Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-educatiei-cercetarii-si-tineretului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Educatiei, Cercetarii Si Tineretului


Monitorul Oficial 63 bis din 25 Ianuarie 2011 (M. Of. 63 bis/2011)

ANEXE din 31 august 2010 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 bis din 25 ianuarie 2011

Anexa 1calendarulexamenului de bacalaureat - 2011  sesiunea iunie-iulie 201123 - 27 mai 2011 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen27 mai 2011 Încheierea cursurilor pentru clasa a xii-a/a xiii-a6 - 8 iunie 2011 evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare  oralã în limba românã - proba a8 - 10 iunie 2011 evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare  oralã în limba maternã - proba b   13 - 17 iunie 2011 evaluarea competenţelor digitale - proba d   20 - 23 iunie 2011 evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbã de  circulaţie internaţionalã - proba c   27 iunie 2011 limba şi literatura ...

METODOLOGIA din 31 august 2010 de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 bis din 25 ianuarie 2011

-----------*) aprobatã de ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, publicat in monitorul oficial, partea i, nr. 63 din 25 ianuarie 2011.i dispoziŢii generaleart. 1(1) examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de culturã generalã şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.(2) dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învãţãmântul liceal, indiferent de forma de învãţãmânt.(3) ministerul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, numit în continuare mects, organizeazã în fiecare an şcolar, potrivit legii, douã sesiuni de bacalaureat.(4) mects organizeazã în fiecare an şcolar o sesiune specialã de bacalaureat, pentru ...

Monitorul Oficial 85 din 12 Februarie 2009 (M. Of. 85/2009)

ORDIN nr. 6.058 din 27 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) si a Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.653/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 12 februarie 2009

În baza hotãrârii guvernului nr. 983/1999 privind înfiinţarea agenţiei manageriale de cercetare Ştiinţificã, inovare şi transfer tehnologic - politehnica (amcsit- politehnica), cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 din hotãrârea guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru cercetare Ştiinţificã, cu modificãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se abrogã ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.036/1999 ...

Monitorul Oficial 18 din 09 Ianuarie 2009 (M. Of. 18/2009)

NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2008 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2009

Art. 1 (1) bursele de studii prevãzute de hotãrârea guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, denumite în continuare burse rurale, se pot acorda studenţilor din instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, cursuri de zi, care îndeplinesc urmãtoarele condiţii: a) au domiciliul în mediul rural; b) nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursã ruralã şi nu repetã niciun an universitar; c) se obligã prin contract, întocmit conform modelului prevãzut în anexã, ca dupã terminarea studiilor ...

Monitorul Oficial 1 din 05 Ianuarie 2009 (M. Of. 1/2009)

ORDIN nr. 6.120 din 10 decembrie 2008 privind completarea si actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea functiilor militare din Ministerul Apararii Nationale cu functii civile EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din ministerul apãrãrii naţionale cu funcţii civile, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii, art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul apãrãrii, ...

Monitorul Oficial 898 din 31 Decembrie 2008 (M. Of. 898/2008)

ORDIN nr. 6.219 din 17 decembrie 2008 privind modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.656/2004 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 141 din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. i metodologia ...

Monitorul Oficial 895 din 30 Decembrie 2008 (M. Of. 895/2008)

ORDIN nr. 6.297 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2009 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 141 din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5, 7, 9 şi 44 din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 ...

Monitorul Oficial 892 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 892/2008)

ORDIN nr. 5.233 din 1 septembrie 2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 6/7 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã curriculumul pentru învãţãmântul preşcolar, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.----- ...

Monitorul Oficial 888 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 888/2008)

ORDIN nr. 5.229 din 1 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculara Om si Societate: religie, clasele I - a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar,ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã programele şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curricularã om şi societate: religie, clasele i - a iv-a: religie ortodoxã, religie romano-catolicã de limba românã, religie romano-catolicã de limba maghiarã, religie greco-catolicã, religie adventistã, religie reformatã, religie unitarianã, ...

ORDIN nr. 5.230 din 1 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculara Om si Societate: religie, clasele a IX-a - a XII-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar,ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã programele şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curricularã om şi societate: religie, clasele a ix-a - a xii-a: religie ortodoxã, religie romano-catolicã de limba românã, religie romano-catolicã de limba maghiarã, religie greco-catolicã, religie adventistã, religie reformatã, religie ...

‹‹ Pagina 1 din 32
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016