Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 99 din 12 Februarie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 99 din 12 Februarie 2010

Monitorul Oficial 99 din 12 Februarie 2010 (M. Of. 99/2010)

1. PRECIZARI din 8 februarie 2010 pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În scopul introducerii în execuţia bugetului de stat pe anul 2010 a modificãrilor determinate de aplicarea prevederilor art. 1-8 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, se aplicã urmãtoarele precizãri: art. 1 (1) ministerele nou-înfiinţate, prevãzute la art. 1, 2, 3 şi 6 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 , întocmesc şi prezintã activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã a municipiului bucureşti conturi de execuţie bugetarã, în structura prevãzutã în anexa nr. 1, pentru activitãţile noi, preluate de la ...

2. ORDIN nr. 197 din 8 februarie 2010 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

Ordin nr. 197 din 8 februarie 2010 privind aprobarea precizãrilor pentru efectuarea modificãrilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2010, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în ...

3. DECIZIE nr. 1.536 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 720^1 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

Decizie nr. 1.536 din 17 noiembrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 720^1 din codul de procedurã civilã emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor ...

4. DECIZIE nr. 90 din 29 ianuarie 2010 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MB EUROPA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 19 ianuarie 2010, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale mb europa broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã mb europa broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

5. DECIZIE nr. 89 din 29 ianuarie 2010 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale GRANT INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 19 ianuarie 2010, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale grant insurance broker de asigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã grant insurance broker de asigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

6. ORDIN nr. 202 din 9 februarie 2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În baza prevederilor art. 4 şi 12 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 132/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. i anexa nr. 6 la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei comisiei pentru ...

7. ORDIN nr. 183 din 2 februarie 2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

Ordin nr. 183 din 2 februarie 2010 privind constituirea şi atribuţiile comisiei fiscale centrale emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: ...

8. ORDIN nr. 6 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

Ordin nr. 6 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 vãzând referatul de aprobare nr. 274 din 4 februarie 2010, întocmit de direcţia generalã sanitarã veterinarã din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din legea nr. 150/2004 privind ...

9. DECIZIE nr. 92 din 11 februarie 2010 privind stabilirea atributiilor domnului Sorin Florea, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

Având în vedere adresa ministerului finanţelor publice nr. 800.370 din 9 februarie 2010, înregistratã la secretariatul general al guvernului sub nr. 20/2.495/d.n.a. din 10 februarie 2010, precum şi prevederile art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic ...

10. DECIZIE nr. 91 din 11 februarie 2010 privind stabilirea atributiilor doamnei Iuliana Lascu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

În temeiul art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna iuliana lascu, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, este desemnatã sã îndeplineascã atribuţii ce intrã în sfera de ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 87 din 5 februarie 2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 12 februarie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla subtitlul "servicii principale" al punctului 8 "subprogramul "servicii de asistenţă de nivel 3"" din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 1 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, după litera j) a punctului 3 "asigurarea funcţionării comunităţii terapeutice dejani - capacitate de 30 de locuri" se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) servicii de proiectare şi amenajare/construcţii."prim-ministruemil boccontrasemnează:p. ministrul administraţiei şi ...

12. HOTARARE nr. 85 din 5 februarie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

HotĂ?rÂre nr. 85 din 5 februarie 2010 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul botoşani emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

13. HOTARARE nr. 49 din 15 ianuarie 2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

HotĂ?rÂre nr. 49 din 15 ianuarie 2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor pãrţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apãrãrii naţionale emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 9 alin. (1) şi (2) , precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ...

14. HOTARARE nr. 3 din 10 februarie 2010 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

HotĂ?rÂre nr. 3 din 10 februarie 2010 pentru modificarea hotãrârii senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului emitent: senatul publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicatã , precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005 , cu modificãrile ulterioare, senatul adoptã prezenta hotãrâre. ...

15. HOTARARE nr. 5 din 9 februarie 2010 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010

HotĂ?rÂre nr. 5 din 9 februarie 2010 privind modificarea anexei la hotãrârea camerei deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor emitent: camera deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 99 din 12 februarie 2010 În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din regulamentul camerei deputaţilor , aprobat prin hotãrârea camerei deputaţilor nr. 8/1994 , republicat, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016