Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din lege iunie 2014 Twitter Facebook

Acte lege iunie 2014

Monitorul Oficial 469 din 26 Iunie 2014 (M. Of. 469/2014)

 LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.(2) voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.art. 2(1) statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor ...

 LEGE nr. 81 din 24 iunie 2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prin prezenta lege se declară ziua de 23 aprilie ziua cărţii.art. 2ministerul culturii şi autorităţile administraţiei publice locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale, în limita fondurilor disponibile.art. 3societatea română de radiodifuziune şi societatea română de televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele camerei deputaŢilor   valeriu-Ştefan zgonea   preŞedintele senatului   cĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 24 iunie 2014.nr. ...

 LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iarticolul 31 din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"art. 31. - dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei."art. iilegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ...

 LEGE nr. 84 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării consiliului concurenţei la activităţile comitetului de concurenţă al ocde şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către consiliul naţional pentru combaterea discriminării la organismele internaţionale, adoptată în temeiul art. l pct. i.l şi al art. l pct. i.9 din legea nr. 353/2013 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 471 din 26 Iunie 2014 (M. Of. 471/2014)

 LEGE nr. 83 din 24 iunie 2014 privind invenţiile de serviciu EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idomeniul de aplicare şi definiţiiart. 1(1) prezenta lege se aplică invenţiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci când inventatorul individual sau cel puţin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice:a) de drept privat;b) de drept public.(2) prezenta lege se aplică invenţiilor prevăzute la alin. (1), care pot fi protejate prin brevet de invenţie sau prin model de utilitate înregistrat.art. 2(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) salariat - orice persoană fizică ce prestează, în temeiul unui contract ...

Monitorul Oficial 470 din 26 Iunie 2014 (M. Of. 470/2014)

 LEGE nr. 76 din 24 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate c.n.a.d.n.r., precum şi veniturile obţinute din colectarea ...

 LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic alineatul (4) al articolului 251 din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al ...

 LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014

___________*) republicată în temeiul art. ii din legea nr. 64/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 14 mai 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 184/2001 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 23 august 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin:- legea nr. 172/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 513 din 23 iulie 2010;- ...

 LEGE nr. 80 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de societatea comercială de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica" - s.a. şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a societăţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz sud" - s.a. bucureşti şi a societăţii comerciale de distribuţie a gazelor naturale "distrigaz ...

Monitorul Oficial 468 din 25 Iunie 2014 (M. Of. 468/2014)

 LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014

--------*) republicată în temeiul art. iii din legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 369/2004 privind aplicarea convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la haga la 25 octombrie 1980, la care românia a aderat prin legea nr. 100/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 352 din 13 mai 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 369/2004 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 888 din 29 septembrie 2004.art. 1 (1) ministerul justiţiei este autoritatea centrală din românia pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin convenţia asupra ...

Monitorul Oficial 466 din 25 Iunie 2014 (M. Of. 466/2014)

 LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul preliminar cap. idomeniul de reglementareart. 1prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.art. 2scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.art. 3(1) procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.(2) procedura prevăzută de prezenta ...

Monitorul Oficial 468 din 25 Iunie 2014 (M. Of. 468/2014)

 LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 25 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea legii petrolului nr. 238/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 9 decembrie 2013, cu următoarea modificare:- la articolul unic punctul 4, alineatul (1) al articolului 34^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 34^1(1) la primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere şi de aprobare a transferului parţial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere şi comunică solicitanţilor, în termen de până ...

Monitorul Oficial 448 din 19 Iunie 2014 (M. Of. 448/2014)

 LEGE nr. 74 din 10 iunie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014

Emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 448 din 19 iunie 2014 parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi consiliul de miniştri al republicii albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la bucureşti la 14 noiembrie 2013.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea  p. preŞedintele senatului,   ioan chelarubucureşti, 10 iunie 2014.nr. 74.acord   între guvernul româniei şi consiliul de miniştri al republicii albania   privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificateguvernul româniei şi consiliul de miniştri al ...

Monitorul Oficial 444 din 18 Iunie 2014 (M. Of. 444/2014)

 LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici şi a activităţii notariale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 18 iunie 2014

*) republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 4 februarie 2013, iar ulterior a mai fost modificată prin legea nr. 54/2013 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea ...

Monitorul Oficial 438 din 16 Iunie 2014 (M. Of. 438/2014)

 LEGE nr. 39 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 16 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse ratifică protocolul, semnat la 24 iunie 2010 la luxemburg, de modificare a acordului privind transportul aerian între statele unite ale americii şi comunitatea europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la washington la 30 aprilie 2007, ratificat prin legea nr. 30/2008.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorvaleriu-Ştefan zgoneap. preŞedintele senatului,ioan chelarubucureşti, 11 aprilie 2014.nr. 39.protocol

Monitorul Oficial 434 din 13 Iunie 2014 (M. Of. 434/2014)

 LEGE nr. 75 din 10 iunie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la bucureşti la 22 octombrie 2013.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alineatul (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele camerei deputaŢilorvaleriu-Ştefan zgoneap. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 10 iunie 2014.nr. 75. acord   între guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei   privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificateguvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei, denumite în continuare părţile,în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate, generate în comun sau schimbate între părţi direct sau ...

Monitorul Oficial 427 din 11 Iunie 2014 (M. Of. 427/2014)

 LEGE nr. 73 din 10 iunie 2014 privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prin derogare de la prevederile ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează fundaţia "proiect ferentari", aflată în subordinea secretariatului general al guvernului, denumită în continuare fundaţia, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică.art. 2fundaţia are ca obiective principale:a) îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor români de etnie romă în comunităţile în care aceştia trăiesc;b) identificarea şi administrarea finanţării, cu celeritate şi transparenţă, a obiectivelor de investiţii în comunităţile de romi, indiferent ...

Monitorul Oficial 425 din 10 Iunie 2014 (M. Of. 425/2014)

 LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014

_____________*) republicată în temeiul art. 248 din legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 295/2004 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 814 din 17 noiembrie 2011 şi a mai fost modificată prin legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ...

Monitorul Oficial 413 din 04 Iunie 2014 (M. Of. 413/2014)

 LEGE nr. 72 din 30 mai 2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică protocolul privind turismul durabil, adoptat la bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de românia la bratislava la 27 mai 2011, la convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a carpaţilor, adoptată la kiev la 22 mai 2003 şi ratificată prin legea nr. 389/2006.art. 2cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare va fi reiterată declaraţia formulată de românia la momentul semnării protocolului, cu următorul conţinut: "guvernul româniei declară că interpretează art. 2 alin. (1) din prezentul protocol doar conform prevederilor şi în limitele convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a carpaţilor, adoptată la kiev la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016