Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 14 din 25 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 14 din 25 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
    având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Referatul nr. 9.141 din 25.01.2023,
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 8 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii:
    a) centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;
    b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare nucleare de putere zero şi ansambluri subcritice;
    c) reactoare nucleare de demonstraţie;
    d) fabrici de combustibil nuclear, inclusiv instalaţii/fabrici de prelucrare a materiei prime/materialelor nucleare, în scopul obţinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu şi/sau a combustibilului nuclear;
    e) instalaţii de stocare a combustibilului nuclear uzat;
    f) reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
    g) instalaţii de îmbogăţire a uraniului;
    h) instalaţii de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;
    i) instalaţii de depozitare intermediară sau definitivă a deşeurilor radioactive şi instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare enumerate la lit. a)-h);
    j) instalaţii de detritiere, asociate instalaţiilor nucleare echipate cu reactoare nucleare;
    k) instalaţii de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi instalaţii de gestionare a deşeurilor radioactive rezultate din activităţile de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu;
    l) alte instalaţii nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care CNCAN impune aplicarea prevederilor relevante din aceste norme în procesul de autorizare."

    2. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Următoarele activităţi sunt considerate componente ale fazei de exploatare a instalaţiei nucleare:
    a) funcţionarea de probă;
    b) funcţionarea propriu-zisă;
    c) întreţinerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea şi retehnologizarea, atât în ceea ce priveşte activităţile efectuate în funcţionare, cât şi activităţile care se execută în opririle planificate şi neplanificate;
    d) conservarea, atât în ceea ce priveşte activităţile în vederea reluării funcţionării, cât şi activităţile în vederea dezafectării."

    3. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru reactoarele nucleare, condiţiile-limită de operare pentru sistemul primar de transport al căldurii trebuie să includă şi limitele parametrilor în care se asigură că solicitările din timpul exploatării, inclusiv manevrele de pornire şi oprire, activităţile de testare, întreţinere, inspecţie, verificare, precum şi solicitările induse de tranzienţii anticipaţi în exploatare şi, în măsura în care este practic posibil, de condiţiile de accident nu duc la fragilizarea pereţilor incintei agentului primar de răcire a reactorului şi că probabilitatea propagării unei fisuri este redusă la minimum, conform proiectului, ţinând cont de starea actuală a instalaţiei şi de mecanismele de îmbătrânire şi efectele acestora.
(7) Pentru reactoarele nucleare, în situaţia în care se detectează o scurgere de agent primar de răcire, din sistemul primar de transport al căldurii sau din sistemele auxiliare conectate la acesta, care depăşeşte rata scurgerilor tehnologice normale şi care nu poate fi izolată/oprită în funcţionarea la putere, titularul de autorizaţie va lua toate măsurile necesare pentru oprirea controlată a reactorului şi pentru identificarea şi remedierea în cel mai scurt timp practic posibil a defecţiunii care a cauzat scurgerea. Detecţia unei scurgeri de agent primar de răcire se referă la determinarea existenţei scurgerii, în baza indicaţiilor sistemelor prevăzute prin proiect în acest scop, în baza evoluţiei parametrilor relevanţi pentru evaluarea variaţiilor inventarului din sistemul primar de transport al căldurii şi din sistemele auxiliare conectate la acesta, precum şi în baza modificării condiţiilor radiologice, utilizând procedurile administrative aplicabile. Rata scurgerilor tehnologice normale, utilizată ca referinţă, se stabileşte în baza documentaţiei tehnice şi a experienţei de exploatare interne şi externe aplicabile pentru proiectul reactorului nuclear."

