod clar prezentul acord, şi trebuie trimisã la urmãtoarele adrese:
    Pentru Academia Partenerã
    Punctul Naţional de Contact Frontex
    Str. Rãzoare nr. 2-5, sectorul 6, cod poştal 050507, Bucureşti, România
    Email: frontex.igpf@mai.gov.ro
    Fax: 004021 311 40 43

    Pentru Frontex
    Agenţia Frontex
    Unitatea de Pregãtire
    Rondo ONZ 1,
    00-124 Varşovia,
    Polonia
    Email: training.office@frontex.europa.eu
    Fax: 0048 22 544 9501 (titlu: To Training Unit)

    Corespondenţa obişnuitã este consideratã a fi primitã de cãtre Frontex la data la care aceasta este înregistratã în mod formal de cãtre Frontex.
    ART. 5
    Protecţia datelor
    Toate datele cu caracter personal conţinute în acordul-cadru pe linie de pregãtire şi în acordurile specifice de pregãtire sau care au legãturã cu aceste documente şi cu implementarea acestora sunt procesate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Astfel de date sunt procesate doar în legãturã cu activitatea de implementare şi de continuare a acordului-cadru pe linie de pregãtire şi a acordurilor specifice de pregãtire de cãtre Frontex, fãrã a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor cãtre serviciile interne de audit, cãtre Curtea de Conturi, cãtre Grupul pentru Nereguli Financiare şi/sau cãtre Oficiul European de Luptã Antifraudã (OLAF), în scopul protejãrii intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    Prin cerere scrisã, persoanele în cauzã pot avea acces la datele lor cu caracter personal şi pot corecta orice informaţie care este inexactã sau incompletã. Acestea ar trebui sã adreseze orice întrebãri în ceea ce priveşte procesarea datelor lor cu caracter personal şefului Unitãţii de Pregãtire Frontex, care este operatorul unor astfel de date. Acestea pot adresa oricând o plângere împotriva procesãrii datelor lor cu caracter personal ofiţerului pentru protecţia datelor din cadrul Frontex sau Autoritãţii Europene de Supervizare a Protecţiei Datelor.
    Toate datele personale procesate de cãtre Academia Partenerã în derularea unui acord specific de pregãtire trebuie sã fie prelucrate potrivit legislaţiei naţionale relevante care implementeazã actele legislative ale Uniunii Europene, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date*2).
    _________
    *2) Publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 281 din 23 noiembrie 1995, p. 31.

