Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 99 din 06 Februarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 99 din 06 Februarie 2023

Monitorul Oficial 99 din 06 Februarie 2023 (M. Of. 99/2023)

1.  ORDIN nr. 3.613 din 31 ianuarie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere: - art. 25 alin. (4),art. 62 alin. (3) şi art. 129 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;– referatul de aprobare nr. 44/dgipre din 16.01.2023,în temeiul art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022 pentru aprobarea metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1140 din 28 noiembrie ...

2.  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 ianuarie 2023 Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 217 din 19 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 6 februarie 2023.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta schemă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, prevede acordarea de ajutoare pentru investiţii în cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă (pnrr), „sprijin acordat pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri“, investiţia i.2 „dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere“.(2) prezenta schemă are la bază prevederile secţiunii 2.1.4 „ajutoarele pentru investiţii care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ...

3.  ORDIN nr. 217 din 19 ianuarie 2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere" EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 115.595 din 21.12.2022 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură, ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) 2020/2.094 al consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al uniunii europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de covid-19, regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi ale regulamentului (ue) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din ...

4.  ORDIN nr. 14 din 25 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015 EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul nr. 9.141 din 25.01.2023,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. inormele de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 199/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

5.  ORDIN nr. 3.455 din 4 noiembrie 2022 privind declasarea monumentului istoric "Casă de târgoveţ" situat la adresa poştală str. Stroiescu V. Vasile nr. 1-3, sectorul 2, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-II-m-B-19748 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere referatul înregistrat la cabinetul ministrului cu nr. 7.566 din 27 septembrie 2022 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii privind declasarea monumentului istoric „casă de târgoveţ“ situat la adresa poştală str. stroiescu v. vasile nr. 1-3, sectorul 2, bucureşti, clasat în lista monumentelor istorice sub codul lmi b-ii-m-b-19748,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c), coroborate cu ale art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 93 din 31 ianuarie 2023 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere faptul că asociaţia folclorică „someşul napoca“, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 491/2018, nu a îndeplinit obligaţiile de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea acesteia ca fiind de utilitate publică, precum şi de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în monitorul oficial al româniei, partea a iv-a, prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 92 din 31 ianuarie 2023 privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 91 din 31 ianuarie 2023 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 90 din 31 ianuarie 2023 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură - centrul judeţean dâmboviţa a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 89 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a viii-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexele nr. 1-8 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a viii-a - zone cu resurse turistice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare, se ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016