    4. La articolul 10, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) instrumentaţia utilizată pentru monitorizarea evenimentelor interne şi externe care pot afecta instalaţia nucleară, inclusiv instrumentaţia seismică, instrumentaţia de monitorizare a nivelului pentru zonele inundabile, detectoarele de lichide şi gaze inflamabile şi/sau combustibile, sistemele de detecţie şi alarmare a incendiilor, sistemele de monitorizare a condiţiilor radiologice;
f) face parte din SSCE utilizate pentru răspunsul la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă şi contribuie la prevenirea şi/sau reducerea consecinţelor acestor evenimente, în scopul protecţiei lucrătorilor, populaţiei şi mediului; în această categorie sunt incluse şi sistemele de monitorizare a parametrilor meteorologici utilizate pentru estimarea consecinţelor radiologice şi stabilirea măsurilor de protecţie."

    5. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru centralele nuclearoelectrice, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să respecte prevederile din Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 102/2020."

    6. La articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru reactoarele nucleare de cercetare, reactoarele nucleare de testare, reactoarele nucleare de putere zero, ansamblurile subcritice şi reactoarele nucleare de demonstraţie, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să includă, pentru fiecare reactor, un operator cameră de comandă şi un operator principal cameră de comandă, autorizaţi de CNCAN, precum şi suficient personal cu calificările necesare pentru asigurarea exploatării instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă şi pentru implementarea măsurilor de răspuns la tranzienţi şi situaţii de accident."

    7. La articolul 15, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Pentru centralele nuclearoelectrice echipate cu reactoare modulare, care sunt operate dintr-o cameră de comandă comună pentru mai multe reactoare, aplicabilitatea cerinţelor de la alin. (3) şi (4) va fi analizată şi revizuită în procesul de autorizare, iar efectivele specifice de personal vor fi stabilite prin limitele şi condiţiile din autorizaţie, ţinând cont de proiectul centralei, gradul de automatizare, analizele şi evaluările de securitate nucleară, procedurile de operare la urgenţă, ingineria factorului uman şi experienţa de reglementare şi de exploatare la nivel internaţional."

    8. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Analizele şi evaluările de securitate nucleară suport pentru modificarea LCTO trebuie supuse unei verificări independente de către personalul care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare şi care nu a fost implicat în elaborarea respectivelor analize, luând în considerare recomandările CNCAN stabilite prin Ghidul privind verificarea independentă a analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2015."

    9. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Titularul de autorizaţie trebuie să dezvolte şi să implementeze cursuri de pregătire, pentru tot personalul cu funcţii importante pentru securitatea nucleară, privind intenţia, conţinutul, bazele tehnice şi importanţa LCTO, documentaţia aferentă şi procedurile prin care se asigură respectarea LCTO."

    10. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze procedurile pentru gestionarea opririlor neplanificate, astfel încât să respecte prevederile de la alin. (1), luând în considerare recomandările CNCAN stabilite prin Ghidul de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 27/2019. Aceste proceduri trebuie supuse aprobării CNCAN."

    11. În anexă, definiţia funcţiei de securitate nucleară se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Funcţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare. Funcţiile generale de securitate nucleară sunt următoarele:
    a) controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la reducerea puterii, oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată, cât şi la prevenirea criticităţii în instalaţiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
    b) răcirea combustibilului nuclear; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la răcirea combustibilului din reactor, cât şi la răcirea combustibilului uzat din instalaţiile de depozitare aferente;
    c) reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;
    d) monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c); serviciile-suport menţionate includ furnizarea de energie electrică, agent de răcire, aer instrumental şi gaze tehnice, după cum este necesar."

    12. În anexă, definiţia sistemelor de securitate nucleară se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Sisteme de securitate nucleară - sunt acele sisteme, încorporate în proiectul instalaţiei nucleare, care au rolul de a limita şi atenua consecinţele condiţiilor de operare anormală şi ale accidentelor bază de proiect şi de a asigura menţinerea scăpărilor radioactive cauzate de aceste evenimente sub limitele stabilite de legislaţia în vigoare."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
                    Cantemir Marian Ciurea-Ercău

    Bucureşti, 25 ianuarie 2023.
    Nr. 14.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016