    ART. 6
    Angajamentele Academiei Partenere
    Prin acceptarea acordului-cadru pe linie de pregãtire, Academia Partenerã a convenit:
    - sã respecte obiectivele generale comune care au pus bazele pentru stabilirea parteneriatului, aşa cum este menţionat în preambul;
    - sã îndeplineascã angajamentele convenite în timpul conferinţelor academiilor partenere;
    - sã depunã toate eforturile posibile pentru a pune în practicã obiectivele generale comune mai sus menţionate, în activitãţile de pregãtire, precum şi cele convenite în acordurile specifice de pregãtire;
    - sã întreţinã relaţii de cooperare reciprocã şi schimburi de informaţii în mod regulat cu Frontex asupra problemelor de interes comun;
    - sã adopte o atitudine transparentã cu privire la gestionarea şi justificarea activitãţilor de pregãtire pentru care se încheie un acord specific de pregãtire şi sã coopereze pe deplin în verificãrile anuale sau ocazionale în ceea ce priveşte implementarea acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordurilor specifice de pregãtire.
    ART. 7
    Rãspundere
    7.1. Academia Partenerã este singura care are rãspunderea de a respecta orice obligaţii juridice care o privesc.
    7.2. Frontex nu poate, în niciun caz sau din niciun motiv, sã fie fãcut rãspunzãtor pentru pagubele sau daunele suferite de personalul ori de proprietatea Academiei Partenere în timpul desfãşurãrii unei activitãţi de pregãtire sau ca o consecinţã a acestei activitãţi. De aceea, Frontex nu poate accepta nicio solicitare de despãgubire sau de majorare a plãţii în legãturã cu o astfel de pagubã ori daunã.
    7.3. Cu excepţia cazurilor de forţã majorã, Academia Partenerã despãgubeşte Frontex pentru orice daunã suferitã de acesta ca rezultat al executãrii sau al executãrii defectuoase a unei activitãţi de pregãtire.
    7.4. Academia Partenerã îşi asumã rãspunderea unicã faţã de terţi, inclusiv rãspunderea în ceea ce priveşte orice pagubã provocatã de ei în legãturã cu sau decurgând din activitate. Academia Partenerã absolvã Frontex de toatã rãspunderea asociatã oricãrei revendicãri sau acţiuni întreprinse ca rezultat al încãlcãrii de cãtre Academia Partenerã ori de cãtre angajaţii acesteia sau de cãtre alte persoane, pentru care este responsabilã Academia Partenerã sau angajatul acesteia.
    ART. 8
    Conflicte de interese
    8.1. Academia Partenerã se angajeazã sã ia toate mãsurile necesare de prevenire a oricãrui risc de conflict de interese care ar putea afecta îndeplinirea imparţialã şi obiectivã a acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordurilor specifice de pregãtire. Academia Partenerã informeazã Frontex fãrã întârziere cu privire la orice situaţie care constituie sau care probabil va duce la un astfel de conflict.
    8.2. Existã un conflict de interese atunci când exercitarea imparţialã şi obiectivã a funcţiilor oricãrei persoane în baza acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordului specific de pregãtire este compromisã din motive care privesc familia, viaţa afectivã, afinitatea politicã ori naţionalã, interesul economic sau orice alt interes împãrtãşit cu o altã parte.
    ART. 9
    Proprietatea/utilizarea rezultatelor/dreptul de autor
    9.1. Cu excepţia cazurilor când se stipuleazã explicit altfel, dreptul de proprietate asupra rezultatelor activitãţilor de pregãtire desfãşurate în baza acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordurilor specifice de pregãtire, inclusiv drepturile de proprietate intelectualã şi dreptul de proprietate asupra materialelor de pregãtire, rapoartelor şi asupra altor documente legate de acestea, va aparţine Frontex.
    9.2. Academiei Partenere i se permite sã utilizeze materialele prevãzute în paragraful 9.1 dupã obţinerea permisiunii din partea Frontex.
    9.3. Academiei Partenere i se permite folosirea logoului Frontex doar cu acordul Frontex.
    9.4. Academiei Partenere i se permite sã utilizeze denumirea de "Academie Partenerã Frontex".
    ART. 10
    Publicitatea
    10.1. Cu excepţia cazului în care Frontex solicitã altfel, orice comunicare sau publicare de cãtre Academia Partenerã privind activitãţile de pregãtire, inclusiv materialele de pregãtire, va indica faptul cã acţiunea a primit finanţare din partea Uniunii Europene prin Frontex şi a fost desfãşuratã sub conducerea Frontex.
    10.2. Orice comunicare sau aducere la cunoştinţa opiniei publice de cãtre Academia Partenerã, în orice formã şi prin orice mijloace, va indica faptul cã rãspunderea aparţine numai autorului şi cã Frontex nu este responsabil pentru nicio utilizare posibilã a informaţiilor conţinute.
    10.3. Toate comunicãrile cu presa în ceea ce priveşte prezentul acord şi/sau orice acord specific de pregãtire, precum şi în privinţa implementãrii acestora trebuie sã fie pregãtite împreunã cu Unitatea de Informare şi Transparenţã a Frontex prin Unitatea de Pregãtire.
