Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-educatiei-cercetarii-si-tineretului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Educatiei, Cercetarii Si Tineretului


Monitorul Oficial 887 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 887/2008)

ORDIN nr. 5.255 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programei scolare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil teologic romano-catolic de limba romana EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programa şcolarã la disciplina educaţie muzicalã (clasele a xi-a-a xii-a), filiera vocaţionalã, profil teologic romano-catolic de ...

ORDIN nr. 5.256 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil teologic greco-catolic EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programa şcolarã la disciplina studiul biblic (clasele a ix-a-a x-a), filiera vocaţionalã, profil teologic greco-catolic, cuprinsã ...

ORDIN nr. 5.257 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil teologic unitarian EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã programa şcolarã la disciplina studii biblice (clasele a ix-a-a x-a), filiera vocaţionalã, profil teologic unitarian, cuprinsã ...

Monitorul Oficial 886 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 886/2008)

ORDIN nr. 5.258 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil teologic reformat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programa şcolarã la disciplina literaturã creştinã reformatã (clasele a ix-a-a x-a), filiera vocaţionalã, profil teologic reformat, ...

ORDIN nr. 5.259 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil teologic adventist EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programa şcolarã la disciplina cunoştinţe biblice (clasele a ix-a-a x-a), filiera vocaţionalã, profil teologic adventist, cuprinsã ...

Monitorul Oficial 872 din 23 Decembrie 2008 (M. Of. 872/2008)

ORDIN nr. 6.043 din 27 noiembrie 2008 pentru punerea in aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciproca cu privire la masurile statelor membre in domeniul azilului si imigratiei (2006/688/CE) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Având în vedere prevederile deciziei consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocã cu privire la mãsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/ce), publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene nr. 283/2006, denumitã în continuare decizia 2006/688/ce, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, al art. 4 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu ...

Monitorul Oficial 853 din 18 Decembrie 2008 (M. Of. 853/2008)

ORDIN nr. 6.020 din 24 noiembrie 2008 privind aprobarea Programei pentru definitivare in invatamant la Limba si literatura romana si universala pentru copii - educatoare in gradinitele cu predare in limbile minoritatilor, Programei pentru definitivare in invatamant la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor - institutori/invatatori, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii activitatilor de limba romana - educatoare in gradinitele cu predare in limbile minoritatilor, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor - institutori/invatatori EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

În baza prevederilor art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (2) şi ale art. 37 alin. (8) din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 141 lit. (o) din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã, începând ...

Monitorul Oficial 849 din 17 Decembrie 2008 (M. Of. 849/2008)

ORDIN nr. 2.881 din 20 decembrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2008

Având în vedere obiectivul specific d.1.1, activitatea a) din planul naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementãrii strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.720/2006 , în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 847 bis din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 847 bis/2008)

ANEXA din 2 septembrie 2008 privind programele scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculara "Om si societate - Istoria si traditiile minoritatii maghiare", clasele a VI-a si a VII-a*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 bis din 16 decembrie 2008

----------- *) aprobatã prin ordinul nr. 5.260/2008 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 847 din 16 decembrie 2008. ministerul educaŢiei, cercetĂrii Şi tineretului centrul naŢional pentru curriculum Şi evaluare În ÎnvĂŢĂmÂntul preuniversitar programe Şcolare revizuite istoria Şi tradiŢiile minoritĂŢii maghiare ...

Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 847/2008)

ORDIN nr. 5.260 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculara "Om si societate - Istoria si traditiile minoritatii maghiare", clasele a VI-a si a VII-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programele şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curricularã "om şi societate - istoria şi ...

‹‹ Pagina 2 din 32
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016