Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 969 din 05 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 969 din 05 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 969 din 05 Octombrie 2022 (M. Of. 969/2022)

1. ORDIN nr. 120 din 28 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (5), art. 9 alin. (1) lit. m) şi ale art. 10 alin. (1) lit. t) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de ...

2. METODOLOGIE din 28 septembrie 2022 de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.829 din 28 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 969 din 5 octombrie 2022.──────────art. 1categoriile de deşeuri rezultate din activitatea medicală, acceptate la transportul cu autovehicule, cu denumiri din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, şi din decizia comisiei 2014/955/ue din 18 decembrie 2014 de modificare a deciziei 2000/532/ce de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul directivei 2008/98/ce a parlamentului european şi a consiliului, sunt următoarele:a) deşeuri înţepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, ...

3. ORDIN nr. 2.829 din 28 septembrie 2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar/17.092 al direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 24 alin. (3) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul româniei;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face ...

4. DECIZIE nr. 495 din 5 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 22.966 din 26 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.871 din 27 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul sibiu prin adresa nr. 350.387 din 9 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 40.702/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data ...

5. DECIZIE nr. 494 din 5 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 22.968 din 26 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.872 din 27 septembrie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/27.958/mn din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul ialomiţa prin adresa nr. 12.339 din 7 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 40.700/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ...

6. DECIZIE nr. 493 din 5 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderaşc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 22.967 din 26 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.873 din 27 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul bistriţa-năsăud prin adresa nr. ic/19.428 din 6 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 40.721/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu ...

7. DECIZIE nr. 492 din 5 octombrie 2022 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

În temeiul art. 29,art. 397,art. 516 lit. a), art. 517 alin. (1) lit. d), art. 524 alin. (1) şi al art. 533 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 10 octombrie 2022 se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului chirică lefter, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.(2) domnul chirică lefter predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate ...

8. DECIZIE nr. 491 din 5 octombrie 2022 privind numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, formulată prin adresa nr. 110.346 din 28.09.2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.908 din 28 septembrie 2022,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (9) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) se constată încetarea calităţii de membru al consiliului de administraţie al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară a domnului iohan neuner, ...

9. DECIZIE nr. 490 din 5 octombrie 2022 privind numirea domnului Liviu Nicolescu în funcţia de secretar de stat al Centrului Naţional de Coordonare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. i alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.313/2021 privind înfiinţarea centrului naţional de coordonare şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul liviu nicolescu se numeşte în funcţia de secretar de stat al centrului naţional de coordonare.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 5 octombrie 2022.nr. 490.----

10. DECIZIE nr. 489 din 5 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Costinel-Daniel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

Având în vedere propunerea autorităţii vamale române formulată prin adresa nr. 20.782 din 21 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.744 din 21 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 42.705/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 6 octombrie 2022, domnul costinel- daniel nache, inspector vamal, grad profesional superior, în cadrul direcţiei generale coordonare control ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 45 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 969 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul din şos. panduri nr. 1, bl. p33, parter, sectorul 5, bucureşti.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează: viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,sorin ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016