    ART. 11
    Confidenţialitatea
    11.1. Schimbul de date şi informaţii se va desfãşura în conformitate cu legislaţia naţionalã şi legislaţia Uniunii Europene.
    11.2. Frontex şi Academia Partenerã îşi asumã responsabilitatea sã pãstreze confidenţialitatea oricãrui document, oricãrei informaţii sau a oricãrui alt material aflat în legãturã directã cu obiectul acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau al acordului specific de pregãtire, care sunt în mod corespunzãtor clasificate ca fiind confidenţiale, dacã divulgarea ar putea aduce prejudiciu celeilalte pãrţi. Pãrţile trebuie sã respecte aceastã obligaţie şi dupã data expirãrii acestor acorduri.
    ART. 12
    Suspendarea
    12.1. Academia Partenerã şi/sau Frontex pot/poate suspenda implementarea unei activitãţi de pregãtire dacã circumstanţe de naturã excepţionalã fac acest lucru imposibil sau extrem de dificil, în special în situaţiile de forţã majorã, aşa cum sunt definite în articolul 13. Acestea se informeazã reciproc, fãrã întârziere, furnizând toate motivele şi detaliile necesare, precum şi data prevãzutã pentru reluarea activitãţii.
    12.2. Dacã Frontex nu denunţã acordul specific de pregãtire, Academia Partenerã va relua implementarea de îndatã ce circumstanţele permit acest lucru şi va informa Frontex în mod corespunzãtor despre aceasta. Durata activitãţii de pregãtire va fi prelungitã cu o perioadã echivalentã cu durata suspendãrii.
    ART. 13
    Forţa majorã
    13.1. Forţa majorã înseamnã orice situaţie excepţionalã imposibil de anticipat sau eveniment care depãşeşte controlul pãrţilor, care le împiedicã pe oricare dintre acestea sã-şi îndeplineascã oricare dintre obligaţiile lor ce decurg din acordurile încheiate, care nu poate fi atribuitã/atribuit erorii sau neglijenţei vreuneia din pãrţi şi se dovedeşte insurmontabilã/insurmontabil în ciuda tuturor precauţiilor adecvate. Defecţiuni ale echipamentului sau ale materialelor ori întârzieri cu punerea acestora la dispoziţie (cu excepţia cazurilor de forţã majorã), litigii de muncã, concedii medicale, greve sau dificultãţi financiare nu pot fi invocate drept situaţii de forţã majorã de cãtre partea care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.
    13.2. O parte care se confruntã cu un caz de forţã majorã informeazã cealaltã parte, fãrã întârziere, printr-o scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau echivalent, precizând natura forţei majore, durata probabilã şi efectele preconizate ale acesteia.
    13.3. Niciuna dintre pãrţi nu este responsabilã de încãlcarea obligaţiilor sale în conformitate cu acordul semnat dacã este împiedicatã de la îndeplinirea acestor obligaţii prin forţã majorã. Pãrţile vor face orice efort în scopul minimizãrii oricãrei daune cauzate de forţa majorã.
    13.4. Activitãţile în curs de desfãşurare pot fi suspendate în conformitate cu articolul 12.
    ART. 14
    Atribuirea contractelor
    Dacã Academia Partenerã încheie propriile contracte pentru a sprijini o activitate de pregãtire în baza unui acord specific de pregãtire, Academia Partenerã va respecta prevederile şi principiile regulilor relevante privind achiziţia publicã şi principiile managementului financiar eficient.
    ART. 15
    Atribuirea/Transferul
    15.1. Solicitãrile cãtre Frontex nu pot fi transferate.
    15.2. În circumstanţe excepţionale, atunci când situaţia justificã acest lucru, Frontex poate autoriza atribuirea cãtre o parte terţã a acordului specific de pregãtire şi a oricãror plãţi ce decurg din acesta, în urma unei cereri scrise în acest sens, în care se vor indica motivele, din partea Academiei Partenere. Dacã Frontex este de acord, trebuie sã facã cunoscut, în scris, acordul sãu înainte ca atribuirea propusã sã aibã loc. În absenţa autorizãrii mai sus menţionate sau în cazul nerespectãrii acestor termeni, atribuirea nu trebuie sã fie pusã în aplicare şi nu va avea niciun efect asupra Frontex. În niciun caz o astfel de atribuire nu va elibera Academia Partenerã de obligaţiile sale faţã de Frontex.
    ART. 16
    Denunţarea acordului specific de pregãtire
    16.1. De cãtre Academia Partenerã
    În cazurile foarte bine justificate, Academia Partenerã poate denunţa oricând acordul specific de pregãtire, prin transmiterea cãtre Frontex a unui preaviz în scris de 60 de zile, precizând motivele imposibilitãţii de a realiza activitãţile de pregãtire pentru care a fost semnat acordul specific de pregãtire, fãrã a fi obligatã sã furnizeze vreo despãgubire din acest motiv.
    În cazul în care nu sunt furnizate motive sau dacã acestea în mod obiectiv nu pot fi acceptate, Frontex poate solicita rambursarea parţialã ori totalã a sumelor deja plãtite în conformitate cu acordul specific de pregãtire în baza rapoartelor de implementare şi a declaraţiilor financiare aprobate de Frontex, proporţional cu gravitatea eşecurilor în cauzã şi dupã ce a permis Academiei Partenere sã îşi prezinte observaţiile.
    16.2. De cãtre Frontex
    Frontex poate decide denunţarea acordului specific de pregãtire, fãrã nicio obligaţie din partea sa cu privire la plata vreunei despãgubiri, în urmãtoarele situaţii:
    a) în cazul unei schimbãri a situaţiei juridice, financiare, tehnice, organizaţionale sau de proprietate a Academiei Partenere, care este de naturã sã afecteze în mod considerabil acordul-cadru pe linie de pregãtire şi acordul specific de pregãtire sau sã punã la îndoialã decizia semnãrii acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordurilor specifice de pregãtire corespunzãtoare;
    b) în cazul în care Academia Partenerã nu reuşeşte sã îndeplineascã o obligaţie importantã care îi revine în conformitate cu acordul-cadru pe linie de pregãtire sau cu acordul specific de pregãtire, inclusiv anexele acestora;
    c) în caz de forţã majorã, notificatã în conformitate cu articolul 13, sau dacã o acţiune a fost suspendatã ca rezultat al unor circumstanţe excepţionale, notificate în conformitate cu articolul 13 paragraful 1;
    d) în cazul în care Academia Partenerã se face rãspunzãtoare de o gravã abatere profesionalã, doveditã prin orice mijloace;
    e) în cazul în care Academia Partenerã nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurãrile sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţãrii în care este stabilitã;
    f) în cazul în care Academia Partenerã este subiectul unei acuzaţii care are valoare de res judicata pentru fraudã, corupţie, implicare într-o organizaţie criminalã sau pentru orice altã activitate ilegalã în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    g) în cazul în care Academia Partenerã a dat declaraţii false sau prezintã rapoarte care nu corespund realitãţii în scopul obţinerii finanţãrii prevãzute în acordul specific de pregãtire.
    16.3. Procedura de denunţare
    Procedura este iniţiatã printr-o scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau printr-un echivalent al acesteia.
    În cazurile la care s-a fãcut referire în paragraful 16.2 lit. a) şi b), Academia Partenerã are la dispoziţie 30 de zile pentru aşi prezenta observaţiile şi pentru a lua orice mãsurã necesarã în scopul asigurãrii îndeplinirii în continuare a obligaţiilor sale conform acordului specific de pregãtire. În cazul în care Frontex nu confirmã acceptarea acestor observaţii prin înaintarea unei aprobãri scrise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura continuã sã se desfãşoare.
    În cazul în care notificarea este trimisã, denunţarea produce efecte la sfârşitul perioadei de notificare, care va începe de la data la care este primitã notificarea cu privire la decizia Frontex de denunţare.
    În cazul în care notificarea nu este trimisã în situaţiile în care se face referire în paragraful 16.2 lit. c), d), e), f) şi g), denunţarea produce efecte din ziua imediat urmãtoare datei la care notificarea deciziei de denunţare din partea Frontex a fost primitã.
    16.4. Efectele denunţãrii
    În cazul denunţãrii, plãţile efectuate de cãtre Frontex vor fi limitate la costurile eligibile suportate efectiv de cãtre Academia Partenerã pânã la data la care denunţarea produce efecte, în conformitate cu articolul 22. Costurile legate de angajamentele curente, care nu trebuie sã fie îndeplinite pânã dupã denunţare, nu sunt luate în considerare.
    Academia Partenerã are la dispoziţie 45 de zile de la data la care denunţarea produce efecte, dupã cum a fost notificatã de Frontex, ca sã realizeze o solicitare de platã finalã în conformitate cu acordul specific de pregãtire. În cazul în care nu se primeşte solicitarea pentru plata finalã în acest termen-limitã, Frontex nu va rambursa cheltuielile suportate de cãtre Academia Partenerã pânã la data denunţãrii şi va recupera orice sumã a cãrei utilizare nu este fundamentatã de rapoarte de implementare şi de declaraţii financiare aprobate de Frontex.
    ART. 17
    Penalitãţi financiare
    Prevederile articolelor relevante din Regulamentul financiar general*3) şi Regulile de implementare*4) a Regulamentului financiar general se vor aplica prin analogie în cazurile de declaraţii false, erori substanţiale, nereguli, fraudã sau încãlcare gravã a obligaţiilor contractuale ori de altã naturã.
    _______
    *3) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 248 din 16 septembrie 2002, p. 1, cu modificãrile ulterioare.
    *4) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 357 din 31 decembrie 2002, p. 1, cu modificãrile ulterioare.

    ART. 18
    Acorduri adiţionale
    18.1. Orice amendament la acordul-cadru pe linie de pregãtire sau la vreun acord specific de pregãtire trebuie sã facã obiectul unui acord suplimentar scris. Niciun acord verbal nu poate angaja pãrţile în acest sens.
    18.2. Acordul adiţional nu poate sã aibã drept scop sau ca efect operarea de schimbãri ale acordului care ar putea pune la îndoialã semnarea acordului specific de pregãtire sau ar putea duce la un tratament inegal.
    18.3. Dacã cererea de modificare este formulatã de cãtre Academia Partenerã, aceasta trebuie sã o trimitã Frontex cu 20 de zile lucrãtoare înainte ca aceasta sã producã efecte şi cu 15 zile lucrãtoare înainte de data încheierii activitãţii, exceptând cazurile justificate corespunzãtor de cãtre Academia Partenerã şi acceptate de cãtre Frontex.
    ART. 19
    Soluţionarea diferendelor
    19.1. În cazul oricãrui diferend sau litigiu în legãturã cu interpretarea, aplicarea îndeplinirii acordului-cadru pe linie de pregãtire şi/sau a acordului specific de pregãtire, Academia Partenerã şi Frontex vor depune toate eforturile în vederea soluţionãrii unui astfel de diferend sau litigiu într-un mod amiabil.
    19.2. Dacã litigiul nu poate fi soluţionat într-un mod amiabil, acesta va fi discutat în cadrul Consiliului director al Frontex.
    ART. 20
    Costuri
    20.1. Costurile eligibile pentru activitãţile de pregãtire care vor fi acoperite de Frontex sunt costurile efective suportate de Academia Partenerã care îndeplinesc urmãtoarele criterii:
    - sunt suportate în relaţie cu activitatea specificã, aşa cum este menţionat în acordul specific de pregãtire;
    - sunt suportate pe durata activitãţii, aşa cum este menţionat în acordul specific de pregãtire;
    - au legãturã cu subiectul acordului specific de pregãtire şi sunt indicate în bugetul estimat anexat la acesta;
    - sunt necesare în scopul desfãşurãrii activitãţii care face obiectul acordului specific de pregãtire;
    - sunt identificabile şi verificabile, în special, fiind înregistrate în evidenţa contabilã a Academiei Partenere şi determinate în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile în ţara în care este stabilitã Academia Partenerã şi în conformitate cu practicile obişnuite de contabilitate a costurilor ale Academiei Partenere;
    - sunt în conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile din domeniul fiscal şi social;
    - sunt rezonabile, justificate şi în conformitate cu principiile de management financiar eficient, în special cu privire la economie şi eficienţã. Procedurile interne de contabilitate şi audit ale Academiei Partenere trebuie sã permitã reconcilierea directã a costurilor şi a venitului declarate în legãturã cu activitatea prin declaraţiile contabile şi prin documentele justificative corespunzãtoare.
    20.2. Lista detaliatã a costurilor eligibile trebuie sã fie inclusã în fiecare acord specific de pregãtire.
    20.3. Costurile administrative eligibile suportate de cãtre Academia Partenerã în vederea pregãtirii, coordonãrii şi finalizãrii activitãţii sunt costurile care respectã condiţia de eligibilitate prevãzutã în paragraful 20.1 şi sunt rambursate 100%.
    20.4. Urmãtoarele costuri nu sunt considerate eligibile:
    - randamentul capitalului;
    - împrumut şi dobânzile aferente împrumutului;
    - prevederi pentru pierderi sau responsabilitãţi potenţiale viitoare;
    - dobânda datoratã;
    - credite îndoielnice;
    - pierderi în urma schimbului valutar;
    - TVA, exceptând cazul în care Academia Partenerã poate demonstra cã nu îşi poate recupera TVA-ul conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    - costurile declarate de Academia Partenerã şi acoperite de o altã acţiune sau alt program de lucru care primeşte finanţare UE;
    - cheltuieli excesive sau nechibzuite;
    - costul de achiziţionare a echipamentului, exceptând cazul în care se precizeazã altfel în acordul specific de pregãtire;
    ART. 21
    Solicitãri de platã
    21.1. Platã în avans
    Avansul este destinat sã acopere cheltuielile Academiei Partenere cu privire la activitatea de pregãtire. Se pot face una sau mai multe plãţi în avans. Suma totalã cumulativã a plãţilor în avans nu trebuie sã depãşeascã mai mult de 50% din suma totalã prevãzutã în acordul specific de pregãtire. Plata avansului solicitat este efectuatã în termen de 45 de zile de la primirea cererii de platã a avansului.
    21.2. Plata soldului
    Plata soldului se realizeazã dupã încheierea activitãţilor de pregãtire în baza costurilor eligibile efective suportate pentru desfãşurarea acestor activitãţi. Plata poate fi efectuatã sub forma unui ordin de recuperare, dacã plãţile în avans anterioare depãşesc suma costurilor finale ale activitãţii de pregãtire în conformitate cu acordul specific de pregãtire.
    Pentru plata soldului trebuie sã fie înaintate urmãtoarele rapoarte şi urmãtoarea documentaţie, în termen de 60 de zile dupã încheierea activitãţii, cel mai târziu atunci când toate facturile au fost primite de la companiile desemnate:
    - solicitare pentru plata finalã;
    - declaraţie financiarã finalã a costurilor eligibile efective suportate, urmând structura bugetului estimat;
    - documente financiare justificative care sã ateste toate costurile suportate (facturi, chitanţe etc.);
    - raportul de încheiere a activitãţilor de pregãtire, dacã este solicitat în acordul specific de pregãtire.
    Documentele care însoţesc solicitarea de platã trebuie întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale acordului-cadru pe linie de pregãtire şi ale acordului specific de pregãtire, incluzând, unde este necesar, anexele acestora. Academia Partenerã certificã faptul cã informaţiile furnizate în solicitarea sa de platã sunt complete, sigure şi exacte. Aceasta certificã, de asemenea, faptul cã costurile suportate pot fi considerate eligibile conform acordului-cadru pe linie de pregãtire şi acordului specific de pregãtire, cã toate chitanţele au fost declarate şi cã solicitarea sa de platã este fundamentatã pe documente justificative adecvate care pot fi verificate.
    ART. 22
    Prevederi generale privind plãţile
    22.1. Plãţile se efectueazã de cãtre Frontex în euro, în conformitate cu regula de rambursare de 100%. Academia Partenerã trimite solicitãrile de platã, inclusiv declaraţiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectueazã de cãtre Academia Partenerã la rata de schimb lunarã stabilitã de Comisie şi publicatã pe site-ul acesteia, aplicabilã în ziua realizãrii cheltuielii.
    22.2. Plãţile sunt efectuate în termen de 45 de zile de la primirea solicitãrilor de platã. Plãţile efectuate de Frontex sunt considerate a fi efectuate la data debitãrii acestora din contul Frontex, în conformitate cu Regulamentul financiar Frontex.
    22.3. Frontex poate suspenda oricând perioada pentru platã prevãzutã în acordul specific de pregãtire, informând Academia Partenerã cã solicitarea de platã nu poate fi îndeplinitã fie pentru cã nu este în conformitate cu prevederile acordurilor comune, fie pentru cã trebuie prezentate documente justificative corespunzãtoare, fie pentru cã existã suspiciuni cu privire la faptul cã unele cheltuieli din declaraţia financiarã nu sunt eligibile şi sunt efectuate verificãri suplimentare.
    22.4. De asemenea, Frontex poate suspenda oricând plãţile sale dacã Academia Partenerã a încãlcat sau se presupune cã a încãlcat prevederile acordului-cadru pe linie de pregãtire sau ale acordului specific de pregãtire, în special în urma controalelor şi a auditurilor prevãzute la articolul 25. 22.5. Frontex informeazã Academia Partenerã despre orice astfel de suspendare printr-o scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau echivalent ori prin e-mail.
    22.6. Suspendarea plãţilor intrã în vigoare la data transmiterii avizului de cãtre Frontex. Perioada rãmasã de platã reîncepe de la data înregistrãrii unei solicitãri de platã întocmite corespunzãtor, atunci când sunt primite documentele justificative solicitate, sau la finalul perioadei de suspendare notificate de Frontex.
    22.7. Academia Partenerã are la dispoziţie douã luni de la data notificãrii de cãtre Frontex a sumei finale din acordul specific de pregãtire, care stabileşte suma de platã a soldului sau a ordinului de recuperare, ori, în lipsa acesteia, de la data la care a fost încasatã plata soldului pentru a solicita informaţii în scris referitoare la determinarea costurilor finale, oferind motive pentru orice dezacord. Dupã aceastã datã nu vor mai fi luate în considerare astfel de solicitãri. Frontex se angajeazã sã rãspundã în scris în termen de douã luni de la data primirii solicitãrii de informaţii, motivând rãspunsul sãu. Aceastã procedurã nu prejudiciazã dreptul Academiei Partenere de a contesta decizia luatã de Frontex. În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu, astfel de contestaţii trebuie sã fie depuse în termen de douã luni dupã notificarea deciziei cãtre solicitant sau, în lipsa acesteia, dupã data la care solicitantul a aflat despre decizie.
    ART. 23
    Determinarea finanţãrii finale
    23.1. Suma totalã plãtitã Academiei Partenere de cãtre Frontex nu poate depãşi suma maximã a finanţãrii stabilite în acordul specific de pregãtire, chiar dacã costurile eligibile totale efectiv realizate depãşesc costurile eligibile totale estimate specificate în bugetul estimat, anexat acordului.
    23.2. Dacã costurile eligibile efectiv realizate la finalul activitãţii sunt mai mici decât costurile eligibile totale estimate, contribuţia Frontex se limiteazã la costurile eligibile efectiv realizate aşa cum este precizat la articolul 20.
    23.3. Astfel, Academia Partenerã este de acord cu faptul cã finanţarea se limiteazã la suma necesarã pentru a echilibra încasãrile şi cheltuielile şi cã aceasta nu poate produce, în nicio formã, profit pentru aceasta.
    Încasãrile efective care vor fi luate în considerare sunt acelea care au fost stabilite, generate sau confirmate la data la care solicitarea de platã este întocmitã de Academia Partenerã. În scopul prezentului articol, sunt luate în considerare doar costurile eligibile efective care se încadreazã în categoriile stabilite în acordul specific de pregãtire şi în anexele sale.
    Orice surplus, determinat în acest fel, duce la o reducere corespunzãtoare a sumei prevãzute în acordul specific de pregãtire.
    În cazul în care suma totalã a plãţilor deja efectuate depãşeşte suma prevãzutã în acordul specific de pregãtire, Frontex emite un ordin de recuperare pentru surplus.
    ART. 24
    Recuperare
    24.1. În cazul în care orice sumã este plãtitã în mod nejustificat Academiei Partenere sau în cazul în care recuperarea este justificatã în baza prevederilor acordului-cadru pe linie de pregãtire sau ale acordului specific de pregãtire, Academia Partenerã se angajeazã sã restituie Frontex suma respectivã în condiţiile şi la orice datã pe care o specificã.
    24.2. În cazul în care Academia Partenerã nu returneazã pânã la data scadentã stabilitã de Frontex suma datoratã, aceasta va avea o dobândã la rata aplicatã de Banca Centralã Europeanã operaţiunilor sale principale de refinanţare, aşa cum este publicatã în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi a lunii în care plata era scadentã, majoratã cu 3,5 puncte procentuale. Dobânda se plãteşte pentru perioada de timp scursã din ziua urmãtoare expirãrii termenului-limitã de platã pânã în ziua plãţii. Orice platã parţialã acoperã mai întâi dobânda.
    24.3. Sumele care trebuie returnate Frontex pot fi compensate din orice fel de sume datorate Academiei Partenere, dupã informarea corespunzãtoare a acesteia. Nu este necesar consimţãmântul în prealabil al Academiei Partenere. Acest fapt va afecta opţiunea pãrţilor de a fi de acord cu plata în rate.
    24.4. Comisioanele bancare suportate în legãturã cu rambursarea sumelor datorate Frontex sunt suportate integral de Academia Partenerã.
    ART. 25
    Controale şi audituri
    25.1. Academia Partenerã se angajeazã sã furnizeze orice informaţii detaliate solicitate de Frontex sau de orice altã instituţie ori persoanã din afarã autorizatã de Frontex.
    25.2. Academia Partenerã trimite Frontex toate documentele originale împreunã cu raportul de încheiere, în special evidenţele contabile şi fiscale, sau, în cazuri excepţionale ori justificate în mod corespunzãtor, copii legalizate ale documentelor legate de acordul-cadru pe linie de pregãtire şi de acordul specific de pregãtire. În cazul în care Academia Partenerã trimite doar copii ale documentelor mai sus menţionate, documentele originale pot face obiectul controlului financiar şi de audit în termen de 5 ani.
    25.3. Frontex îşi rezervã orice drept de a efectua procedurile de recuperare, dacã este cazul, în conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene aplicabile Frontex.
    25.4. Academia Partenerã se angajeazã sã acorde personalului Frontex şi personalului extern autorizat de Frontex dreptul corespunzãtor de acces la locurile şi sediile în care se desfãşoarã activitãţile şi la toate informaţiile, inclusiv la informaţiile în format electronic, necesare în scopul desfãşurãrii unor astfel de audituri.
    25.5. În temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejãrii intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 15 noiembrie 1996, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptã Antifraudã (OLAF), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136 din 31 mai 1999, Oficiul European de Luptã Antifraudã (OLAF) poate, de asemenea, sã desfãşoare controale şi inspecţii la faţa locului, conform procedurilor stabilite de legislaţia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli. Acolo unde este necesar, constatãrile inspecţiei pot duce la decizii de recuperare adoptate de cãtre Frontex.
    25.6. Curtea de Conturi are aceleaşi drepturi ca şi Frontex, în special dreptul de acces, în ceea ce priveşte controalele şi auditurile.

        Pentru Academia Partenerã, Pentru Frontex,

               Ioan Buda Erik Berglund
              [semnãturã] [semnãturã]
   Semnat la Bucureşti la 30 mai 2012. Semnat la Varşovia la 31 mai 2012.


    Anexa I - Declaraţia de parteneriat
    Anexa II - Acord specific de pregãtire (model)


    ANEXA I

                           DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

    Agenţia Europeanã pentru Gestionarea Cooperãrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumitã în continuare Frontex), şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã (denumit în continuare Academia) au stabilit urmãtoarele:
    01 - Prezenta declaraţie este încheiatã în cadrul unei relaţii de cooperare formalizate, în desfãşurare, între Frontex şi Academie.
    02 - Frontex şi Academia au convenit asupra precondiţiilor unui parteneriat care va fi stabilit între pãrţi (Academia şi Frontex/pregãtire) pentru tema specificã "Ţãrile terţe şi pregãtirea generalã a poliţiştilor de frontierã".
    03 - În ceea ce priveşte alin. 1 şi 2 ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperãrii Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, sprijinul partenerilor pentru Frontex va fi întreprins prin:
    a) desfãşurarea activitãţilor de pregãtire, a modulelor de pregãtire, şi a materialelor de pregãtire conform alin. 1 al art. 5 din legislaţia citatã, sub conducerea şi egida Frontex;
    b) organizarea şi desfãşurarea conferinţelor, a activitãţilor de pregãtire şi a activitãţilor de management al proiectului (referitor la alin. 2 al art. 5 din legislaţia citatã) în domeniul "Ţãrile terţe şi pregãtirea generalã a poliţiştilor de frontierã sub conducerea şi egida Frontex".
    04 - Frontex şi Academia vor desemna persoane de contact în scopul stabilirii şi menţinerii contactului direct şi realizãrii activitãţilor mai sus menţionate.
    05 - Frontex va finanţa activitãţile aşa cum s-a menţionat anterior la pct. 03; în cazul parteneriatului, Academia plãteşte anticipat activitãţile, iar Frontex va rambursa costurile suportate.
    Procedura administrativã de rambursare va face obiectul unui acord specific.

    Realizatã în Varşovia şi Bucureşti
       30 ianuarie 2008 6 februarie 2008

    Pentru Agenţia Frontex, Pentru Inspectoratul General
                                                    al Poliţiei de Frontierã,
         Ilkka Laitinen, Nelu Pop,
        director executiv inspector general    ANEXA II

    AGENŢIA EUROPEANÃ PENTRU GESTIONAREA COOPERÃRII OPERATIVE
    LA FRONTIERELE EXTERNE ALA STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

                          ACORD SPECIFIC DE PREGÃTIRE
                                   - model -
                    (exemplu bazat pe un calcul artificial)
    Având în vedere Acordul-cadru pe linie de pregãtire, în baza Declaraţiei de parteneriat, semnat între Ministerul Administraţiei şi Internelor (denumit în continuare Academia) şi Agenţia Europeanã pentru Gestionarea Cooperãrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumitã în continuare Frontex),
    sprijinul pentru urmãtoarele activitãţi specifice de pregãtire a fost stabilit între parteneri; acordul specific de pregãtire (STA) este semnat între parteneri şi prevede urmãtoarele:

                               STA ..............

    Academia ........... (denumitã în continuare Academia),
    reprezentatã de ..................., pe de o parte, şi
    Unitatea de Pregãtire din cadrul Frontex,
    Rondo ONZ 1, 00 - 124, Varşovia, Polonia,
    reprezentatã de ..................., pe de altã parte,
    au decis dupã cum urmeazã:

    ART. 1
    Scopul prezentului acord
    1. Acest acord este încheiat în contextul organizãrii proiectelor Frontex ............. .
    2. Academia va desfãşura demersuri practice în legãturã cu organizarea activitãţilor de pregãtire:
    a) .............;
    b) .............;
    c) .............;
    d) ............., toate sub conducerea Unitãţii de Pregãtire a Frontex în ........... .
    3. Academia va depune toate eforturile în vederea pregãtirii şi sprijinirii desfãşurãrii activitãţilor stabilite, acţionând în deplina sa responsabilitate.
    4. Costurile suportate de cãtre Academie vor fi rambursate de cãtre Frontex, în conformitate cu art. 3.
    ART. 2
    Durata activitãţii, perioada de pregãtire a acesteia şi perioada postpregãtire
    1. Activitãţile se vor desfãşura în perioada începând cu:
    a) ..................;
    b) ..................;
    c) ..................; şi
    d) ................. .
    2. Perioada de implementare determinã perioada de eligibilitate pentru finanţarea din partea Frontex.
    3. În funcţie de forţa de muncã implicatã pentru pregãtirea activitãţii, pentru desfãşurarea propriu-zisã a activitãţii şi pentru perioada de dupã desfãşurarea activitãţii, s-a convenit şi va fi rambursatã suma de ....... euro/zi/ofiţer, aşa cum este prevãzut în amendamentul din anexa la Declaraţia de parteneriat:
    a) ...... zile de pregãtire: ....... ofiţeri/zi; ........ zile de activitate propriu-zisã:......... ofiţeri/zi;.......... zi postpregãtire:............ ofiţeri/zi =.......... zile lucrãtoare;
    b) ......... zile lucrãtoare;
    c) ........ zile lucrãtoare;
    d) ......... zile lucrãtoare.
    ART. 3
    Finanţare
    1. Costurile totale pentru activitãţile care urmeazã sã se desfãşoare sunt estimate la suma de ........... euro. O prezentare detaliatã a costurilor estimate este prezentatã în anexa I.
    2. Frontex finanţeazã 100% din costurile reale rezultate, aşa cum este prezentat în detaliu în anexa I, cu respectarea plafoanelor Uniunii Europene.
    ART. 4
    Modalitãţi de platã
    1. Plãţile se fac în conformitate cu Acordul-cadru pe linie de pregãtire, cu Declaraţia de parteneriat şi anexele sale.
    2. Plãţile se fac în euro, în contul bancar al Academiei, aşa cum este indicat mai jos:
    Numele bãncii: ..............
    Adresa filialei: ...............
    Denumirea exactã a titularului de cont: ..................
    Cod de cont IBAN: .....................
    ART. 5
    Ordinea prioritãţilor şi anexe
    Termenii stabiliţi în acest acord se aplicã cu precãdere faţã de cei din anexe.

 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
 │Negociat de cãtre: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┤
 │În numele Academiei Partenere: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pentru Unitatea de Pregãtire a Frontex: │
 │Manager de proiect: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
 │Pentru Academia Partenerã │Pentru Frontex │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Reprezentantul autorizat │Ofiţer autorizator │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │
 ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ ......................... │ ......................... │
 │ [semnãtura] │ [semnãtura] │
 └───────────────────────────┴───────────────────────────┘


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016